2021-01-12-sanering-wachtbekken (11)SINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) startte met de slibruiming en inrichtingswerken van de wachtbekkens van de Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw. In totaal wordt 24463 m³ slib geruimd om het water maximaal te kunnen blijven bergen. De aanpassingswerken maken van de wachtbekkens van de Zuunbeek ook een aangename verblijfplaats voor vissen en watervogels.

Slibruiming en aanpassingswerken Zuunbeek
In het wachtbekken langs de Hoogstraat wordt 15902 m³ slib geruimd, in het wachtbekken langs de Slesbroekstraat 8561 m³. Om ervoor te zorgen dat het wachtbekken in de toekomst niet weer aanslibt, is het zeer belangrijk dat de erosie opwaarts wordt tegengegaan.

Broed- en rustgelegenheid
Er staan ook aanpassingswerken aan de wachtbekkens op de planning. De bedoeling is om biodiversiteit te versterken. Een nieuwe dwarsdijk zal broed- en rustgelegenheid creëren voor watervogels én een bijkomende moerashabitat en kansen voor aquatische vegetatie. De moeraszones worden heraangelegd en de oevers ecologisch ingericht. Omdat het water niet zo diep is, is er een vrij grote kans op botulisme en vissterfte door zuurstofgebrek in de zomer of dichtvriezen van de vijver in de winter. Er worden enkele zones uitgediept (>150 cm waterkolom) aansluitend aan de slibruiming. Daar kunnen vissen zich terugtrekken bij ongunstige omstandigheden.

Vissen en mosselen in veiligheid
Ter voorbereiding van de werken werd het wachtbekken afgevist. Vele karpers, palingen en bittervoorns werden uitgezet in het kanaal en omliggende vijvers. Ook de zoetwatermosselen, die belangrijk zijn voor de voortplanting van de bittervoorn, werden apart uit het wachtbekken gehaald en tijdelijk verplaatst. Die worden na de werken terug in het wachtbekken uitgezet.
Tijdens het broedseizoen worden de werken tijdelijk stilgelegd.

De geschatte einddatum van deze werken is eind 2021.

%d bloggers liken dit: