RUISBROEK: – De provincie Vlaams-Brabant erkent sinds donderdag 9 juni 2011 officieel de kerk Jan Ruusbroec en Onze-Lieve-Vrouw te Ruisbroek als “waardevol gebouw”.

We erkennen dit kerkgebouw als waardevol omwille van de architecturale kwaliteit en omwille van het historisch belang namelijk de link met de mysticus Jan Ruusbroec. Opvallende elementen in deze kerk zijn de medaillons met religieuze taferelen, de marmeren preekstoel en de zeer unieke beeldhouwwerken.” aldus Elke Zelderloo, Gedeputeerde voor Cultuur van de provincie Vlaams-Brabant.

Voor het kerkbestuur heeft dit als voordeel dat we ons kunnen aansluiten bij monumentwacht Vlaams-Brabant. Hierdoor kunnen we niet alleen een beroep doen op de uitgebreide deskundigheid van deze instelling inzake historisch patrimoniumbeheer. Maar is het ook niet onbelangrijk te vermelden dat we vanaf nu beroep kunnen doen op provinciale subsidies voor het onderhoud en de herstelling van dit prachtige gebouw. Deze verwezelijking is voor mij dan ook een mooi afscheidsgeschenk als voorzitter van het kerkfabriek” vervolgt Kris Van Laethem.

voorzitter van het kerkfabriek Kris Van Laethem en gedeputeerde voor Cultuur Elke Zelderloo

Elke Zelderloo: “Ik kan me inbeelden dat naast de architecturale erkenning en de financiële tussenkomst het vooral belangrijk is voor de mensen van Ruisbroek dat hun kerk als waardevol wordt beschouwd door de provincie. En terecht, want naast fier zijn op hun patrimonium, mogen ze vooral ook zeer fier zijn op hun geëngageerde kerkgemeenschap“.

%d bloggers liken dit: