SINT-PIETERS-LEEUW: – Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir maakt 50 miljoen euro vrij om extra buffer- en wachtbekkens aan te leggen of bestaande infrastructuur te verbeteren op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Dat is onder meer het geval in Sint-Pieters-Leeuw aan de Zuunbeek. Op donderdag 4 februari kroop de minister zelf in de kraan om het wachtbekken Volsem aan de Zuunbeek mee uit te graven en de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw zo beter te beschermen tegen wateroverlast.

Meer bergingscapaciteit
2021-02-04-wachtbekken_04Minister Demir trok naar Sint-Pieters-Leeuw en stak zelf mee de handen uit de mouwen om het overstromingsgevaar te verminderen. “Sint-Pieters-Leeuw werd al verschillende keren zwaar getroffen door overstromingen, vooral in 2010 en 2016. Ook in periodes van droogte heeft de Zuunbeek problemen. Dan is er vissterfte, botulisme en blauwalgen door het ondiepe water. Met deze ingrepen voorkomen we dat die problemen zich in de toekomst opnieuw voordoen”, aldus minister Demir.

De Vlaamse Milieumaatschappij is al jaren bezig om de problemen met wateroverlast en droogte aan te pakken in en rond de Zuunbeek. Zo werden er 3 automatische gestuurde gecontroleerde overstromingsgebieden gegraven met een totale bergingscapaciteit van 342.000m³.
In twee wachtbekkens die dateren van de jaren ’70 wordt nu het slib geruimd. Hierdoor wordt de bergingscapaciteit van het wachtbekken terug volledig op punt gebracht en geeft dit tegelijkertijd de ecologische toestand een duw in de rug. Om te voorkomen dat het slib zich opnieuw afzet in de wachtbekkens en de waterkwaliteit aantast, werd ook een sedimentvang gebouwd. Samen met de aanleg van het derde gecontroleerde overstromingsgebied, liet de VMM de rechtgetrokken Zuunbeek ook weer opnieuw meanderen, waardoor nabijgelegen weilanden en natuurgebieden extra water konden bergen. In droge periodes kan het water als gevolg van de trage afvoer beter infiltreren.

2021-02-04-wachtbekken_03Aantrekkelijke biotoop
Bij de bouw van wacht- en bufferbekkens wordt de omgeving ook altijd aangepakt om er een aantrekkelijke biotoop van te maken of houden voor waterdieren en vogels. In Sint-Pieters-Leeuw zal een nieuwe dwarsdijk watervogels broed- en rustgelegenheid én een bijkomende moerashabitat geven. Er kunnen ook meer waterplanten groeien. De moeraszones aan de rand van het wachtbekken worden heraangelegd en de oevers ecologisch ingericht. Om botulisme en vissterfte te voorkomen, worden enkele zones uitgediept. Daar kunnen de vissen zich dan terugtrekken bij zuurstofgebrek in de zomer of als de vijver dichtvriest in de winter.

%d bloggers liken dit: