SINT-PIETERS-LEEUW: – Woensdagnamiddag 28 september 2022 beginnen op de parking van de Wilgenhofsite de voorbereidende werken voor de herinrichting van de parking zoals deze tijdelijk gebruikt zal worden tijdens de bouw van het nieuwe kinderdagverblijf en lokaal dienstencentrum. Dat kwamen de buurtbewoners en geïnteresseerden oa. vanavond in het gemeentehuis te weten tijdens een infoavond over de toekomstige werf Wilgenhofsite.

Burgemeester Jan Desmeth geeft in onderstaande video meer uitleg over de start van de werken:

Timing:
• 29 september 2022 start van de werken (= gebouwen)
• 1 juli 2023: start aanleg nieuwe parking
• 24 augustus 2023: nieuwe parking klaar
• 21 december 2023: voorlopige oplevering
• februari / maart 2024: ingebruikname kinderdagverblijf
• mei / juni: ingebruikname lokaal dienstencentrum

Vanaf donderdag 29 september 2022 starten de werken op de Wilgenhofsite voor de bouw van een nieuw kinderdagverblijf en lokaal dienstencentrum. Ook wordt een nieuwe parking aangelegd goed voor 100 wagens. De verwachte einddatum is eind 2023.

Tijdens de werken zal een deel van de Wilgenhofparking ingenomen worden. In plaats van de 80 parkeerplaatsen die momenteel voorhanden zijn, zullen er ongeveer 52 beschikbaar blijven. Ook de Kiss&Ride aan deze zijde wordt ingenomen.

Dit zal een impact hebben op het verkeer in de schoolomgeving. Daarom zullen tijdens de eerste dagen de politie, gemeenschapswachten en gemachtigd opzichters aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden.

Een tijdelijke kiss&ride-zone is voorzien ter hoogte van de rotonde met de Jules Sermonstraat, aan de zijde van de Wilgenhofsite. Kinderen en ouders kunnen nog steeds gebruik maken van de verlichte voetgangersoversteekplaats op de H. Vanhouchestraat t.h.v. de Mekingenweg.

We raden aan om in de mate van het mogelijke te voet of met de fiets naar school te komen. Een fietsenparking is voorzien in de Mekingenweg. Wie met de wagen komt kan ook gebruik maken van parkings in de wijdere omgeving, zoals parking Coloma en gemeentehuis.

Herlees ook ons artikel + video van 02/04/2021 – Plannen voor Wilgenhofsite voorgesteld – Lokaal Dienstencentrum en kinderdagverblijf tegen september 2023

De werken behelsen:
• het bouwen van een nieuw kinderdagverblijf voor 36 kinderen met bijhorende buitenspeelruimte.
• het bouwen van een nieuw lokaal dienstencentrum met bijhorend terras en 4 petanquevelden.
• het realiseren van een nieuwe parking (in waterpasserende verhardingen) met “groen” karakter: deze parking omvat zo’n 100 parkeerplaatsen (waarvan 6 voor mindervaliden) voor meervoudig gebruik gespreid in de tijd (cfr. de nabij gelegen scholen, het woonzorgcentrum, het nieuwe dienstencentrum en kinderdagverblijf, …).
• het opwaarderen van het bestaand parkje door het omvormen van de bestaande dwarse parkeerplaatsen in groen.
• het realiseren van twee kiss&ride zones en een bushaven.
• het open maken van de ingebuisde gracht en deze aan te leggen volgens de richtlijnen van Hydroscan om alzo een grote waterinfiltratie en -buffering mogelijk te maken (samen met het laagste deel van de parking).
• het realiseren van trage verbindingen door de aanleg van diverse wandelpaden (in waterpasserende verhardingen), …, 2 poortjes t.h.v. de perceelsgrens met het woonzorgcentrum en een nieuw brugje over de open beek.

%d bloggers liken dit: