ZUUN: – Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen kwam vandaag de eerste steen metselen van het nieuwe woonzorgcentrum van het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw.

Eerstesteenlegging Zilverlinde  te Sint- Pieters-Leeuw
Eerstesteenlegging Zilverlinde te Sint- Pieters-Leeuw in aanwezigheid van minister van Welzijn Jo Vandeurzen

Het woonzorgcentrum (WZC), gelegen aan de Jan Vanderstraetenstraat 273 in Zuun, Sint-Pieters-Leeuw, krijgt de naam “Zilverlinde”. Het biedt plaats aan 112 bewoners (105 kamers voor permanent verblijf en 7 voor kortverblijf). In hetzelfde complex zal ook een nieuw lokaal dienstencentrum worden ondergebracht. Dit wordt “LDC Meander” gedoopt.

Burgemeester Lieve Vanlinthout, Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen, OCMW-voorzitter Roland Meulemans

OCMW-voorzitter Roland Meulemans: “Ruim 10 jaar was het OCMW bezig met de voorbereidingen van de bouw van een nieuw rusthuis. Op 30 april 2009 kregen de gemeente en het OCMW de bouwvergunning in de bus.
De aannemer kreeg meteen de opdracht om de werken te starten op 2 juni 2009.
Het totale kostenplaatje bedraagt voorlopig 16.000.000 euro. Als de timing verder wordt gerespecteerd zou het project eind februari 2011 klaar moeten zijn.

Ondertussen werd de communicatie met de buurtbewoners opgestart. Zij kregen, net als andere geïnteresseerden, de kans om in te tekenen op een nieuwsbrief. Zij die reageerden, kregen intussen al enkele keren informatie over de vorderingen op het terrein.
De studiebureaus kregen de opdracht om van dit gebouw een mix te maken van gezelligheid en hedendaags comfort. Veel aandacht werd besteed aan de lichtinval, ruimte en sfeer. Deze werden in harmonie gebracht met de laatste technische uitrustingen eigen aan dergelijke gebouwen. De centrale as van het gebouw omvat 4 ruime leefzones waar alle diensten aanwezig zijn en van waaruit je naar alle kamers van de verdieping kan.
Verder wordt er rekening gehouden met het groene karakter van de streek. De inplanting van het gebouw past perfect binnen deze omgeving. Tussen de bestaande woningen en de nieuwbouw is een groene bufferzone voorzien.”

Nu hopen dat het nieuwe gebouw snel uit de grond verrijst. Want er is nood aan. Het huidige rusthuis Wilgenhof is verouderd en niet meer aangepast aan de normen en behoeften van vandaag. Met de bouw van dit nieuwe woonzorgcentrum willen het OCMW en de gemeente hierop alvast een antwoord bieden. Ook hopen ze hiermee het probleem van de bestaande wachtlijsten op te lossen.Eveneens kunnen de successen van de dienstencentra dan verder gezet worden.

Fragment uit de toespraak van minister Jo Vandeurzen:
“ Mevrouw de burgemeester ik ben gecharmeerd dat ik vandaag nog eens een echte eerste steen mag leggen. Ik heb in Vlaanderen al alles meegmaakt. Zo moest ik ooit eens een steen in de nok van het dak leggen,…
Maar ik moet  het lokale bestuur, de gemeente en het OCMW in het bijzonder feliciteren. En ik doe dit niet bij wijze van cliché meneer de voorzitter (Roland Meulemans) ik doe dit echt oprecht omdat die ambitie uit ons decreet om zolang mogelijk de mensen te ondersteunen. Zorg op maat, moderne woonzorgcentra met de deur open en een band met de omgeving en met vrijwilligers en dienstencentra hier aanwezig zullen zijn. Dat past perfect in ons decreet. En ons decreet kan maar wortels schieten, ambities waarmaken als er op het terrein mensen, besturen gevonden worden die bereidt zijn om daarvoor de nek uit te steken.
Ik weet uit ervaring en ik zit in een soort bevoorrechte helikopter die naar het Vlaamse landschap kan kijken. Dat het vandaag niet meer evident is om als lokaal bestuur dit risico te nemen, die keuze te maken. Jullie gaan hiermee ook een bestaande infrastructuur vervangen , verbeteren, moderniseren, wegwerken van bestaande wachtlijsten. Dat is iets waarvoor ik denk dat de inwoners hier jullie in het bijzonder voor moeten danken, feliciteren. Het is een heel belangrijke stap in de ontwikkeling van een ouderdom beleid hier in de regio. En het feit dat u dit initiatief neemt ook al is het financieel voor ons allemaal niet meer zo evident is. Dat moet ons aller appreciatie kunnen wegdragen.”

Share

%d bloggers liken dit: