SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanavond vierde de cultuurraad haar 35-jarig bestaan met een academische zitting in de Merselborre. Er werd teruggeblikt naar het ontstaan, de rol en de initiatieven van de cultuurraad en de verschillende socio-culturele verenigingen worden in de bloemetjes gezet.
DSC05777


Jan Desmeth, schepen van Cultuur en Erfgoed: “Terugblikken op 35 jaar Cultuurraad is een interessante en leerrijke oefening. We danken veel aan Félicien Bosmans, die met kennis en daadkracht cultuur een zelfstandige plaats heeft gegeven in het beleid.

Het visionaire van Vic Feytons leidde ertoe dat de cultuurraad met het gemeentebestuur tot een blijvende maar zelfstandige samenwerking kwam. In de kwarteeuw die volgde hebben wij allen van deze fundamenten kunnen profiteren.

De kracht van de Cultuurraad is immers dat hij zich van bij de start boven de politieke gevoeligheden heeft geplaatst, respect toonde voor elke filosofische overtuiging en er verder ook geen invalshoek van maakte. De Cultuurraad bleef constructief maar autonoom. Dit bleek ook op momenten waar er verschillende visies waren tussen bestuur en raad.

Vooral in de beginperiode werd het accent gelegd op samenwerking tussen verenigingen. Er waren een paar cultuurbeurzen, ook organiseerde de cultuurraad de eerste 11- julivieringen, hij integreerde de verenigingen in de reeds eerder bestaande “culturele week” en “veertiendaagse”, hij werkte reeds zeer vroeg een subsidiereglement uit dat meer inspeelde op de noden van de verenigingen, er kwam onder zijn impuls ook een eerste vorm van samenwerkingsverband, waarbij een vereniging grotere en duurdere activiteiten kon organiseren samen met CC Coloma. In feite zocht de cultuurprijs oorspronkelijk ook en vooral om samenwerkingen tussen verenigingen te belonen. Dit werd nadien wat opengetrokken omdat verdienste zich uiteraard ook op een ander vlak kan uiten.

Deze invalshoek versterkte de cultuurraad en maakte ook dat de verenigingen altijd en zonder uitzondering als één stem zijn blijven spreken tegenover het gemeentebestuur. In een latere fase ging de cultuurraad ook meer zelf initiatieven ontwikkelen, waarover de huidige leiding u in detail informeert. Het is een accentverlegging die aansluit bij de tijdsgeest. Het eerste is in zekere zin verworven, door zelf ook te organiseren zet men zich meer zichtbaar op de kaart.

Ik wil alleszins bij deze ook de ploeg van Gust Crabbe en Hubert Avaux, de 2de en 3de Voorzitter van de Cultuurraad, van harte feliciteren met het geleverde werk, en met het enthousiasme waarmee ze dit zoveel jaren belangeloos doen.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.


DSC05754Hubert Avaux, voorzitter cultuurraad Sint Pieters Leeuw:
Het hoofddoel van de cultuurraad is het gemeentebestuur te adviseren bij het cultuurbeleid in de gemeente en dat heeft de Leeuwse cultuurraad gedurende die 35 jaar met verve gedaan.

De vrijwilligers van de aangesloten verenigingen hebben eveneens menig initiatief genomen om het socio-culturele leven in de gemeente te versterken en beter te maken want cultuur is alles wat het leven goed maakt.

Sinds de oprichting in mei 1983 werden een groot aantal culturele initiatieven gerealiseerd:
• Menige culturele veertiendaagse en cultuurfestivals werden door de cultuurraad georganiseerd.
• Er werden cultuurbeurzen gehouden waarop elke vereniging zich kon voorstellen en op die manier meer mensen warm konden maken voor hun vereniging.
• Het groot scrabbletornooi , oorspronkelijk een initiatief van VZW De Vrede , wordt momenteel mee gedragen door de cultuurraad.
• De cultuurraad riep een tweejaarlijkse cultuurprijs in het leven om verdienstelijke verenigingen en mensen te huldigen voor het geleverde cultureel werk
• In tijden dat velen de mond vol hebben over leefmilieu heeft de cultuurraad zeker de daad bij het woord gevoegd:
– Het hoogstam fruitbomenarboretum in Coloma werd aangelegd door alle verenigingen, lid van de cultuurraad. Onlangs nog plantten vrijwilligers uit de cultuurraad hoogstam fruitbomen van oude rassen aan in de weide rond de hoeve Berchemveld.
– Reeds 15 jaar lang worden er door de cultuurraad jaarlijks 3.000 paasbloemen geplant om Sint- Pieters-Leeuw paasbloemengemeente te maken , dit naast rozengemeente. Ook dit laatste was een idee van de cultuurraad .
• De cultuurraad was soms zijn tijd vooruit. Twintig jaar geleden werden er door erevoorzitter Gust Crabbe reeds culturele activiteiten rond het Brabants trekpaard opgezet. In 2018 erkende Sven Gatz dit edele dier als immaterieel erfgoed in Vlaanderen. Elke laatste zondag van september gaat in het domein Coloma een gezellige familiedag rond het Brabants trekpaard door.
• De cultuurraad doet ook aan behoud van traditie en erfgoed. Zo werden er recent drie kapelletjes gerestaureerd (dit met hulp van vrienden en gulle sponsors). Hierdoor wil de cultuurraad ook de aandacht vestigen op het feit dat sommige van deze pareltjes in slechte toestand verkeren en dreigen te verdwijnen.
• Ook sociale projecten ontsnappen niet aan de aandacht:
Zo wordt eind dit jaar een actie rond hulp voor migranten opgezet naar aanleiding van een lezing met kardinaal De Kesel over de multiculturele samenleving.
Tevens komt er een actie om medesponsoring van een paard ten voordele van het Ziekenhuis Inkendaal speciaal voor hypotherapie voor zieke kinderen.
Dit zijn maar een aantal realisaties en nog andere plannen zijn in de maak.

Onze grootste troef is dat wij steeds hebben kunnen rekenen op mensen die veel energie en vrije tijd hebben willen vrijmaken om cultuur, in welke vorm dan ook, uit te dragen. Wij zijn daar iedereen enorm dankbaar voor en hopen in de toekomst op deze manier verder te kunnen werken.

Een woord van dank ook aan het gemeentebestuur, alle mensen van CC Coloma, die onze werking dagelijks ondersteunen, en de vele sponsors zonder wie dit mooie parcours niet mogelijk geweest zou zijn.”
DSC05753