VLAANDEREN: – Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois en het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) geven vandaag de aftrap voor de organisatie van de verkiezingen van 14 oktober 2012. De minister stuurt vandaag aan alle gemeente- en provinciale besturen een brief met richtlijnen ter voorbereiding van de verkiezingen en lanceert de verkiezingswebsite www.vlaanderenkiest.be.

Deze regering wil de lokale besturen die verantwoordelijk zijn voor de praktische organisatie van de verkiezingsdag in hun gemeente tijdig informeren. Met de brief en de lancering van http://www.vlaanderenkiest.be start de implementatiefase om de organisatie van de verkiezingen vlot te laten verlopen en krijgen tal van vragen een antwoord. De website bevat alle relevante informatie en wordt permanent geactualiseerd. Wie altijd op de hoogte wil zijn over de verkiezingsorganisatie kan zich abonneren op de elektronische verkiezingsnieuwsbrief Binnenl@nd Verkiezingen.

Minister Bourgeois: “We staan nu goed acht maanden voor de verkiezingen. De lokale besturen en andere betrokkenen beginnen zich te organiseren en hebben er alle baat bij dat ze goed geïnformeerd te zijn om van dit ‘feest van de democratie’ een succes te maken. Lokale besturen, kandidaten en geïnteresseerde burgers kunnen permanent terecht op de verkiezingswebsite om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen ter voorbereiding van de verkiezingen van 14 oktober.

Richtlijnen en nieuwigheden

Op 8 juli 2011 keurde het Vlaams Parlement al het nieuwe Kiesdecreet goed. Een aantal nieuwigheden hebben ook gevolgen voor de praktische organisatie van de verkiezingen, zoals bijvoorbeeld de indeling in stemafdelingen door de lokale besturen.

De meest opvallende nieuwigheden zijn de vermindering van het aantal te verkiezen provincieraadsleden tot 72 (in Limburg 63). Verder zijn de grenzen van de provinciedistricten hertekend zodat er voortaan per kieskring minstens zes provincieraadsleden worden verkozen. Voor de vaststelling van het aantal gemeenteraadsleden zal het inwoneraantal op 1 januari 2012 in aanmerking worden genomen. De regering zal die lijst zo spoedig mogelijk vastleggen (uiterlijk op 1 juni). In gemeenten waar met potlood en papier wordt gestemd, zijn de stembureaus open van 8 tot 13 uur. Daardoor kan het tellen vroeger beginnen dan in 2006.

%d bloggers liken dit: