ANDERLECHT/VLEZENBEEK: – Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw is beducht over de extra verkeersdrukte die de in aanbouw zijnde woonwijk “Erasmus Gardens” met  1.300 appartementen, een school, handels- en horecazaken met zich meebrengt aan de Erasmus Rotonde.
2016-03-15-erasmus-gardens 2016-03-15-campus
Erasmus Gardens (Bouwheren BPI en Belfius Immo), bouwt in Neerpede tussen spoorweg, nieuwe GEN-lijn, Ring oprit, Simonetlaan en rotonde aan het Erasmusziekenhuis een nieuwe wijk met 1.300 appartementen. Tegen 2024 hopen de bouwpromotoren de nieuwe wijk bevolkt te krijgen met drieduizend personen.
Verder komen bij Erasmus Gardens twee woonblokken voor 200 studenten, een rusthuis van 160 bedden, 34 serviceflats, handels- en horecazaken, om de verplichte mixité te verzekeren. Op de rest van het terrein komt een verkaveling ‘Ketelwijk’ van 72 bouwgronden voor eengezinswoningen. Ze bouwen tevens een kleuter- en lagere school voor 500 leerlingen.

Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest “Ik steun dit buitengewone project van gewestelijke omvang. Het betreft 1.300 woningen in een gemengd kader: 210 sociale woningen, in overeenstemming met de Anderlechtse aard en de prioriteiten van het Brussels Gewest, maar ook bijna 300 studentenwoningen, een school, een rusthuis en handelszaken. De consequente ontwikkeling van openbare ruimte en groene zones werd eveneens opgenomen in dit ambitieuze project dat geleidelijk zal uitgroeien tot een nieuwe wijk op het grondgebied van Anderlecht.”
2016-03-16-ErasmusGardens_01

MOBILITEIT
Schepen van Mobiliteit Sint-Pieters-Leeuw, Jan Desmeth : “Op eigen initiatief hebben we om overleg gevraagd sinds 2014. Brussels minister Pascal Smet belooft in de lente met de buurgemeenten te gaan praten. Reeds in 2013 hebben we aan De Lijn en de Vlaamse overheid gevraagd om een tangentiële lijn te organiseren, om Sint-Pieters-Leeuw vlotter met Jette te verbinden. De Lijn liet een studie uitvoeren. Maar de belangrijkste aanpassing moet in het Brussels Gewest gebeuren. We hopen op een snelle stap voorwaarts.”

Huidig Brussels Mobiliteitsminister Pascal Smet zou in de lente de naburige gemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek informeren over de conclusies van Brussel Mobiliteit na de verkeersstudie van het bureau Technum (Tractebel). Die studie opteert naar Nederlands model voor een ‘turborotonde’ en drie bypassen aan Erasmus. Dat blijkt technisch mogelijk.

Uit die studie kwam het plan naar voor om extra rijstroken naast de rotonde aan te leggen, en van die rotonde aan het Erasmusziekenhuis een zogenaamde turborotonde te maken, zoals je die nu al in onder andere Nederland vindt. Wie er op rijdt, wordt meteen naar het juiste rijvak geleid door een kleine verhoging. Die ingrepen moeten de doorstroming verbeteren.
schepen, Jan Desmeth”Uit simulaties bleek dat de files op de Postweg en de Lenniksebaan vandaag zelfs zouden verdwijnen door die ingrepen. Met wat er op komst is, kan ik alleen maar hopen dat men in het Brussels gewest ook werk maakt van die plannen, en dat ze liefst volgend jaar al uitgevoerd worden.
2016-03-15-erasmus-gard_illustraties

Erasmus Gardens is begin deze maand begonnen met bouwwerven op te starten voor een totale oppervlakte van 40.000 m², met inbegrip van:
– de aanleg van het grootste deel van de inrichtingswerken van de wijk, met het grote centrale plein, de belangrijkste autovrije straten (waterloop inbegrepen) en het wegennet van de “zone 30”, vandaag grotendeels aangevat.
-KAVEL T: de gemeentelijke basisschool (met kleuter-en lager onderwijs) voor 500 leerlingen, met kinderdagverblijf, reeds in aanbouw
-KAVEL A: een gebouw met meer dan 300 studentenkamers, ontwikkeld door de vastgoedonderneming Guido Eckelmans,ook reeds in aanbouw
– KAVEL B1: een rusthuis met 160 bedden en een residentie met 34 serviceflats, ontwikkeld door de groep Anima Care
-KAVELS F1 en E: twee woonblokken met in totaal 240 woningen, die Erasmus Gardens in twee of drie subfases zal ontwikkelen. Het eerste, met 52 flats, draagt de naam “PLAZA” en is eveneens in aanbouw
De school en de studentenkamers zullen de deuren al in september volgend jaar openen, even later gevolgd door de woningen.
De ‘Ketelwijk’ grenst aan de Lenniksebaan en de Ketelstraat. Deze nieuwe wijk maakt, samen met de ‘Erasmuswijk’, deel uit van de toekomstige gemengde stadswijk ‘Erasmus Gardens’. In de nieuwe ‘Ketelwijk’, met een oppervlakte van 2,7 hectare, biedt men 72 bouwpercelen te koop aan die bestemd zijn voor halfopen en gesloten bebouwing. De oppervlaktes van de bouwpercelen variëren tussen 167 m2 en 623 m2.

Written by nieuwssite

Onafhankelijke nieuwssite met nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.

%d bloggers liken dit: