Vlaams-Brabant investeert in kwalitatievere en aangenamere woonomgeving – subsidies voor Buurthuis 1601 en Belevingspark Zilverlinde Zuun

VLAAMS-BRABANT / RUISBROEK / ZUUN: – De provincie Vlaams-Brabant investeert 80.000 euro in vier projecten die de woonomgeving kwalitatiever en aangenamer maken. waarvan twee projecten in Sint-Pieters-Leeuw: De uitbreiding en opfrissing van een buurthuis in Ruisbroek en de inrichting van een belevings- en ontmoetingspark Zilverlinde in Zuun kunnen elk rekenen op 20.000 euro van de provincie.


Om onze natuur en de open ruimte te beschermen zetten we in op verdichting en kernversterking. Dat doen we natuurlijk doordacht. Zo moet wonen kwalitatief en aangenaam zijn. Maar in een aantal verstedelijkte buurten en sociale woonwijken is dat niet altijd evident”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor wonen. “Daarom verlenen we bijvoorbeeld steun aan een speeltuintje, een buurtlokaal gezellig inrichten, extra groen in de straat. Kortom, tal van projecten die de fysieke omgeving opwaarderen, er de leefbaarheid verbeteren en de een buurt of wijk aangenamer maken”.

2020-01-29-opendeurdag-Buurthuis1601 (4)20.000 euro voor Buurthuis 1601 in Ruisbroek
Met het project ‘Buurthuis 1601’ breidt de gemeente Sint-Pieters-Leeuw het buurthuis uit met een aanpalende garage. Hierdoor kan het opengesteld worden naar andere doelgroepen die momenteel amper of niet bereikt worden. De gemeente wil via buurtwerking het samenleven in Ruisbroek bevorderen. Het buurthuis verbindt mensen door zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden aan kwetsbare doelgroepen. Het creëert ontmoeting en bevordert participatie van kansengroepen door de competenties en kwaliteiten van mensen in te zetten en te versterken.

2020-03-01-voorontwerp_buurtpark-belevingstuin_WZC-Zilverlinde20.000 euro voor Belevings- en ontmoetingspark Zilverlinde in Zuun
Momenteel is het stuk grond waar de belevingstuin moet komen nog een onbenut en anoniem grasveld van 1 ha. OCMW Sint-Pieters-Leeuw gaat het grasveld herinrichten tot een belevingstuin voor de bewoners van het naastgelegen woonzorgcentrum Zilverlinde. Omdat er weinig groen is in de woonkern van Zuun zal het parkje ook publiek toegankelijk zijn. De buurtbewoners kunnen er elkaar ontmoeten, er spelen of rusten.

Gemeenten, OCMW’s, sociale huisvestingsmaatschappijen, het autonome provinciebedrijf Vlabinvest en initiatiefnemers in zones voor kleinschalig wonen kunnen deze subsidies krijgen. De subsidie bedraagt maximaal 80% van de projectkosten met een maximumbedrag van 20.000 euro.
Een belangrijk criterium voor het krijgen van deze subsidies is participatie. De bewoners staan niet aan de zijlijn, maar krijgen de kans om de projecten mee uit te denken en te realiseren. Hierdoor zijn de projecten gedragen door de buurt en zijn de slaagkansen het grootst”, besluit gedeputeerde Bart Nevens.

Woonzorgcentrum Zilverlinde en lokaal dienstencentrum Meander bestaan vijf jaar

ZUUN: – Op 7 november 2011 opende het lokaal dienstencentrum Meander voor het eerst zijn deuren. Twee dagen later, op 9 november 2011, verhuisden de bewoners van het rusthuis Wilgenhof naar het nieuwe woonzorgcentrum Zilverlinde. Vandaag werd daarom het 5 jarig bestaan gevierd.
Momenteel verblijven er nog 28 personen die de verhuis hebben meegemaakt.


OCMW voorzitter, Paul Defranc : ‘ De eerste steenlegging gebeurde door minister Johan Vandeurzen op 12 december 2009. Na 2 jaar hard werken en problemen overwinnen opende het woonzorgcentrum Zilverlinde zijn deuren op 9 november 2011. Het was een bijzondere dag voor 80 bewoners van het Wilgenhof die verhuisden naar WZC Zilverlinde.
Weken van minisieuze planning gingen vooraf. Wie moest werken op welke verdieping en welke bewoner moest naar welke kamer ? Het was voor de medewerkers een uitdaging om er een echte thuis van te maken en of dit gelukt is moet je maar eens vragen de 28 bewoners die er van in het begin bij waren. Een bewoner schreef er zelfs een gedicht over hoe fijn het hier is. Op 20 oktober konden de bewoners kennis maken met het dienstencentrum Meander. . Op 7 nov 2011 werd het officieel geopend en kon iedereen er terecht voor een Spaanse les of een andere hobby. 16 november opende dan het seniorenrestaurant waar iedereen terecht kan voor een lekkere maaltijd.
Nu nog komen heel wat bewoners naar hier voor een kort verblijf, op vakantie of komen hier definitief wonen.
We heffen het glas op 5 jaar Meander en Zilverlinde en wensen iedereen een dikke proficiat.

Alle bewoners kregen een feestmaaltijd aangeboden evenals een honderdtal mensen die in LDC Meander kwamen eten en meevieren voor de 5e verjaardag.
De feestelijkheden werden afgesloten met een optreden van Gospelkoor Neema en aansluitend een dansnamiddag met DJ Kevin.

Deze diashow vereist JavaScript.


Zie ook onze artikels:
– 09/11/2011 – Bewoners Wilgenhof verhuisden vandaag naar de nieuwbouw WZC Zilverlinde
– 12/12/2009 – Eerstesteenlegging Zilverlinde – nieuwe woonzorgcentrum met dienstencentrum

Vijf eeuwelingen in WZC Zilverlinde

ZUUN: – Op dit ogenblijk zijn vijf bewoners van het woonzorgcentrum Zilverlinde de 100 jaar voorbij.Dit is uniek en kan het WZC niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom vierden ze dit graag met hen en de andere bewoners.
De gelukkigen zijn: Margriet Walravens(101), Yvonne Decoster(104), Bertha Wauters(103), Virginie ‘Nieke’ Demol(102) en Martha Depever(102).

2015-03-19_5-honderd-jarigen_01
Alle bewoners van het woonzorgcentrum Zilverlinde konden in de leefruimte Zonnedal terecht voor een gebakje, een drank en een optreden van Rudi Tastenoe.

OCMW voorzitter Paul Defranc: ‘Vandaag is een zeer speciale dag. Voor het eerst viert WZC Zilverlinde het feest van de eeuwlingen.Momenteel zijn er niet minder dan vijf bewoners die meer dan 100 jaar oud zijn. De goeie lucht in Sint-Pieters-Leeuw en de prima opvang in Zilverlinde zitten daar zeker voor iets tussen.’

Deze diashow vereist JavaScript.

Opendeurdag Zilverlinde en Meander

ZUUN: – Zondagnamiddag organiseerde het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw een opendeurdag in het lokaal dienstencentrum Meander en woonzorgcentrum Zilverlinde. Het thema van de opendeurdag was de herdenking van de Eerste Wereldoorlog 14-18.
2014-09-21-opendeur_Meander-Zilverlinde_12
Wie toekwam aan Zilverlinde werd meteen ondergedompeld in een tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog. Poppen met de oude legeruniformen, heel wat gebruiksvoorwerpen en infoborden met foto’s stonden opgesteld in de inkom.

Men kreeg er de mogelijkheid om een rondleiding te volgen in het woonzorgcentrum Zilverlinde terwijl men in de cafetaria kon genieten van Varken aan ‘t spit.
Zangclub ‘De derde versnelling’ van het lokaal dienstencentrum Meander gaf een gesmaakt optreden weg evenals de Live-muziek van The Real Music Band.

Deze diashow vereist JavaScript.

Officiële inhuldiging kunstwerk WZC Zilverlinde en LDC Meander

ZUUN: – WZC Zilverlinde en LDC Meander hielden vandaag hun eerste opendeur. Tergelijkertijd werd een kunstwerk Officieël inhuldigd.

Op 7 november 2011 opende Meander, het derde LDC van Sint-Pieters-Leeuw, zijn deuren en een paar dagen later verhuisden de bewoners van het verouderde Wilgenhof naar het nieuwe WZC in Zuun.
Een klein jaar later – en heel wat ervaringen rijker – was iedereen vandaag welkom op de eerste opendeur om kennis te maken met hun brede werking en infrastructuur. Het LDC Meander biedt het hele jaar door immers een uiteenlopend programma aan. Zowel voor activiteiten, cursussen, uitstappen en dienstverlening kunt u er terecht.

Deze diashow vereist JavaScript.

Officiële inhuldiging kunstwerk.

OCMW-voorzitter, Roland Meulemans: “Zoals de wet het voorschrijft is bij elke nieuwbouw, een verplicht deel van het budget gereserveerd voor kunst. Een geïntegreerd kunstproject, hiermee berdoelen we een kunstwerk dat geïncorporeerd is in het gebouw van Zilverlinde.
De jury koos voor een project van Jørgen Missotten een gekend kunstenaar uit Alsemberg en leraar in de kunstacademie van Sint-Pieters-Leeuw.
Wat ons alvast liet kiezen voor zijn project, is het abstracte karakter van het beeldhouwwerk en de integratie in de omgeving. Het kunstproject laat veel ruimte voor interpretatie en herinterpretatie. Het is tijdloos en toegankelijk voor verscheidene mensen en groepen van mensen. Ook de opstelling van de beelden op de verschillende locaties creëren een boeiende wandeling doorheen het woonzorgcentrum
“.

kunstenaar, Jørgen Missotten: ” Toen ik hier een eerste keer kwam kijken, was de site nog volledig in opbouw, maar de vijver was praktisch volledig aangelegd. Deze werkte inspirerend en heb me in mijn werk laten leiden door de trage beweging van het water.
Voor het project heb ik de naam ‘Adagio’ gekozen vanwege de betekenis en het passend karakter ervan. Adagio is een muziekterm die duid op het langzaam tempo van het muziekstuk.
Door het project op te splitsen uit meerdere delen wilde ik een relatie creëren met de structuur van het gebouw. Er zijn 4 werken.
Het eerste werk staat aan de ingang en is een vierkant uitgenseden uit een ruwe blok. Het reflecteert een beetje de vierkante open ruimte aan de ingang
Het staat ook vlak naast de cafetaria en zie het dan ook als een verlengstuk hiervan in de vorm van een zitbank.
Ga je verder door naar de achterkant van het gebouw, zie je aan de fietsenstalling eveneens een horizontaal liggend werk. Het zijn twee blokken die in elkaars verlengde liggen en de perspectief van de binnentuin versterken.
Voor het derde deel was mijn eerste gedacht een voorstelling van een vliegende sjaal die door de wind weggeblazen wordt. Iets luchtig wat eveneens mooi contrasteert met het zware massieve karakter van de stenen beelden.
Die overhellende vloeiende beweging wordt dan opgevangen door het laatste werk achteraan de vijver. Opvangen afin, eigenlijk terugkaatst waardoor er geen eindpunt is.
Ik hoop dat mijn werk de bewoners van Zilverlinde kan inspireren
“.

agenda: Eerste opendeurdag Zilverlinde en Meander

SINT-PIETERS-LEEUW / ZUUN: – Op zondag 23 september 2012 gaat in het lokaal dienstencentrum (LDC) Meander en het woonzorgcentrum (WZC) Zilverlinde de eerste opendeurdag door.

Op 7 november 2011 opende Meander, het derde LDC van Sint-Pieters-Leeuw, zijn deuren en een paar dagenlater verhuisden de bewoners van het verouderde Wilgenhof naar het nieuwe WZC in Zuun.
Een klein jaar later – en heel wat ervaringen rijker – nodigen wij u graag uit om kennis te maken met onze brede werking en infrastructuur. Het LDC Meander biedt het hele jaar door immers een uiteenlopend programma aan. Zowel voor activiteiten, cursussen, uitstappen en dienstverlening kunt u er terecht.

Tijdens de opendeurdag die aanvangt om 14.00 uur worden enkele demolessen gegeven en kunt u zich inschrijven voor cursussen en activiteiten van het LDC.
Ook het WZC Zilverlinde geeft u de gelegenheid om deze nieuwe thuis te bezoeken. Er is ook een rommelmarkt en een springkasteel voor de jongsten. Hapjes en drankjes zullen evenmin ontbreken!
De opperbeste sfeer wordt mee verzorgd door The Real Music Band en het alom bekende muzikale duo Guy en Rudy.

Demolessen: aerobic om 14.30 uur, computer om 15.00 uur en Engels om 16.00 uur
Rondleiding om 15.00 en 17.00 uur
Reservatie rommelmarkt: 3 euro voor een stand van 4 m. – 02 371 03 41 – christiaan.hauwaert@ocmwspl.be

WZC Zilverlinde en LDC Meander: Welzijnsweg 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Inrit langs de Jan Vanderstraetenstraat 273 in Zuun.

woonzorgcentrum Zilverlinde nu ook officieel ingehuldigd

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op 9 november 2011 verhuisden de bewoners van het Wilgenhof (zie artikel 29/11/2011) naar het nieuwe woonzorgcentrum Zilverlinde. Vandaag kwam Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen de nieuwe gebouwen officieel inhuldigen als ook het dienstencentrum Meander.

Toespraak van burgemeester Lieve Vanlinthout bij de officiële inhuldiging van het Woon- en verzorgingscentrum Zilverlinde:

” Zoals velen onder u ben ik als burgemeester ten zeerste verheugd dat wij in Sint-Pieters-Leeuw dit belangrijke project, dat Zilverlinde toch is, hebben kunnen realiseren. Het heeft heel veel moeite en inspanningen – niet in het minst financiële – inspanningen gekost. Samen met het OCMW zijn we er als gemeentebestuur van overtuigd dat dit nieuwe woonzorgcentrum en lokaal dienstencentrum onmisbaar zijn om de noden die gepaard gaan met de toenemende vergrijzing in Sint-Pieters-Leeuw op te vangen. In ons ouderenbeleid streven we er immers naar om de inwoners van onze gemeente die ouder worden, de mogelijkheid te bieden om in hun eigen gemeente, in hun eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen en hen daar de best mogelijke hulp of zorgen aan te bieden. Wij hebben als gemeentebestuur dan ook graag dit terrein, deze bouwgrond ter beschikking gesteld. Het terrein biedt ook voldoende plaats om in de toekomst bijkomende voorzieningen te bouwen indien die noodzakelijk zouden blijken.

Zilverlinde biedt onderdak aan 105 permanente bewoners, dit zijn 20 bewoners meer dan in het Wilgenhof. Het woonzorgcentrum heeft zeven kamers voor mensen, die voor korte tijd, opvang en verzorging in een woonzorgcentrum nodig hebben.
De integratie van Meander – het derde lokaal dienstencentrum van Sint-Pieters-Leeuw – zal van dit huis een open huis maken. Het zal buren, familieleden en kennissen van bewoners makkelijker de stap laten zetten om op bezoek te komen, maar allicht ook om ze deel te laten nemen aan één van de vele activiteiten uit het ruime aanbod van het dienstencentrum.

Ik wil het OCMW dan ook feliciteren met de realisatie van dit project. Via de regelmatige rapportering in de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen, alsook als lid van de vergaderingen van de OCMW-raad, weet ik dat het niet altijd gemakkelijk was. De normen en de verplichtingen die nageleefd moeten worden, zijn talrijk en worden steeds strenger. Toch is men erin geslaagd de mogelijkheden die nieuwe technieken en technologie bieden op vlak van veiligheid en comfort in het gebouw te integreren en tegelijkertijd de kosten binnen de perken te houden. Het kan de bewoners en gebruikers van dit gebouw alleen maar ten goede komen. Zoals voorzitter Meulemans van het OCMW al zei, zijn we de Vlaamse en Provinciale overheid dankbaar voor de ontvangen investeringssubsidies. Als burgemeester én provincieraadslid wil ik het provinciebestuur van Vlaams-Brabant ook uitdrukkelijk danken voor de tussenkomsten die we dit jaar mogen ontvangen voor enkele van onze projecten voor senioren – de vervoerdienst en de dagopvang in het kader van “De nieuwe Elysée” in Vlezenbeek.

Zilverlinde staat vandaag in schril contrast tot het gebouw van het vroegere rusthuis Wilgenhof, dat niet meer voldeed aan de verwachtingen en normen voor huisvesting van ouderen en – gelet op de kosten – niet meer voor renovatie in aanmerking kwam. Toch zullen het Wilgenhof en zijn bewoners gemist worden in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw. Echter, het gemeentebestuur heeft de zone waarin het Wilgenhof ligt, ingekleurd als een gebied van openbaar nut. Ik hoop dan ook ten stelligste dat de plaats van het huidige Wilgenhof in de toekomst mag ingenomen worden door een mooi en nieuw project, gerealiseerd door het OCMW- en het gemeentebestuur, al dan niet in samenwerking met de privésector. Ik denk dan vooral aan – en ja, u mag dit beschouwen als een deel van mijn erfenis dat ik u nalaat – serviceflats, en aan kamers voor dagopvang, en zeker aan een dienstencentrum. Het gaat niet op dat het centrum van Sint-Pieters-Leeuw de grootste concentratie van inwoners en zeker van mensen ouder dan 65 jaar kent, en dat deze in de toekomst niet over dergelijke accommodatie zouden kunnen beschikken. Men kan ook niet verwachten dat deze oudere mensen naar één van de drie andere dienstencentra, respectievelijk in Ruisbroek, Negenmanneke of Zuun zouden trekken.
Mijnheer de minister (Van Deurzen), we hebben in Leeuw al drie gesubsidieerde dienstencentra. We weten dat dit qua subsidies het maximum is. Toch durf ik hopen dat men in de toekomst alle dienstencentra subsidieerbaar zal maken.

In afwachting daarvan heb ik er vertrouwen in dat de huidigeen toekomstige bewoners in Zilverlinde een warme thuis zullen vinden waar zij alle nodige zorgen en aandacht krijgen om een aangename oude dag te beleven.
Als burgemeester dank ik dan ook alle personeelsleden en alle vrijwilligers die hier mee toe bijdragen. Ik feliciteer ook iedereen die meegewerkt heeft om het project Zilverlinde te realiseren : behoudens de personeelsleden,de huidige en de vroegere ocmw-voorzitters, – secretarissen en ontvangers (en ik zeg dit bewust in het meervoud) want Zilverlinde is een project dat uitgewerkt werd tijdens meerdere legislaturen, de leden van de ocmw-raad, de gemeenteraadsleden die telkens akkoord gingen met de – al dan niet bij te passen – uitgaven. Zovele mensen die vandaag kunnen glunderen om Zilverlinde, een realisatie ten bate van gans onze bevolking, waar we allen samen terecht fier kunnen op zijn.”

2000 bezoekers tijdens kijkdagen WZC Zilverlinde

ZUUN: – Dit weekend, tijdens de open kijkdagen, bezochten zo’n 2000 mensen het nieuwe woon- en zorgcentrum Zilverlinde en Lokaal dienstencentrum Meander, gebouwd door het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw ter vervanging van het verouderde Wilgenhof.

 

Christiaan Houwaert, huisvestings verantwoordelijke - Bart Deconinck, dir. WZC Zilverlinde - Patrick Bosmans, OCMW secretaris, - Marc Bosmans, kok

Patrick Bosmans, OCMW secretaris: “ De opkomst is een enorm succes. We wouden met deze kijkdagen buren, vrienden, familieleden van bewoners en personeel de mogelijkheid geven om kennis te maken met het nieuwe complex. Zaterdag bezochten reeds achthonderd mensen Zilverlinde en Meander en ook vandaag hadden we de handen vol met het begeleiden van groepjes mensen. In totaal voor dit weekend zullen we op een tweeduizend bezoekers uitkomen.”

Heel veel mensen waren benieuwd naar de nieuwe centrale keuken van het OCMW.
Iedere dag zal het keukenpersoneel zorgen voor ontbijt, soep, hoofdgerecht en avondmaal voor de tachtig bewoners maar ook voor honderd warme maaltijden voor thuisbezorging en voor de gebruikers van de lokale dienstencentra’s.
Men maakt er ook gebruik van moderne technieken. Zo wordt het gaarproces vervroegd onderbroken en met snelkoelers afgekoeld. Dit zorgt voor een betere en hogere voedingswaarde.

Patrick Bosmans, OCMW secretaris: ” We kregen heel wat reacties van de bezoekers. De mensen zijn enthousiast over het nieuwe gebouw, het concept en het comfort dat er is. Er waren natuurlijk ook veel vragen over de organisatie van de nieuwe keuken. Vele vrouwen waren benieuwd op welke manier er gekookt wordt, welke nieuwe kook procedés de kok zal gebruiken enz. Ook naar de kleur van de gordijnen werd reeds gepolst want deze hangen nog niet op en zo kan ik nog even doorgaan.
Wat bij heel veel mensen zeer goed onthaalt werd was dat elke leefruimte beschikt over een eigen buiten terras.”

De bewoners van het WZC Wilgenhof verhuizen op woensdag 9 november 2011 naar het nieuwe gebouw gelegen aan de nieuwe straat Welzijnsweg 2 .
De planning van de verhuis wordt dan ook reeds maanden voorbereid.

Bart Deconinck, directeur WZC Zilverlinde: “ Om de verhuis zo vlot mogelijk te laten verlopen bestaat het verhuis scenario uit drie delen.
Het eerste deel zit er bijna op dit omhelsde de aankoop van het nieuwe materiaal . Zo bestaat de kamerinrichting bijvoorbeeld op de matrassen na uit nieuw materiaal.
De tweede stap voor de verhuis noemden we de inlichting fase. Dit omhelst alles wat vergunningen betreft, het op de hoogte brengen van de artsen dat we verhuizen, heel wat praktische zaken met de bewoners en hun familie overlopen. We proberen de bewoners na de verhuis zoveel mogelijk in de zelfde leefgroep te houden die ze gewoon zijn qua medebewoners en personeel. Maar ook werd hen zoveel als mogelijk de keuze gegeven om een kamer te hebben langs de zonnekant of met uitzicht op de wei met paarden,…
Een heel belangrijk moment in de tweede fase was ook vorige week. Dan hebben we verspreid over drie halve dagen met de bewoners en hun familie eens komen kijken naar wat hun persoonlijke nieuwe kamer wordt. Zo hebben ze hun kamer al eens gezien en kunnen ze zich stilaan voorbereiden op de verhuis.
Het derde deel van het scenario is dan de verhuis zelf. Er is met het personeel een schema opgemaakt van wie wanneer eet en gewassen wordt in Wilgenhof om een tijdschema van de verhuis naar WZC Wilgenhof op te stellen. Deze verhuis zal in drie groepen gebeuren.
We hebben de families gevraagd of zij op 9 november kunnen aanwezig zijn en zijn zeer blij dat heel velen hier op ingegaan zijn want we willen die dag dat elke bewoner een vaste begeleider heeft en dit voor de hele dag. Dit kan door een familielid, personeelslid of een vrijwilliger zijn.
Ook het rode kruis werkt mee om bijvoorbeeld rolstoelpatiënten te vervoeren. De politie ondersteunt ook de verhuis evenals de gemeente.
Een heel draaiboek dus zodanig dat de bewoners niet te veel last hebben en zich snel thuis kunnen voelen in WZC Wilgenhof .”

 
Vragen die betrekking hebben op de dienstverlening van het woonzorgcentrum zijn welkom bij: Bart Deconinck, directeur op het nummer 02 334 17 80, per e-mail: bart.deconinck@ocmwspl.be of Vera De Boeck, maatschappelijk assistent op het nummer 02 371 03 81, per e-mail: vera.de.boeck@ocmwspl.be.

Vragen over de werking van het nieuwe dienstencentrum zijn welkom bij Wenke Peetroons, centrumverantwoordelijke op het nummer 02 377 03 55 of per e-mail: wenke.peetroons@ocmwspl.be.

OCMW neemt beslissing over de (lig)dagprijs voor het nieuwe woonzorgcentrum Zilverlinde

ZUUN: – Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw heeft op 20 januari 2011 beslist om de ligdagprijs in het nieuwe woonzorgcentrum (WZC) Zilverlinde vast te leggen op 58 euro per dag.
De nieuwe dagprijs zal gelden vanaf de verhuis in het najaar van 2011, dit voor nieuwe bewoners en bewoners die zich na 1 februari 2011 inschrijven op de wachtlijst.

Patrick Bosmans, Secretaris OCMW Sint-Pieters-Leeuw deelt in een perstekst mee:

Voor de huidige bewoners van het WZC Wilgenhof heeft het OCMW beslist om na de verhuis de dagprijs vast te bepalen op 45 euro per dag. Vanaf dan wordt een overgangsperiode van 18 maanden voorzien. In die 18 maanden zal de dagprijs voor de huidige bewoners met 5 euro per dag verhogen per semester, totdat de dagprijs dezelfde is voor alle bewoners.

Ten opzichte van de huidige dagprijs van 37,97 euro per dag betekent dit een grote verhoging. Het OCMW is genoodzaakt om de dagprijs zo sterk te laten stijgen om het project voor Sint-Pieters-Leeuw op lange termijn leefbaar te houden.

De verhoging valt in vergelijking met de huidige dagprijs van 37,97 euro hoog uit omdat het OCMW de voorbije jaren heeft gekozen om de dagprijs in WZC Wilgenhof op hetzelfde niveau te houden. Zo bedroeg de dagprijs tien jaar geleden al 1 250 BEF of 30,99 euro. De huidige dagprijs is geen realistische weerspiegeling van de echte kosten die het uitbaten van een woonzorgcentrum voor het OCMW met zich meebrengt.

Rekening houdend met de enorme kosten voor een nieuwbouwproject, de strengere normen voor woonzorgcentra o.m. op het vlak van de brandveiligheid, de ergonomische eisen, de personeelsbezetting en de voedselhygiënewetgeving is een dagprijs van 58 euro onvermijdelijk. De subsidies die het OCMW voor het bouwen van het nieuwe WZC ontvangt bleven ongewijzigd. Zo moest het OCMW door allerlei reglementen en voorschriften voor en tijdens de bouw wijzigingen doorvoeren. Deze veroorzaakten meer dan 500 000 euro extra kosten zonder dat hier extra ontvangsten of toelagen tegenover stonden.

Het OCMW heeft gekozen voor een ligdagprijs waarvan het bedrag niet sterk afwijkt van vergelijkbare nieuwe woonzorgcentra in de regio en waarin nagenoeg alle kosten inbegrepen zijn.

Wil het OCMW het aanbod aan rusthuisbedden in onze gemeente garanderen zonder grote verhogingen van het werkingstekort, dan is een aanzienlijke stijging van de ligdagprijs noodzakelijk.

Het is nog belangrijk om in gedachten te houden dat het OCMW in hoofde van zijn algemene opdracht het tekort bijpast voor alle bewoners van Sint-Pieters-Leeuw die niet over voldoende eigen middelen beschikken.

OCMW Sint-Pieters-Leeuw
Fabriekstraat 1 A te Ruisbroek.
tel. 02 371 03 40
www.ocmw-sint-pieters-leeuw.be

bouw Zilverlinde en Meander

ZUUN: – Eén jaar geleden vond in Zuun in aanwezigheid van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen  de eerste steenlegging plaats  van het nieuwe woonzorgcentrum Zilverlinde en het lokaal dienstencentrum Meander (zie artikel december 2009). Ondertussen schieten de bouwwerken goed op. Net voor de vrieskou werd het gebouw winddicht  gemaakt. Zo zijn alle ramen geplaatst en is het zadeldak afgewerkt.

Roland Meulemans, OCMW voorzitter: ” Binnen het gebouw zijn alle binnenwanden geplaatst en is er gestart met de tegelwerken in de badkamers.
Ook is er gestart met het plamuren van de plafonds.
In de keuken is men begonnen aan de compartimentering.
Een ander belangrijk onderdeel van het woonzorgcentrum zijn de liften. Deze zijn bijna volledig afgewerkt.
We blijven dus goed op schema wat de geplande werken betreft. En dit zullen wij uiteraard ook nastreven voor de toekomstige werken. De eerstkomende maanden staat alvast de inplanting van de parking op de planning.

Het woonzorgcentrum (WZC), gelegen aan de Jan Vanderstraetenstraat 273 in Zuun zal plaats bieden aan 112 bewoners (105 kamers voor permanent verblijf en 7 voor kortverblijf).

Mocht u nog vragen hebben omtrent het project, aarzel dan niet om de ‘dienst informatie en communicatie’ te contacteren op het nummer 02 371 03 48 of te mailen naar zilverlinde@ocmwspl.be of meander@ocmwspl.be.

Share

bouw Zilverlinde en Meander vlot goed

ZUUN: – De bouwwerken voor het nieuwe woonzorgcentrum Zilverlinde en het lokaal dienstencentrum Meander aan de Jan Vanderstraetenstraat 273 in Zuun schieten goed op.

De grondwerken vingen aan in augustus 2009.
Op 12 december 2009 kwam Jo Vandeurzen de eerste steen leggen.
(KLIK HIER voor het artikel)

Ondertussen is één modelkamer  bijna volledig afgewerkt.
Als de werken verder vlot blijven verlopen zal het einde van de werkzaamheden liggen rond mei-juni 2011.

Wie graag op de hoogte wil blijven van de werkzaamheden kan zich inschrijven op de nieuwsbrief.
OCMW Sint-Pieters-Leeuw 02 371 03 48
zilverlinde@ocmwspl.be
meander@ocmwspl.be

Share

Eerstesteenlegging Zilverlinde – nieuwe woonzorgcentrum met dienstencentrum

ZUUN: – Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen kwam vandaag de eerste steen metselen van het nieuwe woonzorgcentrum van het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw.

Eerstesteenlegging Zilverlinde  te Sint- Pieters-Leeuw
Eerstesteenlegging Zilverlinde te Sint- Pieters-Leeuw in aanwezigheid van minister van Welzijn Jo Vandeurzen

Het woonzorgcentrum (WZC), gelegen aan de Jan Vanderstraetenstraat 273 in Zuun, Sint-Pieters-Leeuw, krijgt de naam “Zilverlinde”. Het biedt plaats aan 112 bewoners (105 kamers voor permanent verblijf en 7 voor kortverblijf). In hetzelfde complex zal ook een nieuw lokaal dienstencentrum worden ondergebracht. Dit wordt “LDC Meander” gedoopt.

Burgemeester Lieve Vanlinthout, Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen, OCMW-voorzitter Roland Meulemans

OCMW-voorzitter Roland Meulemans: “Ruim 10 jaar was het OCMW bezig met de voorbereidingen van de bouw van een nieuw rusthuis. Op 30 april 2009 kregen de gemeente en het OCMW de bouwvergunning in de bus.
De aannemer kreeg meteen de opdracht om de werken te starten op 2 juni 2009.
Het totale kostenplaatje bedraagt voorlopig 16.000.000 euro. Als de timing verder wordt gerespecteerd zou het project eind februari 2011 klaar moeten zijn.

Ondertussen werd de communicatie met de buurtbewoners opgestart. Zij kregen, net als andere geïnteresseerden, de kans om in te tekenen op een nieuwsbrief. Zij die reageerden, kregen intussen al enkele keren informatie over de vorderingen op het terrein.
De studiebureaus kregen de opdracht om van dit gebouw een mix te maken van gezelligheid en hedendaags comfort. Veel aandacht werd besteed aan de lichtinval, ruimte en sfeer. Deze werden in harmonie gebracht met de laatste technische uitrustingen eigen aan dergelijke gebouwen. De centrale as van het gebouw omvat 4 ruime leefzones waar alle diensten aanwezig zijn en van waaruit je naar alle kamers van de verdieping kan.
Verder wordt er rekening gehouden met het groene karakter van de streek. De inplanting van het gebouw past perfect binnen deze omgeving. Tussen de bestaande woningen en de nieuwbouw is een groene bufferzone voorzien.”

Nu hopen dat het nieuwe gebouw snel uit de grond verrijst. Want er is nood aan. Het huidige rusthuis Wilgenhof is verouderd en niet meer aangepast aan de normen en behoeften van vandaag. Met de bouw van dit nieuwe woonzorgcentrum willen het OCMW en de gemeente hierop alvast een antwoord bieden. Ook hopen ze hiermee het probleem van de bestaande wachtlijsten op te lossen.Eveneens kunnen de successen van de dienstencentra dan verder gezet worden.

Fragment uit de toespraak van minister Jo Vandeurzen:
“ Mevrouw de burgemeester ik ben gecharmeerd dat ik vandaag nog eens een echte eerste steen mag leggen. Ik heb in Vlaanderen al alles meegmaakt. Zo moest ik ooit eens een steen in de nok van het dak leggen,…
Maar ik moet  het lokale bestuur, de gemeente en het OCMW in het bijzonder feliciteren. En ik doe dit niet bij wijze van cliché meneer de voorzitter (Roland Meulemans) ik doe dit echt oprecht omdat die ambitie uit ons decreet om zolang mogelijk de mensen te ondersteunen. Zorg op maat, moderne woonzorgcentra met de deur open en een band met de omgeving en met vrijwilligers en dienstencentra hier aanwezig zullen zijn. Dat past perfect in ons decreet. En ons decreet kan maar wortels schieten, ambities waarmaken als er op het terrein mensen, besturen gevonden worden die bereidt zijn om daarvoor de nek uit te steken.
Ik weet uit ervaring en ik zit in een soort bevoorrechte helikopter die naar het Vlaamse landschap kan kijken. Dat het vandaag niet meer evident is om als lokaal bestuur dit risico te nemen, die keuze te maken. Jullie gaan hiermee ook een bestaande infrastructuur vervangen , verbeteren, moderniseren, wegwerken van bestaande wachtlijsten. Dat is iets waarvoor ik denk dat de inwoners hier jullie in het bijzonder voor moeten danken, feliciteren. Het is een heel belangrijke stap in de ontwikkeling van een ouderdom beleid hier in de regio. En het feit dat u dit initiatief neemt ook al is het financieel voor ons allemaal niet meer zo evident is. Dat moet ons aller appreciatie kunnen wegdragen.”

Share