archieffoto huiswerkbegeleiding

NEGENMANNEKE / RUISBROEK: – Binnen het project ‘Taalstimulering via het jeugdnetwerk’ werden middelen vrijgemaakt om kinderen met een maatschappelijk kwetsbare thuissituatie te ondersteunen in het zelfstandig leren. De bedoeling is om het kind te leren zelfstandig huiswerk te maken en daarmee de Nederlandse taal te stimuleren. Gedurende 2 schooljaren werd er in Ruisbroek reeds huiswerkbegeleiding opgestart met het Globus Taalinstituut. Gezien zij vorig jaar hun dienstverlening stopzetten en er geen volwaardig alternatief gevonden werd, is deze ondersteuning stopgezet. Binnen het project taalstimulering werd 8.000 € vrijgemaakt om de huiswerkbegeleiding in eigen beheer van de gemeente opnieuw op te starten voor Ruisbroek en Negenmanneke (4 scholen).

Schepen van onderwijs, Gunther Coppens:
‘Huiswerkbegeleiding is een effectief middel dat wordt ingezet om de schoolse achterstand bij kinderen (zittenblijven, niet op leeftijd zitten) terug te dringen. We opteren er niet enkel voor om de huiswerkbegeleiding door te starten maar eveneens ernstig uit te breiden. Zo zal er vanaf dit jaar ook huiswerkbegeleiding mogelijk zijn voor de scholen van Negemanneke en Ruisbroek.

schepen van Vlaams Beleid,Integratie- en Inburgeringsbeleid en Gelijke Kansenbeleid, Marleen De Kegel
Voor dit project zetten wij middelen in van integratie omdat we merken dat een schoolse achterstand dikwijls te maken heeft met een taalachterstand. Tevens vragen wij aan de ouders een engagement om ook Nederlandse les te volgen. Zo willen we streven naar een betere communicatie tussen ouders en school en kunnen we samen met de begeleiding van de kinderen ook de ouders wegwijs maken in het huiswerkbeleid van de school. De nodige vorming hiervoor wordt ook voorzien. Het project richt zich tot de kinderen van eerste, tweede en derde leerjaar. Nadien hopen we dat ze mits begeleiding van de ouders zelf aan de slag zullen kunnen. Op het einde van het schooljaar zullen we samen met de directie en de zorgjuffen het geheel evalueren.”

 

%d bloggers liken dit: