Plannen voor Wilgenhofsite voorgesteld – Lokaal Dienstencentrum en kinderdagverblijf tegen september 2023

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op een digitale infoavond werden de plannen voor de toekomstige Wilgenhofsite voorgetseld.
De gemeente hoopt in de zomer van 2022 te starten met de bouw van een Lokaal Dienstencentrum en kinderdagverblijf die tegen 1 september 2023 klaar zouden moeten zijn.

Kinderdagverblijf:
• 4de kinderdagverblijf, uitgebaat door het lokale bestuur.
• 540m² grondoppervlakte, met een buitenspeelruimte van 140m²
• 36 opvangplaatsen: 3 leefgroepen (baby’s, kruipers, peuters).
• Uitbreidingsronde voor de subsidiëring van nieuwe inkomstsgerelateerde opvangplaatsen.

Lokaal dienstencentrum:
• 4de LDC in de gemeente
• 829m² grondoppervlakte verdeeld over 2 verdiepingen. Polyvalente zaal van 169m²
• 4 buiten petanquebanen
• 3 lokalen voor allerhande activiteiten en workshops
• Diensten: kapper, pedicure, wassen,…

Parking:
• voor 100 wagens (nu 80 wagens )
• Kiss & Ride-zone aan beide kanten van de Van-Houchestraat met plaats voor een schoolbus.

In onderstaande video geeft architect Damien Maelfait meer uitleg bij de plannen.

Sint-Pieters-Leeuw voorziet in 51 assistentiewoningen, een nieuw lokaal dienstencentrum, een nieuwe kinderopvang en een grote parking

SINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens de eerste gemeenteraadscommissie Mens, Samenleving en Ruimte werd door het college een toelichting gegeven aan de raadsleden om via een publiek- private samenwerking te investeren in 51 nieuwe assistentiewoningen, een lokaal dienstencentrum, een nieuw kinderdagverblijf voor 36 kinderen en een grote bovengrondse parking op de voormalige Wilgenhofsite. Het punt zal worden behandeld op de gemeenteraad van 28 maart.


Verspreid over de volledige gemeente zullen er de komende jaren 51 assistentiewoningen worden gebouwd. De gemeente zal er 41 zelf aankopen en beheren. 30 van deze woningen zullen worden gebouwd in Zuun, vlakbij WZC Zilverlinde. Op de site van WZC Sint-Antonius zullen 21 woningen worden gebouwd, waarvan er 11 eigendom worden van de gemeente en 10 van het woonzorgcentrum.

Op de site van het voormalige Wilgenhof komt bovendien een nieuw lokaal dienstencentrum, een kinderopvang voor 36 kinderen en een grote bovengrondse parking.
De totale kostprijs voor dit warme project bedraagt 13,2 miljoen euro.


Op de – sinds 1964 ingekleurde – bouwgrond naast het WZC Zilverlinde in Zuun zal een privé-ontwikkelaar, IPON NV, een aantal één- en meergezinswoningen bouwen. Het gemeentebestuur wordt nadien eigenaar van twee woonblokken met telkens 15 assistentiewoningen. Hierbij voorziet de gemeente meteen in een verbinding met het dienstencentrum Meander en WZC Zilverlinde.

Jan Desmeth, Schepen van Welzijn, OCMW en Sociale Zaken: “Deze assistentiewoningen kunnen we – zonder verder bouwrisico – verwerven aan een kostprijs die veel lager ligt dan wanneer we ze zelf bouwen op de Wilgenhofsite. Dit is niet alleen financieel meer verantwoord, maar het zorgt ook voor een hoger niveau van zorg en assistentie, dankzij de nabijheid van geschoold personeel in het WZC Zilverlinde.

2017-09-21-Sint-AntoniusOp haar site in Leeuw Centrum heeft WZC Sint-Antonius reeds 25 assistentiewoningen. Omdat de huidige klassen van lagere school Don Bosco in de Jules Semonstraat, in de nabije toekomst verhuizen naar het voormalige klooster aan de Garebaan, wordt er verder onderzocht om op die plaats 21 bijkomende assistentiewoningen te bouwen. In principe zullen 11 daarvan eigendom worden van het gemeentebestuur. Door deze uitbreiding zullen 56 assistentiewoningen toegewezen worden door het gemeentebestuur nl. 15 bestaande serviceflats in Ruisbroek, 30 nieuwe in Zuun en 11 in Leeuw Centrum. WZC Sint-Antonius heeft dan in totaal 35 assistentiewoningen in eigendom en 46 in exploitatie.

Herman De Vriese, Directeur Sint-Antonius: “Zorg voor ouderen is een snel evoluerende maatschappelijke complexe opdracht en een belangrijke uitdaging naar de toekomst, die best zo breed mogelijk wordt ondersteund. Samenwerking tussen gemeentelijke en private sector biedt een mooie kans, die er kan voor zorgen om de spreiding van het aanbod van voorzieningen en het delen van expertise m.b.t. zorg en zorg ondersteunende diensten voor ouderen op een efficiënte en kwalitatief hoogstaande wijze verder uit te bouwen in de gemeente. WZC Sint-Antonius wil hierin graag zijn rol opnemen.

In de zorgsector hoeven wij geen concurrentie te voeren met privépartners zoals Sint- Antonius. We verkiezen een integrale visie voor ouderen, waar een goede en stevig uitgebouwde zorg centraal staat en waar we samenwerken over de grenzen van de publieke en de private sector heen.”, aldus Jan Desmeth.
Tot slot komt er op de site van het Wilgenhof een nieuw dienstencentrum, een grote bovengrondse parking en een kinderdagverblijf voor 36 kinderen.

An Speeckaert, Schepen van Kinderopvang: “In Sint-Pieters-Leeuw is er een grote nood aan kinderopvangplaatsen. Ik ben dan ook zeer blij dat er naast het nieuwe dienstencentrum ook een kinderdagverblijf zal komen. Hierdoor zullen wij relatief snel extra opvangplaatsen aan de Rink kunnen voorzien. Zo zorgen we voor de Leeuwenaars van de wieg tot hun oude dag.”


Het gemeentebestuur en haar private partners willen snel werk maken van de uitvoering van deze beslissing en deze akkoorden. Voor de 30 nieuwe assistentiewoningen naast WZC Zilverlinde betekent dit dat ze binnen de 36 maanden toegankelijk moeten zijn voor bewoners. Voor het dienstencentrum en het kinderdagverblijf zal uiterlijk eind 2019 een realistische planning volgen. De uitwerking van de nieuwe assistentiewoningen aan WZC Sint-Antonius zal nu worden opgestart.

Luc Deconinck, burgemeester: “Door de samenwerking met private partners zijn we erin geslaagd om quasi binnen het oorspronkelijke budget te blijven en toch een betere oplossing aan te bieden, zowel financieel als operationeel. Het is een goede zaak dat er een spreiding van assistentiewoningen komt. De combinatie in Zuun is een win- winsituatie voor de bewoners van de assistentiewoningen, de zorg binnen het WZC Zilverlinde en de rol van het dienstencentrum Meander. Het feit dat we op de Wilgenhofsite aan de Rink een extra dienstencentrum en een kinderopvang kunnen realiseren, voorzien van een bovengrondse parking, is een niet te onderschatten surplus.

Oorspronkelijk wilde het gemeentebestuur een lokaal dienstencentrum en 63 assistentiewoningen bouwen op de vroegere Wilgenhofsite. In 2018 bleek dat dit 22,3 miljoen euro zou kosten, ver boven het beschikbare budget. Omdat 2018 een verkiezingsjaar was, mocht het gemeentebestuur geen beslissing meer nemen en moest er gewacht worden op de nieuwe bestuursperiode.
Het nieuwe gemeentebestuur vroeg 100 dagen om deze knoop te ontwarren. Op 21 maart 2019 – dag 80 – werd de beslissing toegelicht op een raadscommissie.

parkeerduurbeperking t.h.v. kinderdagverblijf De Speelboot

ZUUN: – Ter hoogte van het kinderdagverblijf “De Speelboot” zullen nieuwe parkeerplaatsen worden aangelegd.
2017-04-13-kinderdagverblijf-speelboot (1)
Voor de korte tijdsduur die de ouders nodig hebben om hun kindje te brengen of te komen ophalen, is een hogere parkeerrotatie tijdens de openingsuren wenselijk.
Door de parkeerduur ter hoogte van deze parkeerplaatsen te beperken tot maximaal 1 uur, van maandag tot vrijdag, van 7 uur tot 18.30 uur, geeft dit de ouders de mogelijkheid om op een rustige en comfortabele manier hun kindje af te zetten of op te halen.

Oplevering nieuw kinderdagverblijf De Speelboot

NEGENMANNEKE: – Begin september opent het gloednieuwe gemeentelijk kinderdagverblijf “De Speelboot” in de A. Van Cotthemstraat 112. De nieuwbouw werd vandaag opgeleverd aan de gemeente.
2016-07-07-kinderdagverblijf_De-speelboot_04
Schepen voor kinderopvang, Bart Keymolen: ” De gemeente heeft hier graag de schouders onder gezet want de nood aan bijkomende kinderopvang in Sint-Pieters-Leeuw is bijzonder groot.

Bijkomende erkenning
De gemeente kreeg eerder al een bijkomende subsidiebelofte van Kind & Gezin voor achttien extra opvangplaatsen in een kinderdagverblijf. Deze extra capaciteit zal op deze nieuwe locatie gerealiseerd worden.
Een ander gedeelte van het gebouw zal ter beschikking worden gesteld van 2 samenwerkende onthaalouders die er 14 kindjes zullen opvangen.
Nu het gebouw instapklaar is, wordt het vandaag opgeleverd. Nadat de nodige administratieve stappen werden ondernomen, zullen vanaf 1 september 2016 de eerste kindjes worden opgevangen in het kinderdagverblijf.

Nieuwe namen en logo’s gemeentelijke kinderdagverblijven
2016-07-07-kinderopvang_Sint-Pieters-LeeuwDe bouw van een niew kinderdagverblijf zorgt ervoor dat er een nieuwe naam moest worden gezocht. De gemeentelijke kinderopvang bestaat binnenkort uit drie kinderdagverblijven.
Schepen voor kinderopvang, Bart Keymolen: “Een ideaal moment om er ook voor te zorgen dat de namen van deze kinderdagverblijven op elkaar worden afgestemd. Niet alleen moeten de namen bij elkaar passen, ook is het belangrijk dat ze uitstralen waar wij binnen de kinderopvang voor staan of wat we willen aanbieden: een warme plek voor de allerkleinste leeuwenaren, een plek waar het fijn is om op te groeien.

2016-07-07-kinderdagverblijf_De-speelboot_17Nieuwe kinderdagverblijf A. Van Cottemstraat – De Speelboot
De voorgevel van het nieuwe gebouw doet – met haar 6 ronde, gekleurde ramen – denken aan een boot. Een boot ligt nooit stil en moet al eens woelige waters door, net zoals het leven in een kinderdagverblijf. Kindbegeleiders werken dagelijks hard aan verzorging, opvang en ontwikkeling van de kinderen. Spelenderwijs leren kleine kinderen de wereld kennen en begrijpen.

Tijdens dit plechtige moment werden ook de nieuwe namen van de 2 andere gemeentelijke kinderdagverblijven en de logo’s bekendgemaakt.
2016-07-07-kinderdagverblijf_jipenjanneke_De-BoomhutJip en Janneke in Ruisbroek – De Boomhut
Een boomhut is een plek waar kinderen zich veilig voelen, plezier wordt gemaakt, dromen worden gedeeld en verhalen worden gemaakt en verteld. In onze boomhut worden de fundamenten gelegd voor de toekomst. De allerkleinsten ontwikkelen er al spelend hun vaardigheden en doen er de eerste ontdekkingen.
.

Kortjakje aan de Slesbroekstraat – Het Welpennest
2016-07-07-kinderdagverblijf_kortjakje_HetwelpennestDe Welpen verwijzen naar kleine leeuwen of naar de allerkleinste Leeuwenaren. Nest staat voor de warme en veilige plek waar we dagelijks de kinderen opvangen wanneer ze niet bij mama en papa kunnen zijn. Een plaats waar liefde en geborgenheid centraal staan.

Registratielijst kinderopvang Sint-Pieters-Leeuw
meer info: http://www.sint-pieters-leeuw.be/content/content/record.php?ID=668&s_navID=159
Als er opvangmogelijkheid binnen het kinderdagverblijf is, zal de dienstverantwoordelijke u telefonisch contacteren om een afspraak te maken op de dienst. Enkel bij ondertekening van een reservatiedocument door de dienstverantwoordelijke is er een plaats voor uw kind voorbehouden. Als er geen opvangmogelijkheid is, krijgt u alleszins een schriftelijke reactie op uw aanvraag.

Deze diashow vereist JavaScript.


Bekijk ook onze eerder gepubliceerde artikels:
25/03/2016 – Toekomstig kinderdagverblijf de Speelboot – optimale benutting
26/06/2015 – Eerste steenlegging kinderdagverblijf op site de Groene Parel

Gemeenteraad keurde aankoop kinderdagverblijf in project Groene Parel goed

NEGENMANNEKE: – De gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw keurde donderdagavond de aankoop van een kinderdagverblijf in project Groene Parel goed.

Links op de foto de werfzone waar het kinderdagverblijf zal komen, rechts de nieuwe GO School.
Links op de foto de werfzone waar het kinderdagverblijf zal komen, rechts de kleurrijke nieuwe GO School.

Voor de schoolsite ‘Groene Parel’ werd door het GO! een pilootproject opgezet om een Open School te realiseren. De herontwikkeling heeft tot doel een nieuwe schoolinfrastructuur en kinderdagverblijf te realiseren in combinatie met woongelegenheden. De projectontwikkelaar deed het voorstel aan het gemeentebestuur om het kinderdagverblijf aan te kopen.

Bart Keymolen, Schepen voor kinderopvang: “Ik ben blij dat de bijna voltallige gemeenteraad het project voor de aankoop van de nieuwe kribbe heeft goedgekeurd .
Dagelijks moeten we mensen teleurstellen.
We kunnen momenteel slechts 19 procent van de aanvragen tot opvang positief beantwoorden.
De mogelijkheid om 36 nieuwe opvangplaatsen te creëren in een toch wel dicht bevolkt gebied is een uitzonderljke opportuniteit .
We hadden bij K&G reeds een uitbreiding van 18 gesubsidieerde plaatsen verkregen.
De onderhandelingen met het kabinet van Minister Jo Vandeurzen zijn lopende. In de volgende uitbreidingsronde zullen we zeker opnieuw extra gesubsidieerde plaatsen toegekend krijgen.
We blijven inzetten op de uitbreiding van de kinderopvang.
Die is cruciaal voor onze jonge leeuwse gezinnen !

2015-02-26--project_groene-parel_montreal_locatie-kinderdagverblijfBurgemeester Luc Deconinck: ” De gemeente gaat het onderste verdiep van het nog op te trekken gebouw aan de A. Van Cotthemstraat, links van de nieuwe GO school die men aan het bouwen is, aankopen.
Kinderdagverblijf Kortjakje heeft een uitbreiding gekregen voor 18 plaatsen (zie artikel 2/10/2012) en we moesten deze uiteraard realiseren . We hebben de nodige verlenging van de termijn gekregen om deze te realiseren.Het gelijkvloers zal plaats kunnen bieden aan 36 kindjes. De bouwpromotor voorziet daarboven op het eerste verdiep 8 sociale appartementen. Nu de aankoop van het gelijkvloers goedgekeurd is door de gemeenteraad gaan we het compromis ondertekenen en dan zullen de werkzaamheden starten. Ze voorzien 200 werkdagen om het te realiseren. Dus binnen een goed jaar zou dat klaar moeten zijn.”

Zie ook onze eerder gepubliceerde artikels
13/11/2014 – 1e spadesteek woonontwikkeling aan PPS Groene Parel
12/03/2014 – Bouw nieuwe school De Groene Parel en woonproject
10/09/2010 – Pilootproject in Basisschool de Groene Parel

Wilgenhof zal worden afgebroken voor de bouw van zestig assistentiewoningen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Enkele weken geleden werd er bij het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw beslist het vroegere rusthuis Wilgenhof af te breken. Het moet plaats ruimen om de realisatie van 60 assistentiewoningen – dit is de nieuwe omschrijving voor serviceflats – mogelijk te maken.
2013-04-15-wilgenhof

Paul-DEFRANC_OCMW-voorzitter_Sint-Pieters-Leeuw .
Deze beslissing werd genomen omdat ook in onze gemeente de vergrijzing in de komende jaren fors zal toenemen. De belangstelling voor deze assistentiewoningen is vandaag reeds zeer groot. Ook zijn de onderhoudskosten van een leegstaand gebouw aanzienlijk.”  zegt OCMW-voorzitter Paul Defranc. “Concrete plannen zijn er nog niet, maar er wordt tevens gedacht aan de realisatie van een dienstencentrum en een kinderdagverblijf. 
Hiermee zou het OCMW inspelen op een reële behoefte in het centrum van onze gemeente.

kinderdagverblijf Kortjakje krijgt 18 IKG plaatsen van Kind en Gezin

NEGENMANNEKE: – Van de 1.051 nieuwe plaatsen die de Vlaamse regering in de kinderopvang creëert, gaan er 18 IKG-plaatsen naar Sint-Pieters-Leeuw  ( IKG 2012 ).

De toekenning van de nieuwe plaatsen gebeurde door Kind en Gezin. Zij gebruikten als basis de criteria die vastgelegd werden in een inschrijvingsoproep van maart 2012.
Aan het gemeentelijk kinderdagverblijf Kortjakje komt een nieuwe opvangvoorziening voor 18 plaatsen.

De nieuwe 18 plaatsen zullen onder het stelsel van inkomensgerelateerde kinderopvang (IKG) vallen d.w.z. de ouders betalen een financiële bijdrage volgens hun inkomen.
Volgens de wet moeten de achttien IKG-plaatsen  in een apart gebouw komen.
Het gemeentebestuur zegt dat  er aan Kortjakje, langs de Slesbroekstraat 44 in Negenmanneke, nog ruimte voor een bijbouw is en hoopt  dit te realiseren in 2013.

Meer info over Kortjakje op de gemeentelijke website:
http://www.sint-pieters-leeuw.be/content/organisation/record.php?ID=110

Kind & Gezin – geen extra plaatsen in Sint-Pieters-Leeuw

fopspeenVLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – De administrateur-generaal van Kind en Gezin nam op 10 juli 2009 een beslissing over de aanvragen voor uitbreiding van de gesubsidieerde voorschoolse opvang in het Vlaamse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
Ondanks de
recente sluiting van een kribbe in Sint-Pieters-Leeuw en het reeds jarenlange tekort in de gemeente kreeg geen enkel kinderdagverblijf (gemeentelijk en privee.) een uitbreiding toegewezen van Kind en Gezin.
In onze regio zijn er twee gelukkigen:

*HALLE: Vzw De Kapoentjes: kreeg een principiële toestemming voor oprichting van een nieuwe crèche De Kapoentjes, Ziekenhuislaan 100 bus 2 in Halle met 25 plaatsen met ingang van 10 juli 2009. 2 gevraagde plaatsen bovenop de 25 worden niet toegekend.

*DILBEEK: Crèche ‘t Bijgaardje, Hazelaarstraat 10 in Groot-Bijgaarden (vzw Kinderdagverblijf ‘t Bijgaardje): kreeg een principiële toestemming voor capaciteitsuitbreiding met 7 plaatsen met ingang van 10 juli 2009.
7 gevraagde plaatsen bovenop de 7 worden niet toegekend.

meer info: www.kindengezin.be/Algemeen/Over_Kind_En_Gezin/Beheersbeslissingen/KOKDV_2009_07.jsp

kinderdagverblijf Duimelijntje verzegeld

politieSINT-PIETERS-LEEUW: – De politie van Sint-Pieters-Leeuw heeft dinsdag kinderdagverblijf – minicrèche Duimelijntje in de Klein Bijgaardenstraat in Sint-Pieters-Leeuw verzegeld omwille van tekortkomingen op vlak van veiligheid en hygiëne.

Het waren de kinderverzorgsters zelf die Kind & Gezin en de lokale politie inlichtten over de situatie in de kribbe. Toen de politie langs ging was er geen eten aanwezig voor de kindjes en waren er problemen met de hygiënische omstandigheden. Ook de electrische leidingen waren niet beveiligd. De minicrèche had naar verluid een vergunning voor dertien kindjes maar blijkbaar waren er regelmatig negentien of zelfs meer kindjes aanwezig.
Het personeel was ook de laatste tijd niet uitbetaald.
De verantwoordelijken van Duimelijntje konden niet bereikt worden waarop de politie besliste om de kribbe te verzegelen.

Duimelijntje ging eind deze week sowieso dicht door een gerechtelijke uitspraak in de scheidingsprocedure waar de eigenares in verwikkeld zit.