RSS

agenda: KVG infoavond – Snippervoorzieningen

2016-10-25-snipperSINT-PIETERS-LEEUW: – De Katholieke Vereniging voor Gehandicapten (KVG), afdeling Sint-Pieters-Leeuw organiseren in samenwerking met de gemeentelijke sociale en welzijnsdienst op dinsdag 25 oktober 2016 van 19:30 tot 22:00 een informatieavond over “Snippervoorzieningen”. Dit zijn zijn fiscale voordelen voor personen met handicap.

Snippervoorzieningen zijn fiscale voordelen voor personen met handicap: vermindering van personenbelasting en onroerende voorheffing, vermindering van successierechten, …Daarnaast zijn er nog andere maatregelen vb. een parkeerkaart, verminderingen bij het gebruik van het openbaar vervoer, BTW-vrijstellingen … Wij zetten wij al deze maatregelen met voorwaarden en aanvraagprocedure op een rijtje.

Een handicap brengt vaak veel extra kosten met zich mee die meestal worden terugbetaald door o.a. het ziekenfonds of het Vlaams Agentschap. Toch blijven er nog heel wat uitgaven voor eigen rekening.
De wetgever voorziet een aantal fiscale voordelen voor personen met een handicap of gezinnen met een kind met een handicap: vermindering van personenbelasting en onroerende voorheffing, vermindering van successierechten, …
Daarnaast zijn er nog een aantal andere maatregelen voor mensen met een handicap, zoals een parkeerkaart, verminderingen bij het gebruik van het openbaar vervoer, BTW-vrijstelling en vrijstelling van verkeersbelasting bij de aankoop en herstellingen van een auto, het sociaal telefoontarief, …
Deze maatregelen worden vaak ‘snippervoorzieningen’ genoemd. Elk van deze maatregelen heeft zijn eigen voorwaarden en aanvraagprocedures.

Tijdens deze infoavond zetten wij al deze maatregelen met voorwaarden en aanvraagprocedures op een rij. Er is ook ruim de mogelijkheid om vragen te stellen.
Spreker: Els Peeters, medewerker sociaal dienstbetoon van KVG.

locatie: parochiecentrum – René Balléstraat 6, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Prijs: gratis
Reservaties: Bel naar 016/235161 – vlaams-brabant@kvg.be

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op oktober 14, 2016 in agenda, Sint-Pieters-Leeuw, sociaal

 

Tags: , ,

meisjes SK Leeuw ondersteunen wereldvrouwendag

SINT-PIETERS-LEEUW: – Adeline uit Benin was op bezoek bij SK Leeuw in het kader van wereldvrouwendag georganiseerd door plan-België in samenwerking met de KBVB (meer bepaald de Red Flames). Adeline is vertegenwoordigster en getuige van de derde wereld-vrouwen.
2016-10-12-sk-leeuw_werledvrouwendag_01
Op vraag van de KBVB nam zij gisterenavond deel aan een training van de U16 dames van SK Leeuw  onder ruime belangstelling. Ook schepen van sport Jos Speeckaert keek aandachtig toe.

2016-10-12-sk-leeuw_werledvrouwendag_02Adeline (17 jaar) uit Benin:
“Op een dag zag ik een 13-jarig meisje met een bolle buik. Ze was zwanger. Ik had zin om het uit te schreeuwen. Ik vroeg me af hoe ze zou kunnen overleven met de armoede in mijn land, hoe ze haar studies kan voortzetten met een kind op de arm. Gelukkig heb ik een sterke mama die me inspireert. Dankzij Plan heb ik geleerd om mijn rechten te verdedigen. Ik probeer dit door te geven aan mijn kleine zusje zodat ze nee kan zeggen wanneer het nodig is. Ze noemen me een tomboy omdat ik liever voetbal dan me te bekommeren om het huishouden. Ik voetbal al sinds ik 8 jaar oud ben en de sport geeft me vertrouwen. Schitteren op het veld is mijn manier om te tonen dat ik evenveel waard ben als een jongen. Op een dag zal ik in de magistratuur werken. Als alle meisjes serieus werden genomen en toegang hadden tot onderwijs, zouden ze ook hun dromen kunnen realiseren. Dat is mijn grootste wens.”

Na de training had SK Leeuw voor haar een kleine attentie namelijk een muts en sjaal, die zij met plezier in ontvangst nam.
Onze dames namen graag deel aan dit initiatief en waren zeer enthousiast. Ze beseffen nu des temeer dat sporten voor vrouwen niet overal in de wereld vanzelfsprekend is.”
2016-10-12-sk-leeuw_werledvrouwendag_03
Meer info: www.skleeuw.be

 
 

Tags: , , ,

agenda: dag van de kringwinkel 2016

2016-10-15-dagvandekringwinkelSINT-PIETERS-LEEUW: Op zaterdag 15 oktober 2016 is het “dag van de kringwinkel”.

In de Kringwinkel Televil van Sint-Pieters-Leeuw heeft er een speelgoedbeurs plaats.

Openingsuren: zaterdag van 10.00 – 17u30
Adres: Bergensesteenweg 386 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op oktober 13, 2016 in actualitiet, nieuws, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags: ,

15 jaar LDC Negenhof

NEGENMANNEKE: – Feest vanmiddag in het Lokaal Dienstencentrum Negenhof. 15 jaar geleden opende ze voor de eerste keer de deuren en dat werd vandaag gevierd met een feestmaaltijd, karaoke, animatie en dans.


Zoals altijd in het Negenhof was er veel volk en sfeer.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.


Ook bij het bekijken van de foto’s uit de begin jaren kwamen heel wat verhalen en anekdotes terug boven.

 

Tags: , , ,

agenda: Kunstkring De Merselborre – Childhood memories

VLEZENBEEK: – Kunstkring De Merselborre stelt tentoon!
Naar jaarlijkse gewoonte kiest kunstkring De Merselborre ook dit jaar voor een centraal thema. Met “Childhood memories” lopen herinneringen uit de kindertijd en jeugd als een rode draad doorheen de tentoonstelling. Hierbij nemen de kunstenaars de bezoekers mee naar hun eigen kindertijd of laten ze de bezoeker stilstaan rond dit thema!
2016-10-00-groepsfoto_kunstkringmerselborre
2016-10-23-flyer-kunstkring-demerselborreGezien het thema zullen de kinderen die de tentoonstelling bezoeken ook kunnen meewerken aan een kunstwerk doorheen de tentoonstellingsperiode en kunnen ze zelf als kunstwerk naar huis gaan…

Fotografie: Patrick Bardyn / Luk Stiens / Freddy Van Vlaenderen
Juweelontwerp: Jan Crabeels
Groeninstallatie: Geert Van Kelecom
Beeldhouwen: Marcel Janssens
Licht: Jasmina Deyaert
Schilderkunst: Gust Van Kelecom / Rik Moriau
Keramiek: Ingrid Vanroy

15 – 16 & 22 – 23 oktober 2016 van 14u tot 18u
In CC De Merselborre, Schaliestraat 2 te Vlezenbeek

Om hun tentoonstelling “Childhood memories” extra in de verf te zetten op de sociale media werd aan de artiesten gevraagd om hun fotoalbum in te duiken op zoek naar een foto uit hun kindertijd of jeugd en mochten ze ook voor een re-make gaan…
Wij vonden het zeer geslaagd en willen u dan ook deze foto’s niet onthouden.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

 

Tags: , , ,

Wonen in Vlaams-Brabant is een zorgenkind

2016-10-11-woneninvlaamsbrabant-eenzorgenkind.jpgVLAAMS-BRABANT: – Tijdens zijn toespraak voor de provincieraad stelde gouverneur Lodewijk De Witte vast dat onze huidige manier van wonen zijn grenzen heeft bereikt, ruimtelijk maar ook sociaal. Er zijn aanpassingen nodig in hoe we wonen, waar we wonen maar vooral ook hoe we denken over wonen. Die omslag is ingezet, maar de weg is nog lang.

Sinds het ontstaan van de provincie Vlaams-Brabant is betaalbaar wonen een belangrijk thema. Mensen vragen zich af of hun kinderen nog een passende en betaalbare woning kunnen vinden op de plek waar ze opgroeiden. De zorg over het huisvestingsbeleid gaat niet alleen over de betaalbaarheid. Een andere belangrijke vraag is of het huidige woningbestand aangepast is aan de wijzigende bevolkings- en gezinssamenstelling.

Er zijn drie grote uitdagingen voor wonen in Vlaams-Brabant’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. ‘We moeten er voor zorgen dat er voldoende woongelegenheden en een voldoende gediversifieerd aanbod is tegen een betaalbare prijs met woningen die afgestemd zijn op de hedendaagse en toekomstige noden van de Vlaams-Brabander. Daarnaast moeten we alternatieven vinden voor onze huidige manier van wonen die ruimteverslindend is en een te grote automobiliteit genereert. Ten slotte moeten we de kwaliteit van het woonpatrimonium verhogen op vlak van zuinigheid en energie-efficiëntie én van de kwaliteit en veiligheid van de woonomgeving’.

Bevolkingsaangroei vraagt maatregelen voor prijs
Tegen 2030 zal het bevolkingsaantal aangroeien met minstens 73.000 personen.
Woningen en bouwgronden in Vlaams-Brabant zijn flink duurder zijn dan in andere streken. Dat maakt dat de provincie voor sommige steunmaatregelen niet binnen de criteria of normen valt om er beroep op te kunnen doen. Inwoners die het moeilijk hebben komen daardoor dubbel in de kou te staan.

Met Vlabinvest kunnen we daar al iets aan doen, maar niet genoeg. We zullen bij de Vlaamse regering de aandacht moeten vragen voor de specifieke situatie en voor de grote achterstand op vlak van sociale woonvoorzieningen. En plaatselijke projecten steunen met sociale of bescheiden woningen’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Bevolking wordt meer divers
De bevolking zal er ook anders uitzien. De mensen zullen gemiddeld een stuk ouder zijn. Er zullen meer kleine huishoudens en alleenstaanden zijn, maar ook meer nieuw samengestelde gezinnen. Ieder van hen wil een woning van voldoende kwaliteit, in een aangename omgeving en tegen een betaalbare prijs, in een provincie waar de ruimte schaars is en de betaalbaarheid meer dan elders onder druk staat.

Meer ouderen, meer alleenstaanden, nieuw samengestelde gezinnen, wisselende gezinsvormen, de vraag naar type woningen verandert en wordt meer divers’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. ‘We zijn daar nog niet helemaal klaar voor. We zullen met open blik en met een groot aanpassingsvermogen de passende antwoorden moeten zoeken op de veranderende vraag. Kleinschalig wonen, variabele, herinrichtbare gebouwen, nieuwe woonvormen als woningdelen of samenhuizen zijn voorbeelden van nieuwe woonvormen voor de toekomst’.

Meer aandacht voor energie en mobiliteit in woonbeleid
Er zijn maatschappelijke uitdagingen die een steeds grotere impact zullen hebben op hoe we willen en kunnen wonen. De noodzaak om zuiniger om te springen met energie vraagt om veel meer energiearme woningen, terwijl de mobiliteitsvraagstukken een uitdaging zijn om na te denken over de inplanting van nieuwe woonbuurten.

We moeten ons heel bewust zijn van de impact van de manier van wonen op de omgeving. Hoe groot of compact wonen we, hoeveel ruimte nemen we in beslag, hoe dicht of ver wonen we van voorzieningen en van openbaar vervoersknooppunten, welke gevolgen heeft dat op ons verplaatsingsgedrag? Hoe zuinig gaan we om met energie, met water?’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. ‘Dat bepaalt allemaal mee hoe hoog de kosten oplopen, voor de maatschappij en voor de particuliere bewoner. De omslag is daarvoor ingezet, maar er zal nog jarenlang doordacht en consequent beleid nodig zijn om de impact van ons wonen terug te brengen tot het niveau van de omliggende landen’.

Meer samenwerking voor betere planning
Hoopvol is de groeiende samenwerking tussen gemeenten, met de provincie Vlaams-Brabant en Wonen-Vlaanderen. Deze samenwerking werpt zijn vruchten af. Er komen betere beleidsplannen, er komen meer projecten van de grond, informatie- en adviesverstrekking loopt beter.

De bemoedigende resultaten moeten ons sterken om de intergemeentelijke samenwerking uit te diepen en om er mee te starten in de gemeenten die nog niet meedoen. Het woonbeleid op alle beleidsniveaus moet inspelen op de behoeften van een snel wijzigende samenleving. Dat vereist aanzienlijke inspanningen en de inzet van meer middelen. We zullen de nodige durf aan de dag moeten leggen en bepaalde evidenties in vraag stellen’, besluit provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

 

Tags: , ,

Vernieuwde radiostudio en nieuwe programma’s bij Stadsradio Halle

REGIO: – In de vernieuwde studio’s van Stadsradio Halle (105.6FM) werd maandagavond door voorzitter André Segers de ambitieuze plannen van de Stadsradio bekend gemaakt. 
2016-10-10-stadsradio-sportprogramma_bloed-zweet-en-tranen_02
Stadsradio Halle zit de komende maanden boordevol activiteiten en ambitieuze plannen. Het nieuwe sportprogramma ‘Bloed, zweet en tranen’ die radiojournalist Kris Baert vanaf nu elke maandagavond tussen 18 en 20 uur zal presenteren werd voorgesteld.

Kris Baert: ” ‘Bloed, zweet & tranen’, is mijn kersvers sportprogramma waarin EMOTIE centraal staat. Ik krijg hierbij de medewerking van onder andere Jempi Van Vlaanderen (De Greef Jean-Pierre), Koen Oudaert, Bert Van Aerde, Dries Baert,… Ik doe wekelijks een babbel met toppers uit onze regio, alle sporttakken kunnen aan bod komen! Er is ook telkens een ‘Figuur van de week’ en ‘Quiz van het weekend’. Met Dries Baert doe ik wekelijks een terugblik op het voorbije sportweekend. Hij maakt telkens een onderbouwe analyse.
Elke week is er ‘De Stoten van De Groote’ waarin ex-Anderlecht vedette Michel De Groote leuke anekdotes uit zijn prachtige loopbaan terughaalt. Michel kan als uitstekend analyst gerust tippen aan de analysten van de grote tv zenders. Hij geeft zijn ongezouten mening over het voetbal van het moment, over Anderlecht,...”

André Segers: “Na het sportprogramma nog een nieuwkomer: van 20 tot 22 uur Retro Café gepresenteerd door Patrick Vandergucht.  ‘Het beste van toen’ : 70, 80 en 90-muziek staan centraal.
In de toekomst willen we nog meer live programma’s brengen. We bereiden ons momenteel voor op een nieuwe zendvergunning, we willen graag nog meer naar het Pajottenland toe. We zorgden voor nieuwe studiomeubels, een volledig nieuw digitaal mengpaneel, nieuwe PC’s, microfoonstatieven, hoofdtelefoons en bijhorende versterkers en twee nieuwe telefoonmodules zodat we twee personen tegelijk telefonisch kunnen interviewen.
Verder kan je via onze website programma’s zoals dat van Kris Baert met livestream bekijken.”

Stadsradio Halle zal ook aanweig zijn op de jaarmarkt van Sint-Pieters-Leeuw op vrijdag 11 november 2016. Op hun podium zijn er optredens van Dance O’ Mania, Mike Grondy, Bart, Romina, Andy Swingstar.


André Segers:” Van 10 tot 19 maart 2017 is er terug onze reis naar Spanje, voor het eerst Benidorm. Er zijn tal van optredens van artiesten (Barbare Dex, Micha Marah, Lisa Del Bo, Vanessa Chinitor), humoristen (Luc Caals, Dirk Bauters) en uit de streek Fried Ringoot en Bart.
De reis gebeurt met Royal Class bussen van reizen Lauwers en de kostprijs bedraagt 549€ per persoon. Info en reservaties: 02/361.36.36. – andre@stadsradio.be

Meer info: www.stadsradio.be

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op oktober 11, 2016 in Sint-Pieters-Leeuw