SINT-PIETERS-LEEUW: – De voorbije week organiseerde de gemeente de “Week van de waterbeheersing” met verschillende infoavonden. Vandaag hadden de laatste activiteiten plaats namelijk twee plaatsbezoeken met medewerkers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Kort na de middag kon men info krijgen over de Zuunbeek en wachtvijver Volsem en daarna bij het tweede terreinbezoek de werken thv het Wildersportcomplex. Ook hier heeft VMM de voorbije maanden hard gewerkt aan structuurherstel van de Zuunbeek. Ze verhoogt ook het bufferend vermogen van de waterloop.

Zuunbeek thv het Wildersportcomplex – droogte en wateroverlast gecombineerd aanpakken.
Het diepe ingesneden profiel van de waterloop werd vervangen door een zomer- en winterbed. Bij lage waterstanden in de zomer zal de rivier in het meanderende zomerbed stromen, terwijl de waterloop in de winter voldoende ruimte krijgt in het winterbed.

Oplossen vismigratieknelpunten
Twee stuwen die vismigratie onmogelijk maakten, werden weggenomen en vervangen door 17 drempels in de waterloop die ervoor zorgen dat de vissen het hoogteverschil van de stuwen in kleine stapjes van 5cm binnen de waterloop kunnen overbruggen.

Ecologische meerwaarde
Door het oplossen van de vismigratieknelpunten en het herstellen van het stromende karakter van de Zuunbeek, zal de ecologische waarde van de Zuunbeek sterk toenemen. Samen met de afkoppelingsprojecten van Aquafin die de waterkwaliteit sterk verbeteren, wordt de Zuunbeek weer een levende rivier aantrekkelijk voor vissen, als ook voor de mens.

Recreatie
In het Wildersportpark voorziet VMM een aantal stapstenen in het winterbed, dit om de waterloop meer beleefbaar te maken tijdens de droge periodes. Eén van de armco-duiker bruggen zal vervangen worden door een fietsbrug. Op die manier wordt het recreatief netwerk behouden, terwijl de risico’s op opstopping in de kokers vermeden wordt.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Nog tem vrijdag kan je in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren, gaan kijken naar de infobeurs over individuele beschermingsmaatregelen die kunnen worden genomen. Ook krijg je er zicht op de verschillende materialen of producten die ter beschikking zijn om wateroverlast te vermijden.

%d bloggers liken dit: