fopspeenVLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – De administrateur-generaal van Kind en Gezin nam op 10 juli 2009 een beslissing over de aanvragen voor uitbreiding van de gesubsidieerde voorschoolse opvang in het Vlaamse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
Ondanks de
recente sluiting van een kribbe in Sint-Pieters-Leeuw en het reeds jarenlange tekort in de gemeente kreeg geen enkel kinderdagverblijf (gemeentelijk en privee.) een uitbreiding toegewezen van Kind en Gezin.
In onze regio zijn er twee gelukkigen:

*HALLE: Vzw De Kapoentjes: kreeg een principiële toestemming voor oprichting van een nieuwe crèche De Kapoentjes, Ziekenhuislaan 100 bus 2 in Halle met 25 plaatsen met ingang van 10 juli 2009. 2 gevraagde plaatsen bovenop de 25 worden niet toegekend.

*DILBEEK: Crèche ‘t Bijgaardje, Hazelaarstraat 10 in Groot-Bijgaarden (vzw Kinderdagverblijf ‘t Bijgaardje): kreeg een principiële toestemming voor capaciteitsuitbreiding met 7 plaatsen met ingang van 10 juli 2009.
7 gevraagde plaatsen bovenop de 7 worden niet toegekend.

meer info: www.kindengezin.be/Algemeen/Over_Kind_En_Gezin/Beheersbeslissingen/KOKDV_2009_07.jsp

%d bloggers liken dit: