SINT-PIETERS-LEEUW: – Het sluipverkeer in de landelijke zone tussen de Brusselbaan, de Vlezenbeeklaan en de Postweg is al jaren een zorgenkind van het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw. Vorig jaar werd een nieuwe maatregel als test gedurende 12 maanden ingevoerd. We zijn nu halverwege en het gemeentebestuur heeft heel wat metingen laten uitvoeren door het studiebureau MINT. Als gevolg hiervan start in april 2014 de tweede fase van de 12 maanden durende testperiode om het sluipverkeer in het landelijke gebied aan te pakken. Tijdens deze tweede fase zal de “boomstructuur” ingevoerd worden. Einde september 2014 volgt de eindevaluatie.

Schepen van Mobiliteit, Jan Desmeth en Schepen van Openbare Werken, Bart Keymolen
Schepen van Mobiliteit, Jan Desmeth en Schepen van Openbare Werken, Bart Keymolen

Maandag 24 februari 2014 organiseerde het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw een infoavond voor de bevolking van de betreffende binnengebieden. Ruim 200 inwoners kwamen luisteren en debatteerde mee met de experten en het bestuur. Tijdens de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van 13 februari 2014 werd immers beslist de meetresultaten en het advies van de commissie te delen met de inwoners alvorens het definitief aan de gemeenteraad voor te leggen.
2014-02-28-sluipverkeer-landelijke-binnengebieden_kaart01-bis 2014-02-28-sluipverkeer-landelijke-binnengebieden_kaart01
Schepen van Mobiliteit, Jan Desmeth: “Weliswaar is de definitieve oplossing gekoppeld aan het
oplossen van een betere doorstroming op de Steenweg op Bergen en de Postweg, maar het probleem
is te nijpend om hierop te wachten. De N6 blijft wel onze eerste prioriteit!

De uitvoerige meetresultaten tonen aan dat het sluipverkeer in de Herdeweg en Rattendaal
gehalveerd werd dankzij het vergroten van de omrijfactor. Echter,…de daling is onvoldoende om een leefbare situatie te bekomen in het gebied Domstraat en Kleine Nederstraat, waar de verschillende sluipwegen samen komen.

“600 tot 700 wagens per dag in een landelijk gebied met smalle wegen en dit de hele dag door, is inderdaad onleefbaar en onveilig”, zo zegt Jan Desmeth.

Alternatieven werden besproken om de doelstelling te bereiken, zijnde de doorstroming langs de
hoofdwegen te verbeteren en het sluipverkeer door het binnengebied voorkomen.
Aangezien de omrijfactor het probleem onvoldoende oplost en de problemen verschuift naar de
Domstraat/Klein Nederstraat, zal aan de gemeenteraad voorgesteld worden om de tweede helft van
de testperiode de zogenaamde boomstructuur uit te testen.

BOOMSTRUCTUUR

Schepen Jan Desmeth: “De boomstructuur is de manier, die je vandaag zou kiezen indien het gebied nog niet bewoond zou zijn en je woningen en wijken nieuw zou aanleggen. Je zou vandaag zeker geen verbinding meer leggen tussen Brusselbaan en Postweg omdat je dan weet dat dit sluipverkeer door de nieuwe wijken zou opleveren. Je zou het aanleggen zoals bijvoorbeeld de meer recente wijk “Hoge Paal”, waar je steeds dezelfde uitgang moet nemen afhankelijk van waar je de wijk binnen rijdt.”
2014-02-28-sluipverkeer-landelijke-binnengebieden_kaart02 2014-02-28-sluipverkeer-landelijke-binnengebieden_kaart03
Schepen van Openbare Werken, Bart Keymolen:” Daarom gaan we nu deze boomstructuur nabootsen
en het gebied in drie delen opdelen door middel van het knippen van drie plaatsen. Er is nog overleg gepland met de landbouwsector om de juiste locaties vast te leggen. Inspraak en draagvlak creëren is belangrijk. In april voorzien we de aanpassingswerken. Van einde april tot einde september 2014 zal deze oplossing in praktijk gebracht worden.

2014-02-28-tractorsluisAlle informatie zal tijdig doorgegeven worden aan alle hulpdiensten, zodat zij ook tijdens deze
testperiode op de hoogte zijn en hiermee rekening kunnen houden.
De Steenbergstraat, de Parijsstraat en de Groenstraat zullen opnieuw in beide richtingen worden opengesteld omdat bij deze oplossing enkel plaatselijk verkeer mogelijk is en dit alle kansen moet krijgen. De borden “uitgezonderd plaatselijk verkeer” zullen verwijderd worden. De tractorsluis ten noorden van de Postweg blijft hierbij best bestaan omdat anders het sluipverkeer tussen Postweg en Lenniksebaan opnieuw onleefbare proporties dreigt aan te nemen. Einde september 2014 volgt dan de eindevaluatie.

Op de infoavond kwam vooral tot uiting dat er voor- en tegenstanders van de boomstructuur zijn. Tegenstanders argumenteren dat ze als bewoners van het gebied gestraft worden omdat ze zelf
moeten omrijden. Voorstanders nemen deze omrijfactor er graag bij omdat ze een leefbare en veilige leefomgeving in de plaats krijgen.
Na een testperiode van 5 maanden zullen we de voor- en nadelen moeten afwegen op basis van de ervaringen tijdens deze periode”, zo meldt het gemeentebestuur.

Op de infoavond waren de inwoners ook erg nieuwsgierig naar de stand van zaken rond de Steenweg
op Bergen, het probleemkind sinds de komst van IKEA in 2005.

Schepen Jan Desmeth en schepen Bart Keymolen: “De afgelopen 14 maanden is er hard gewerkt aan
dit dossier, ook en vooral om het overleg met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op gang te trekken. Onder andere dankzij de contacten, die we in 2013 legden, met het kabinet van Minister Grouwels, zijn we blij dat Brussel drie maanden geleden een expert heeft aangeduid. Eindelijk kunnen we nu samen oplossingen bedenken voor het traject tussen de Van Cotthemstraat en de lichten van IKEA. Zonder ingrepen op het Brusselsgrondgebied, hebben ingrepen op het gebied van Sint-Pieters-Leeuw.

Schepen Bart Keymolen: “We hopen dat dit voor einde 2014 tot resultaten zal leiden. In afwachting
dringen maatregelen zich op om het sluipverkeer in het binnengebied aan te pakken.”

Schepen Jan Desmeth: “Zodra mogelijke oplossingen voorliggen en beide gewesten het eens zijn
om één van deze oplossingen effectief uit te voeren, zullen we zeker infoavonden organiseren om de bevolking transparant en tijdig te informeren.

2014-02-28_Postweg-VlezenbeekMaatregelen die voorgesteld worden op Gemeenteraad 27 maart 2014:
Zone Zuid
-Boom- en ringstructuur van april tot en met september in de praktijk brengen, inclusief:
-Verwijderen tractorsluis in Groenstraat
-Opheffen uitgezonderd plaatselijk verkeer
-Opheffen eenrichtingsverkeer in Steenbergstraat en Parijsstraat
-Invoeren zone 50
Zone Noord
-Behoud van tractorsluis in de Beersbrugstraat met aanpassing (uitwijkstroken) Beersbrugstraat ter hoogte van groene strook
-Dossier opstarten voor extra verlichting ter hoogte van de tractorsluis
-Invoeren zone 50

%d bloggers liken dit: