Asfalteringswerken Postweg en Zeypestraat 30 mei – 1 juni 2022

VLEZENBEEK: – Op maandag 30 mei 2022 starten asfalteringswerken op de Postweg.
De werfzone bevindt zich tussen huisnummer 67 en het kruispunt Paul Veldekensstraat / Steenbergstraat. Deze werken duren 2 tot 3 werkdagen en omvatten het affrezen en terug aanleggen van de rijverharding.


Doorgaand verkeer is tijdens de werken niet mogelijk.
• Er wordt een omleiding voorzien via de Pedestraat en de Lenniksebaan.
• Ook de bussen van De Lijn volgen deze omleiding waardoor de bushaltes op de Postweg tussen de rotonde t.h.v. Erasmus en de rotonde in het centrum van Vlezenbeek tijdelijk niet bediend worden.

Gelijktijdig worden werken uitgevoerd in de Zeypestraat.
Daar wordt het deel met kasseiverharding geprofileerd met een laag asfalt. Door deze werken, die 3 tot 4 werkdagen duren, is doorgaand verkeer niet mogelijk.
• Er wordt een omleiding voorzien via de Vlezenbeeklaan, Postweg en Klein Nederstraat.

Na vernieuwing Bergensesteenweg wordt de Postweg aangepakt

VLEZENBEEK: – Het gemeentebestuur voorziet in haar meerjarenplan 2020-2025 een budget van 1 300 000 euro voor rioleringswerken en de aanleg van fietspaden op de Postweg.
De werken zullen wel pas starten na de heraanleg van de Bergensesteenweg.

Bart Keymolen, Schepen van Openbare werken: “Het is een tweeledig project. We gaan op de Postweg starten vanaan de Groenstraat richting de grens met Anderlecht waarbij de volledig bovenbouw wordt vernieuwd inclusief de riolering. Het is daar wel een complex gegeven omdat daar ook het water toekomt van een aqufin collector die komt van Itterbeek, deel Neerpede waar wij dus grote buffers moeten aanleggen, grote buizen voorzien om al het water te kunnen slikken.
Het andere deel dat we gaan voorzien is vanaan de Groenstraat richting centrum Vlezenbeek. Daar wordt de bovenbouw vernieuwd, inclusief fietspaden langs beide zijden. ”

Jan Desmeth, schepen van Mobiliteit: “Wanneer we aan de werken op de Postweg beginnen hangt af van twee parameters. Ten eerste, van de subsidies van de Vlaamse Milieu Maatschappij. VMM geeft eerst de subsidies aan de gewestweg, namelijk de Bergensesteenweg. Ten tweede, we gaan niet gelijktijdig die twee hoofdwegen gaan open leggen dus de timing van de Postweg zal ook afhankelijk zijn van de timing van de Bergensesteenweg. We hopen op de Bergensesteenweg vanaf mei, juni, volgend jaar het startschot te kunnen geven om aan die grote werken te kunnen beginnen.”

Vanaf 6 september Joseph Wybranlaan en Postweg afgesloten richting Erasmus rotonde tgv rioleringswerken

ANDERLECHT / VLEZENBEEK: – Dinsdag 6 september 2016 start fase 3 van de rioleringswerken thv Erasmus rotonde. Hiervoor wordt de Postweg afgesloten richting rotonde.
Vivaqua voert grote werken uit om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen voor de nieuwe wijk Erasmus Gardens. 
2016-08-31-rotonde-erasmus-simmonet
Deze nieuwe rioleringsleidingen moeten vanuit de – in opbouw zijnde – wijk aansluiten ten zuiden van de rotonde, zijnde ter hoogte van de Vogelzangbeek. Bijgevolg moet men de rotonde thv het Erasmus Ziekenhuis dwarsen.

Vanaf dinsdag 6 september vatten de werken plaats ter hoogte van de Joseph Wybranlaan (verlengde Postweg).
Hierdoor zal men vanaf de Postweg niet meer naar de Erasmus rotonde kunnen rijden.
Er is een lokale omleiding voorzien via de Paul Veldekensstraat om zo via de Lenniksebaan naar de rotonde te rijden. Deze fase zal ongetwijfeld samen met fase 4 de meeste verkeershinder opleveren.
Vanop de rotonde zal men wel richting Postweg kunnen rijden.

Ook bij fase 4 zal de Wybranlaan afgesloten zijn richting rotonde. Dan wordt het buitenste rijvak van de rotonde, dat aansluit op de Wybranlaan (verlengde Postweg) , opengelegd.
De laatste fase van de rioleringswerken, fase 7, zou tegen 9 december 2016 moeten afgerond zijn.


Jan Desmeth, schepen van Mobiliteit : “Deze werken op het grondgebied van Anderlecht zullen de komende maand opnieuw kopzorgen opleveren voor ons en onze inwoners.
Autobestuurders, die vanuit Lennik, Gooik,…. naar de Ring willen, roepen we op om de Ninoofsesteenweg te nemen en Vlezenbeek gedurende een maand te ontzien.
Gelukkig hebben we – samen met enkele Brusselse actoren –kunnen vermijden dat de toegang van de Postweg naar de rotonde gedurende 4-5 maanden werd afgesloten zoals initieel voorzien.
Het is nu beperkt tot één maand, hetgeen de ongemakken tijdens deze maand natuurlijk niet minder groot maken.
De aannemer legt de collectoren aan door rijvak per rijvak te werken, waardoor de overige maanden de toegang tot de rotonde – eventueel met versmalde rijstroken – verzekerd blijft
.”

Op middenlange termijn voorziet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog werken om de metro onder de rotonde naar de nieuwe stelplaatsen te laten rijden.
Wat is de stand van zaken op dit gebied?

Jan Desmeth, schepen van Mobiliteit : “Vanuit het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw blijven wij in persoonlijke ontmoetingen met de Brusselse overheden ijveren voor een verbeterde aanleg van de rotonde, inclusief drie by-passen. Wij hebben geen beslissingsbevoegdheid over deze rotonde aangezien ze op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt. Er werd een eigen voorstel tot oplossing uitgewerkt door studiebureau Technum. We staan open voor alternatieven vanuit het Brussels Gewest, zolang de doelstelling van een betere doorstroming maar bereikt wordt.”

zie ook onze eerder gepubliceerde artikels
27/07/16 – Gemeente Anderlecht plant werken op Wybranlaan – verlengde Postweg – en Rotonde Erasmus
19/03/2016 – Sint-Pieters-Leeuw hoopt dat Erasmusrotonde een turborotonde wordt.

zaterdag 4 oktober 2014 gewijzigde verkeerssituatie op Postweg

VLEZENBEEK: – Op 3,4 en 5 oktober 2014 wordt slagerij Froidmont op de Postweg in Vlezenbeek opnieuw ingericht als tijdelijke slachtvloer voor het Offerfeest van de moslimgemeenschap.
Zaterdag 4 oktober zal het piekmoment zijn, vooral tussen 10 tot 16 uur, er geldt dan een omleidingsplan voor de Postweg.

(Het piekmoment zal op zaterdag zijn en niet op zondag zoals in verschillende media gemeld.)
2014-10-01-kaartje-2de-versie
Rekening houdend met de grote opkomst en om de doorstroming van het doorgaand verkeer vlotter te laten verlopen is een circulatieplan (verkeersplan) uitgewerkt dat op zaterdag 4 oktober in werking treedt. De nodige signalisatie en parkeerverbod zullen tijdig worden geplaatst. Er worden 2 stewards voorzien die de verkeersdoorstroming in goede banen zullen leiden. De rotonde in Vlezenbeek zal worden gevrijwaard om een blokkering ervan te vermijden. In de toegestane rijrichting op de Postweg (van Anderlecht naar Vlezenbeek) zal een snelheidsbeperking van 30 km/uur gelden.

Vrijdag en zondag is het omleidingsplan niet van kracht.

De-Lijn_omleidingenlokale omleiding bussen De Lijn :
Lijn 142: Leerbeek – Gaasbeek – Brussel
Niet-bediende haltes: Anderlecht – Yzerkruis, Vlezenbeek – Steenbergstraat, School Max, Klein Nederstraat en Kapelleke
Vervanghalte: de halte P. Veldekenstraat op de Lenniksebaan.

boomstructuur met sluipwerende maatregelen in binnengebied Brusselbaan – Postweg – Lenniksebaan

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenteraad heeft donderdagavond beslist om de boomstructuur in te voeren in het binnengebied “Brusselbaan– Postweg – Lenniksebaan”, gedurende de 5 maanden durende testperiode. Men start in de 2de helft van april.
In oktober volgt de evaluatie.
.

Voor: NV-A en CD&V (= 16 stemmen)
Tegen: Open VLD, Groen, Sp.a, VL-Belang en PF (= 14 stemmen)

Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth nam op de gemeenteraad ruim het woord om het project te verantwoorden.

Jan-DESMETH_schepen_Sint-Pieters-LeeuwSchepen van Mobiliteit Jan Desmeth:“Deze maatregel is geen leuke maatregel, maar wel een oodzakelijke om de leefbaarheid en veiligheid in dat gebied te laten terugkeren.

De afgelopen 21 jaar – want de eerste maatregelen uit dit gebied dateren inderdaad van 1993 – hebben we steeds gezocht naar dè maatregel, die het sluipverkeer weert en geen enkel nadelig effect heeft.
Het was een legitieme zoektocht, maar spijtig genoeg heeft de ervaring ons geleerd dat deze wondermaatregel niet bestaat.
We moeten wel beseffen dat niets beslissen, ook een keuze is, ook een beslissing is. Het is de keuze voor het behoud van de bestaande toestand waarbij sommige inwoners elke dag meer dan 700 wagens voorbij hun deur krijgen, dit gedurende de hele dag lang en nog wel zes dagen op zeven.
De maatregelen, die genomen werden in 1993, 1995, 1997, 2004, 2006, 2010, 2012 en de laatste maatregel van 2013 hadden allemaal de bedoeling om het sluipverkeer te weren met een minimale hinder voor de bewoners, zoals bijvoorbeeld het alsmaar verder omrijden.
De ervaringen van de in totaal acht verschillende pogingen hebben aangetoond dat het probleem nooit werd opgelost, maar enkel werd verplaatst.De ene keer was straat X tevreden, maar had straat Y de nieuwe overlast.De volgende keer loste we het probleem van straat Y op, maar verschoof de hinder naar straat Z. En ja,…ook wij, als nieuwe bestuur, hebben dit gedaan met de maatregel van oktober vorig jaar. Na alle pogingen, analyses en metingen staat de gemeenteraad stilaan voor de keuze tussen twee alternatieven

Optie 1 : we aanvaarden het sluipverkeer van 700 wagens per dag, gedurende de hele dag en dit 6 dagen per week.
Dit is niet de visie van het gemeentebestuur.Wij zijn van oordeel dat 700 wagens per dag echt te veel zijn in deze rustige groene en landelijke long met haar smalle wegjes. De leefbaarheid en veiligheid moet in dit gebied kunnen terugkeren zodat ook de meer en meer agressieve opstootjes tot het verleden kunnen behoren.

Optie 2 : we stoppen met het vergroten van de omrijfactor en het verplaatsen van het probleem van de ene straat naar de andere en proberen de komende vijf maanden de boomstructuur uit. De boomstructuur is dè manier hoe je vandaag het binnengebied zou inrichten als je zou vertrekken van een wit blad. Deze opstelling en de impact ervan binnen en buiten het gebied wordt in oktober 2014 evalueren, in samenspraak met de bevolking!

2014-02-28-tractorsluisTijdens het overleg met landbouwers en handelaars uit het gebied, heeft het bestuur nog een paar aanpassingen, aangebracht met de bedoeling de hinder voor de inwoners van het betreffende gebied zoveel mogelijk te beperken.

1) twee van de vier tractorsluizen zullen 2 centimeter lager uitgevoerd worden. Onderzoek heeft uitgewezen dat op de aangepaste hoogte 98 % van de wagens niet door kunnen rijden. Terwijl de meeste vrachtwagens, ook bijvoorbeeld de vuilniskar, er wel over kunnen. Dit is belangrijk om bepaalde bedrijven en landbouwers verder te kunnen bevoorraden.

2) De sluis in de Herdeweg werd 100 meter opgeschoven zodat bepaalde landbouwers met bepaalde machines, die niet over de tractorsluis kunnen,hun velden kunnen bereiken zonder te moeten omrijden. Daar waar dit mogelijk was, hebben we die aanpassingen doorgevoerd.

3) Tenslotte werd als flankerende matregel een betere bewegwijzering voorzien vanaf respectievelijk de Brusselbaan of de Postweg naar een aantal handelszaken, waar klanten zich tot aan het bedrijf begeven om producten te kopen of diensten te nuttigen. We denken dan aan horecazaken, tuincentra en/of streekproducten.

Wij begrijpen dat bepaalde inwoners in bepaalde onderdelen van het binnengebied het huidige sluipverkeer in hun straat aanvaardbaar vinden en niet onmiddellijk vragende partij zijn om deze boomstructuur in te voeren.
Als je bijvoorbeeld in een straat woont met “slechts 200 à 250 wagens per dag”, zie je niet onmiddellijk een reden tot deze ingreep. Maar wat als we dan enkel een maatregel nemen in het aanpalende gebied waar we 450 en 700 wagens tellen, dan komen die 700 wagens binnen de kortste keren in het gebied waar er nu maar 250 wagens zijn. Op dat moment zal het ook daar een probleem worden.”

Luc-DECONINCK_burgemeester_Sint-Pieters-LeeuwBurgemeester Luc Deconinck : “Daarom is het onze verantwoordelijk om het hele gebied als een geheel aan te pakken en niet langer straat per straat te denken. Met de boomstructuur hebben we een plan uitgewerkt dat de lusten en de lasten zoveel mogelijk spreidt over alle inwoners van het gebied. Zo kunnen we in oktober evalueren welke ervaringen deze boomstructuur heeft opgeleverd.

Wij willen trouwens de komende maanden – over de grenzen van meerderheid en oppositie heen – wel al nadenken over de wijze waarop deze evaluatie best kan verlopen. Maar laten we de boomstructuur met de flankerende maatregelen nu eerst een eerlijke kans geven.”
.

Jean Cornand, fractievoorzitter PF sprak na de uiteenzetting van Schepen Desmeth: ‘ Meneer de procureur een mooie speech. Maar als ik u zo hoor dan bellen de mensen als ze ziek zijn beter de vuilniswagen die over de tractorsluis kan rijden dan de hulpdiensten die moeten rondrijden‘.

De Open Vld fractie is er niet van overtuigd dat deze maatregelen de juiste keuze zijn voor deze problemen.

2012-05-22-Kathleen_D-Herde_Sint-Pieters-LeeuwKathleen D’Herde,fractievoorzitter Open Vld: ‘Het is inderdaad zo dat een aantal inwoners, vooral die uit de Zone Zuid, wijk van de kant van de Brusselbaan, dat deze klagen over sluipverkeer. Maar om daarom zo ingrijpende maatregelen te nemen die meer tegenstand krijgen als bijval, vinden we ongehoord.
Deze maatregelen worden voorgesteld alsof ze alleen maar positieve resultaten zal opbrengen. Daar zijn wij echter niet van overtuigd.
Door de tractorsluizen in zone Zuid te plaatsen en dus de boom- en ringstructuur te creëren, zullen er ongetwijfeld veel kilometers meer gereden worden, doordat de plaatselijke bewoners zich ook moeten verplaatsen. Waar ze nu bv. maar 1 km moeten rijden om bij iemand op bezoek te gaan of een handelszaak in het gebied te bezoeken, zullen ze met de invoering van de maatregelen al snel 6 à 7 km meer moeten rijden. Dit in tijden dat iedereen de mond vol heeft van het milieu en de economische crisis, zijn deze maatregelen ongeoorloofd.

En dan is er nog de problematiek van de hulpdiensten. Iedereen weet dat het soms op enkele seconden aan kan komen tijdens een interventie, op leven en dood. Wel door deze maatregelen worden bepaalde straten in 2 gesneden en wat als de hulpdiensten de verkeerde kant inrijden. Er is ons reeds meegedeeld dat dit kan gecommuniceerd worden, maar we weten allemaal dat het dagelijkse kost is in Vlaanderen dat hulpdiensten door dergelijke maatregelen te laat ter plaatse aankomen.
En wie gaat he economisch verlies betalen van handelaars in het gebied die schade lijden door deze ingrepen?

Zie ook ons artikel: actie tegen tractorsluizen voor gemeenteraad

Testperiode: sluipverkeer tussen Brusselbaan, Postweg en Lenniksebaan beperken

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het sluipverkeer in de landelijke zone tussen de Brusselbaan, de Vlezenbeeklaan en de Postweg is al jaren een zorgenkind van het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw. Vorig jaar werd een nieuwe maatregel als test gedurende 12 maanden ingevoerd. We zijn nu halverwege en het gemeentebestuur heeft heel wat metingen laten uitvoeren door het studiebureau MINT. Als gevolg hiervan start in april 2014 de tweede fase van de 12 maanden durende testperiode om het sluipverkeer in het landelijke gebied aan te pakken. Tijdens deze tweede fase zal de “boomstructuur” ingevoerd worden. Einde september 2014 volgt de eindevaluatie.

Schepen van Mobiliteit, Jan Desmeth en Schepen van Openbare Werken, Bart Keymolen
Schepen van Mobiliteit, Jan Desmeth en Schepen van Openbare Werken, Bart Keymolen

Maandag 24 februari 2014 organiseerde het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw een infoavond voor de bevolking van de betreffende binnengebieden. Ruim 200 inwoners kwamen luisteren en debatteerde mee met de experten en het bestuur. Tijdens de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van 13 februari 2014 werd immers beslist de meetresultaten en het advies van de commissie te delen met de inwoners alvorens het definitief aan de gemeenteraad voor te leggen.
2014-02-28-sluipverkeer-landelijke-binnengebieden_kaart01-bis 2014-02-28-sluipverkeer-landelijke-binnengebieden_kaart01
Schepen van Mobiliteit, Jan Desmeth: “Weliswaar is de definitieve oplossing gekoppeld aan het
oplossen van een betere doorstroming op de Steenweg op Bergen en de Postweg, maar het probleem
is te nijpend om hierop te wachten. De N6 blijft wel onze eerste prioriteit!

De uitvoerige meetresultaten tonen aan dat het sluipverkeer in de Herdeweg en Rattendaal
gehalveerd werd dankzij het vergroten van de omrijfactor. Echter,…de daling is onvoldoende om een leefbare situatie te bekomen in het gebied Domstraat en Kleine Nederstraat, waar de verschillende sluipwegen samen komen.

“600 tot 700 wagens per dag in een landelijk gebied met smalle wegen en dit de hele dag door, is inderdaad onleefbaar en onveilig”, zo zegt Jan Desmeth.

Alternatieven werden besproken om de doelstelling te bereiken, zijnde de doorstroming langs de
hoofdwegen te verbeteren en het sluipverkeer door het binnengebied voorkomen.
Aangezien de omrijfactor het probleem onvoldoende oplost en de problemen verschuift naar de
Domstraat/Klein Nederstraat, zal aan de gemeenteraad voorgesteld worden om de tweede helft van
de testperiode de zogenaamde boomstructuur uit te testen.

BOOMSTRUCTUUR

Schepen Jan Desmeth: “De boomstructuur is de manier, die je vandaag zou kiezen indien het gebied nog niet bewoond zou zijn en je woningen en wijken nieuw zou aanleggen. Je zou vandaag zeker geen verbinding meer leggen tussen Brusselbaan en Postweg omdat je dan weet dat dit sluipverkeer door de nieuwe wijken zou opleveren. Je zou het aanleggen zoals bijvoorbeeld de meer recente wijk “Hoge Paal”, waar je steeds dezelfde uitgang moet nemen afhankelijk van waar je de wijk binnen rijdt.”
2014-02-28-sluipverkeer-landelijke-binnengebieden_kaart02 2014-02-28-sluipverkeer-landelijke-binnengebieden_kaart03
Schepen van Openbare Werken, Bart Keymolen:” Daarom gaan we nu deze boomstructuur nabootsen
en het gebied in drie delen opdelen door middel van het knippen van drie plaatsen. Er is nog overleg gepland met de landbouwsector om de juiste locaties vast te leggen. Inspraak en draagvlak creëren is belangrijk. In april voorzien we de aanpassingswerken. Van einde april tot einde september 2014 zal deze oplossing in praktijk gebracht worden.

2014-02-28-tractorsluisAlle informatie zal tijdig doorgegeven worden aan alle hulpdiensten, zodat zij ook tijdens deze
testperiode op de hoogte zijn en hiermee rekening kunnen houden.
De Steenbergstraat, de Parijsstraat en de Groenstraat zullen opnieuw in beide richtingen worden opengesteld omdat bij deze oplossing enkel plaatselijk verkeer mogelijk is en dit alle kansen moet krijgen. De borden “uitgezonderd plaatselijk verkeer” zullen verwijderd worden. De tractorsluis ten noorden van de Postweg blijft hierbij best bestaan omdat anders het sluipverkeer tussen Postweg en Lenniksebaan opnieuw onleefbare proporties dreigt aan te nemen. Einde september 2014 volgt dan de eindevaluatie.

Op de infoavond kwam vooral tot uiting dat er voor- en tegenstanders van de boomstructuur zijn. Tegenstanders argumenteren dat ze als bewoners van het gebied gestraft worden omdat ze zelf
moeten omrijden. Voorstanders nemen deze omrijfactor er graag bij omdat ze een leefbare en veilige leefomgeving in de plaats krijgen.
Na een testperiode van 5 maanden zullen we de voor- en nadelen moeten afwegen op basis van de ervaringen tijdens deze periode”, zo meldt het gemeentebestuur.

Op de infoavond waren de inwoners ook erg nieuwsgierig naar de stand van zaken rond de Steenweg
op Bergen, het probleemkind sinds de komst van IKEA in 2005.

Schepen Jan Desmeth en schepen Bart Keymolen: “De afgelopen 14 maanden is er hard gewerkt aan
dit dossier, ook en vooral om het overleg met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op gang te trekken. Onder andere dankzij de contacten, die we in 2013 legden, met het kabinet van Minister Grouwels, zijn we blij dat Brussel drie maanden geleden een expert heeft aangeduid. Eindelijk kunnen we nu samen oplossingen bedenken voor het traject tussen de Van Cotthemstraat en de lichten van IKEA. Zonder ingrepen op het Brusselsgrondgebied, hebben ingrepen op het gebied van Sint-Pieters-Leeuw.

Schepen Bart Keymolen: “We hopen dat dit voor einde 2014 tot resultaten zal leiden. In afwachting
dringen maatregelen zich op om het sluipverkeer in het binnengebied aan te pakken.”

Schepen Jan Desmeth: “Zodra mogelijke oplossingen voorliggen en beide gewesten het eens zijn
om één van deze oplossingen effectief uit te voeren, zullen we zeker infoavonden organiseren om de bevolking transparant en tijdig te informeren.

2014-02-28_Postweg-VlezenbeekMaatregelen die voorgesteld worden op Gemeenteraad 27 maart 2014:
Zone Zuid
-Boom- en ringstructuur van april tot en met september in de praktijk brengen, inclusief:
-Verwijderen tractorsluis in Groenstraat
-Opheffen uitgezonderd plaatselijk verkeer
-Opheffen eenrichtingsverkeer in Steenbergstraat en Parijsstraat
-Invoeren zone 50
Zone Noord
-Behoud van tractorsluis in de Beersbrugstraat met aanpassing (uitwijkstroken) Beersbrugstraat ter hoogte van groene strook
-Dossier opstarten voor extra verlichting ter hoogte van de tractorsluis
-Invoeren zone 50

vanaf woensdag 23 maart 2011 Postweg afgesloten thv Smidsestraat

VLEZENBEEK: – Voor de aanleg van de rotonde op de Postweg ter hoogte van de Smidsestraat en Zwanestraat zal vanaf woensdag 23 maart 2011 t.e.m. 15 augustus de Postweg volledig afgesloten zijn voor alle verkeer ter hoogte van de werken.

  • Voor het verkeer dat komt vanuit de richting Anderlecht zal een omleiding dienen te volgen naar de Pedestraat – Lenniksebaan – Brusselsestraat (Lennik) – Gaasbeekstraat (Lennik) – Winkelstraat (Gaasbeek kerk).
  • De verkeerslichten aan ‘Juwet” zullen aangepast worden wat betreft de tijdsduur van de lichtfasen.
  • Voor het verkeer die vanuit andere richtingen komen zal dezelfde omleiding (omgekeerd) via Gaasbeek moeten gevolgd worden.

Omleidingen bussen De Lijn:
Lijn 142: Leerbeek – Gaasbeek – Brussel
Lijn 573: Schoolbus Schepdaal – Vlezenbeek – Halle
Vanaf woensdag 23 maart 2011 tot en met einde der werken (vermoedelijk: augustus 2011)
Niet-bediende haltes: Vlezenbeek – ‘Ziekenhuis Inkendaal’, ‘Gaasbeekstraat’ (richting Leerbeek/Schepdaal), ‘Kamstraat’ (richting Brussel/Halle), ‘Gemeenteplein’ (richting Brussel/Halle), ‘Vijfhoek’ (richting Leerbeek/Schepdaal)
Alternatieven:
– Vlezenbeek – ‘Gaasbeekstraat’ (richting Brussel/Halle)
– Vlezenbeek – ‘Kamstraat’ op de Postweg (richting Leerbeek/Schepdaal)
– Tijdelijke halte in de Pedestraat, ter hoogte van het Gemeenteplein (richting Brussel/Halle)
– Tijdelijke halte in de Appelboomstraat, ter hoogte van de Postweg (richting Leerbeek/Schepdaal).

Lijn 172: Vlezenbeek-St.Pieters-Leeuw-Drogenbos-Ukkel
Vanaf woensdag 23 maart 2011 tot en met einde der werken (vermoedelijk: augustus 2011)
Niet-bediende haltes: Vlezenbeek – ‘Ziekenhuis Inkendaal’, ‘Kamstraat’ (richting Drogenbos), ‘Gemeenteplein’ (richting Drogenbos)
Alternatieven:
– Vlezenbeek – ‘Kamstraat’ op de Postweg (richting Leerbeek)
– Vlezenbeek – ‘Gaasbeekstraat’ op de Postweg (richting Drogenbos)
– Tijdelijke halte in de Pedestraat, ter hoogte van het Gemeenteplein.

wegenwerken: Postweg – Inkendaalstraat – Smidsestraat

VLEZENBEEK:- Ingevolge de verbeteringswerken aan de Smidsestraat en de aanleg van een rotonde op het kruispunt Postweg verandert vanaf 1 maart 2011 de verkeerssituatie aan de Smidsestraat.
Volgende maatregelen getroffen:
– Doorgaand verkeer in de Smidsestraat is niet mogelijk maar voorlopig wel mogelijk langsheen de Postweg.
– De hoofdingang langs de Postweg van het ziekenhuis Inkendaal blijft mogelijk voor voetgangers en fietsers. De lijnbus en wagens dienen de ingang langs de Inkendaalstraat te gebruiken, heen via de Kamstraat en Inkendaalstraat, terug via Inkendaalstraat, Obbeekstraat en Appelboomstraat.

Deze fase zal ongeveer een maand in beslag nemen. In een volgende fase komt de realisatie van de rotonde aan de beurt. Hierbij zal het doorgaand verkeer langs de Postweg wel worden onderbroken.

Postweg afgesloten ter hoogte van Wibrantlaan

VLEZENBEEK / ANDERLECHT: – Ter hoogte van de ingang ‘urgentiedienst’ van het Erasmus-ziekenhuis (Wibrantlaan) is de Postweg volledig afgesloten  voor alle verkeer.

De werken werden eerder reeds 2 maal uitgesteld door het winterweer en zullen nu vermoedelijk duren tot 31 januari 2011.

De omleiding zorgde  tijdens de ochtendspits voor extra files.

  • Voor het verkeer dat komt vanuit de richting Lennik  is een omleiding voorzien via de Paul Veldekensstraat – Lenniksebaan – rotonde (Anderlecht).
  • Voor het verkeer vanuit de andere richting moet dezelfde weg (omgekeerd) volgen.

De Lijn past tijdens de werken het traject aan van bus 142: Leerbeek – Gaasbeek – Brussel.

Omleiding richting BRUSSEL
Afgeschafte haltes:
De halte Anderlecht – “IJzerkruis” wordt afgeschaft. Deze wordt vervangen door de halte Anderlecht – “Erasmus”.
De halte Vlezenbeek – “Steenbergstraat” wordt afgeschaft. Deze wordt vervangen door een tijdelijke halte in de Postweg voor de Paul Veldekensstraat.
Omleiding richting LEERBEEK/PAMEL
Afgeschafte halte:
De halte Anderlecht – “IJzerkruis” is afgeschaft. Deze wordt vervangen door de halte Anderlecht – “Erasmus”.

Buurtcomité in Vlezenbeek tegen nieuwe flats aan Postweg

VLEZENBEEK:  – Buurtbewoners van de Postweg in Vlezenbeek hebben een buurt –en actiecomité opgericht tegen een nieuw appartementencomplex. Ze stellen zich vragen over de leefbaarheid als er plots 34 flats en 11 eengezinswoningen bij komen. Volgende week vrijdag 3 april 2009 houden ze een informatievergadering in de Merselborre.
2009-03-28-postweg-bouwaaanvraag-appartementen_1
Er zijn plannen om de site langs de Postweg op de hoek van de Kapellestraat en Lindelaan, waar het vroegere gemeenteschooltje van Vlezenbeek gevestigd was, helemaal te verkavelen. Tot enkele jaren geleden was het kinderdagverblijf Hotel Samson in de oude schoolgebouwen gehuisvest, maar nu staat het helemaal leeg. Projectontwikkelaar Imvest Jette nv wil er op 13 loten 34 appartementen en elf woningen bouwen. Er loopt sinds 6 maart een openbaar onderzoek rond de aanvraag van een bouwvergunning.

Bouwaanvraag (dubbel klik)
Verkavelingsaanvraag

Pas toen één van de buren de plannen raadpleegde, werd duidelijk wat de bouwplannen waren.
Het buurtcomité: “De gebouwen zullen bijvoorbeeld negen meter en hoger worden. Indien dit project wordt gerealiseerd, zal Vlezenbeek immers geconfronteerd worden met een dagelijkse stroom van wagens van alle gezinnen en de voorzien complementaire bedrijvigheid die eveneens voorzien is. Of de Kappeleveldstraat nog langer een kindvriendelijke speelstraat zal zijn tijdens mooie zomerse dagen is dus de vraag.
Bovendien zullen de huizen en appartementen zeer waarschijnlijk niet weggelegd zijn voor het gemiddelde Vlezenbeekse of Leeuwse jonge koppel dat in eigen streek wil blijven wonen. Bijgevolg zal de verstedelijking van Vlezenbeek meer en meer een feit worden. “

Ook in de Lindestraat en de Kapellestraat maken heel wat mensen zich zorgen. Daarom hebben enkele bewoners de koppen bij elkaar gestoken. Op vrijdag 3 april organiseert het  actiecomité een infoavond over de plannen om de bewoners uit te leggen wat er eigenlijk zal komen. Iedereen is welkom in ‘De Merselborre’ aan de Schaliestraat te Vlezenbeek om 20 uur.

Het openbaar onderzoek loopt nog tot 6 april 2009.
2009-03-28-postweg-bouwaanvraag-appartementen_4 2009-03-28-postweg-bouwaanvraag-appartementen_3

Aanleg rotonde Postweg gestart


Vlezenbeek: – De Postweg blijft steeds dmv mobiele verkeerslichten berijdbaar je kan dus zonder problemen van Anderlecht naar Gaasbeek rijden. Voor de dwarsstraten is een lokale omleiding voorzien.

De werken gebeuren in 2 fasen.

De eerste fase, kant Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeeklaan) met de helft van de Postweg is vandaag begonnen en zou eindigen rond 15 mei.

Hierna volgt de 2de fase: andere helft Postweg en de Pedestraat. Hierna wordt ook de plateau aan de grote kapel aangepakt.

Voorbereidende werken rotonde Postweg starten

2008-01-04-rotonde-vlezenbeek.jpg
Vlezenbeek: – Vanaf maandag 7 januari begint men aan het kruispunt
Postweg + Vlezenbeeklaan + Pedestraat met het verplaatsen van de nutsleidingen (Eandis, IWVB, Telenet en Belgacom) ter voorbereiding tot de aanleg van de rotonde.
Deze werken zullen tot 29 februari duren.
Vanaf 3 maart zal de firma DSV uit Aarschot dan beginnen met de aanleg van de rotonde.