vzw De Rand geeft Leeuwse sportclubs een Boest

2020-03-05-boest-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Hoe communiceer je met kinderen en hun ouders in onze snel veranderende regio? enkele Leeuwse sportclubs kregen donderdagavond tips en concrete voorbeelden van vzw De Rand met het project ‘Boest’.
Boest! helpt trainers, bestuurders en vrijwilligers van sportclubs om hun Nederlandstalige werking in een meertalige context te kunnen behouden.

Sport is een populaire vrijetijdsbesteding. Sportclubs trekken dan ook een divers publiek aan en zijn een afspiegeling van de maatschappij. Dat is positief! Want wie een divers publiek bereikt heeft een laagdrempelige werking. Divers kan betekenen op vlak van herkomst of cultuur maar ook op vlak van taal.
Voor sommige sportclubs is de aanwezigheid van verschillende moedertalen een uitdaging, andere clubs hechten er weinig of geen belang aan. Vaak krijgen clubs voorwaarden rond het Nederlands opgelegd door het gemeentebestuur. Het is voor heel wat clubs soms zoeken om hun Nederlandstalige werking in een meertalige context te kunnen behouden. Boest! schuift het Nederlands op een positieve manier naar voor in de clubwerking (op het veld, naast het veld, tijdens de trainingen, bij wedstrijden …).
Boest! brengt de talendiversiteit in beeld, ondersteunt clubs om er op een goede manier mee om te gaan en biedt tips om het Nederlands een duidelijke plaats te geven. Nederlands is de taal die iedereen in de sportclub verbindt. Clubs bieden al sportend een oefenkans Nederlands. Heel wat ouders schrijven om die reden, op advies van de school of van een andere instantie, hun kind in een Nederlandstalige sportclub in.
Meer info: www.boestjesportclub.be

Jo Van Vaerenbergh nieuwe algemeen directeur vzw de Rand

REGIO: – Huidig algemeen directeur Eddy Frans gaat op 1 april 2020 met pensioen. In dat kader lanceerde de Raad van Bestuur midden 2019 een vacature. Na een uitgebreide procedure besliste de Raad op 17 december 2019 om Jo Van Vaerenbergh aan te stellen als opvolger voor Eddy Frans. Hij wordt dus vanaf 1 april 2020 de nieuwe algemeen directeur van vzw ‘de Rand’.

Vzw ‘de Rand’ is de organisatie die in opdracht van de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel ondersteunt. De organisatie exploiteert zeven gemeenschapscentra, geeft RandKrant en gemeenschapskranten uit, heeft een uitgebreide taalpromotiepijler, coördineert het Gordelfestival en is partner in het documentatiecentrum Vlaamse Rand.

Jo Van Vaerenbergh (°1969) is master in de communicatiewetenschappen. Zijn eerste professionele stappen zette hij in een jeugdhuis en bij de Vlaamse koepel voor internationaal jeugdwerk JINT. Aansluitend bouwde hij heel wat ervaring op in de integratiesector, o.m. bij PIN vzw, het Provinciaal Integratiecentrum Vlaams-Brabant PRIC en het Agentschap Integratie en Inburgering. Het laatste anderhalf jaar was hij directeur van de stroom vrije tijd in de gemeente Dilbeek.

Hubert Lyben (voorzitter): “De vzw ‘de Rand’ heeft zich de jongste 20 jaar ontwikkeld tot een niet meer weg te denken actor in het specifieke beleid dat voor de Vlaamse Rand rond Brussel gevoerd wordt. Dankzij de bezielende en volgehouden inspanningen van Eddy Frans is de organisatie sterk gegroeid, zowel in de eerstelijnswerking in de zes faciliteitengemeenten als in de tweedelijnsopdrachten voor de andere gemeenten. Mede op basis van zijn visie, vertrouwen we erop dat Jo Van Vaerenbergh het werk kan verder zetten en nog verder uitbouwen. Zijn ruime ervaring met integratie, taalpromotie en taalbeleid, zowel beleidsmatig als op het terrein, zal daarbij zeker een meerwaarde zijn.

Eddy Frans: “Ik verheug me er op om de leiding van vzw ‘de Rand’ door te geven aan iemand met een groot hart voor de regio, die bovendien een grote dosis ervaring meebrengt. Ik heb zelf gedurende 21 jaar heel wat nieuwe werkingsterreinen toegevoegd aan de actieradius van ‘de Rand’. Ik vertrouw er op dat Jo Van Vaerenbergh met grote zorg het werk zal verder zetten en die pijlers zal uitbouwen, die een antwoord bieden op een van de grootste uitdagingen van de regio, met name de positie van het Nederlands als dè verbindende taal.”

Jo Van Vaerenbergh: “Het is een grote uitdaging om vzw ‘de Rand’ te mogen gaan leiden. Ik heb me altijd al sterk kunnen vereenzelvigen met de missie en opdracht van de organisatie. Ik kijk dan ook uit naar de komende samenwerking met het team, de Raad van Bestuur en de vele stakeholders en partners. De noden van de regio zijn duidelijk, de urgentie is hoog. Toch bieden de recent goedgekeurde lokale, provinciale en Vlaamse beleidsplannen, de groeiende bovenlokale samenwerkingsverbanden (o.a. Toekomstforum,…) en de grote bereidheid bij verenigingen, clubs en burgers heel wat kansen. Tegelijkertijd bevestigen ze heel hard de komende uitdagingen voor vzw ‘de Rand’ om via het stimuleren van gemeenschapsopbouw, taalpromotie, specifieke randexpertise en leer- en oefenkansen Nederlands het ‘samenleven’ in de Vlaamse Rand blijvend te versterken.”

vzw de Rand geeft sportclubs een Boest

REGIO: – ‘De diversiteit en meertaligheid in sportclubs in de Vlaamse Rand groeit. De regio rond Brussel wordt gekenmerkt door een grotere migratiestroom dan elders in Vlaanderen. Vzw ‘de Rand’ krijgt hierover alsmaar meer vragen van sportclubs, sportdiensten en andere partners’, zegt Cindy Van Dijck (stafmedewerker taalpromotie van vzw ‘de Rand’). Uit de Taalbarometer Vlaamse Rand blijkt dat er bij sportclubs een grote potentiële toegevoegde waarde ligt om oefenkansen Nederlands aan te bieden. Daarom lanceert vzw ‘de Rand’, met steun van heel wat bovenlokale partners, een nieuwe campagne. Het is voor vzw ‘de Rand’ bovendien een grote meerwaarde om het enthousiasme en de expertise van Kim Gevaert te kunnen meenemen in de ontwikkeling van deze campagne. Kim is logopediste van opleiding en volgde vorig jaar een postgraduaat meertaligheid aan de Thomas More Hogeschool. In het kader van haar eindproef werkte ze mee aan de uitwerking van deze campagne.


Boest! helpt trainers, bestuurders en vrijwilligers van sportclubs om hun Nederlandstalige werking in een meertalige context te kunnen behouden. Zo bieden sportclubs kinderen en hun ouders een oefenkans Nederlands, want dat is vaak de reden waarom ouders hun kind inschrijven in een Nederlandstalige club. Heel wat scholen geven die boodschap aan ouders die thuis een andere taal spreken met hun kind. Zo oefent een kind ook buiten de school Nederlands.
Boest! bestaat onder andere uit 5 korte filmpjes met beeldmateriaal gemaakt bij sportclubs in de Vlaamse Rand. Omdat de campagne zich richt naar alle sportclubs, komen er verschillende sporttakken in beeld. Het is belangrijk dat elke sportclub zich kan herkennen in de filmpjes. Daarom koos vzw ‘de Rand’ voor concreet beeldmateriaal van tijdens de training en van de clubwerking. In elk filmpje komen verschillende tips in beeld, die aan het eind via een pancarte nog eens worden herhaald.
Vandaag lanceert vzw ‘de Rand’ het eerste filmpje Tijdens de training, de website, een campagneaffiche en een stickervel met tips uit het eerste filmpje. Het tweede filmpje is in ontwikkeling en er komen binnenkort ook nog extra’s op de website. Aan het einde van het project, het najaar van 2020, maakt vzw ‘de Rand’ een bundel met alle expertise van Boest!. Voor vzw ‘de Rand’ is het een troef dat Kim ook in de verdere ontwikkeling een rol blijft opnemen. Samen met federaties en andere sportpartners bekijken we of we ook nog andere materialen kunnen ontwikkelen om sportclubs te ondersteunen. Want samen scoren met Nederlands, dat is wat Boest! wil!

Meer info: www.boestjesportclub.be

Speel en oefen Nederlands samen met onze Rode Duivels

DE RAND: – Vzw ‘de Rand’ en de Koninklijke Belgische Voetbalbond lanceren samen een speldoos om kinderen snel en op een leuke, speelse manier de belangrijkste voetbalwoordenschat bij te brengen en te laten oefenen.


Voetbal is populair, zeker bij jonge kinderen. Voetbalclubs trekken een divers publiek aan, divers op het vlak van herkomst of cultuur, maar ook op het vlak van taal. Scholen raden ouders van kinderen die Nederlands leren trouwens ook aan om een hobby te zoeken in het Nederlands. Zo kunnen ze de taal verder oefenen in de vrije tijd. Voor kinderen die van voetbal houden is de voetbalclub of een voetbalstage dus de ideale oefenkans Nederlands. Er zijn clubs met een groot aantal kinderen met een andere moedertaal die naast de trainingen ook taalinitiaties organiseren. Dit zijn activiteiten waarbij vaak vrijwilligers actief inzetten op taalstimulering Nederlands. Die vrijwilligers zoeken speelse en leuke materialen die ze hiervoor kunnen gebruiken. De speldoos beantwoordt aan deze vraag. Via het klassieke memory en andere spelvormen oefenen en herhalen kinderen essentiële woordenschat die aan bod komt tijdens de training, in de kantine … Op de kaartjes staat telkens een beeld, het juiste lidwoord en woord.
Kinderen die al kunnen lezen, spelen het spel zelfstandig met vriendjes en oefenen tegelijk Nederlands. Ook Nederlandstalige kinderen die van voetbal houden vinden de kaartjes leuk om mee te spelen. Wist je dat de Rode Duivels ook grote fan zijn van leuke gezelschapsspelletjes?

Vzw ‘de Rand’ en de Koninklijke Belgische Voetbalbond komen met deze speldoos naar buiten met hun eerste gezamenlijke product. De speldozen zijn niet alleen bedoeld voor clubs, ook andere partners kunnen een speldoos bestellen: sportdiensten, organisatoren van sportstages, scholen, bibliotheken …
Naast de speldoos werken ze momenteel ook nog aan andere materialen die inzetten op integratie en oefenkansen Nederlands in de voetbalclub.

Meer info: Info: www.derand.be/nl/taalpromotie/speldoos-voetbal

Provincie promoot lessen Nederlands voor anderstaligen. Start campagne NT2

2017-08-09-Nederlands-oefenen-2VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant, vzw ‘de Rand’ en het Agentschap Integratie en Inburgering starten een campagne om anderstaligen in de Vlaamse Rand aan te sporen lessen Nederlands te volgen.

De provincie Vlaams-Brabant, vzw ‘de Rand’ en het Agentschap Integratie en Inburgering lanceren een campagne om via diverse kanalen anderstaligen ertoe aan te zetten om Nederlands te leren.
De slogan van de campagne is ‘Nederlands leren, simple comme bonjour – Nederlands leren, a piece of cake’.

2017-08-09-Nederlands-oefenen-3De campagne bevat de volgende elementen:
– In de regio Halle-Vilvoorde wordt er bus aan bus een flyer verdeeld met informatie over de infodagen over de taallessen Nederlands. Deze actie wordt in januari, bij de start van het tweede semester, herhaald
– Publiciteit op 40 bushokjes van 15 tot en met 21 augustus in 16 gemeenten in de Vlaamse Rand: Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Grimbergen, Hoeilaart, Kraainem, Linkebeek, Machelen, Meise, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem en Zaventem
– Publiciteit via raamstickers in 250 bussen van De Lijn in de Vlaamse Rand van 8 augustus tot 4 september
– 1.000 kleine A3-affiches worden verspreid via gemeentehuizen, OCMW’s en bibliotheken
– Facebookadvertenties op anderstalige Facebookpagina’s in de tweede helft van augustus in de regio Halle-Vilvoorde
– 13.000 bladwijzers worden verdeeld met het gedicht van Mustafa Stitou, de winnaar van de wedstrijd ‘mooiste woord in het Nederlands’ voor anderstaligen van vorig jaar.
Er wordt ook lesmateriaal ontwikkeld voor NT2-cursussen op basis van het gedicht.

‘In het kader van deze campagne verzenden we binnenkort een oproep naar de klassen Nederlands voor anderstaligen met de vraag om aan de slag te gaan met het thema: ‘Wat is volgens jou het mooiste woord in het Nederlands?’ De anderstalige cursisten kunnen hier een verhaal of gedicht over maken en insturen. De eerste 10 klassen die willen deelnemen, ontvangen een gratis workshop creatief schrijven. De mooiste schrijfproducten worden nadien gebundeld in een publicatie’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Vlaams karakter.

Meer info: www.infonl.bewww.vlaamsbrabant.be/nt2campagne

Randkrant moet besparen

2014-10-07-randkraREGIO: – De Randkrant, het gratis maandblad voor de inwoners van de Vlaamse rand rond Brussel dat verschijnt op 188.000 exemplaren in de 19 randgemeenten moet  besparen op z’n werkingsbudget. Dat is een gevolg van de besparingen die de nieuwe Vlaamse regering oplegt.

Het maandblad brengt nieuws en maatschappelijke, politieke, sociaaleconomische reportages over de streek en interviews met bekende en minder bekende inwoners. Het bevat een uitgebreide cultuurkatern, een cultuuragenda en korte vertalingen in het Frans, Engels en Duits.
Randkrant bestaat intussen zo’n 18 jaar en werkt hoofdzakelijk met subsidies van de Vlaamse overheid.
Ook de gemeenschapskranten, die enkel in de faciliteitengemeenten verschijnen,  zouden moeten inleveren. Welke gevolgen de besparingen zullen hebben voor de 60 medewerkers van Randkrant, is nog niet bekend.
De raad van bestuur van vzw De Rand, dat beide publicaties uitgeeft, beraadt zich hierover volgende week.

Diploma van Leeuwenaar

SINT-PIETERS-LEEUW: – In het schooljaar 2013-2014 waren er heleboel initiatieven om Nederlands te leren en te oefenen in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Vrijdagavond werd een bedankingsmoment georganiseerd in het gemeentehuis waarop een heleboel cursisten en deelnemers in de bloemetjes gezet werden. Ook de talrijke vrijwilligers van de integratiedienst werden uitvoerig bedankt voor hun eindeloze inzet om het inburgering- en integratiebeleid van het bestuur waar te maken.
2014-06-13-integratie-diploma-en-vrijwilligers_10
Marleen De Kegel, schepen van Vlaams Beleid, Integratie- en Inburgeringsbeleid:
‘Wij kunnen vandaag samen terugkijken op een welgevuld schooljaar met talrijke nieuwe initiatieven en oefenkansen voor onze anderstalige inwoners. Voor deze initiatrieven kon het gemeentebestuur rekenen op verschillende partners zoals het Huis van het Nederlands, vzw De Rand, de provinciale integratiedienst, Unizo en basiseducatie.
Voor de taalklassen voor anderstalige ouders kregen we de bereidwillige medewerking van 8 Leeuwse scholen en hun directie. Onze handelsverenigingen leverden hun spontane medewerking aan de “Week van de anderstalige klant”. Enkele van onze vrouwenverenigingen deden het zelfde voor het project “Bijt in je vrije tijd”. Op de erfgoeddag zorgden onze integratiedienst en de erfgoeddienst voor een prachtig evenement.
Wij hebben op die manier gedurende het voorbije schooljaar heel wat ontmoetingskansen tussen Leeuwse inwoners en nieuwkomers gerealiseerd
.’

Deze diashow vereist JavaScript.


Erik Devillé van de sociale- en welzijnsdienst en Isabelle Vanderhaegen van de integratiedienst gaven de aanwezigen een rondleiding in het gemeentehuis.

Schepen, Marleen De Kegel: ‘Ik wil ook onze talrijke vrijwilligers vanuit het diepst van mijn hart bedanken voor hun inzet, voor de warme menselijke manier waarop zij onze nieuwkomers hebben onthaald, hen hun eerste woordjes Nederlands hebben geleerd en met hen op stap zijn gegaan. Onze vrijwilligers brengen geen papieren integratieverhaal maar een verhaal van menselijk contact met onze Nederlandse taal als sleutel.’

Meer info? Neem contact op met de integratiedienst van Sint-Pieters-Leeuw via: 02 371 63 28 – integratie@sint-pieters-leeuw.be.

Project: Pajottenland Zennevallei 14-18

2014-02-01-de-eerste-wereldoorlog_100-jaar-laterREGIO: – Erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei werkt samen met cultuurdiensten en -organisaties, vredescomités en erfgoedverenigingen om de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog in de regio te ontsluiten en een evenwichtig, divers en sereen herinneringsprogramma aan te bieden.

Met de projectwebsite www.pajotzenne14-18.be en het bijhorende logo willen ze alle evenementen van de zestien gemeenten en de ondersteunende acties van de erfgoedcel verzamelen.

2014-02-01_1914-1918_pajottenland-zennevallei_06
Koen Demarsin (erfgoedcel), Evelien D’Haes (projectmedewerker), Marc Snoeck (voorzitter Raad van bestuur Erfgoed), Diane Van Hove en Peter Lacres

De website is zeker geen eindpunt, maar eerder een verzamelbox van wat er opgespoord wordt en te beleven valt rond erfgoed van de Grote Oorlog.
Heb je zelf nog interessante plannen, vragen tips of materiaal.
Neem dan zeker contact op met projectmedewerkster Evelien via: evelien@erfgoedcelpz.be

– Een schoenenwinkel in Dilbeek wordt in 1914 leeggemaakt en opgevuld met stro om Duitse soldaten te slapen te leggen,…
– Op zaterdag 30 juni 1917 voert een trein 1700 vluchtelingen vanuit Geluwe naar Ternat, waarna de tocht op boerenkarren verder ging. Verschillende families komen zo uiteindelijk in Gooik terecht,…
– In 1918 wordt een groot aantal brouwketels vanwege het koper in beslag genomen, wat een (tijdelijk) einde maakt aan het lokale bierbrouwen,…

Deze verhalen willen ze met het project Pajottenland Zennevallei 14-18 verzamelen.

Het Pajottenland en de Zennevallei werden door de Duitse troepen snel als bezet gebied beschouwd. Het grote wapengekletter ging dus aan ons voorbij, maar de jaren onder vreemd bewind lieten wel degelijk hun sporen na.
Talloze vaders die naar het front vertrokken en misschien niet meer terugkeerden, de opeisingen van mankracht en materiaal, de vluchtelingenproblematiek en het tekort aan voedsel…..
De impact van de Groote Oorlog op het dagelijkse leven van de burgers, de persoonlijke drama’s en de kleine anekdotes vormen de focus van het project.

Ondersteuning
De Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei ondersteunt graag alle initiatieven die rond het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog in de regio georganiseerd worden om samen het verhaal van de Groote Oorlog te vertellen. Daarom geven ze gemeenten, verenigingen, archieven, musea, cultuur- en erfgoedraden, vredescomités, maar ook scholen en jeugdbewegingen die in de herdenkingsperiode 2014-2018 een erfgoedactiviteit organiseren een duwtje in de rug.

Communicatie

Als jouw vereniging een activiteit rond de Eerste Wereldoorlog op poten zet, verspreiden zij het nieuws. Ze nemen jouw initiatief op in de nieuwsbrief en vermelden je project op de Facebook pagina en deze projectwebsite. Plaats je activiteit zeker ook in de UIT-databank in de kijker met de tag ‘Groote Oorlog’. Zo kom je automatisch op de kalender van de projectwebsite, de provincie Vlaams-Brabant en Vlaanderen. Breng de erfgoedcel dus zeker op de hoogte van je ideeën via evelien@erfgoedcelpz.be!

Een impulsbedrag

Ben je een organisatie, school, raad, vereniging…uit één van de deelnemende gemeenten (Beersel, Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat en vzw ‘de Rand’ voor de gemeenten Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode) en organiseer je een project rond het erfgoed van 14-18 dan kom je in aanmerking voor een impulsbedrag van maximum 500€. Iedereen die een tentoonstelling, lezing, workshop, herdenkingsmoment of een andere activiteit uitwerkt, kan op elk moment een aanvraag indien voor financiële steun. Alle info over de voorwaarden en procedure kan je terugvinden bij de downloads, projectbundel impulsbedrag. De erfgoedcel neemt dan zo snel mogelijk contact met je op voor een eventuele verdere bespreking en/of goedkeuring.

Deze diashow vereist JavaScript.


EDUCATIE
Het verleden hoeft niet per se stoffig en verleden tijd te zijn, maar kan soms sterk gelinkt zijn aan het heden. Beelden van de burgeroorlog in Zuid-Soedan of de gevechten in de Centraal-Afrikaanse Republiek verschillen schrikwekkend weinig met die van de Eerste Wereldoorlog. Met alle commotie rond 100 jaar Groote Oorlog -het thema is niet uit het nieuws weg te denken- is het belangrijk dat kinderen en jongeren het oorlogserfgoed leren kennen. Daarom werd in het project Pajottenland Zennevallei 14-18 ook een educatief luik opgenomen.

INSPIRATIE
Inspiratie nodig voor je project? De publicatie ‘14-18 van dichtbij’ reikt relevante invalshoeken, bronnen en mogelijkheden om te actualiseren aan. Wie een educatieve activiteit op poten wil zetten, moet zeker eens de handleiding rond herinneringseducatie doornemen voor tips om op een kwalitatieve manier met het thema om te gaan.
Wil je op onderzoek uitgaan? Start dan best in het gemeente- of stadsarchief waar je registers van de burgerlijke stand, de boekhouding, maar vaak ook briefwisseling of aanplakaffiches kan vinden. Ook de archieven van het OCMW, de kerkfabriek en de parochie kunnen interessant materiaal bevatten. Verder loont het de moeite om een bezoek te brengen aan het Algemeen Rijksarchief in Brussel, het archief van de Provincie Vlaams-Brabant, het documentatiecentrum van het Legermuseum waar je informatie kan vinden over soldaten, vluchtelingen, gedeporteerden, verzetsleden en oorlogsmonumenten.
Zie je door de bomen het bos niet meer? Hans Van den Bosch, archivaris in Beersel, stelde een handige zoekwijzer voor de Eerste Wereldoorlog. De zoekwijzer geeft je heel concreet aan waar je welke informatie kan terugvinden. Handig! De zoekwijzer kan je aanvragen via evelien@erfgoedcelpz.be

Mobiele expo
Vlaanderen focust volgend jaar volop op de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog en ook de erfgoedcel kon niet achterblijven. In 2014 gaat het project ‘Pajottenland Zennevallei 14-18’ officieel van start. Er worden door de 16 gemeenten, cultuur- en erfgoedraden, vredescomités en lokale verenigingen tal van activiteiten rond de Eerste Wereldoorlog georganiseerd, die door de erfgoedcel worden begeleid en ondersteund. Bedoeling is om samen het verhaal van de Groote Oorlog naar het publiek te brengen.
Daarom ontwikkelt de erfgoedcel in samenwerking met een ontwerpbureau een interactieve en mobiele expo rond de Eerste Wereldoorlog, waarbij de focus ligt op lokale verhalen en het dagelijks leven tijdens die periode in de 16 gemeenten van de regio Pajottenland en Zennevallei. De inhoud wordt enerzijds aangeleverd door materiaal van lokale verenigingen, archieven en musea, aangevuld met hetgeen in het wordt verzameld in het kader van het project.
Deze expo zal relatief eenvoudig te transporteren, op te bergen en op te stellen -bijvoorbeeld in het cultureel centrum, het gemeentehuis, de bibliotheek- zodat de tentoonstelling gemakkelijk doorheen de regio kan reizen. Doel is een interactieve opstelling, waar zowel beeld, als woord en klank worden gecombineerd en waar bezoekers kunnen luisteren, voelen en snuisteren. Op die manier reist het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog de regio rond.
Meer info over het concept, inhoud en uitleenvoorwaarden volgen snel!

Meer info: www.pajotzenne14-18.be 

Zie ook onze eerder gepubliceerde Leeuwse artikel:
07/11/2013 – Werkgroep Herdenking Eerste Wereldoorlog
04/10/2013 – Nieuwe bibtrolley: De Eerste Wereldoorlog
27/03/2013 – startvergadering herdenking Eerst Wereldoorlog

VZW De Rand neemt organisatie De Gordel over

de-RandREGIO: – Niet meer Bloso maar VZW De Rand zal de overkoepelende organisatie op zich nemen van de opvolger van ‘De Gordel’. Dat heeft Vlaams minister van Sport Philippe Muyters gezegd in het Vlaams parlement.

Wel zal Bloso nog het sportieve gedeelte van het evenement op zich blijven nemen terwijl vzw de rand de overkoepelende organisatie doet.

Op 8 februari raakte reeds bekend dat er heel wat nieuwe zaken zullen zijn:
Meer aandacht voor toerisme en muziek, andere sportieve mogelijkheden buiten fietsen en wandelen, en de eventuele uitbreiding naar een meerdaags evenement. Nog niet kortgesloten is de naam. De Vlaamse Regering zal nu de komende maanden uit dat menu de volgende editie brouwen.

Hoe het nieuwe evenement in de Vlaams Rand rond Brussel zal heten, wordt pas bij de officiële voorstelling bekend gemaakt, maar dat er in die schitterende streek tijdens het eerste weekend van september 2013 opnieuw een grootschalige manifestatie komt, is duidelijk. En ook dat die manifestatie Vlaams, sportief, gezinsvriendelijk, toeristisch aantrekkelijk en heel muzikaal zal zijn.

Meer info over vzw De Rand:  http://www.derand.be/

agenda: fotoexpo ‘ nachtkijker’ van Patrick Bardyn

foto van Patrick BardynOUDENAKEN / DILBEEK: – Op vrijdag 23 november 2012 opent in CC Westrand (Dilbeek) om 20.00 uur de exclusieve expo ‘nachtkijker’ van Patrick Bardyn.

Bardyn (55), straatfotograaf en leraar uit Oudenaken, ging in opdracht van RandKrant op zoek naar de magie van licht en schaduw, van vorm, lijn en beweging wanneer de duisternis valt. De virtuele aanwezigheid van de mens kleurt de nacht in een sfeervolle reeks van 15 beelden.

Het werk van Bardyn werd meermaals geselecteerd voor belangrijke tentoonstellingen zoals de Canvascollectie (BOZAR 2008), Photo View, Leo Baekeland-fototentoonstelling, Beaufort – kunst aan zee (2003). In 2009 en 2010 won hij de bronzen lens op het internationale fotofestival van Knokke.

Patrick BardynPatrick Bardyn vertelt in het Westrandmagazine over dit project: “De nacht kan echt fantastisch zijn. Maandenlang reed ik er twee tot drie keer per week in rond, op zoek naar de geschikte locatie. Eens die gevonden, was het wachten op het juiste moment. En wie foto’s maakt, weet dat zo iets soms een poosje kan duren. Deze nachtreeks week helemaal af van mijn vertrouwde biotoop. Geen beweging, geen mensen. Hoewel, ze zagen me wel. Een enkeling kwam ’s nachts een praatje met me maken om te vragen wat ik aan het doen was. Gaandeweg ging ik houden van de nacht en rijpte het idee om de mensen die ik zo graag in beeld breng, toch een plaats te geven in mijn nachtopnames. Doorheen het licht dat ze maken of oproepen. En dat is best veel. Ik keerde overdag ook vaak terug naar de plaatsen van mijn nachtavonturen als ik een geschikte opname had gemaakt. Het was opvallend hoe die locaties bij dag vaak
hun glans verloren en eerder saai leken. Mijn nachtelijke kiekjes gaven die onopvallende plekjes plots wel een ziel. Opzet geslaagd dus. Let wel, de foto’s zijn momentopnames. Er kleeft geen verhaal aan vast. Het is aan de toeschouwer om zijn of haar fantasie te gebruiken en de ziel die al in de foto zit, nog meer inhoud te geven. Ik geef de aanzet, het publiek vult aan.”

Fototentoonstelling: Patrick Bardyn ‘nachtkijker’
EXPO vr 23/11/2012 – zO 23/12/2012
gratis toegang tijdens de openingsuren van Westrand, Kamerijklaan 46 te Dilbeek – http://www.westrand.be
Een organisatie van Westrand en vzw De Rand

RandKrant is een gratis maandblad voor de inwoners van de Vlaamse Rand dat elk seizoen een fotoreeks publiceert die de persoonlijke visie van een fotograaf op de regio weerspiegelt.

Reuze Randplan 2013

DE RAND: – Dit najaar brengt vzw ‘de Rand’ i.s.m. het Davidsfonds een nieuwe publicatie op de markt: het ‘Reuze*Randplan’, een grote en handige jaarkalender vol informatie over wat er allemaal te zien en te doen is in de Vlaamse Rand en de rest van de Groene Gordel. De streek heeft immers heel wat goedbewaarde geheimen voor de bewoners, vaak drukbezet en/of nieuw hier. Met het Reuze*Randplan wil vzw ‘de Rand’ iedereen motiveren om, dankzij een goede planning, tijd te maken om de eigen regio, in al zijn facetten, te (her)ontdekken.

Directeur Eddy Frans van vzw ‘de Rand’: “Met een goede planning win je tijd. Meer tijd, betekent meer vrije tijd.
Meer vrije tijd, betekent meer gelegenheid om de regio te verkennen. En als je niet ver moet verplaatsen, win je
opnieuw tijd.. Bovendien is de kans groter dan je tijdens je uitstapjes mensen uit de buurt te ontmoeten. Als je hetmij vraagt: een reuze plan!”

Een planner van formaat
Een huishouden organiseren vraagt een goede planning. Vaak heeft elk gezinslid zijn eigen agenda. En dan is er nog de uitgebreide sociale en culturele ‘agenda’ van de streek. Met het Reuze*Randplan kan je al deze agenda’s makkelijk en overzichtelijk combineren.

De kalender kondigt grote en kleine, maar vooral laagdrempelige evenementen aan en geeft tips voor dagtrips in de buurt, informatie over jaarmarkten, kermissen en lokale en bovenlokale activiteiten.

Met meer dan 500 kleurrijke stickers kunnen de gezinsleden hun eigen activiteiten aanduiden. In de kalender zitten bovendien ook enkele vrijkaarten en bonnen, ter waarde van het dubbele van de aankoopprijs van de kalender (12,95 euro): Kasteel van Gaasbeek, de Plantentuin van Meise, twee kinderhoogdagen en een gratis consumptie in gemeenschapscentrum ‘de Kam’. Zo geeft het Reuze*Randplan de gebruikers ook een duwtje om effectief op stap te gaan.

Nederlands oefenen door erop uit te trekken
De kalender is – uitgezonderd een inleidend woordje in vier talen – volledig in het Nederlands opgesteld. Door het gebruik van veel fotomateriaal en toegankelijke taal is hij wel bruikbaar voor iedereen met een minimale kennis van het Nederlands.

Op die manier wil vzw ‘de Rand’ ook anderstalige doelgroepen, vaak nieuwkomers, warm maken om hun vrije tijd dicht bij huis te beleven en zo kennis te maken met de lokale inwoners. Ook moet de kalender anderstaligen motiveren om hun Nederlands te verbeteren. De kennis van het Nederlands is immers een troef om zijn/haar lokale netwerk te versterken. De kalender bevat ook informatie over het leren en oefenen van het Nederlands in de streek.

De kalender zal, in samenwerking met het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant, dan ook aangeboden worden aan de cursisten Nederlands. Vzw ‘de Rand’ bezorgt ook een exemplaar aan de consultatiebureaus van Kind en Gezin in de regio. Daar kunnen de jonge gezinnen, waaronder heel wat anderstalige, de kalender inkijken en ontdekken wat er de komende maanden allemaal te doen en te beleven valt.

De kalender is ook een ideaal welkomstgeschenk van de Vlaamse gemeenten in de Vlaamse Rand aan hun nieuwe, anderstalige inwoners, om hen te helpen met hun sociale en culturele integratie, rekening houdend met hun drukke agenda’s. Vzw ‘de Rand’ wil daarom alle gemeenten dit najaar nog een bezoekje brengen om de kalender persoonlijk voor te stellen.

Waar kan je het Reuze*Randplan kopen?
Het Reuze*Randplan kost 12,95 euro en is o.a. te vinden in:
•de gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’
•toeristische diensten in de regio Groene Gordel
•diverse Standaard Boekhandels in de regio (kan er ook besteld worden)
•Rechtstreeks bij Uitgeverij Davidsfonds: verkoop@davidsfonds.be

Het Reuze*Randplan is een initiatief van vzw ‘de Rand’, maar heeft de steun van een aantal heel sympathieke partners: Davidsfonds Uitgeverij, Toerisme Groene Gordel, de Plantentuin van Meise, het Kasteel van Gaasbeek, Straffe Streek, het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant, Ring-TV en ROBtv, de provincie Vlaams-Brabant en de cel coördinatie Vlaamse Rand van de Vlaamse overheid.

website voor RandKrant

REGIO: – De RandKrant heeft sinds deze maand een gloednieuwe, eigen website met nieuws over het tijdschrift en een aantal extra’s. Met de tijd zal dit een aanvulling vormen op hun gedrukte maandblad.
Nieuwsgierig? Ga alvast een eerste kijkje nemen op www.randkrant.be.

Op www.randkrant.be kan je alle nummers van RandKrant sinds de start in 1997 bekijken. Op de website staan ook een aantal extra rubrieken die je niet in de gedrukte versie vindt. Zo  kan je bijvoorbeeld in The making of  lezen hoe bepaalde artikels of foto’s tot stand kwamen. In de rubriek Over de grens komen in de toekomst in blogstijl korte stukjes die reiken over de taalgrens, de
landsgrens of de mentale grens. In De keuze laat de RandKrant programmatoren van cultuur- en
gemeenschapscentra uit de Rand aan het woord.

RandKrant is een gratis maandblad voor de inwoners van de Vlaamse Rand rond Brussel. Het brengt nieuws en maatschappelijke, politieke, sociaaleconomische reportages over de streek en interviews met bekende en minder bekende inwoners. Het bevat een uitgebreide cultuurkatern, een cultuuragenda en korte vertalingen in het Frans, Engels en Duits. RandKrant verschijnt op 188.000 exemplaren en wordt gepost in alle brievenbussen van de negentien gemeenten van de Rand.
RandKrant is een uitgave van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. De realisatie gebeurt door vzw ‘de Rand’.

Een herfst vol sehnsucht

PAJOTTENLAND: – Niet alleen in het kasteel van Gaasbeek zal je deze herfst het Sehnsucht-gevoel kunnen terugvinden, maar ook in de rest van het Pajottenland en de Zennevallei.

Vandaag opende niet alleen de tentoonstelling ‘Sehnsucht. Een onstilbaar verlangen‘ in het kasteel van Gaasbeek, maar gaat ook het regioproject ‘Een herfst vol Sehnsucht’ van start.

De gemeenten uit de regio Pajottenland & Zennevallei doen weer mee! Naar analogie met Drakengebroed! deint uit in 2010 en Sleeping Beauties breken uit in 2011 vormt de najaars-tentoonstelling Sehnsucht. Een onstilbaar verlangen in het Kasteel van Gaasbeek ook dit jaar het decor voor een samenwerking tussen de gemeenten in de regio. Ze gaan creatief aan de slag met het thema Sehnsucht en zorgen voor een gevarieerd randprogramma met tentoonstellingen, theatervoorstellingen, literaire en muzikale evenementen, …

De leesclubs van de bibliotheken duiken in de boeken van Connie Palmen.
De Leeuwse leeskring neemt hieraan deel!
Ook dit jaar start de Leeuwse Leeskring op een originele manier:
Onze eerste bijeenkomst vindt plaats op 18 oktober 2012 om 19.30 uur in het Kasteel van Gaasbeek voor de bespreking van ‘De vriendschap’ van Connie Palmen, met aansluitend een bezoek aan de tentoonstelling ‘Sehnsucht’.
Als kers op de taart ontmoeten we zaterdag 27 oktober 2012 om 19.30 uur Connie Palmen in GC De Cam in Gooik (moderator: Friedl Lesage).
Kostprijs: 5 euro voor beide evenementen.
Je kan enkel deelnemen aan de voordracht van Connie Palmen als je ook op 18 oktober aanwezig was. Inschrijven via de bib is verplicht.
Openbare bibliotheek – Rink 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw – 02 371 22 64 – sint-pieters-leeuw@bibliotheek.be

Het Kasteel van Gaasbeek, dat in volle romantiek herbouwd werd tot een soort lsquo;übermiddeleeuwse’ tijdmachine, is een plek die heimwee en verlangen naar ‘ooit’ en ‘er was eens’ belichaamt. Geïnspireerd door de laatste markiezin Arconati Visconti belicht gastcurator Oscar van den Boogaard in de van nostalgie doordesemde kasteelzalen hoe kunstenaars vandaag gestalte geven aan ‘hun’ Sehnsucht, dat bitterzoete gevoel, verlangen en heimwee in één.

De tentoonstelling die neerstrijkt in de van nostalgie doordesemde kasteelzalen is opgebouwd als een onderdompeling in een paradijs van sferen. Geïnspireerd door onze laatste markiezin belicht curator Oscar van den Boogaard in de van nostalgie doordesemde kasteelzalen hoe kunstenaars vandaag gestalte geven aan ‘hun’ Sehnsucht.
Beeld en klank vloeien dooreen. Gevestigde namen en jonge artiesten staan naast elkaar in een verhaal dat heel wat vragen oproept, zelden antwoorden formuleert en ons confronteert met gevoelsregionen die best wat reflectie kunnen verdragen.
Enkele kunstenaars: Marina Abramovic, Isabelle de Borchgrave, Wim Delvoye, Sam Dillemans, Désirée Dolron, Adam Fuss, Anselm Kiefer, Joachim Koester, Erwin Olaf, Nedko Solakov, Barbara Visser, Ruud van Empel, Marijke van Warmerdam, …
Praktische informatie:
Van vrijdag 7 september tot en met zondag 11 november 2012, open dagelijks van 10u tot 18u (laatste bezoek om 17u), maandag gesloten. Tickets kosten € 7, reductietarief € 5, € 1 voor -26 jarigen, gratis voor kinderen tot 7 jaar.
Inwoners van de deelnemende gemeenten genieten van het reductietarief bij bezoek aan de expo, voor educatieve rondleidingen valt de inkomprijs van € 1 per kind weg.

Op de facebookpagina EenHerfstVolSehnsucht kan je je verlangens achterlaten. De meest bevlogen teksten worden door Berlaen op muziek gezet en zijn te beluisteren www.EenHerfstVolSehnsucht.blogspot.be. Scholen worden met een educatief pakket uitgenodigd te werken rond emoties en deze te komen beleven in de expo.

Een herfst vol Sehnsucht is een samenwerkingsproject tussen het Kasteel van Gaasbeek, de gemeentebesturen en bibliotheken van Affligem, Beersel, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, vzw ‘de Rand’, CC De Meent, CC ’t Vondel, CC Westrand, GC De Cam, GC Het Koetshuis, Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei en de provincie Vlaams-Brabant.

Impulsbedrag beschikbaar voor erfgoedprojecten

REGIO: – Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei geeft tot 500 euro steun aan erfgoedactiviteiten rond Vervoer in het Pajottenland en Zennevallei.

Erfgoed is van iedereen, is er voor iedereen en wordt beleefd door iedereen. Dat is alvast het uitgangspunt van  regionale erfgoedwerking Pajottenland & Zennevallei . Daarom willen ze graag organisaties ondersteunen die in 2012 en 2013 een erfgoedactiviteit rond vervoer op touw zetten.

Wat willen we bereiken?
Met het vervoersproject zetten we samen erfgoed regionaal in de kijker. Zo laten we zien dat erfgoed overal en bij iedereen aanwezig is.
De insteek zelf is laagdrempelig: Een impulsbedrag aanvragen is niet moeilijk en kost niet veel tijd.
Het is immers de bedoeling om organisaties een duwtje in de rug te geven voor de organisatie van een project en niet voor extra werk te zorgen. Wel moet er aan een aantal voorwaarden voldaan zijn om voor het basisbedrag in aanmerking te komen.

Een cultureel erfgoedproject kan verschillende vormen aannemen:
• Een beleving: tentoonstelling, opvoering, verfilming, workshop
• Informatiedeling: publicatie op papier of online
• Een educatief pakket/ project, etc.
• Een combinatie van een aantal vormen …

Laat je creativiteit werken. De basis is dat erfgoed en deling van kennis en ervaring centraal staat. Je kan ook met de erfgoedcel, cultuurbeleidscoördinator of verantwoordelijke van je gemeente contact opnemen om mee na te denken hoe je je activiteit meer inhoud kan geven.

Wie kan deelnemen?
• Erfgoedorganisaties: heemkringen, musea, archieven, gemeentelijke erfgoedraden, specifieke erfgoedwerkgroepen (vertellersverenigingen, gidsenverenigingen, etc.)
• Andere organisaties met een erfgoedlink: gemeentelijke cultuurraden/ werkgroepen, davidsfondsen, schuttersgilden en andere (volks)sportverenigingen, kerkfabrieken, ….
• Andere organisaties: scholen en kunstacademies, sportverenigingen, jeugdverenigingen, landelijke verenigingen en gildes, cultuurcentra, socio-culturele verenigingen en wijkverenigingen, gemeentelijke diensten (bv. jeugddienst of integratiedienst)
• Lokale bedrijven kunnen onder dezelfde voorwaarden deelnemen, zolang de uitkomst gratis is, openstaat voor het brede publiek (en dus niet enkel eigen personeel) en bezoekers vrijblijvend kunnen deelnemen en geen verplichtingen moeten aangaan. Individuele erfgoedwerkers met een idee kunnen deelnemen vanuit een samenwerking met een vereniging.

Breng de cultuurbeleidscoördinator of verantwoordelijke  op voorhand op de hoogte van je project.
Je kan dit doen door het project door te mailen/ op te sturen of door telefonisch contact op te nemen. Bespreek eventueel wat het project beter kan maken, waar het in de gemeente aanknoping vindt. Eventueel kan je samen met de cultuurbeleidscoördinator of verantwoordelijke op zoek naar een mogelijke partner(s): seniorenraad, cultuurraad, heemkring, jeugdraad, toeristische dienst, musea, … De vorm van deze samenwerking kan verschillen per gemeente of project.

Voor Sint-PietersLeeuw kan je contact opnemen met: Kristien Van Hecke
J. Depauwstraat 25, 1600 SINT-PIETERSLEEUW
toerisme@sintpietersleeuw.be


Terug in de MobiliTIJD

Een project van de Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei en Toerisme Pajottenland & Zennevallei.

Tussen april 2012 en september 2013 vliegen we in het Pajottenland en de Zennevallei “Terug in de MobiliTIJD”. Vervoer is dan immers het centrale thema van de regionale erfgoed- en toerismewerking. Van april 2012 tot september 2013 worden in de 16 gemeenten van de regio diverse erfgoedactiviteiten rond vervoer op poten gezet. Laat het vervoerserfgoed in Pajottenland & Zennevallei je in vervoering brengen en keer terug in de ‘mobiliTIJD’!

Nostalbus is een oude lijnbus die werd ingericht als een tentoonstelling over vervoer in onze regio. In de Nostalbus kan je de geschiedenis van mobiliteit in onze regio bekijken, beluisteren en ontdekken. De bus reist onze regio rond en zal vanaf 15 april op diverse locaties in de regio te bezoeken zijn. Spring zeker eens binnen!
Je merkt het al, het wordt een goed gevuld mobiliteitsjaar! Wil je weten wat er allemaal te beleven valt of waar de Nostalbus halt houdt?

13/05/12 Sint-Pieters-Leeuw: Fietshappening
9/06/12 Sint-Pieters-Leeuw: Leeuw Rinkt

Dit project is een samenwerking tussen Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei, Toerisme Pajottenland & Zennevallei en de gemeenten Beersel, Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, SintPieters-Leeuw, Ternat, vzw De Rand en Provincie Vlaams-Brabant.

Provincie stelt peuterboekje voor anderstalige ouders voor

VLAAMS-BRABANT: – Gedeputeerde Elke Zelderloo heeft het eerste peuterboekje voor anderstalige ouders voorgesteld in het Kinderdagverblijf het Pagadderke in Halle.

Hoe zeg je als anderstalige in het Nederlands ‘Ik zou graag een opvangplaats voor mijn kind reserveren?’ of ‘Mijn kind is allergisch’? Het peuterboekje helpt ouders wegwijs in het Nederlands.

Om de nood aan communicatie over kinderen bij anderstalige ouders te lenigen, heeft de provincie Vlaams-Brabant een peuterboekje uitgegeven. Het zakwoordenboekje werd ontwikkeld met medewerking van enkele kinderdagverblijven en Kind en Gezin. Het is bedoeld als eerste hulp bij een gesprek over kind en ouders. Het bevat woordenschat voor de kinderdagverblijven en -opvangdiensten voor kinderen van drie maanden tot ze schoolrijp zijn.

‘Het is geen encyclopedie maar een handig en compact boekje om in de hand- of luiertas te bewaren’, aldus Elke Zelderloo, gedeputeerde van Vlaams karakter en jeugd. ‘Daarnaast willen we anderstaligen kennis laten maken met taal. Meertaligheid is de basis voor integratie’.

De peuterboekjes worden verdeeld via de consultatiebureaus van Kind en Gezin, het Huis van het Nederlands, vzw ‘de Rand’ of kunnen gratis aangevraagd worden bij de provincie Vlaams-Brabant.
Zakwoordenboekje voor peuters [PDF, 80 blz., 705,07 Kb]

cultureel erfgoedconvenant Pajottenland & Zennevallei begint nu echt

PAJOTTENLAND: – In Beersel had vrijdagavond de grote culturele erfgoedkwis plaats. Deze kwis viert het afsluiten van een cultureel erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het intergemeentelijk samenwerkingsverband Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei die op 1 januari 2011 in werking trad.

De Leeuwse culturele erfgoedkwis ploeg

De viering had plaats onder het thema ‘We zijn al lang begonnen, nu begint het echt’.
De gedeputeerde voor Cultuur, burgemeesters, schepenen, ambtenaren, verenigingen en vrijwilligers zullen de komende jaren, dankzij de steun van de Vlaamse Gemeenschap, het roerend en immaterieel erfgoed uit de regio met extra zorg verzamelen, behoeden, tonen en doorgeven.

Sinds eind 2009 werken de provincie Vlaams-Brabant, de gemeentebesturen van Beersel, Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, vzw ‘de Rand’ voor Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode samen aan cultureel erfgoed“, zegt Elke Zelderloo, gedeputeerde voor cultuur. “We dienden bij de Vlaamse Gemeenschap een cultureel erfgoedbeleidsplan in. Dat werd nu goedgekeurd door Joke Schauvliege, de Vlaamse minister voor Cultuur. We zijn de enige regio in Vlaanderen die voor dit jaar Vlaamse steun zal krijgen. Meteen groeit Pajottenland & Zennevallei uit tot de grootste cultuurregio in Vlaanderen. We zijn ook het eerste cultureel intergemeentelijke samenwerkingsverband in Vlaams-Brabant. Hier mogen we terecht trots op zijn“, zegt Marc Picalausa, voorzitter Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei.

Dankzij deze goedkeuring krijgt de cultuurregio Pajottenland & Zennevallei jaarlijks 300.000 euro subsidies. Met dat geld worden twee erfgoedcoördinatoren aangeworven en kunnen projecten gefinancieerd worden.
Bij de projecten staat het ondersteunen van het vrijwilligerswerk en erfgoedverenigingen centraal.
In het Pajottenland en de Zennevallei was er een goede voedingsbodem voor een cultureel-erfgoedbeleidsplan. Er is een enorme rijkdom aan erfgoed en erfgoedactoren. De rode draad doorheen het plan is dan ook ‘deelgenootschap’. Vrijwilligers en allerhande erfgoedverenigingen krijgen de mogelijkheid elkaar beter te keren kennen en elkaar te ontmoeten om samen projecten uit te werken.

Meer info: www.cultuurregiopajot-zenne.be

Provincie geeft zakwoordenboekje voor anderstalige ouders uit

VLAAMS-BRABANT: – Om de nood aan communicatie over kinderen bij anderstalige ouders te lenigen, hebben de provincie Vlaams-Brabant en Kind & Gezin een ‘taaloverlevingskit’ uitgegeven.
Het kleine zakwoordenboekje werd vandaag in Dilbeek voorgesteld.

Het is een zakwoordenboekje dat bedoeld is als eerste hulp bij een gesprek over kind en ouders.
Daarnaast geeft het handige boekje vol woordenschat een aanzet om deze ouders kennis te laten maken met het Nederlands.

Het is geen encyclopedie maar een handig en compact boekje om in de hand- of luiertas te bewaren“, aldus Elke Zelderloo, gedeputeerde van Vlaams karakter. “Daarnaast willen we anderstaligen kennis laten maken met taal. Meertaligheid is de basis voor integratie en een troef voor tewerkstelling“.

De zakwoordenboekjes worden verdeeld via de consultatiebureaus van Kind & Gezin, het Huis van het Nederlands, vzw ‘de Rand’ of kunnen gratis aangevraagd worden bij de cel Vlaams karakter van de provincie Vlaams-Brabant.

1 januari 2011 – aanvang Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei

SINT-PIETERS-LEEUW: – Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei sluit voor de beleidsperiode 2011 – 2014 een cultureel erfgoedconvenant af met de Vlaamse Gemeenschap en richt voor de uitvoering hiervan een erfgoedcel op.

De Vlaamse Gemeenschap voorziet in uitvoering van het decreet en in uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 24 september 2010 een jaarlijkse werkingssubsidie van 300.000 euro op haar begroting voor de uitvoering van dit cultureel- erfgoedconvenant. De jaarlijkse werkingssubsidie wordt steeds toegekend binnen de perken van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en wordt in een jaarlijks subsidiebesluit vastgelegd. De werkingssubsidie kan jaarlijks geïndexeerd worden.

In dit cultureel-erfgoedconvenant wordt verstaan onder:
1° cultureel erfgoed: roerend en immaterieel erfgoed dat als betekenisdrager uit het verleden gemeenschappelijke betekenissen verkrijgt binnen een cultureel referentiekader;
2° decreet: het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008;
3° beleidsperiode: de periode die start op 1 januar i 2011 en eindigt op 31 december 2014.
4° projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei: het intergemeentelijk samenwerkingsverband van de gemeente Beersel, de gemeente Bever, de gemeente Dilbeek, de gemeente Galmaarden, de gemeente Gooik, de stad Halle, de gemeente Herne, de gemeente Lennik, de gemeente Liedekerke, de gemeente Pepingen, de gemeente Roosdaal, de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, de gemeente Ternat en de provincie Vlaams-Brabant. Tot het werkingsgebied van de projectvereniging behoren eveneens drie faciliteitengemeenten die via de provincie Vlaams-Brabant vertegenwoordigd worden door vzw ‘de Rand’: Drogenbos, Sint-Genesius-Rode en Linkebeek.

De Vlaamse Gemeenschap en de projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei komen overeen dat de projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei, binnen de beleidsperiode, volgende doelstellingen voor het cultureel- erfgoedbeleid bereikt:

Doelstellingen die bijdragen tot het versterken van het lokale cultureel- erfgoedbeleid door de uitwisseling van kennis en expertise binnen het lokale cultureel- erfgoedveld (tussen cultureel-erfgoedactoren en cultureel-erfgoedbeheerders) over alle aspecten van de zorg voor en de ontsluiting van het cultureel erfgoed (het verzamelen, behoud en beheer, onderzoek en publiekswerking):
1° De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei brengt uiterlijk tegen het einde van 2012 alle cultureel-erfgoedorganisaties en publiektoegankelijke cultureel erfgoedcollecties op het grondgebied van de gemeenten vermeld in artikel 1, 4° op een uniforme wijze in kaart, inclusief de noden en behoeften. De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei besteedt hierbij specifieke aandacht aan collecties die door organisaties worden bewaard die geen cultureel-erfgoedwerking als kerntaak hebben. De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei werkt hiervoor samen met alle andere steden en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarmee een cultureel- erfgoedconvenant is gesloten, met de Vlaamse Gemeenschapscommissie en met initiatieven, zoals Archiefbank Vlaanderen, die voor heel Vlaanderen instaan voor het in kaart brengen van deelsectoren. Op basis van de vastgestelde noden ontwikkelt de cultureel-erfgoedcel instrumenten ter ondersteuning.

De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei brengt eveneens de relevante aanwezige expertise van alle cultureel-erfgoedorganisaties in kaart en ontwikkelt hiervoor een databank.

1° De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland e n Zennevallei ontwikkelt en realiseert een actief en gestructureerd vrijwilligersbeleid. Hiervoor zal de projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei:
2° bestaande praktijken rond vrijwilligersmanagem ent opsporen en optimaliseren; mede op basis van bestaande expertise instrume nten ontwikkelen en optimaliseren ter ondersteuning van organisaties en vrijwilligers met het oog op vrijwilligerswerving, – vorming en -begeleiding.

3° De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei ontwikkelt en realiseert een gemeenschappelijk, doelgericht en interactief communicatiebeleid. Hiervoor zal de projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei een communicatieplan ontwikkelen tegen het einde van 2011. Dit communicatiebeleid omvat zowel interne communicatie (binnen de projectvereniging) als externe communicatie (gericht op en tussen de lokale cultureel-erfgoedactoren enerzijds en het publiek anderzijds).

4° De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei zet in op sensibilisatie en publiekswerking met het oog op deelgenootschap. Hiervoor zal de projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei: sensibiliseren en communiceren naar het ruime publiek over het lokale cultureel erfgoed, de waarde en het belang ervan, en dit volgens thematische trajecten die worden uitgewerkt om zo een draagvlak voor de zorg voor en
ontsluiting van cultureel erfgoed te bewerkstelligen; specifiek aandacht besteden aan de doelgroepen (basis)onderwijs en lokale buurt- en wijkorganisaties. De cultureel-erfgoedcel werkt hiervoor methodieken en begeleidingsinstrumenten uit; jaarlijks een platform organiseren voor alle geïnteresseerden met het oog op participatie en inspraak.

5° De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei zet in op samenwerking, Netwerkvorming en expertisedeling. Hiervoor zal de projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei: de deelname aan gezamenlijke evenementen stimuleren, faciliteren en/of coördineren; collega- en themagroepen organiseren met het oog op expertisedeling. Deze zijn afgestemd op de gedetecteerde noden.

6° De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei zet in op een experimentele projectwerking over de doelstellingen heen. Hiervoor zal de projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei: experimentele projectwerking stimuleren en in itiëren. Hiervoor wordt een platform aangereikt, zoals het erfgoedplein en een websiteforum; de inbedding van een cultureel-erfgoedwerking in andere sectoren stimuleren.

7° De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei engageert zich om bij het digitaliseren van cultureel erfgoed: deze digitale gegevens blijvend toegankelijk en leesbaar te maken; op collectie- en stukniveau internationaal er kende inhoudelijke en technische standaarden te gebruiken zodat de gegevens uitwisselbaar worden met de gegevens van andere cultureel-erfgoedorganisaties en zodat ze via dataharvesting beschikbaar worden voor overkoepelende systemen zoals Europeana; rekening te houden met eventuele wettelijke beperkingen met betrekking tot copyright en privacy. De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei engageert zich ook om cultureel-erfgoedorganisaties te sensibiliseren en informeren over het gebruik van internationale standaarden. De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei zorgt voor vorming en begeleiding bij het invoeren van collecties in Erfgoedplus.

8° De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei sensibiliseert en informeert cultureel-erfgoedorganisaties binnen haar netwerk voor en over diversiteit en interculturaliteit met bijzondere aandacht voor personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond en zet activiteiten op en stimuleert activiteiten rond diversiteit en interculturaliteit. Hierbij wordt rekening gehouden met de demografie van de regio.

9° De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei zal proactief haar expertise ter beschikking stellen, onder andere over publiekswerking, cultureel-erfgoededucatie, diversiteit en interculturaliteit, en creëert zo een meerwaarde voor het Vlaamse cultureel-erfgoedveld.

10°De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei werkt samen met andere steden en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarmee een cultureel-erfgoedconvenant is gesloten en in het bijzonder met de Vlaamse Gemeenschapscommissie, onder andere rond vrijwilligersmanagement.

Share

Vzw ‘de Rand’ heeft een nieuwe voorzitter:Jan De Craen

DE RAND: – Na het ontslag van Luc Deconinck als voorzitter van vzw ‘de Rand’, volgt Jan De Craen hem op vanaf 26 oktober. De algemene vergadering en de raad van bestuur van vzw ‘de Rand’ hebben de voordracht door de Vlaamse Regering van Jan De Craen bekrachtigd.

De Craen was jarenlang schepen en burgemeester in Dilbeek voor de CVP en later de CD&V. Hij is mede-oprichter en nog steeds bestuurder van CC Westrand van Dilbeek en ook mede-initiatiefnemer van de actie ‘waar Vlamingen thuis zijn’. Deconinck blijft actief als bestuurder.

Vzw ‘de Rand’ is bij decreet opgericht met als doel het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse rand rond Brussel te ondersteunen. De vzw werkt voor de negentien gemeenten van de Vlaamse Rand en is het meest zichtbaar door haar zeven gemeenschapscentra, waarvan zes in de
faciliteitengemeenten. vzw ‘de Rand’ geeft ook RandKrant uit en is zeer actief op het vlak van taalpromotie-initiatieven.

bron: vzw ‘de Rand’