Gamebike – Speel op straat voor het klimaat

2017-04-10-gamebikeVLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant wil haar inwoners mee laten denken over het klimaat. Haar gamebike stimuleert op een speelse manier klimaatvriendelijke ideeën. De gamebike is een elektrische bakfiets met spelletjes over klimaat voor speel- en leefstraten of buurtfeesten.

Met onze gamebike, boordevol educatief spelmateriaal, stimuleren we klimaatvriendelijke ideeën in de straten en de wijken’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ‘De gamebike biedt bijvoorbeeld inspiratie voor de inrichting van een autoluwe straat of een groepsaankoop voor zonnepanelen. Mensen kunnen zo ontdekken wie in de buurt elektrische toestellen kan repareren, het boodschappenlijstje van een minder mobiele buurman afwerken of de kinderen van drie gezinnen naar school brengen. De klimaatvriendelijke mogelijkheden zijn eindeloos’.

De spellen in de gamebike zijn een klimaatvariatie op bijvoorbeeld het oude ganzenbord, blikwerpen en Kubb.

Gamebike voor alle speelstraten en buurten
Men kan via zijn/haar gemeente of erkende vzw de gamebike uitlenen bij de provinciale uitleendienst De ontlening én de verzekering zijn gratis. Voorwaarde is dat de fiets opgehaald wordt door de gemeente in één van de provinciale uitleenpunten in Asse, Bekkevoort of Leuven, en in goede staat wordt teruggebracht.
Meer info: www.vlaamsbrabant.be/gamebike

Ontruimingswerken op begraafplaatsen van Zuun en Vlezenbeek


2017-04-08-kerkhof_Vlezenbeek_deel-park1ZUUN / VLEZENBEEK: – Vanaf dinsdag 18 april 2017 starten ontruimingswerken op de begraafplaatsen van Zuun en Vlezenbeek. Om ruimte vrij te maken voor nieuwe graven, worden een aantal niet-geconcedeerde graven (gewone graven) verwijderd. Op de begraafplaats van Zuun gaat het om perk 2, perk 5 en perk 11. Op de begraafplaats van Vlezenbeek gaat het om perk 7 en een deel van perk 1.

Tijdens de volledige duurtijd van de werken worden de voornoemde perken afgeschermd voor het publiek. In een eerste fase worden de grafzerken van de betrokken graven verwijderd. Vervolgens worden in een tweede fase de stoffelijke resten opgegraven en verzameld in een ossuarium. Dit ontknekelen gebeurt enkel voor perk 5 in Zuun en voor een deel van perk 1 in Vlezenbeek.
In de toekomst zullen de ontruimde perken opnieuw gebruikt worden als begraafplaats.

De ontruimingswerken werden reeds bekendgemaakt tussen september 2015 en september 2016 via een bericht aan de betrokken graven en aan alle in- en uitgangen van de begraafplaatsen. Hierdoor zijn de nabestaanden op de hoogte en kregen zij de tijd om voorwerpen op de grafzerken van de overledenen weg te halen.

feest in café Ons Huis voor Willy De Lantsheer

RUISBROEK: – Zaterdagnamiddag startte het spetterende verjaardagsfeest van de 50 jarige Willy, uitbater, in Ons Huis.


Er waren optredens van Benny Michiels, Yves Segers en Sylvia.
Als special act was er het optreden van twee adembenemende vuurspuwers.
Nadien vond de clipopname van de nieuwe single plaats van Bart Anneessens ‘ Zwaaien met de handen’ Het is een opname samen met de Pitaboys.
Het aanwezige publiek zwaaide enthousiast mee met de handen.
Het was een onvergetelijk , geslaagd verjaardagsfeest van voor Willy en Silvy.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Minister Gatz stelt strategische visienota voor over Cultureel-erfgoedwerking

VLAANDEREN: – Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz zijn strategische visienota met zijn beleidsprioriteiten voor een betere ondersteuning van de cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen aan de Vlaamse Regering voorgesteld.


In het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017 staat voor de allereerste keer een strategische visienota ingeschreven. Met dit nieuwe instrument legt de minister zijn strategische visie en beleidsaccenten vast voor de ‘grote erfgoedronde’ voor cultureel-erfgoedorganisaties voor de beleidsperiode 2019-2023. De visienota omvat de prioriteiten bij de ondersteuning van musea, culturele archiefinstellingen erfgoedbibliotheken en van cultureel-erfgoedorganisaties en lokale besturen die een dienstverlenende rol opnemen.
Lees meer over de Strategische Visienota – klik hier (PDF 1Mb)  

2014-10-08-Sven-Gatz-spreektMinister Gatz: “De hoofddoelstelling van mijn cultureel-erfgoedbeleid is duurzaam en kwaliteitsvol zorgen voor en omgaan met ons cultureel erfgoed. Zo blijft het betekenis hebben vandaag en kunnen we het ook doorgeven aan de volgende generaties.”

Vier krachtlijnen staan centraal:
– We versterken de collecties in Vlaanderen;
– We verbinden waar mogelijk ons roerend erfgoed (o.a. kunstwerken, manuscripten, werktuigen) en immaterieel erfgoed (o.a. tradities, gebruiken, vaardigheden, rituelen);
– We zetten in op meer samenwerking en afstemming gericht op meer slagkracht en minder versnippering in de Vlaamse cultureel-erfgoedsector;
– We mikken op een brede participatie en diversiteit

Het cultureel-erfgoedveld in de toekomst
Minister Gatz wil samen met de lokale besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie een gevarieerde aanwezigheid van cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel waarborgen.

Cultureel-erfgoedorganisaties, van lokaal tot internationaal niveau, zijn daarbij cruciaal. Ze werken duurzaam en kwaliteitsvol vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het doorgeven van cultureel erfgoed. Collectiegericht denken – in de brede zin – staat centraal.

Met de projectsubsidies kiest minister Gatz ervoor om een dynamische cultureel-erfgoedwerking te stimuleren. Projecten met volgende inhoudelijke accenten krijgen voorrang:
– waardering van cultureel erfgoed;
– participatie;
– samenwerken met andere beleidsdomeinen;
– opstap naar een landelijke indeling of aanduiding als cultureel-erfgoedinstelling;
– internationale (samen)werking.

In het uitvoeringsbesluit bij het Cultureel-erfgoeddecreet worden meer gedetailleerde voorwaarden en criteria opgenomen om deze strategische visie en beleidsaccenten in de praktijk te brengen. Dat uitvoeringsbesluit werd vandaag ook voor de eerste keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering.

bewegen op verwijzing

BEERSEL/HALLE/SINT-PIETERS-LEEUW: – Dankzij het project ‘Bewegen Op Verwijzing’ kunnen de huisartsen inwoners van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw met een gezondheidsrisico doorverwijzen naar een beweegcoach. Die professionele coach helpt je gezond te bewegen. Jullie maken samen een beweegplan dat past bij jou en je leven: van een dagelijkse fietstocht naar het werk tot een wekelijks dans- of zwemuurtje in de buurt. Zo zet je de eerste stap naar bewegen.
2017-04-03-bewegen op verwijzing
Dirk van Lancker is nog maar enkele dagen aan de slag als beweegcoach in Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Momenteel heeft hij een dag per week zitdag in de drie gemeenten: in  Beersel in De Ceder, in Halle op de sociale campus en in Sint-Pieters-Leeuw in de sporthal AJ Braillard in Ruisbroek.

Dirk Van Lancker, de eerste beweegcoach in onze zorgregio, legt uit: “ In de eerste sessie ga ik in gesprek met de betrokkene. Die krijgt ook een boekje met tips dat werkt als een leidraad om fysiek aan de slag te gaan. Mensen lijken te denken dat ze moeten gaan sporten. Dat klopt niet! Bewegen is veel breder. Je kan ook gewoon naar je werk fietsen, je boodschappen te voet doen, actiever tuinieren enzovoort. De mens is een gewoontedier. Ik wil aan bestaande gewoontes nieuwe gewoontes koppelen. Een van mijn eerste kandidaten keek bijvoorbeeld graag naar een aantal series op tv en uit het gesprek bleek dat ze ook een home trainer in huis had. Nu staat die home trainer uiteraard voor de tv en kan ze fietsen terwijl ze kijkt.

Dankzij Bewegen Op Verwijzing profiteer je van heel lage tarieven. Je betaalt de coach 10 euro per uur, mensen met verhoogde tegemoetkoming betalen slechts 2 euro per uur.

Voor wie: Inwoners van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw vanaf 18 jaar.
Voorwaarden: Je hebt een verwijsbrief van je huisarts nodig om een eerste afspraak te kunnen maken bij de beweegcoach.
Hoe aanvragen: Vraag een verwijsbrief aan je huisarts.
Je belt de beweegcoach voor een afspraak of je sms’t ‘BEWEGEN’ en de coach contacteert jou.
De beweegcoach is Dirk Van Lancker, T 0484 62 87 32 – E bov.zennevallei@gmail.com
Kostprijs: Voor inwoners van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw: 10 euro per uur / 2 euro per uur voor mensen met verhoogde tegemoetkoming
Meer info: www.bewegenopverwijzing.be

Atletiekmeeting voor G-recrea sporters

REGIO: – vzw Renkoekoek i.s.m. G-sport Halle & Koninklijke Interbanken Sportunie (KIBSU) organiseerden zaterdagvoormiddag een open atletiekmeeting voor G-recrea op en rond de atletiekpiste van het domein van Huizingen.
2017-04-01-G-recrea (1)
Ondanks het mindere weer vanmorgen daagden heel wat G-recrea atleten op om deel te nemen aan de atletiekinitiatie met: lopen, werpen en springen.

Jan Cornelis, vzw Renkoekoek: “Vandaag is het een sportieve recreatieve -en inclusieve dag.  wij zitten in het Interbanken circuit, bedrijfssport en daarvan is er deze namiddag een atletiekmeeting maar we wouden daar graag G-sport aan koppelen dus voor personen die in een andere sportclub niet aan sporten toe komen willen we deze voormiddag laten kennis maken met atletiek. Er zijn hier veel sporters aanwezig  van FriS, een sportclub voor mensen met een beperking en leuk is dat er ook mensen van het asielcentrum in Alsemberg deelnemen..

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.


Gratis ATLETIEKINITIATIES G-RECREA Voor mensen met een beperking
Jan Cornelis, vzw Renkoekoek: “Na vandaag is het de bedoeling om een zestal atletiek initiaties te geven dus elke 1ste en3de donderdag van de maand kan men aan de atletiekpiste van het domein in Huizingen gratis  komen sporten en kennis maken met atletiek. Dus iedereen is welkom mensen met of zonder beperking.
Zo willen we naar het volgende seizoen samen met Olympic Essenbeek Halle (OEH) een uitgebreidere inclusieve G werking, open sportclub op poten te zetten.
Men kan voor de initiaties inschrijven de dag zelf ter plaatse. Het is gratis dankzij de subsidies van Stad Halle.  Want de sportdienst van Halle heeft het initiatief genomen.

– Donderdag 06/04/2017 van 18u00 tot 19u00 : Atletiekinitiatie G-recrea
– Donderdag 20/04/2017 van 18u00 tot 19u00 : Atletiekinitiatie G-recrea
– Donderdag 04/05/2017 van 18u00 tot 19u00 : Atletiekinitiatie G-recrea
– Donderdag 18/05/2017 van 18u00 tot 19u00 : Atletiekinitiatie G-recrea
– Donderdag 01/06/2017 van 18u00 tot 19u00 : Atletiekinitiatie G-recrea
– Donderdag 15/06/2017 van 18u00 tot 19u00 : Atletiekinitiatie G-recrea
WAT?
– Kennismaking met verschillende atletiekdisciplines:lopen – werpen – springen – run & bike – …
– Sport en spel op ieders niveau
– Mogelijkheid (geen verplichting!) tot toewerken naar zelfgekozen doel: atletiekmeeting Olympic Essenbeek Halle, Halse Duoloop, G-run Oetingen, …
– Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen
CONTACTPERSOON?
Jan Cornelis – jancornelis.jc@gmail.com