2020-03-05-boest-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Hoe communiceer je met kinderen en hun ouders in onze snel veranderende regio? enkele Leeuwse sportclubs kregen donderdagavond tips en concrete voorbeelden van vzw De Rand met het project ‘Boest’.
Boest! helpt trainers, bestuurders en vrijwilligers van sportclubs om hun Nederlandstalige werking in een meertalige context te kunnen behouden.

Sport is een populaire vrijetijdsbesteding. Sportclubs trekken dan ook een divers publiek aan en zijn een afspiegeling van de maatschappij. Dat is positief! Want wie een divers publiek bereikt heeft een laagdrempelige werking. Divers kan betekenen op vlak van herkomst of cultuur maar ook op vlak van taal.
Voor sommige sportclubs is de aanwezigheid van verschillende moedertalen een uitdaging, andere clubs hechten er weinig of geen belang aan. Vaak krijgen clubs voorwaarden rond het Nederlands opgelegd door het gemeentebestuur. Het is voor heel wat clubs soms zoeken om hun Nederlandstalige werking in een meertalige context te kunnen behouden. Boest! schuift het Nederlands op een positieve manier naar voor in de clubwerking (op het veld, naast het veld, tijdens de trainingen, bij wedstrijden …).
Boest! brengt de talendiversiteit in beeld, ondersteunt clubs om er op een goede manier mee om te gaan en biedt tips om het Nederlands een duidelijke plaats te geven. Nederlands is de taal die iedereen in de sportclub verbindt. Clubs bieden al sportend een oefenkans Nederlands. Heel wat ouders schrijven om die reden, op advies van de school of van een andere instantie, hun kind in een Nederlandstalige sportclub in.
Meer info: www.boestjesportclub.be

%d bloggers liken dit: