GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenteraad heeft donderdagavond beslist om de boomstructuur in te voeren in het binnengebied “Brusselbaan– Postweg – Lenniksebaan”, gedurende de 5 maanden durende testperiode. Men start in de 2de helft van april.
In oktober volgt de evaluatie.
.

Voor: NV-A en CD&V (= 16 stemmen)
Tegen: Open VLD, Groen, Sp.a, VL-Belang en PF (= 14 stemmen)

Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth nam op de gemeenteraad ruim het woord om het project te verantwoorden.

Jan-DESMETH_schepen_Sint-Pieters-LeeuwSchepen van Mobiliteit Jan Desmeth:“Deze maatregel is geen leuke maatregel, maar wel een oodzakelijke om de leefbaarheid en veiligheid in dat gebied te laten terugkeren.

De afgelopen 21 jaar – want de eerste maatregelen uit dit gebied dateren inderdaad van 1993 – hebben we steeds gezocht naar dè maatregel, die het sluipverkeer weert en geen enkel nadelig effect heeft.
Het was een legitieme zoektocht, maar spijtig genoeg heeft de ervaring ons geleerd dat deze wondermaatregel niet bestaat.
We moeten wel beseffen dat niets beslissen, ook een keuze is, ook een beslissing is. Het is de keuze voor het behoud van de bestaande toestand waarbij sommige inwoners elke dag meer dan 700 wagens voorbij hun deur krijgen, dit gedurende de hele dag lang en nog wel zes dagen op zeven.
De maatregelen, die genomen werden in 1993, 1995, 1997, 2004, 2006, 2010, 2012 en de laatste maatregel van 2013 hadden allemaal de bedoeling om het sluipverkeer te weren met een minimale hinder voor de bewoners, zoals bijvoorbeeld het alsmaar verder omrijden.
De ervaringen van de in totaal acht verschillende pogingen hebben aangetoond dat het probleem nooit werd opgelost, maar enkel werd verplaatst.De ene keer was straat X tevreden, maar had straat Y de nieuwe overlast.De volgende keer loste we het probleem van straat Y op, maar verschoof de hinder naar straat Z. En ja,…ook wij, als nieuwe bestuur, hebben dit gedaan met de maatregel van oktober vorig jaar. Na alle pogingen, analyses en metingen staat de gemeenteraad stilaan voor de keuze tussen twee alternatieven

Optie 1 : we aanvaarden het sluipverkeer van 700 wagens per dag, gedurende de hele dag en dit 6 dagen per week.
Dit is niet de visie van het gemeentebestuur.Wij zijn van oordeel dat 700 wagens per dag echt te veel zijn in deze rustige groene en landelijke long met haar smalle wegjes. De leefbaarheid en veiligheid moet in dit gebied kunnen terugkeren zodat ook de meer en meer agressieve opstootjes tot het verleden kunnen behoren.

Optie 2 : we stoppen met het vergroten van de omrijfactor en het verplaatsen van het probleem van de ene straat naar de andere en proberen de komende vijf maanden de boomstructuur uit. De boomstructuur is dè manier hoe je vandaag het binnengebied zou inrichten als je zou vertrekken van een wit blad. Deze opstelling en de impact ervan binnen en buiten het gebied wordt in oktober 2014 evalueren, in samenspraak met de bevolking!

2014-02-28-tractorsluisTijdens het overleg met landbouwers en handelaars uit het gebied, heeft het bestuur nog een paar aanpassingen, aangebracht met de bedoeling de hinder voor de inwoners van het betreffende gebied zoveel mogelijk te beperken.

1) twee van de vier tractorsluizen zullen 2 centimeter lager uitgevoerd worden. Onderzoek heeft uitgewezen dat op de aangepaste hoogte 98 % van de wagens niet door kunnen rijden. Terwijl de meeste vrachtwagens, ook bijvoorbeeld de vuilniskar, er wel over kunnen. Dit is belangrijk om bepaalde bedrijven en landbouwers verder te kunnen bevoorraden.

2) De sluis in de Herdeweg werd 100 meter opgeschoven zodat bepaalde landbouwers met bepaalde machines, die niet over de tractorsluis kunnen,hun velden kunnen bereiken zonder te moeten omrijden. Daar waar dit mogelijk was, hebben we die aanpassingen doorgevoerd.

3) Tenslotte werd als flankerende matregel een betere bewegwijzering voorzien vanaf respectievelijk de Brusselbaan of de Postweg naar een aantal handelszaken, waar klanten zich tot aan het bedrijf begeven om producten te kopen of diensten te nuttigen. We denken dan aan horecazaken, tuincentra en/of streekproducten.

Wij begrijpen dat bepaalde inwoners in bepaalde onderdelen van het binnengebied het huidige sluipverkeer in hun straat aanvaardbaar vinden en niet onmiddellijk vragende partij zijn om deze boomstructuur in te voeren.
Als je bijvoorbeeld in een straat woont met “slechts 200 à 250 wagens per dag”, zie je niet onmiddellijk een reden tot deze ingreep. Maar wat als we dan enkel een maatregel nemen in het aanpalende gebied waar we 450 en 700 wagens tellen, dan komen die 700 wagens binnen de kortste keren in het gebied waar er nu maar 250 wagens zijn. Op dat moment zal het ook daar een probleem worden.”

Luc-DECONINCK_burgemeester_Sint-Pieters-LeeuwBurgemeester Luc Deconinck : “Daarom is het onze verantwoordelijk om het hele gebied als een geheel aan te pakken en niet langer straat per straat te denken. Met de boomstructuur hebben we een plan uitgewerkt dat de lusten en de lasten zoveel mogelijk spreidt over alle inwoners van het gebied. Zo kunnen we in oktober evalueren welke ervaringen deze boomstructuur heeft opgeleverd.

Wij willen trouwens de komende maanden – over de grenzen van meerderheid en oppositie heen – wel al nadenken over de wijze waarop deze evaluatie best kan verlopen. Maar laten we de boomstructuur met de flankerende maatregelen nu eerst een eerlijke kans geven.”
.

Jean Cornand, fractievoorzitter PF sprak na de uiteenzetting van Schepen Desmeth: ‘ Meneer de procureur een mooie speech. Maar als ik u zo hoor dan bellen de mensen als ze ziek zijn beter de vuilniswagen die over de tractorsluis kan rijden dan de hulpdiensten die moeten rondrijden‘.

De Open Vld fractie is er niet van overtuigd dat deze maatregelen de juiste keuze zijn voor deze problemen.

2012-05-22-Kathleen_D-Herde_Sint-Pieters-LeeuwKathleen D’Herde,fractievoorzitter Open Vld: ‘Het is inderdaad zo dat een aantal inwoners, vooral die uit de Zone Zuid, wijk van de kant van de Brusselbaan, dat deze klagen over sluipverkeer. Maar om daarom zo ingrijpende maatregelen te nemen die meer tegenstand krijgen als bijval, vinden we ongehoord.
Deze maatregelen worden voorgesteld alsof ze alleen maar positieve resultaten zal opbrengen. Daar zijn wij echter niet van overtuigd.
Door de tractorsluizen in zone Zuid te plaatsen en dus de boom- en ringstructuur te creëren, zullen er ongetwijfeld veel kilometers meer gereden worden, doordat de plaatselijke bewoners zich ook moeten verplaatsen. Waar ze nu bv. maar 1 km moeten rijden om bij iemand op bezoek te gaan of een handelszaak in het gebied te bezoeken, zullen ze met de invoering van de maatregelen al snel 6 à 7 km meer moeten rijden. Dit in tijden dat iedereen de mond vol heeft van het milieu en de economische crisis, zijn deze maatregelen ongeoorloofd.

En dan is er nog de problematiek van de hulpdiensten. Iedereen weet dat het soms op enkele seconden aan kan komen tijdens een interventie, op leven en dood. Wel door deze maatregelen worden bepaalde straten in 2 gesneden en wat als de hulpdiensten de verkeerde kant inrijden. Er is ons reeds meegedeeld dat dit kan gecommuniceerd worden, maar we weten allemaal dat het dagelijkse kost is in Vlaanderen dat hulpdiensten door dergelijke maatregelen te laat ter plaatse aankomen.
En wie gaat he economisch verlies betalen van handelaars in het gebied die schade lijden door deze ingrepen?

Zie ook ons artikel: actie tegen tractorsluizen voor gemeenteraad

%d bloggers liken dit: