SINT-PIETERS-LEEUW: – De werken langsheen de Zuunbeek ter hoogte van het Wildersportpark liggen al enige tijd stil. Dit komt door de hoge  waterstanden in de Zuunbeek, die het onmogelijk maken om in de waterloop te werken.

Bart Keymolen, Schepen van Waterbeheersing: “Vanaf 15 maart 2022 zullen de slibruimingswerken in het klein wachtbekken tijdelijk stoppen en kunnen de werken ter hoogte van het Wildersportpark terug opgestart worden.”

Wat staat er nog op de planning voor de herinrichting van de Zuunbeek?
• Plaatsen van de nog resterende visdrempels
• Bouw fietsbrug
• Plaatsen stapstenen in winterbed
Zodra de werken terug opstarten, zal het nog 6 weken duren om alles af te ronden, tenzij er veel regenval is die werken in de waterloop onmogelijk maken.

Slibruiming klein wachtbekken thv C. Leunensstraat

Momenteel wordt door een aannemer in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) slib geruimd in het kleine wachtbekken ter hoogte van de Camille Leunensstraat. Hierdoor kan dit wachtbekken niet gebruikt worden om water tijdelijk tegen te houden om zo sneller de werken te kunnen hervatten ter hoogte van het Wildersportpark. Deze werken worden dus tijdelijk stilgelegd vanaf 15 maart.
Door het slib te ruimen, zorgt VMM ervoor dat het wachtbekken voldoende water kan blijven bergen. Ze maken van de gelegenheid ook gebruik om extra rust- en broedplaatsen voor vissen en watervogels te voorzien.

Deze slideshow vereist JavaScript.

1 comment

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: