2012-12-23-18uur-waterstand-ZuunbeekSINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) deelt mee dat in het Dijle- en Zennebekken de Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw het alarmpeil heeft overschreden, maar voorlopig kunnen de wachtbekkens van Volsembroek en Slesbroek, die net afwaarts gelegen zijn, het water wel nog slikken. 

Er wordt verwacht dat het peil er in de loop van de avond ook zal dalen.

De voorbije 2 dagen is er in nagenoeg heel Vlaanderen 20 tot 30mm neerslag gevallen. Deze namiddag en avond kan daar nog een 5 tot maximaal 10mm bij komen . In het oosten van Vlaanderen is de kans op bijkomende neerslag het grootst. In de loop van de nacht wordt het overal droog en kunnen wachtbekkens maximaal geledigd worden. Ten vroegste maandag namiddag wordt er opnieuw neerslag verwacht. Door de aanhoudende regenval treden langs verscheidene onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen uitgebreide niet-kritieke overstromingen op.

UPDATE 20.00 uur: In het Dijle- en Zennebekken is het peil van de Zuunbeek inmiddels ook beginnen dalen. De wachtbekkens van Volsembroek en Slesbroek hebben er kritieke overstromingen kunnen voorkomen.

%d