NEGENMANNEKE: – De gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw keurde donderdagavond de aankoop van een kinderdagverblijf in project Groene Parel goed.

Links op de foto de werfzone waar het kinderdagverblijf zal komen, rechts de nieuwe GO School.
Links op de foto de werfzone waar het kinderdagverblijf zal komen, rechts de kleurrijke nieuwe GO School.

Voor de schoolsite ‘Groene Parel’ werd door het GO! een pilootproject opgezet om een Open School te realiseren. De herontwikkeling heeft tot doel een nieuwe schoolinfrastructuur en kinderdagverblijf te realiseren in combinatie met woongelegenheden. De projectontwikkelaar deed het voorstel aan het gemeentebestuur om het kinderdagverblijf aan te kopen.

Bart Keymolen, Schepen voor kinderopvang: “Ik ben blij dat de bijna voltallige gemeenteraad het project voor de aankoop van de nieuwe kribbe heeft goedgekeurd .
Dagelijks moeten we mensen teleurstellen.
We kunnen momenteel slechts 19 procent van de aanvragen tot opvang positief beantwoorden.
De mogelijkheid om 36 nieuwe opvangplaatsen te creëren in een toch wel dicht bevolkt gebied is een uitzonderljke opportuniteit .
We hadden bij K&G reeds een uitbreiding van 18 gesubsidieerde plaatsen verkregen.
De onderhandelingen met het kabinet van Minister Jo Vandeurzen zijn lopende. In de volgende uitbreidingsronde zullen we zeker opnieuw extra gesubsidieerde plaatsen toegekend krijgen.
We blijven inzetten op de uitbreiding van de kinderopvang.
Die is cruciaal voor onze jonge leeuwse gezinnen !

2015-02-26--project_groene-parel_montreal_locatie-kinderdagverblijfBurgemeester Luc Deconinck: ” De gemeente gaat het onderste verdiep van het nog op te trekken gebouw aan de A. Van Cotthemstraat, links van de nieuwe GO school die men aan het bouwen is, aankopen.
Kinderdagverblijf Kortjakje heeft een uitbreiding gekregen voor 18 plaatsen (zie artikel 2/10/2012) en we moesten deze uiteraard realiseren . We hebben de nodige verlenging van de termijn gekregen om deze te realiseren.Het gelijkvloers zal plaats kunnen bieden aan 36 kindjes. De bouwpromotor voorziet daarboven op het eerste verdiep 8 sociale appartementen. Nu de aankoop van het gelijkvloers goedgekeurd is door de gemeenteraad gaan we het compromis ondertekenen en dan zullen de werkzaamheden starten. Ze voorzien 200 werkdagen om het te realiseren. Dus binnen een goed jaar zou dat klaar moeten zijn.”

Zie ook onze eerder gepubliceerde artikels
13/11/2014 – 1e spadesteek woonontwikkeling aan PPS Groene Parel
12/03/2014 – Bouw nieuwe school De Groene Parel en woonproject
10/09/2010 – Pilootproject in Basisschool de Groene Parel

%d bloggers liken dit: