2014-03-18-Sint-Pieters-Kerk_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Sint-Pieters-Leeuw heeft 6 parochies en 7 kerken. Het Leeuwse Kerkenplan  dat nu op tafel ligt geeft zicht op de toekomst van de katholieke gebedshuizen in Sint-Pieters-Leeuw.

Vanuit de burgerlijke overheid, in de nota “Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk”, uit minister Bourgeois de wens dat op het lokale niveau in overleg tussen kerkelijke en gemeentelijke overheden een toekomstvisie over de kerken wordt ontwikkeld. Vanuit de kerkelijke overheid is dit ook de gelegenheid om de parochies te hervormen. Eén van deze hervormingen is dat de parochiegrenzen in de toekomst zullen samenvallen met de gemeentegrenzen. Pinksteren 2016 is de streefdatum om de “Pastorale zone Sint-Pieters-Leeuw” op te richten.
Hier zouden 3 hoofdkerken blijven, nl. de kerken van Sint-Pieters-Leeuw (Rink), Vlezenbeek en Zuun.
2014-03-23-sint-pieterskerk KERK_Zuun KERK_Vlezenbeek
Voor de andere 4 kerken; Ruisbroek, Negenmanneke, Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem is er eventueel gemengd gebruik mogelijk (misvieringen, huwelijken, begrafenissen maar ook tentoonstellingen, concerten en voordrachten) maar hierover moet nog wat denkwerk verricht worden tegen Pinksteren 2016. Veel hangt af van de dynamiek van de plaatselijke parochie en het kerkfabriek.

Voor wat betreft het medegebruik verwerpt het bisdom elke vorm van medegebruik van de algehele kerk.
Vanuit de gemeenschap zijn er tot nu toe ook nog geen vragen gekomen voor (gedeeltelijk) medegebruik. In elk geval hangt veel af van de parochiegemeenschappen op zich. Zolang deze gemeenschappen leven, zullen de kerken behouden blijven.
Het kerkenplan, dat werd opgemaakt door het centraal kerkbestuur met daarbij de eindversie van het pastoraal traject van het dekenaat Halle werd donderdagavond ook goedgekeurd door de gemeenteraad.

%d bloggers liken dit: