2015-11-06-file-Postweg_rotonde-ErasmusANDERLECHT / VLEZENBEEK: – Na het bouwverlof, op 1 augustus 2016, zal Vivaqua werken aanvatten om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen voor de nieuwe wijk Erasmus Gardens.

Deze leidingen moeten vanuit de – in opbouw zijnde – wijk aansluiten ten zuiden van de rotonde, zijnde ter hoogte van de Vogelzangbeek. Bijgevolg moet men op één of andere manier de rotonde dwarsen.
Wij informeerden bij het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw of men deze keer geïnformeerd werd vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en of men over meer gedetailleerde informatie beschikte.
Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth bevestigde ons dat men, vanuit Sint-Pieters-Leeuw als buurgemeente, heeft kunnen deelnemen aan overlegmomenten.

Jan Desmeth : “Nadat dit eerder dit jaar fout gelopen was, zijn we tevreden dat we deze keer tijdig werden geïnformeerd. Uiteraard hebben wij op een vergadering over werken op het Brusselse grondgebied geen zeggenschap, maar het heeft ons wel in staat gesteld een aantal – voor de inwoners van onze gemeente – belangrijke punten aan te halen.”

De werken zijn gepland voor vijf maanden, waarbij de doorgang voor het verkeer op de rotonde verzekerd is blijft met telkens minstens 2 rijstroken.
Schepen Jan Desmeth : “De eerste plannen gingen uit van het dwarsen van de rotonde in één fase. Dan zou de rotonde voor meerdere maanden volledig zijn afgesloten. Vanuit de gemeente SintPieters-Leeuw is er, samen met andere actoren uit het Brusselse, aangedrongen om te faseren zodat de rotonde nooit volledig hoeft afgesloten te worden. We zijn blij dat hiervoor begrip werd opgebracht en op deze vraag is ingegaan. De rotonde ligt dan wel op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, maar is de belangrijke ontsluitingsweg om vanuit Vlezenbeek de Ring te kunnen bereiken. Het sluiten van deze rotonde tijdens de werken zou voor ons een catastrofe zijn.”
2016-07-26-grafiek-roto1
Om de rotonde met de rioleringsbuizen te dwarsen, zal men daarom rijvak per rijvak te werk gaan. In sommige fasen worden extra tijdelijke rijvakken aan de binnenkant van de huidige rotonde aangelegd. Zo blijven steeds minimaal twee rijvakken op de rotonde beschikbaar voor het doorgaand verkeer.
2016-07-26-grafiek-roto2
Zowel de Postweg als de Lenniksebaan blijven vier van de vijf maanden in beide richtingen aansluiten op de rotonde. De maand waarin het buitenste rijvak van de rotonde, dat aansluit op de Wybranlaan (verlengde Postweg) , wordt opengelegd, is de rotonde tijdelijk niet bereikbaar vanuit de Wybranlaan. Dit wordt opgelost met een omleiding via de Paul Veldekensstraat om zo via de Lenniksebaan naar de rotonde te rijden. Deze fase zal ongetwijfeld de meeste hinder opleveren.

Schepen Jan Desmeth : “Het Brussels Gewest heeft ons meegedeeld dat dit de laatste werken zijn op het vlak van nutsvoorzieningen en riolering. In 2017 zouden geen werken voorzien zijn. Nadien wordt nog de ondergrondse aansluiting gepland van de metro naar de stelplaatsen achterin hun nieuwe wijk Erasmus Gardens. Wij hebben blijvend overleg gevraagd en verkregen. We zullen er pleiten om ook deze fase zeker tijdens de vakantieperiode uit te voeren en opdat de rotonde zodanig heraangelegd zou worden dat de doorstroming voor bussen en gewone voertuigen aanzienlijk verbeterd zou worden.”

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw pleit, samen met andere belanghebbenden zoals De Lijn en de afdeling MOW, voor een aanpassing van de inrichting van de rotonde zelf, waarbij met een meer gericht voorsorteren de “turbo-rotonde” beter en sneller wordt benut.

Jan Desmeth : “Dat klopt. Voor ons is uiteraard het eindresultaat het belangrijkste: de beste doorstroming naar de Ring realiseren! Indien het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dit op een andere manier kan bereiken, hebben we daar zeker oor naar. Zolang we de doelstelling maar bereiken op het terrein.”

Written by nieuwssite

Onafhankelijke nieuwssite met nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.

%d bloggers liken dit: