2014-11-27-ANPR-camerasSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van donderdagavond werd het ANPR cameranetwerk van Sint-Pieters-Leeuw goedgekeurd.
Het cameraplan bestaat uit een cameranetwerk van 15 ANPR-camera’s en 3 overzichtscamera’s verspreid over 7 locaties en één backoffice.

Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth: “Het ANPR Cameraplan van Sint-Pieters-Leeuw investeert voor 80 pct in veiligheid, ophelderingsgraad verhogen via extra middelen voor politie, en 20 pct investeert het in mobiliteitshandhaving, met oa trajectcontroles op de Lenniksebaan en het duurzaam verhinderen van zwaar vrachtwagenverkeer in dorpscentrum Ruisbroek.”.

ANPR camera’s zijn geen camera’s,die het straatbeeld ononderbroken filmen. Zij nemen wel van elk voorbijrijdend voertuig een foto met 2013-03-10-grafiek-camnummerplaatherkenning. Deze nummerplaten en foto’s worden 30 dagen bewaard en kunnen ook gebruikt worden door de verkeersdienst en de recherchediensten van de politie. Een kleine bewakingscamera onder de ANPR camera filmt wel de omgeving van de paal om vandalisme te vermijden. Dus ook de wijkwerking zal hier gebruik kunnen van maken.

Burgemeester Luc Deconinck : “Onze ANPR camera’s zullen opgesteld worden aan de invalswegen van onze gemeente komende van Brussel. Concreet betekent dit net voorbij de grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de Bergensesteenweg, op de Humaniteitslaan in Ruisbroek, op de Lenniksebaan en op de Postweg in Vlezenbeek. De ervaring in andere gemeenten leert dat deze camera’s een grote hulp zijn bij het opsporen van daders van misdrijven.”

Timing plaatsing ANPR camera’s
In 2015 komen de Bergensesteenweg en de Humaniteitslaan aan de beurt. In 2016 volgen de Postweg en de Lenniksebaan. Tegen einde 2015 wordt ook het Stationsplein van Ruisbroek met bewakingscamera’s uitgerust. In totaal bedraagt de investering voor het luik veiligheid circa 250.000 Euro. Vlaanderen stimuleert de lokale besturen om dergelijke camera’s te gebruiken voor de handhaving in het domein mobiliteit. Sint-Pieters-Leeuw zal ook van dit luik gebruik maken.

Korpschef Mark Crispel : “Met ANPR camera’s, gevoed door databanken zullen wij ons werk gerichter en efficiënter kunnen doen. Als wij daar bijkomstig in de toekomstige politiezone Zennevallei de vaste ANPR camera’s nog kunnen combineren met dispositieven en controles met mobiele ANPR camera’s verhoogt de pakkans nog meer.”
2014-11-27-ANPR_03  2014-11-27-schets-trajectcontrole
Controle op vrachtwagenverkeer in de Fabriekstraat te Ruisbroek
Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth : “In Ruisbroek zullen we een tweede ANPR camera installeren aan de grens met Lot. Zo kunnen we het traject van de Fabriekstraat gebruiken als “vrachtwagensluis”. Dit stelt ons in staat om alle vrachtwagens, die niet voor laden en lossen door de dorpskern rijden een bekeuring te geven. Het is immers de bedoeling dat deze vrachtwagens de autosnelweg gebruiken en de dorpskern van Ruisbroek sparen.
Op advies van de verkeerspolitie en het gewest zal ook het traject van de Lenniksebaan tot aan het kruispunt met de Pedestraat (Juwet) uitgerust worden met trajectcontrole. Na de Bergensesteenweg gebeuren op deze strook de meeste ongevallen met gekwesten.

De investering voor het luik mobiliteit bedraagt voor de gemeente 70.000 euro en voor Vlaanderen 30.000 euro.

%d bloggers liken dit: