RSS

Tagarchief: VMM

modelkaart luchtkwaliteit Sint-Pieters-Leeuw

VLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) publiceert nieuwe modelkaarten die op hoge ruimtelijke resolutie de luchtkwaliteit tonen in Vlaanderen. Deze zijn momenteel de wetenschappelijk meest onderbouwde en best beschikbare kaarten.


De modelkaarten tonen de best mogelijke inschatting van de luchtkwaliteit op plaatsen waar niet gemeten wordt. Ze geven een beeld tot op straatniveau van de gemiddelde jaarconcentraties van fijn stof en stikstofdioxide in steden en dorpskernen. Voor het eerst krijgen we zicht op de luchtvervuiling in zogenaamde street canyons, dit zijn smalle straten omgeven door hoge bebouwing.


bron: www.vmm.be

 
Reacties staat uit voor modelkaart luchtkwaliteit Sint-Pieters-Leeuw

Geplaatst door op januari 15, 2018 in actualitiet, Negenmanneke, nieuws, Oudenaken, Ruisbroek, Sint-Laureins-Berchem, Sint-Pieters-Leeuw, Zuun

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

beekherstelwerken Oude Zuun naderen voltooiing

ZUUN: – In de Zuunvallei naderen de grote beekherstelwerken van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) stilaan hun einde. In het natuurgebied Oude Zuun van Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden zijn de laatste bouwwerken gestart.


De oude Zuunarm, die vorige herfst werd gerestaureerd en verlengd, wordt aangesloten op de nieuwe rechte Zuunbeek.
Er worden op het tracé van de bestaande trage weg langsheen de rechte Zuunbeek, 2 nieuwe bruggen gebouwd over de oude Zuunarm: een fietsers/voetgangersbrug nabij het Neerhuis en een brug voor landbouwvoertuigen nabij de Leunensstraat.
Om opnieuw stromend water te krijgen in de oude Zuunarm wordt in de bestaande klepstuw een vaste drempel geplaatst met schotbalken.
Tot slot zijn er in de rechte Zuun nog 3 extra vaste drempels (met palen en steenbestorting) geplaatst om te voorkomen dat de bedding droogvalt.
Tijdens de duur van de bouwwerken wordt de wandelweg langsheen de Zuunbeek voor enkele weken afgesloten.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

 
Reacties staat uit voor beekherstelwerken Oude Zuun naderen voltooiing

Geplaatst door op mei 19, 2017 in actualitiet, natuur, natuurpunt, nieuws, Sint-Pieters-Leeuw, Zuun

 

Tags: , , , ,

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning herinrichtingswerken Zuunbeek

2015-10-22-hermeandering-ZuunbeekSINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft een aanvraag tot stedebouwkundige vergunning ingediend.

De aanvraag heeft betrekking op de terreinen met als adres:
Brabantsebaan, Oudenakenstraat, Hoogstraat, Alfons Fleurusstraat, kerkhofstraat, Vogelstraat, Karenberg, Camille Leunesstraat

Het betreft uitvoeren herinrichtingswerken van de Zuunbeek met bijhorend ontbossen van de zone van de nieuwe meandering van de Zuunbeek en plaatselijk rooien van 19 bomen.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Sint-Pieters-Leeuw vóór 11 november 2015.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), beheerder van de Zuunbeek en het gemeentebestuur plannen een herinrichting van de Zuunbeek tussen de C Leunensstraat en de Brabantsebaan met als voornaamste doelen:
– extra bergingscapaciteit tegen wateroverlast;
– ecologisch herstel Zuunbeek;
– verhoging landschappelijke waarde Zuunbeek.

Zie onze eerder gepubliceerde artikels:
27/04/2014 – Stroomgebiedbeheerplannen in openbaar onderzoek
28/04/2014 – hermeandering van de Zuun
17/04/2013 – VMM automatiseert stuwen Zuunbeek
18/11/2010 – Leeuwse Natuurvrienden pleiten voor snelle realisatie beekherstel en hermeandering Zuunbeek
14/11/2010 – Gemeentelijk rampenplan afgekondigd in Sint-Pieters-Leeuw

 
Reacties staat uit voor aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning herinrichtingswerken Zuunbeek

Geplaatst door op oktober 29, 2015 in Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags: , ,

Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw heeft alarmpeil overschreden

2012-12-23-18uur-waterstand-ZuunbeekSINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) deelt mee dat in het Dijle- en Zennebekken de Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw het alarmpeil heeft overschreden, maar voorlopig kunnen de wachtbekkens van Volsembroek en Slesbroek, die net afwaarts gelegen zijn, het water wel nog slikken. 

Er wordt verwacht dat het peil er in de loop van de avond ook zal dalen.

De voorbije 2 dagen is er in nagenoeg heel Vlaanderen 20 tot 30mm neerslag gevallen. Deze namiddag en avond kan daar nog een 5 tot maximaal 10mm bij komen . In het oosten van Vlaanderen is de kans op bijkomende neerslag het grootst. In de loop van de nacht wordt het overal droog en kunnen wachtbekkens maximaal geledigd worden. Ten vroegste maandag namiddag wordt er opnieuw neerslag verwacht. Door de aanhoudende regenval treden langs verscheidene onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen uitgebreide niet-kritieke overstromingen op.

UPDATE 20.00 uur: In het Dijle- en Zennebekken is het peil van de Zuunbeek inmiddels ook beginnen dalen. De wachtbekkens van Volsembroek en Slesbroek hebben er kritieke overstromingen kunnen voorkomen.

 
Reacties staat uit voor Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw heeft alarmpeil overschreden

Geplaatst door op december 23, 2012 in actualiteit, nieuws, Sint-Pieters-Leeuw, Zuun

 

Tags: , , , ,

schaatsverbod in Sint-Pieters-Leeuw blijft behouden

SINT-PIETERS-LEEUW: – Burgemeester Lieve Vanlinthout heeft bijkomend advies gevraagd aan de Vlaamse Milieumaatschappij – afdeling Operationeel Waterbeheer i.v.m. de vraag van enkele inwoners voor een eventuele toelating om tijdens het weekend te schaatsen op het wachtbekken van Volsem en de wachtvijver in Zuun, beide eigendommen van de VMM.

Vrijdagmorgen gaf de heer Kurt Duerinckx, ir. Onderhoud en Toezicht Dijle- en Zennebekken, volgend antwoord:
We begrijpen die wens van het publiek, maar wij zijn niet voor een toelating tot schaatsen.£
Onze waterlopen en infrastructuur worden beheerd in functie van waterhuishouding, en niet van recreatie. Daardoor is het niet uitgesloten dat er gevaren voor recreanten aanwezig zijn. Daarenboven hebben wij ook niet de middelen om elementen voor de veiligheid (zoals ijsdikte) te controleren.
Om die redenen wensen wij niet dat er op de door ons beheerde waterpartijen wordt geschaatst.”

Dit betekent dat het algemeen schaatsverbod in Sint-Pieters-Leeuw van kracht moet blijven, en dat schaatsers die zich toch op het ijs begeven, dit doen op eigen risico”, aldus Lieve Vanlinthout.

 
Reacties staat uit voor schaatsverbod in Sint-Pieters-Leeuw blijft behouden

Geplaatst door op februari 10, 2012 in actualiteit, nieuws, Sint-Pieters-Leeuw, sociaal, sport

 

Tags: ,

De Vlaamse Milieumaatschappij waarschuwt voor niet-kritieke overstromingen vanaf donderdag 13 januari 2011

VLAANDEREN: – De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) meldt op haar website www.overstromingsvoorspeller.be , overstromingsgevaar in Vlaanderen vanaf donderdag 13 januari 2011.

Vandaag en morgen trekt een actieve regenzone over Vlaanderen met verwachte neerslaghoeveelheden tussen 25 en 40 mm. De onbevaarbare waterlopen zullen hierdoor weer stijgen.

Er worden voor de komende 24u hoge waterstanden verwacht met vooral niet-kritieke overstromingen langs meerdere onbevaarbare waterlopen.
Overschrijdingen van het alarmpeil worden momenteel verwacht vanaf morgenvroeg in het Bovenscheldebekken (Zwalm), het Benedenscheldebekken (Vliet), Zennebekken en het Denderbekken.
Kritieke overstromingen kunnen momenteel niet worden uitgesloten.

Volgens de overstromingsvoorspeller zal ook het niveau van de Zuunbeek donderdag rond middernacht het alarmpeil bereiken.

Volg de voorspelling via onderstaande link:
www.overstromingsvoorspeller.be/default.aspx?path=NL/Kaarten/PuntDetail&XMLFileArg=HYD-233

UPDATE 18.30 uur:
Burgemeester Lieve Vanlinthout: “Ik sta in contact met onze Technische dienst en volg de zaak op de voet.
Onze mensen controleren constant de duikers en alle waterlopen zodat we desgevallend vannacht of morgen hulp kunnen verlenen waar en wanneer het nodig is.”

 
Reacties staat uit voor De Vlaamse Milieumaatschappij waarschuwt voor niet-kritieke overstromingen vanaf donderdag 13 januari 2011

Geplaatst door op januari 12, 2011 in actualiteit, natuur, nieuws, Oudenaken, Ruisbroek, Sint-Pieters-Leeuw, Zuun

 

Tags: , , ,