2014-10-07-randkraREGIO: – De Randkrant, het gratis maandblad voor de inwoners van de Vlaamse rand rond Brussel dat verschijnt op 188.000 exemplaren in de 19 randgemeenten moet  besparen op z’n werkingsbudget. Dat is een gevolg van de besparingen die de nieuwe Vlaamse regering oplegt.

Het maandblad brengt nieuws en maatschappelijke, politieke, sociaaleconomische reportages over de streek en interviews met bekende en minder bekende inwoners. Het bevat een uitgebreide cultuurkatern, een cultuuragenda en korte vertalingen in het Frans, Engels en Duits.
Randkrant bestaat intussen zo’n 18 jaar en werkt hoofdzakelijk met subsidies van de Vlaamse overheid.
Ook de gemeenschapskranten, die enkel in de faciliteitengemeenten verschijnen,  zouden moeten inleveren. Welke gevolgen de besparingen zullen hebben voor de 60 medewerkers van Randkrant, is nog niet bekend.
De raad van bestuur van vzw De Rand, dat beide publicaties uitgeeft, beraadt zich hierover volgende week.

%d bloggers liken dit: