Restauratie fase 3 Sint-Pieterskerk weldra van start

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenteraad van donderdagavond keurde de lastvoorwaarden en wijze van gunnen voor fase III van de restauratie van de Sint-Pieter- en Pauluskerk goed.

Op 12 mei 2022 bezocht Minister van Erfgoed, Matthias Diependaele de gemeente Sint- Pieters-Leeuw. Hij had goed nieuws, namelijk dat de subsidies voor de restauratie van fase 3 waren goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Jan Desmeth, burgemeester : “We hebben ons dossier voor fase 3 ingediend in 2014, net toen we met heuse Torenfeesten de werken van fase 2 konden vieren. Nadat we eind 2021 de minister aan de hand van een technisch dossier op de hoogte brachten dat het dringend werd om hogere kosten te vermijden, werd in mei 2022 het licht op groen gezet. Het bestek werd inmiddels geactualiseerd zodat de gemeenteraad van 29 september 2022 haar goedkeuring kon geven en we nu op zoek kunnen naar een aannemer. We verwachten de start van de werken begin 2023 en de duur zal ongeveer één jaar zijn.”

De zijbeuken, het schip en de transepten zijn nu aan de beurt. Hierbij worden de natuurstenen gevels, de bedaking (van de transepten enkel nog het te restaureren westelijke deel) en het timmerwerk op de zoldering gerestaureerd.

Na deze derde fase zal de buitenkant van de kerk helemaal opgeknapt zijn en start een vierde restauratiefase: de interieurrestauratie.

agenda: welke stukken uit de kerk van Ruisbroek moeten bewaard worden?

RUISBROEK: – Zaterdag 21 en zondag 22 mei 2022 van 14 tot 17 in de kerk van Ruisbroek: “Bekende mannen, mysterieuze doosjes en blinkende kronen”.
Vrijwilligers hebben een inventaris gemaakt van alles wat los én vast staat in de kerk. In deze fase overloopt de erfgoedcel van de gemeente alles nog eens om te beslissen wat ze in de toekomst met al deze stukken gaan doen.
Alles bijhouden is onmogelijk. Trouwens, heeft het wel zin om alles op een zolder te leggen waar het honderd jaar onaangeroerd blijft liggen? Kunnen we niet beter sommige stukken uitlichten, beter laten opvallen of blijven gebruiken en andere misschien verkopen of wegschenken?

Een experte liet alvast haar licht schijnen op wat zij waardevol vindt, vanuit kunsthistorisch perspectief. Zij bracht ons al heel wat kennis bij: is het wel al goud wat blinkt en hoe oud of zeldzaam zijn sommige stukken?

Maar de erfgoedcel van de gemeente heeft een belangrijkere vraag: wat vind jij van de collectie? Wat heeft voor jou waarde?
Met waardevol bedoelen we niet: hoeveel centen is dit waard? Maar we willen weten of je herinneringen hebt aan bepaalde stukken. Of zie je in de toekomst een mooie rol weggelegd voor een of ander beeld? Misschien vind je dat we sommige stukken verkopen of zelfs wegsmijten?
We stallen wat uit en geven je graag meer informatie over het gebruik van de stukken. Op basis van jouw inbreng gaan we bepalen wat we met de collectie doen. Kom kijken naar de collectie en zeg wat jij er van vindt!”
Kom zeker even langs op zaterdag 21 en zondag 22 mei 2022 tussen 14 en 17 uur in de kerk van Ruisbroek.

Zie ook ons artikel van 11/05/22: – Herbestemming kerk Ruisbroek voorgesteld

agenda: voorstelling plannen kerk Ruisbroek

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op woensdag 11 mei 2022 nodigt de gemeente je graag uit om 19u30 in de kerk van Ruisbroek. Je ontdekt er welke plannen er gemaakt werden om de parochiekerk Jan Ruusbroec en Onze-Lieve-Vrouw te herbestemmen.

Na het haalbaarheidsonderzoek, dat eerder al werd toegelicht, werd een ontwerpbureau aangesteld om de herbestemming van de kerk en de inrichting van het kerkplein verder uit te werken.
Hierin is de gemeente nu voldoende ver gevorderd om met de resultaten naar buiten te komen.
Waarom werd er gekozen voor dit project? Wat zal er effectief gebeuren in de herbestemde kerk? Hoe ziet de planning eruit? Op deze en nog meer vragen krijg je op 11 mei om 19.30 uur een antwoord.
Verschillende experten zullen er toelichting geven bij het project en de plannen.

Zie onze eerder gepubliceerde artikels:
26/03/2021 – technisch bestek herbestemming Kerk Ruisbroek goedgekeurd
04/03/2018 – Toekomstige herbestemming Jan Ruusbroec en Onze-Lieve-Vrouw-kerk in Ruisbroek
25/11/2016 – Toekomstvisie: Krijgt de kerk van Ruisbroek gedeeltelijk een andere functie?
9/06/2011 – Kerk van Ruisbroek erkend als waardevol gebouw.

agenda: info-avond heraanleg kerkomgeving Rink 2023

SINT-PIETERS-LEEUW: – Dinsdag 23 november 2021 om 19u30 stelt de gemeente in de raadzaal van het gemeentehuis tijdens een presentatie het nieuwe ontwerp voor van de heraanleg van de kerkomgeving aan de Rink waarin ook de restauratie van erfgoedelementen en de aanpak van het groen een belangrijke plaats innemen.

 

Burgemeester, Jan Desmeth: “We houden een hybride infoavond rond de uitgewerkte plannen om in 2023 de omgeving van de kerk (binnenkant van de Rink-muur) aan de Rink nieuw aan te leggen met respect voor het kerkhof en de nabestaanden en met respect voor de historische opbouw.”

Volg je de presentatie liever digitaal?
Stuur een mailtje naar communicatie@sint-pieters-leeuw.be met vermelding ‘Heraanleg kerkomgeving Rink’ en je ontvangt een link.

Onttrekking aan de eredienst van de kerken van Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenteraad nam  kennis van de beslissing van de bisschop om zowel de kerk van Oudenaken als deze van Sint-Laurens-Berchem te onttrekken aan de eredienst.

Op 5/1/2021 heeft de aartsbisschop van Mechelen-Brussel zijn goedkeuring gegeven voor volgende herbestemmingen:
• de kerk Sint-Pieter in Banden in Oudenaken tot gemeentelijke zaal;
• de kapel Sint-Laurentius in Sint-Laureins-Berchem tot depot voor religieus erfgoed.

technisch bestek herbestemming Kerk Ruisbroek goedgekeurd

2020-12-02-rotonde-kerk-Ruisbroek-02RUISBROEK: – De gemeenteraad van donderdag 25 maart 2021 keurde het technisch bestek goed, waarop de drie geselecteerde architectenbureaus tegen 14 mei een wedstrijdontwerp zullen indienen. Vervolgens zal een jury het beste van de drie ingediende ontwerpen kiezen en kan de laureaat dit verder vervolledigen tot een heus en goed uitgewerkt voorontwerp. Voor zover dit voorontwerp binnen alle randvoorwaarden valt, zal vervolgens de architect aangesteld worden.

Jan Desmeth, burgemeester: “De kerk van Ruisbroek is historisch gezien een plek waar mensen samenkwamen. Via een verkleinde kerk kan deze gemeenschap een volwaardige plek behouden. De rest van de kerk wordt – volledig in de visie van de herbestemmingsstrategie van de burgerlijke en de kerkelijke overheid – opnieuw een ontmoetingsplek ter bevordering van de sociale cohesie van alle inwoners van Ruisbroek en bij uitbreiding heel Sint-Pieters-Leeuw.
De polyvalente ruimte zal gebruikt worden voor optredens, tentoonstellingen, allerhande samenkomsten en recepties. In de zijbeuk voorzien we een eet- en drankgelegenheid, uitgebaat via een concessie.
Onze doelstelling is om de omgevingsvergunning begin 2022 in te dienen en in de loop van 2023 aan de effectieve werken te starten. Over enkele jaren zouden we daar op een gezellig plein op meerdere gezellige terrassen elkaar moeten kunnen ontmoeten.

plannen herbestemming kerk Oudenaken tot gemeenschapshuis worden concreter

OUDENAKEN: – De gemeente voorziet 1,6 miljoen euro voor de herbestemming van de kerk van Oudenaken tot gemeenschapshuis. De werken zullen in 2023 starten. Dat raakte woensdagavond bekend op een infoavond in de kerk.

De voormalige kosterswoning en de parochiezaal zullen worden afgebroken om er een pleintje van te maken. de functie van de parochiezaal komt in de kerk en zal zo’n 30% groter zijn. In de kerk komt een keuken, een sanitair blok en materiaal om allerlei feesten en activiteiten te kunnen laten doorgaan.

Meer uitleg over de plannen verneem je van Jan Desmeth, schepen van Erfgoed en erediensten in onderstaande video:

Hoe gaat het nu verder?
• Midden september tot midden november 2020 opmaak projectdossier op basis van concluderend model C/C+ voor aanstelling architect.
• December 2020 goedkeuring bestek + lastvoorwaarden aanstelling ontwerper op gemeenteraad
• januari 2021 tot september 2021 procedure aanstelling architect met 2-stapsprocedure
• oktober 2021 tot september 2022 (voor) ontwerp
• oktober 2022 goedkeuring bestek + lastvoorwaarden aanstelling aannemer op gemeenteraad
• november 2022 tot april 2023 procedure aanstelling aannemer
• mei/juni 2023 mogelijke start der werken. Worst case augustus 2023
• einde der werken te bepalen na afronding ontwerpfase (kerk en buitenaanleg)

Deze slideshow vereist JavaScript.

Gemeentebestuur laat zich vanaf oktober 2020 begeleiden voor herbestemming kerk Oudenaken

OUDENAKEN: – De gemeenteraad van 25 juni besliste dat vanaf oktober 2020 Haviland het gemeentebestuur zal begeleiden in de zoektocht naar een goede architect en vervolgens aannemer om de kerk van Oudenaken te herbestemmen. Het volledige project zou moeten klaar zijn tegen eind 2023.
2020-06-25-kerk-Oudenaken (1)


Jan Desmeth, schepen van Erediensten: “Vorig jaar organiseerden we een druk bijgewoonde en open inspraakvergadering in de kerk van Oudenaken. Met deze input werden de afgelopen maanden de laatste keuzes gemaakt, die we in september willen terugkoppelen aan de bevolking op een open informatievergadering. Vanaf oktober 2020 starten we dan de procedure om, met de begeleiding van Haviland, op zoek te gaan naar een architect. Deze architect dient te vertrekken vanuit de resultaten van het herbestemmingsonderzoek. Ook de kerkfabriek blijft nauw betrokken.”

Oude parochiezaal wordt afgebroken
Het herbestemmingsonderzoek gaat ervan uit dat de oude parochiezaal wordt afgebroken en er een nieuwe zaal in de kerk wordt gemaakt.
Op de locatie van de oude parochiezaal komt dan een plein dat toegankelijk zal zijn vanuit de zijkant van de kerk.

Gunther Coppens, schepen van Gebouwen: “Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem zijn onze kleinste deelgemeenten. Als bestuur hebben we altijd duidelijk aangegeven dat we ook in deze kleine dorpen aanwezig willen blijven en inzetten op het gemeenschapsleven opdat het geen slaapdorpen worden. In Sint-Laureins-Berchem mochten we vorig jaar nog de nieuwe school Puur Natuur inhuldigen. Het doet ons nu veel plezier dat we met de herbestemming van de kerk niet alleen Oudenaken een vernieuwd aanzicht kunnen geven, maar dat dit ook zekerheid biedt voor de toekomst van het drukke verenigingsleven in Oudenaken.

Info- en inspraakmoment kerk Oudenaken

OUDENAKEN: – Dinsdagavond had in de kerk van Oudenaken een info- en inspraakmoment plaats over de toekomst van de kerk.


Aan zes debattafels discussieerden inwoners over de vier scenario’s die als inspiratie uitgewerkt waren door een consortium van architecten, aangesteld door de Vlaamse Overheid in het denken naar interessante herbestemmingen en waarop vanuit Sint-Pieters-Leeuw werd ingetekend.
De criteria waarmee de architecten rekening moesten houden waren onder andere dat een afbraak van de kerk voor de gemeente uitgesloten is en dat de nieuwe invulling een meerwaarde moet betekenen voor de gemeenschap in Oudenaken.

4 mogelijke scenario’s
– In een eerste scenario wordt de structuur van de kerk maximaal behouden met één grote ruimte die tijdens eetfestijnen plaats biedt aan zo’n 150 mensen. In die ruimte kunnen ook concerten en voordrachten worden georganiseerd. Vooraan in het koor komt er een afgesloten vergaderzaal en in de torenhal wordt een keuken ingericht.
– In een tweede scenario wordt de grote kerkruimte verkleind met twee kleinere ruimtes zodat er nog een grote ruimte overblijft voor zo’n tachtig personen. Opmerkelijk is dat de architecten in dit scenario voorstellen om de kerktoren af te breken om meteen ook een nieuw dorpsgezicht te creëren.
– In een derde scenario wordt er een verdieping in de kerkruimte aangebracht met op het gelijkvloers verschillende kleinere lokalen en op de eerste verdieping een grote ruimte.
– In het laatste scenario worden de buitenmuren zo veel mogelijk opengemaakt zodat de kerk het uitzicht krijgt van een overdekte markthal.

Bij alle scenario’s wordt de huidige parochiezaal, waaraan hoge kosten verbonden zijn, afgebroken en komt er een groen plein in de plaats.


Jan Desmeth, schepen van Erfgoed:”De conclusies waren opvallend eensgezind voor pakweg 80 % van de punten. Dat levert dus vanuit de bevolking een mooie basis op om straks – samen met hen – ook de knoop door te hakken over de laatste 20 %. Dat voorzien we voor het einde van dit jaar.
Nadien zullen de architecten het gekozen concept verder uitwerken en er een gedetailleerde kostenraming voor maken. Vervolgens zullen we begin 2020 opnieuw terugkoppelen naar de bevolking met een tweede brede infoavond. Nadien wordt dan definitief beslist. We willen dit proces zorgvuldig en stap per stap doen. Tenslotte zal de uitkomst het beeld en de mogelijkheden ervan bepalen voor de komende decennia.
Met dank aan de vele deelnemers van afgelopen dinsdag, de vertegenwoordigers van kerkfabriek, parochie en de verschillende verenigingen om samen dit denkwerk te doen.

agenda: 24 september info- en inspraakmoment over de herbestemming van de kerk van Oudenaken

OUDENAKEN: – Wat zou jij doen met de kerk van Oudenaken? Nadat de kerkfabriek en de lokale actoren vragende partij werden voor een studie rond de herbestemming van hun kerk, nam het gemeentebestuur het initiatief om een traject op te starten, deels met Vlaamse subsidies. Van een probleem een opportuniteit maken en zo een extra dynamiek in Oudenaken creëren, is het uitgangspunt.

Omdat de gemeente de bevolking optimaal willen betrekken bij het herbestemmingstraject van deze kerk, wordt er – voorafgaandelijk aan de beslissing – een info- en inspraakmoment gehouden in de kerk zelf en dit op dinsdag 24 september 2019 vanaf 19.30 uur.


De bewoners van Oudenaken kunnen die avond kennismaken met vier uitgewerkte denkpistes voor de herbestemming van de kerk zoals voorgesteld door het aangestelde studiebureau TV urbain architectencollectief – studiobont.

Jan Desmeth, schepen van Erfgoed en erediensten: “In alle geval willen we de kerk als ijkpunt in het dorp behouden. Een functie ten dienste van de gemeenschap is een andere randvoorwaarde. We willen iedereen de kans op inspraak geven vooraleer er beslist wordt. Het denkwerk van het consortium van architectenbureaus op basis van de input van de werkgroep met leden van het gemeentebestuur, de lokale en centrale kerkfabriek, de parochiegemeenschap en lokale verenigingen, zal op deze avond gepresenteerd worden als inleiding en eerste denkpistes. Een beslissing nemen we pas begin 2020.”

Na de toelichting van de scenario’s volgt een bespreking om de reacties van de bewoners te horen. Geert Van Hassel treedt op als moderator van dit info- en inspraakmoment. We sluiten de avond af met een gezellige drink.

Geïnteresseerd om kennis te maken met de voorstellen en om je stem te laten horen? Schrijf je dan in via ruimtelijke.ordening@sint-pieters-leeuw.be. Alle geïnteresseerden zijn welkom!

Doordacht rooien van 3 bomen op kerkhof aan de Rink

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het rooien van de bomen op het kerkhof aan de Rink is een maatregel uit het beheersplan dat een beheersvisie voor de komende 20 jaar heeft vastgelegd.
Al de aanwezige bomen werden door dendroloog Arthur de Haeck geëvalueerd. Een duidelijke kijk op het beheer van het bomenbestand is noodzakelijk en op korte termijn aan de orde omdat de meeste bomen een respectabele leeftijd hebben.
2019-03-26-rooien-bomen-aan-kerk (1)
Jan Desmeth, Schepen van Erfgoed en Erediensten : “Enkele bomen hebben te kampen met zware concurrentie door de kroonontwikkeling van de grootste exemplaren of omdat ze op te korte afstand van elkaar geplant zijn. Deze concurrentie verhindert de gezonde groei van zowel de dominante als de gedomineerde boom. Andere bomen staan zeer dicht bij de muur en dreigen blijvende schade aan te richten. Bomen die dicht bij graven staan, drukken de graftekens op en destabiliseren ze. Daarom was het nodig om 3 bomen te rooien. Een groene rand blijft zeker behouden, ook in de toekomst, doch met een betere zichtbaarheid van de prachtige kerk.

De kastanjelaars vertonen erg vroege bladval ten gevolge van de aantasting door de mineermot, een aantasting die sinds enkele jaren door heel Europa de kastanjelaars aantast.

De bomen hebben een belangrijke functie als rand of buffer, zowel in de nabijheid van de kerk als vanop afstand. Het effect dat de bomen aan de totaliteit bijdragen primeert, maar ook het zichtbaar maken van het monument, met name de kerk is een veel gestelde vraag. Het rooien van enkele bomen zal hiertoe plaatselijk bijdragen. Het is onvermijdelijk dat het rooien van de eerste bomen een gewenning van het nieuwe beeld zal vragen.

 

Vrijwilligers gezocht voor inventarisatietraject in kerk van Oudenaken

OUDENAKEN: – Voor het inventarisatietraject in de kerk Sint-Pieter-in-Banden in Oudenaken, dat vanaf eind januari 2019 van start gaat, zoekt Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei nog helpende handen!


Voor dit traject zoeken ze nog voornamelijk kandidaten om ter plaatse mee te inventariseren.

Met het inventarisatieteam zorgen we voor de opmaak van een professionele erfgoedinventaris die van elk object dat tot de kerkelijke collectie behoort een foto, een fysieke & inhoudelijke beschrijving, de afmetingen, de materialen, de toestand, de datering, de stijl en andere (kunst)historische gegevens bevat.
De objecten transporteren, reinigen, meten, fysiek nummeren, beschrijven of fotograferen… de taken worden afgestemd naar ieders interesse.
Op welke (vaste) dag er geïnventariseerd zal worden, wordt binnen het inventarisatieteam afgetoetst.”

Lees hier de vrijwilligersvacature: https://erfgoedcelpz.be/sites/default/files/re_inventariseren_vrijwilligers_vacature_oudenaken_sint-pieter-in-banden_def.pdf

Interesse? Laat zeker aan projectmedewerker Birgit via birgit@erfgoedcelpz.be of 0492 18 32 69 weten wat voor jou mogelijk is.

Kardinaal Jozef De Kesel gaf lezing over de plaats van de kerk in de moderne samenleving van migratie

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Leeuwse cultuurraad nodigde woensdagavond Kardinaal Jozef De Kesel uit voor een lezing over “De plaats van de kerk in de moderne samenleving met migratie”.
2018-11-21-lezing_Kardinaal Jozef De Kesel (1)
De samenleving vandaag is aan fundamentele veranderingen onderhevig.Waar we vroeger in een vrij homogeen christelijke cultuur leefden,is het levensgevoel vandaag zeer geseculariseerd. Tegelijk is de samenleving multicultureel en multireligieus geworden. Wat betekent dit voor de zending van de Kerk? Wat is de plaats van een godsdienst in deze veranderende context? Heeft de Kerk ook een maatschappelijke betekenis? Hoe verhouden Kerk en staat zich? Het zijn deze vragen waarover in deze voordacht nagedacht werd.
Een zeer talrijk opgekomen publiek kon na zijn uiteenzetting vragen stellen waarop de Kardinaal telkens een duidelijk antwoord formuleerde.

Naar aanleiding van deze avond kon de cultuurraad 1155 euro inzamelen ten bate van 150 Syrische vluchtelingen  die via een humanitaire corridor naar Belgie werden overgebracht.De katholieke Kerk zorgt voor deze mensen tot wanneer ze worden erkend via de asielprocedure..

Deze slideshow vereist JavaScript.

onderzoek herbestemming Kerk Oudenaken

2015-06-12-kerk_OudenakenOUDENAKEN: – De gemeenteraad keurde de opdracht goed om een onderzoek uit te voeren naar de herbestemming van de kerk van Oudenaken. De Vlaamse Overheid heeft dit dossier onlangs geselecteerd tussen de vele inzendingen uit alle hoeken van Vlaanderen. Hierdoor zal er beroep kunnen gedaan worden op een consortium van geselecteerde architectenbureaus onder de begeleiding van een moderator. De Vlaamse Overheid subsidieert de studie ook voor 30 %.

In 2016-2017 werd er reeds een onderzoek voor een gedeeltelijke herbestemming voor de kerk van Ruisbroek tot een goed einde gebracht (zie artikel – klik hier). Het nieuwe bestuur zal begin 2019 kunnen beslissen of ze deze plannen ook effectief wil en kan uitvoeren.

Jan Desmeth, Schepen van Erediensten : “Sinds pater Sus verdiend op rust is gegaan – ook al is dat bij hem relatief – wordt de kerk van Oudenaken helemaal niet meer gebruikt. Samen met de centrale en lokale kerkfabriek hebben we als gemeentebestuur voor de zomer van 2018 een nieuw dossier ingediend bij de Vlaamse Overheid om – na Ruisbroek – ook een onderzoek te doen naar een nieuwe nuttige invulling voor de kerk van Oudenaken. We zijn blij dat we opnieuw gekozen werden en zullen nu nog op zoek gaan naar een aantal vertegenwoordigers van het dorp, die naast de kerkfabrieken en het gemeentebestuur ook hun inbreng kunnen doen. Zo kan de kerk als ijkpunt in het dorp bewaard blijven en een nieuwe functie krijgen met respect voor het verleden.”

De studie zal zeker één jaar in beslag nemen. Het resultaat mag dus einde 2019/begin 2020 verwacht worden.

Toekomstige herbestemming Jan Ruusbroec en Onze-Lieve-Vrouw-kerk in Ruisbroek

RUISBROEK: – Om tijdig na te denken over een eventuele gedeeltelijke herbestemming van de kerk in Ruisbroek, had het gemeentebestuur in 2016 met het kerkbestuur en de parochie een overleg over een richtinggevend onderzoek, waarbij alle betrokkenen zouden bevraagd worden.
De gemeente tekende in op het initiatief van de Vlaamse Overheid, Projectbureau Herbestemming Kerken, om begeleid te worden bij een haalbaarheidsonderzoek voor een gedeeltelijke of volledige herbestemming van de kerk.
Woensdagavond werden de resultaten van het gevoerde onderzoek toegelicht tijdens een infoavond in de kerk van Ruisbroek.


Concluderend model:
– Kleinere maar actieve geloofgemeenschap: plaats voor kleinere kerkdiensten + ontsluiting
– Openen van de kerk: kerk functioneren als multiculterele ruimte, openen naar naastliggende publieke ruimte, activeren met bijkomend programma
– Is geen eindpunt: concrete inschattingvan de noden en mogelijkheden verder uitwerken in ontwerp.

schepen voor Erediensten, Jan Desmeth: ” Ons uitgangspunt was wel dat de kerk moest blijven bestaan. Dat er een kleine eredienst nog altijd haar plaats moest hebben. En dan was de vraag wat doen we met de rest.
Dit onderzoek bracht als denkpiste naar voor om een opdeling in drie ruimten te maken. Enerzijds een deel voor de Katholieke erediensten in het koor. Anderzijds een soort dorpscafé in de zijbeuk en een grote multifunctionele ruimte in de middenbeuk. Waarbij je dan de drie ruimtes met elkaar kan combineren.

Meer info in onderstaande video
door schepen voor Erediensten, Jan Desmeth en Burgemeester Luc Deconinck:


* Verkleinde kerk
– Achterste deel kerk exclusief voorbehouden kerkelijke activiteiten
– Nieuwe, aangepaste ruimte met eigen sfeer voor intieme kerkdiensten
– Herpositionering van elementen zoals altaar, doopvont, biechtstoel
– Aansluitende functies in zijkapellen (sacristie, gespreksruimte,…)

* Multifunctionele ruimte
– Grote open ruimte in middenbeuk + noordelijke zijbeuk
– Diverse activiteiten: tentoonstellingen, lezingen, feesten, uitgebreide kerkdienst
– Nood aan bergruimten (tafels, stoelen,…)
– Belang architecturale kwaliteit

* Pleincafetaria
– Publieke functie in zijbeuk
– Kan volledig zelfstandig functioneren of in relatie met centrale multifunctionele ruimte.
– Sterke relatie met vernieuwd plein door transparante gevel – bij mooi weer onstaat één groot binnen-buiten terras.

zeven Leeuwse parochies op weg naar één pastorale zone

2015-08-19-toren_Sint-Pieterskerk_04SINT-PIETERS-LEEUW: – Onze gemeente Sint-Pieters- Leeuw bestaat op dit moment nog uit een zevental zelfstandige parochies, waarvoor twee parochiepriesters instaan. Pastoor Gerrit Van den Houte voor de parochies van Negenmanneke; Rink; Ruisbroek en Zuun en pater Sus Vermeir voor de parochies van Vlezenbeek; Oudenaken en Sint-Laureins- Berchem.
Op 30 juni 2017 gaan beide priesters genieten van een welverdiend pensioen.

Wat betekent dit voor onze parochies?
In het Vicariaat Vlaams-Brabant is men al enige tijd bezig met de omvorming van bestaande gemeenschappen tot nieuwe Pastorale Zones. Ook in Sint-Pieters- Leeuw willen we hier werk van maken. Dat wil niet zeggen dat iedere parochie wordt opgedoekt, maar wel dat we op zoek willen gaan naar wegen om ook in de toekomst Kerk te kunnen blijven vormen in onze gemeente. Concreet betekent dat alvast een grotere samenwerking tussen de bestaande parochies.

In de laatste maanden van 2016 heeft Dirk Claes, namens het Vicariaat, alle parochies afzonderlijk bezocht. Tijdens deze eerste bijeenkomsten heeft Dirk vooral geluisterd naar wat er leeft bij de parochies. Daaruit kwam op de eerste plaats naar voren, dat wij weliswaar moeten gaan samenwerken, maar elkaar eigenlijk niet kennen. Daaruit groeide het idee om een ontmoetingsmoment in te richten. Op de eerste plaats om elkaar (beter) te leren kennen en op de tweede plaats om een getuigenis te horen vanuit een gemeente waar al een pastorale zone actief is.

Daarom volgende uitnodiging voor iedereen die zich van dichtbij of veraf betrokken weet bij het kerkelijke leven in onze gemeenschappen.

Uitnodiging
Graag nodigen we jullie uit op de Nieuwjaarsontmoeting die zal doorgaan op vrijdag 27 januari 2017 in het Centrum Sint-Lutgardis, Arthur Quintusstraat 24 om 19.30 u.

Met op het programma onder andere een getuigenis van pastoor-deken Guido Moeys van de pastorale zone Effata die zal vertellen hoe ze dit in Opwijk hebben aangepakt.

Iedereen is van harte welkom. Om praktische redenen vragen we om op voorhand in te schrijven: bij voorkeur door een mail te sturen naar parochie.zuun@telenet.be.
Gelieve in te schrijven voor 23 januari 2017. Graag tot dan!

Toekomstvisie: Krijgt de kerk van Ruisbroek gedeeltelijk een andere functie?

2016-11-25-kerk-ruisbroek_extRUISBROEK: – Het gemeentebestuur, de centrale kerkfabriek, de kerkfabriek van Ruisbroek, de parochie van Ruisbroek en enkele betrokken inwoners van “Ruisbroek droomt” zijn ingegaan op de oproep van de Vlaamse overheid tot “een ontwerpend haalbaarheidsonderzoek inzake transformatie van Kerkgebouwen”. Alle partijen zijn het eens dat de
Jan Ruusbroec en Onze-Lieve-Vrouw kerk zal blijven bestaan, zowel als gebouw als voor de eredienst. Alle partijen staan wel open om na te gaan welke nieuwe functie het schip van het gebouw kan krijgen in de toekomst.

Het herbestemmingsonderzoek zal circa 6 – 8 maanden in beslag nemen. Het resultaat zal een keuze van gedeeltelijke herbestemming zijn, samen met ruimtelijke ontwerpen en een gedetailleerde kostenraming.

2016-11-25-kerk-ruisbroek_intVoorzitter Centraal Kerkbestuur Marc Walravens : “Het centraal kerkbestuur van Sint-Pieters- Leeuw en de kerkraad van Jan Ruusbroec in het bijzonder, waarderen de inspanningen die werden, worden en zullen gedaan worden om de leefgemeenschap van Ruisbroek te “animeren”. Wij kunnen dan ook niet aan de zijlijn blijven staan als ons gevraagd wordt om over de verdere ontwikkelingen hierover, na te denken.
Het voorstel om een studie uit te voeren over de toekomst van het kerkgebouw en de inplanting van het kerkgebouw in de kern van Ruisbroek, stootte bij de eerste berichten op enig wantrouwen en vele vragen.
Maar bij verdere toelichting en met het oog op de toekomst van de kerk als gebouw en de kerk als levende gemeenschap, willen wij graag onze medewerking verlenen aan de geplande studie. Het zal voor ons allen misschien wel een moment kunnen zijn om eens met andere ogen naar problemen en oplossingen te kunnen kijken. Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om het gemeentebestuur en in het bijzonder onze schepen verantwoordelijk voor de erediensten, te danken voor de “open geest van samenwerking”.

Schepen van Erediensten Jan Desmeth : “Het is goed om tijdig na te denken over de toekomst van de kerk. Een opwaardering van het koor voor de katholieke eredienst kan ook voor deze geloofsgemeenschap een verbetering zijn. Een ander gebruik van het schip kan dan weer een meerwaarde worden voor alle inwoners. Ik wil graag E.H. Pastoor en de andere bestuursleden van het centrale kerkbestuur en het kerkbestuur van Ruisbroek bedanken voor de open geest, waarmee zij, samen met ons, de parochie en enkele geëngageerde inwoners van Ruisbroek, deze studie bereid zijn te voeren. Het kan inderdaad geen kwaad om tijdig na te denken over een gedeeltelijk andere toekomst. Ik ben ook blij dat we ervan uitgaan dat de katholieke eredienst een plaats zal blijven hebben, die weliswaar wat kleiner maar wel kwaliteitsvoller en gezelliger zal zijn. Ik ben dan ook benieuwd waar we over 6 tot 8 maanden zullen staan.
2016-11-24-Kerkwerkgroep.png
De belangrijkste afspraken en uitgangspunten zijn de volgende:
1, Het is juist dat dit initiatief door het gemeentebestuur werd genomen, uiteraard na een informatieronde bij het centraal kerkbestuur en het kerkbestuur Ruisbroek. In het kader van de herwaardering van het dorpscentrum, wil het gemeentebestuur graag ook de kerk integreren, zowel functioneel als stedenbouwkundig.
2, Het uitgangspunt is dat de kerk bewaard blijft als gebouw. Een afbraak is uitgesloten.
3, Een ander uitgangspunt is dat een gedeelte van de kerk bewaard blijft voor de katholieke eredienst en hierbij zelfs opgewaardeerd dient te worden.
4, Tenslotte zal bestudeerd worden welke maatschappelijk relevante invulling aan een ander gedeelte van de kerk zou kunnen gegeven worden.
5, Hierbij wordt voor ogen gehouden dat wettelijk is voorzien dat een gedeeltelijke herbestemming enkel kan mits akkoord van de bisschop.

agenda: torenfeesten 11 oktober 2015

2015-08-19-toren_Sint-Pieterskerk_04SINT-PIETERS-LEEUW: – Hou zondagnamiddag 11 oktober 2015 vrij in je agenda want dan wordt de toren van onze Sint-Pieterskerk feestelijk gehuldigd. Nu de restauratie van de toren is voltooid, kan de toren weer haar rechtmatige plaats innemen als middelpunt van het dorp.

Architect Karel Breda leidde de werken in goede banen en liet ook het uurwerk onder handen nemen. Daarom viert de gemeente met muziekverenigingen uit Sint-Pieters-Leeuw en Altenahr de wedergeboorte van de toren.

Vanaf 14 uur vertrek een muzikale stoet aan het Colomapark, hoek J. Depauwstraat en Sint-Sebastiaansstraat o.l.v. de Sint-Ceciliafanfare en de muziekkapel uit Altenahr, de partnergemeente. De muziekverenigingen trakteren ons op enkele mooie marsen voor we samen onder luid trompetgeschal de kerk binnengaan.
Binnen wordt een korte uitleg over de restauratie afgewisseld met het gezang van de koren Redoris, Alauda en Akkoord. Ook de toekomstige restauratiefases worden kort toegelicht.

Buiten volgt nog een spectaculaire schieting naar de kerktoren door de Schuttersgilde Sint-Sebastiaan. Dit is een unieke kans voor de schutters om naar middeleeuwse gewoonte de hoofdvogel rechtstreeks van de kerk af te schieten. Wist je trouwens dat de gilde nog ouder is dan de kerktoren?

Daarna rond 16 uur wordt iedereen uitgenodigd op de feestelijke receptie rond de Rink.

Info : toerisme@sint-pieters-leeuw.be – 02 371 22 62

maandagavond zal na 50 jaar het uurwerk van de klokkentoren van de Sint-Pieterskerk terug werken

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het uurwerk op de toren van de Sint-Pieterskerk werd in 1897 gemaakt in Mechelen. Het is tot nu toe het meest intact aangetroffen exemplaar. Klokkenmaker Nick Vanhaute, heeft het uurwerk nu in zijn oorspronkelijke staat hersteld en zal het morgen, maandag 24 augustus, na 50 jaar terug in dienst stellen.
2015-08-23-klok-Sint-Pieterskerk_Sint-Pieters-Leeuw_gerestaureerd_03
2015-08-23-klok-Sint-Pieterskerk_Sint-Pieters-Leeuw_gerestaureerd_04
Nick Vanhaute van Huis van de klokkenmaker legt uit: ” Ik ben de klokkenmaker die in opdracht van de firma Michiels met het uurwerk bezig was toen de toren de voorbije maanden in de stellingen stond.
Het mechanisme was in tussentijd in Haacht in de werkplaats.
Nu de grote stofwerken achter de rug zijn is het aan ons. Vorige week brachten wij het Mechanisme al terug in de toren. De wijzerplaat is nog origineel en opnieuw verguld.
2015-08-23-klok-Sint-Pieterskerk_Sint-Pieters-Leeuw_gerestaureerd_01 2015-08-23-klok-Sint-Pieterskerk_Sint-Pieters-Leeuw_gerestaureerd_02
Wij gaan het morgen maandag na een lange restauratie in dienst stellen. Morgen overdag nog wat kleine dingen afwerken, en dan definitief na 50 jaar weer in gang.

Het is een prachtig uurwerk dat in Mechelen gemaakt is. Tot nu toe het meest  intacte aangetroffen exemplaar.
Gelukkig is het mechanisme al die lange jaren van stilstaan intact gebleven.”

2015-08-19-toren_Sint-Pieterskerk_03 2015-08-23-klok-Sint-Pieterskerk_Sint-Pieters-Leeuw_gerestaureerd_05
De gemeente/kerkfabriek mag trots zijn met zo’n bezit.
Ik heb er een half jaar mee bezig geweest. Wel met wat tussenpozen.
De wijzerplaat is mooi, maar wat de mensen niet kunnen zien is nog mooier.
In de basiliek van Halle staat een soort gelijk uurwerk, van de firma Michiels. Dat werd eerder al gerestaureerd maar wordt slechts gebruikt om aan de toeristen te laten zien. Dit uurwerk zal weer effectief alles doen waar het voor dient.
Bij de restauratie hebben we tevens de oude kleuren gerespecteerd.

zie ook ons artikel van 19/08/2015 – kerktoren Sint-Pieterskerk schittert weer na restauratie.

Werfbezoek restauratie toren Sint-Pieterskerk

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag kon de pers en leden van het kerkfabriek onder leiding van architect Karel Breda een bezoek brengen aan restauratiewerken van de Sint-Pieterskerk.
De Sint-Pieterskerk in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw is één van de zes beschermde gebouwen in de gemeente. In een eerste fase werd het koor van de overwegend gotische kerk gerestaureerd. Twee maanden geleden is ‘fase 2’ gestart. Deze omvat de grondige restauratie van de 40 meter hoge kalkzandstenen toren uit het begin van de 16de eeuw. De werken zullen in totaal anderhalf jaar in beslag nemen, tot de zomer van 2015.
2014-06-02-bezoek-restauratie-kerktoren_Sint-Pieterskerk (15)
‘Fase 2’ behelst de restauratie van de kalkstenen toren, het houten dak en de Westgevel. De prachtige fresco’s van De Geetere worden eveneens in ere hersteld. De werken van De Geetere dateren van 1904 en 1917.
Ook het glasraam uit de 19de eeuw wordt gerestaureerd.

Architect Karel Breda: “De werken starten niks te vroeg, want de hoofdbalk van de draagstoel die de torenconstructie schraagt moet dringend hersteld worden. Het werk omvat naast de torenwerken tevens het volledige parement van de westbouw en de restauratie van het westelijk glasraam. Bovendien worden ook de fresco’s van De Geetere in het transept gerestaureerd waarover in de eerste fase een studie werd uitgevoerd.

Deze slideshow vereist JavaScript.


De fresco’s van De Geetere zijn bijzonder legt Karel Breda uit. “Eén is gemaakt in 1914, toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Enkele jaren later werkte De Geetere het tweede fresco af. Je ziet in dat werk het chagrijn op het gezicht van de mensen die leden onder de oorlog. Alleen al daarom zijn ze zo uniek. Ze zijn ook gemaakt op maat van de kerk. Zo zie je dat het lichtspel op een glasraam ernaast ook zijn effect heeft op het fresco.” Tijdens de restauratie gaat men ook de electriciteitskabels die door het schilderij lopen verwijderen en werden reeds enkele verwarmingsroosters ook verwijderd. Deze heeft men reeds dicht gemetseld om nu te proberen het schilderij te reconstrueren.

De werken hebben een prijskaart van circa 1.15 miljoen euro, waarvan 950.000 euro wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.

De gemeente is ondertussen ook reeds begonnen met een procedure op te starten voor de derde restauratie fase. Zo hoopt men deze aansluitend kan laten plaatsvinden na deze restauratie. Hierin zullen dan het timmerwerk, het schip, de zijbeuken,… omvat zitten.


Academische zitting en onthulling werfdoek Sint-Pieterskerk

Op donderdag 5 juni 2014 om 19.00 uur wordt het restauratiedossier van deze kerk tijdens een academische zitting in de Sint-Pieterskerk voorgesteld aan het grote publiek.

Drie sprekers belichten ieder vanuit hun invalshoek dit project, afgewisseld met enkele streepjes muziek.
De onthulling van het werfdoek vormt de apotheose van de avond.
Om 20.30 uur worden alle aanwezigen hartelijk uitgenodigd voor een receptie in de raadzaal van het gemeentehuis.
Iedereen welkom – toegang gratis.

2014-06-02-bezoek-restauratie-kerktoren_Sint-Pieterskerk (01)Schepen van Erfgoed en Erediensten Jan Desmeth : “We ontvangen ook uittredend bevoegd Minister van erfgoed Geert Bourgeois tijdens een academische zitting in de kerk zelf. Iedereen is welkom zonder inschrijving. Op deze manier willen we de bevolking van dichtbij betrekken bij hetgeen met hun kerk gebeurt. We zullen deze gelegenheid trouwens aangrijpen om naast het restauratiedossier ook de officiële aftrap te geven van het gemeentelijke herdenkingsprogramma van de Groote Oorlog dat de komende vier jaren zal doorgaan. We zullen donderdag een groot werfzeil van 9 meter op 8 meter onthullen dat tijdens de werken aan de toren zal hangen en de namen van alle gesneuvelden van onze gemeente bevat, naast een mooi ontwerp van kunstenares Monik Thibaut van onze gemeentelijke academie.”

Kerkenplan Sint-Pieters-Leeuw

2014-03-18-Sint-Pieters-Kerk_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Sint-Pieters-Leeuw heeft 6 parochies en 7 kerken. Het Leeuwse Kerkenplan  dat nu op tafel ligt geeft zicht op de toekomst van de katholieke gebedshuizen in Sint-Pieters-Leeuw.

Vanuit de burgerlijke overheid, in de nota “Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk”, uit minister Bourgeois de wens dat op het lokale niveau in overleg tussen kerkelijke en gemeentelijke overheden een toekomstvisie over de kerken wordt ontwikkeld. Vanuit de kerkelijke overheid is dit ook de gelegenheid om de parochies te hervormen. Eén van deze hervormingen is dat de parochiegrenzen in de toekomst zullen samenvallen met de gemeentegrenzen. Pinksteren 2016 is de streefdatum om de “Pastorale zone Sint-Pieters-Leeuw” op te richten.
Hier zouden 3 hoofdkerken blijven, nl. de kerken van Sint-Pieters-Leeuw (Rink), Vlezenbeek en Zuun.
2014-03-23-sint-pieterskerk KERK_Zuun KERK_Vlezenbeek
Voor de andere 4 kerken; Ruisbroek, Negenmanneke, Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem is er eventueel gemengd gebruik mogelijk (misvieringen, huwelijken, begrafenissen maar ook tentoonstellingen, concerten en voordrachten) maar hierover moet nog wat denkwerk verricht worden tegen Pinksteren 2016. Veel hangt af van de dynamiek van de plaatselijke parochie en het kerkfabriek.

Voor wat betreft het medegebruik verwerpt het bisdom elke vorm van medegebruik van de algehele kerk.
Vanuit de gemeenschap zijn er tot nu toe ook nog geen vragen gekomen voor (gedeeltelijk) medegebruik. In elk geval hangt veel af van de parochiegemeenschappen op zich. Zolang deze gemeenschappen leven, zullen de kerken behouden blijven.
Het kerkenplan, dat werd opgemaakt door het centraal kerkbestuur met daarbij de eindversie van het pastoraal traject van het dekenaat Halle werd donderdagavond ook goedgekeurd door de gemeenteraad.

start restauratiefase 2: Sint-Pieter-en-Pauluskerk

2014-03-05-start-restauratiefase-2_Sint-Pieter-en-Pauluskerk_01SINT-PIETERS-LEEUW:- Aan de Sint-Pieter-en-Pauluskerk is men begonnen met het plaatsen van stellingen voor de start van de 2 de restauratiefase. Deze behelst de restauratie van de toren en Westgevel de werken zullen anderhalf jaar duren.
Tevens worden de bijzondere fresco’s van Georges De Geetere gerestaureerd.

In april 2013 gaf Vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, een premie van 948.745,58 euro voor de tweede restauratiefase van de Sint-Pieterskerk aan de Rink in Sint-Pieters-Leeuw.

In deze fase wordt de toren grondig gerestaureerd. De laatgotische kerk is sinds 1938 beschermd. Samen met het ommuurde kerkhof is de kerk opgenomen in een beschermd landschap. In een vorige fase kwam het koor aan bod, in een derde en laatste fase zal het schip van de kerk en het interieur worden gerestaureerd.

.
Restauratie fase 2:
Tijdens deze restauratiefase wordt de 16de-eeuwse kalkzandstenen toren aangepakt. Daarbij zal zoveel mogelijk kalkzandsteen behouden blijven of vervangen worden door een identieke steen. De gevels worden gereinigd en verweerd voegwerk wordt verwijderd. Ook de houten dakconstructie krijgt een opknapbeurt, en de leien dakbedekking wordt vernieuwd. Het 19de-eeuwse glasraam wordt gerestaureerd en krijgt voorzetbeglazing. Tot slot wordt ook het uurwerk gerestaureerd.
2014-03-05-start-restauratiefase-2_Sint-Pieter-en-Pauluskerk_02

2014-03-05-start-restauratiefase-2_Sint-Pieter-en-Pauluskerk_04Architect Karel Breda: “De werken starten niks te vroeg, want de hoofdbalk van de draagstoel die de torenconstructie schraagt moet dringend hersteld worden. Het werk omvat naast de torenwerken tevens het volledige parement van de westbouw en de restauratie van het westelijk glasraam.
Bovendien worden ook de fresco’s van De Geetere in het transept gerestaureerd.

De eerste restauratie van het koor startte in augustus 2009.  De werken werden in 2011 opgeleverd binnen voorziene tijd en budget.
Het ontwerp van fase III, transept- en zijgevels en schipdak, is eveneens reeds afgerond.

Restauratie Sint-Pieter-en-Pauluskerk begonnen

Sint-Pieter-en-Pauluskerk Sint-Pieters-Leeuw
Sint-Pieter-en-Pauluskerk Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW : – Vandaag is men begonnen met het plaatsen van stellingen die dienen voor de restauratie van de Sint-Pieter-en-Pauluskerk aan de Rink in Sint-Pieters-Leeuw.

Architect Karel Breda: “ De restauratie die nu start omvat fase I. Namelijk de stabiliteit  van het koor. Deze werken zullen één jaar duren. Ook werd voorzien de bijzondere fresco’s van de hand van De Geetere in de zijbeuken te herstellen.”
2009-03-16-sint-pieterskerk_42009-03-16-sint-pieterskerk_3

2009-03-16-sint-pieterskerk_kruisiging-van-de-h-petrus_cossiers-jan
Ook het doek “Kruisiging van de H. Petrus” door Cossier Jan zal de kerk tijdelijk verlaten. Het wordt overgebracht naar een atelier voor restauratie.


Davidsfonds Sint-Pieters-Leeuw: Fresco’s Georges De Geetere
Woensdag 22 april 2009 om 20 uur in de Sint-Pieterskerk

Naar aanleiding van de restauratiewerken in de Sint-Pieterskerk aan de Rink dit voorjaar,licht architect Karel Breda het verloop van deze werken toe.Kunstkenner Mario Baeck geeft uitleg over het werk van schilder en keramist Georges De Geetere en meer in het bijzonder over de schitterende fresco’s in deze kerk.Mario Baeck gaf meerdere publicaties uit over het werk van deze veelzijdige kunstenaar.Deze lezing vindt plaats in de Sint-Pieterskerk en is een organisatie van de parochie Sint-Pieter,het Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma,het Davidsfonds en het gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw in een coördinatie van de Werkgroep voor Streek- en Volkskunde.
Vrije toegang
organisatie: Davidsfonds & vzw Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma