SINT-PIETERS-LEEUW: – Burgemeester Lieve Vanlinthout heeft bijkomend advies gevraagd aan de Vlaamse Milieumaatschappij – afdeling Operationeel Waterbeheer i.v.m. de vraag van enkele inwoners voor een eventuele toelating om tijdens het weekend te schaatsen op het wachtbekken van Volsem en de wachtvijver in Zuun, beide eigendommen van de VMM.

Vrijdagmorgen gaf de heer Kurt Duerinckx, ir. Onderhoud en Toezicht Dijle- en Zennebekken, volgend antwoord:
We begrijpen die wens van het publiek, maar wij zijn niet voor een toelating tot schaatsen.£
Onze waterlopen en infrastructuur worden beheerd in functie van waterhuishouding, en niet van recreatie. Daardoor is het niet uitgesloten dat er gevaren voor recreanten aanwezig zijn. Daarenboven hebben wij ook niet de middelen om elementen voor de veiligheid (zoals ijsdikte) te controleren.
Om die redenen wensen wij niet dat er op de door ons beheerde waterpartijen wordt geschaatst.”

Dit betekent dat het algemeen schaatsverbod in Sint-Pieters-Leeuw van kracht moet blijven, en dat schaatsers die zich toch op het ijs begeven, dit doen op eigen risico”, aldus Lieve Vanlinthout.

Written by nieuwssite

Onafhankelijke nieuwssite met nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.

%d bloggers liken dit: