Jan Spooren benoemd tot nieuwe gouverneur van Vlaams-Brabant

Jan SpoorenVLAANDEREN/VLAAMS-BRABANT: – De Vlaamse regering benoemde nieuwe gouverneurs voor Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en Limburg.
Kamerlid Jan Spooren (N-VA) wordt wordt de nieuwe provinciegouverneur van Vlaams-Brabant.

De 51-jarige Spooren is afkomstig uit Limburg maar verhuisde 22 jaar geleden naar Tervuren. In 2013 werd hij burgemeester van die gemeente. Sinds 2014 zetelt hij ook in de Kamer voor Volksvertegenwoordigers.

Spooren volgt Lodewijk De Witte (sp.a) op, die al vijfentwintig jaar gouverneur was sinds de splitsing van de provincie Brabant in 1995.

Gouverneurs worden benoemd tot de pensioenleeftijd van 65 jaar.
Ze hebben een soort scharnierfunctie tussen het federale, Vlaamse en lokale niveau. Ze krijgen ook de leiding bij rampen, zoals bij zware wateroverlast.

N-VA, CD&V en Open Vld vormen samen de nieuwe bestuurscoalitie provincie Vlaams-Brabant

VLAAMS-BRABANT: – N-VA, CD&V en Open Vld vormen samen de nieuwe bestuurscoalitie voor de komende zes jaar in de provincie Vlaams-Brabant.
N-VA bestuurt zo voor het eerst mee sinds het ontstaan van de provincie in 1995.
In 2021 wordt Gunther Coppens, uit Sint-Pieters-Leeuw, gedeputeerde.

2018-10-25-provincieraad2019.jpg
Bij de verkiezingen op 14 oktober 2018 haalde de “Zweedse coalitie” N-VA 10 zetels, CD&V 7 en Open Vld 5, waarmee ze in de nieuwe provincieraad samen een meerderheid van 22 zetels hebben op een totaal van 36.

De vier nieuwe gedeputeerden worden voor N-VA: Bart Nevens uit Kortenberg; voor CD&V:  Monique Swinnen uit Rillaar en Tom Dehaene uit Zemst en voor OpenVLD Ann Schevenels uit Keerbergen.

Monique Swinnen wordt na twee jaar in de legislatuur, in 2021, opgevolgd door Gunther Coppens (N-VA) uit Sint-Pieters-Leeuw.

Nevens wordt onder meer bevoegd voor leefmilieu, Swinnen voor landbouw en toerisme, Dehaene voor mobiliteit, Schevenels voor ruimtelijke ordening en economie.
2018-10-25-provincie-deputatie2019-2024
De 3 partijen maakten hierover een bestuursakkoord uitgaande van een aantal basisprincipes:
– Het Vlaamse, groene en ondernemende karakter van de provincie wordt verder versterkt.
– Bovenlokale problematieken zoals mobiliteit, waterhuishouding, behoud van open ruimte en de digitale transformatie naar een “Smart Region” zullen bijzondere aandacht krijgen.
– Het nieuwe bestuur wil de resterende provinciale bevoegdheden efficiënt inzetten ten dienste van de gemeenten, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en van de inwoners.

De coalitiepartners zullen nu de tijd nemen om het provinciaal beleid onder de loep te nemen en de beschikbare financiële middelen zo efficiënt en zuinig mogelijk in te zetten.
Het bestuur wil de focus leggen op bovenlokale noden van de regio.

Met de provincies als Streekmotor gaan de zaken vooruit in Vlaanderen

VLAANDEREN: – Op een colloquium dat vandaag werd georganiseerd door VVP, de Vereniging van Vlaamse Provincies, hebben die laatste zichzelf gedefinieerd als “streekmotor”: de krachtige en dynamische motoren achter heel wat initiatieven die de levenskwaliteit van mensen, bedrijven en organisaties verbeteren in hun streek.
vereniging-vlaamse-provincies
Sinds de door de Vlaamse regering ingevoerde afslanking van de provincies, zijn deze laatsten vanaf 2018 enkel nog bevoegd voor zogenaamde grondgebonden materies: het duurzaam behoud van de omgeving (milieu, klimaat, …), economie, toerisme, landbouw, erfgoed, mobiliteit, ruimtelijke ordening en vele andere. Initiatieven die de provincies tot voor kort ook namen op vlak van cultuur, sport en welzijn worden stopgezet of in sommige gevallen overgenomen door de Vlaamse Overheid.

Deze focus op grondgebonden bevoegdheden laat ons toe nog beter te doen wat de provincies al lang doen”, aldus Luk Lemmens, voorzitter VVP en Eerste Gedeputeerde Provincie Antwerpen (N-VA), “en dat is initiatieven nemen die ten goede komen aan de bevolking, maar die de meeste gemeentes alleen niet kunnen aanpakken, omdat ze hun schaal overstijgen, of omdat er heel veel verschillende partners moeten samenwerken. Dat is precies de eigenheid en de sterkte van de werkwijze van de provincie.”

Vandaar het nieuwe begrip “streekmotor” waarmee de provincies zichzelf omschrijven: het gaat om initiatieven op “”streek-“ of “gebieds”-niveau, waarin verschillende bevoegdheden moeten worden verzoend. Bijvoorbeeld bij de aanleg van bedrijventerreinen die meerdere gemeenten ten goede komen, en waarbij mobiliteit, economie, milieu, woonbeleid en andere allemaal samenkomen. Of de aanleg van de gekende fietssnelwegen, waarbij economische, toeristische en milieu-overwegingen meespelen. Voor deze initiatieven is de provincie vaak de initiator, de “motor” die dergelijke initiatieven op gang trapt én op gang houdt. Mét de gemeentes, mét alle mogelijke middenveldspelers, maar ook en vooral in participatie mét en voor alle Vlamingen.

Het unieke voordeel van de provinciale werking, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de veelbesproken intercommunales, is dat, eenmaal een initiatief lopende of een probleem opgelost is, de provincie zich weer terugtrekt,” stelt Luk Lemmens vast. “Op zo’n moment is de schaalgrootte en de werkwijze van de provincie ideaal. Wij zijn klein genoeg om dicht bij een probleem te staan en het te begrijpen. En toch groot genoeg om het aan te pakken en oplossingen mogelijk te maken.”

Op het colloquium van 25 november werd verder nog een engagementsverklaring voor duurzame ontwikkelingsdoelstellingen ondertekend, waarmee de provincies zich expliciet engageren om in hun beleid sociale, milieu- en klimaatdoelstellingen na te streven. Tenslotte namen de provincies ook nog symbolisch afscheid van hun medewerkers in de beleidsdomeinen Cultuur, Sport en Welzijn

Vereniging Vlaamse Provincies: www.streekmotor.be

Nieuw provinciebestuur Vlaams-Brabant geïnstalleerd

logo_vlaams-brabantVLAAMS-BRABANT: – Vandaag legden de op 14 oktober verkozen raadsleden en de gedeputeerden van de provincie Vlaams-Brabant hun eed af. Hiermee werd het nieuwe bestuur geïnstalleerd voor de periode 2012-2018.

Door de interne staatshervorming is het aantal provincieraadsleden verminderd van 84 naar 72.
2012-12-15-provincieraad_01De zetelverdeling is als volgt: N-VA 19, CD&V 15, Open VLD 13, sp.a 8, Groen 7, Vlaams Belang 5 en UF 5. De raadsleden zijn:
Voor N-VA: Kathleen Bury uit Sint-Pieters-Leeuw, Ines De Coninck uit Opwijk, Linda De Dobbeleer-Van den Eede uit Roosdaal, Johan De Haes uit Leuven, Lucia Dewolfs uit Tienen, Kathleen D’Haese uit Herent, Diederik Dunon uit Aarschot, Liselore Fuchs uit Hoegaarden, Lena Ghysels uit Kapelle-op-den-Bos, Martine Janssens uit Tremelo, Hilde Kaspers uit Diest, Rita Keymolen-Malfroy uit Asse, Koen Moeyersons uit Londerzeel, Erik Rennen uit Zaventem, Marc Sluys uit Halle, Guy Uyttersprot uit Affligem, Marleen Van de Wiele uit Kampenhout, Sonia Van Laere uit Huldenberg en Elke Wouters uit Grimbergen.Fractievoorzitter is Linda De Dobbeleer-Van den Eede.
Voor CD&V: Ingrid Claes uit Geetbets, Manu Claes uit Scherpenheuvel-Zichem, Jozef De Borger uit Londerzeel, Tom Dehaene uit Zemst, An Hermans uit Leuven, Kris Poelaert uit Herne, Anne Sobrie uit Sint-Genesius-Rode, Monique Swinnen uit Aarschot, Chris Taes uit Kortenberg, Annita Vandebroeck uit Kortenaken , Mia Van der Elst uit Zaventem, Lieve Vanlinthout uit Sint-Pieters-Leeuw, Geertrui Van Rompuy-Windels uit Sint-Genesius-Rode, Marc Wijnants uit Linter en Elke Zelderloo uit Dilbeek.Fractievoorzitter is Chris Taes.
Voor Open VLD: Julien Dekeyser uit Boortmeerbeek, Steven Elpers uit Merchtem, Roger Heyvaert uit Meise, Dirk Janssens uit Dilbeek, Chris Kindekens uit Leuven, Vera Meulemans uit Vilvoorde, Corinne Olbrechts uit Vilvoorde, Jaak Pijpen uit Hoeilaart, Eddy Poffé uit Tienen, Ann Schevenels uit Keerbergen , Joël Vander Elst uit Bertem, Hilde Van Overstraeten uit Ternat en Walter Zelderloo uit Dilbeek.Fractievoorzitter is: Eddy Poffé
Voor sp.a: Jo De Clercq uit Herent, Marc Florquin uit Diest, Karin Jiroflée uit Haacht, Fatima Lamarti uit Vilvoorde, Martine Lemonnier uit Halle, Marie-Claire Loozen uit Tienen, Jo Stulens uit Leuven en Tom Troch uit Londerzeel.Fractievoorzitter is Martine Lemonnier.
Voor Groen: Stephan Boogaerts uit Begijnendijk, Luc Debraekeleer uit Sint-Pieters-Leeuw, Luc Robijns uit Huldenberg, Tie Roefs uit Leuven, Sarah Sneyers uit Merchtem, Bernadette Stassens uit Tienen en Erik Torbeyns uit Kampenhout.Fractievoorzitter is Tie Roefs.
Voor Vlaams Belang: Mireille Buyse uit Asse, Nico Creces uit Aarschot, Daniël Fonteyne uit Galmaarden, Jan Laeremans uit Grimbergen en Willy Smout uit Diest.Fractievoorzitter is Jan Laeremans.
Voor UF: Nicole Geerseau-Desmet uit Wezembeek-Oppem, Frédéric Petit uit Wezembeek-Oppem, Sophie Stone-Wilmès uit Sint-Genesius-Rode, Philippe Thierry uit Linkebeek en François Van Hoobrouck D’Aspre uit Wezembeek-Oppem.Fractievoorzitter is Sophie Stone-Wilmès.

De raad wordt voorgezeten door An Hermans (CD&V).
De provincieraad is het politiek platform waar beleidsopties op maat van een regio gemaakt worden. In het kader van de interne staatshervorming zullen wij werken aan een nieuw en aangepast profiel voor Vlaams-Babant. Ik zie het als een grote uitdaging om met de raad en alle beleidsverantwoordelijken te werken aan een nieuwe en toekomstgerichte invulling van onze democratie’, zegt de kersverse raadvoorzitter An Hermans.

2012-12-15-deputatie
Nieuwe coalitie met vier

De provincie zal geleid worden door een coalitie van CD&V (2 gedeputeerden), Open VLD (2 gedeputeerden), sp.a (1 gedeputeerde) en Groen (1 gedeputeerde).
De deputatie bestaat uit Monique Swinnen (CD&V), Julien Dekeyser (Open VLD), Karin Jiroflée (sp.a), Tom Dehaene (CD&V), Luc Robijns (Groen) en.Walter Zelderloo (Open VLD).

coalitievorming provincie Vlaams-Brabant bekend

VLAAMS-BRABANT: – Gisterenavond is een principe-akkoord bereikt over de provinciale coalitievorming in VlaamsBrabant. Na besprekingen tussen alle democratische partijen, bleken de huidige coalitiepartners  CD&V, Open VLD en sp.a, aangevuld met Groen, zich het best te kunnen vinden om een gemeenschappelijk programma voor de provincie Vlaams-Brabant op te stellen. Met deze partijen beschikken ze over een meerderheid binnen de nieuw samengestelde provincieraad.

De deputatie zal samengesteld worden als volgt: 2  CD&V, 2 VLD, 1 SP.a en 1 Groen!

De grootste partij van deze meerderheid, CD&V, zal 2 gedeputeerden leveren in de nieuwe deputatie, alsook de provincieraadsvoorzitter. VLD heeft 2 gedeputeerden, SP.a en Groen! hebben elk 1 gedeputeerde

In de provincieraad zullen 3 raadsleden uit Sint-Pieters-Leeuw zetelen: Lieve Vanlinthout (CD&V) , Katleen Burry (NV-A) en Luc Debraekeleer (Groen).

verzamel de Bibtrollies

PAJOTTENLAND / SINT-PIETERS-LEEUW: – In oktober strijken de Bibtrollies neer in de bibliotheek. Kleine, grappige wezentjes met een bijzondere eigenschap: ze zijn dol op boeken.

Vanmiddag stelden de bibliotheken van Regio Pajottenland en Zennevallei een opmerkelijk project voor. Om het leesplezier bij jonge kinderen aan te scherpen worden vrolijke trollenfiguurtjes geïntroduceerd. Elke trol heeft zo zijn karakter en zijn eigenaardigheden, maar één ding hebben ze gemeen: ze zijn dol op boeken. De Bibtrollies ontstonden naar analogie met de Boekentrolleys. Boekentrolleys circuleren al twee jaar tussen de bibliotheken en de scholen. Het zijn themapakketten met actuele boeken die in de klas kunnen gebruikt worden.

Het basisidee is om de verzamelkoorts bij kinderen aan te wakkeren met speelkaarten”, legt Katja Grammens, bibliothecaris van Sint-Pieters-Leeuw, uit. “Hoe meer een kind naar de bibliotheek komt, hoe sneller zijn verzameling compleet zal zijn. Ook de klas kan een verzameling aanleggen.”

Het bijzondere aan dit project is dat bibliotheken met de Bibtrollies de brug maken tussen lezen op school en lezen thuis”, zegt Elke Zelderloo, gedeputeerde cultuur van de Provincie Vlaams-Brabant. “14 bibliotheken, meer dan 100 scholen en meer dan 10000 kleuters en kinderen zullen vanaf 1 oktober de wereld van bibliotheken en boeken op een andere manier beleven”.

Bibliothecaris, Katja Grammens

Bibliothecaris, Katja Grammens: ” Met onze boekentrolleys hebben we al een belangrijk doel bereikt: Boeken komen terecht bij kinderen. Een logische volgende stap was om te zorgen voor een tweerichtingsverkeer : kinderen komen bij boeken, kinderen de weg wijzen naar de bibliotheek waar nog veel meer boeken te ontdekken zijn.
Met de steun van de Provincie en de Regio Pajottenland Zennevallei werd het project van de bibtrollies – naar analogie van de boekentrolley – uitgewerkt. Het basisidee was de verzamelkoorts van kinderen aan te wakkeren met speelkaarten. Kinderen worden beloond voor hun bezoek aan de bibliotheek. Hoe meer ze naar de bib komen, hoe sneller hun verzameling volledig kan zijn. Reclamebureau Pupil trok met dit gegeven aan de slag en ontwierp 29 grappige trollenfiguurtjes. Elke trol heeft een eigen karakter en zo zijn eigenaardigheden. Boosie bijvoorbeeld is zelden goedgezind. Vervelend, geeft hij zelf wel toe. Daarom leest hij boeken. Met een spannend verhaal vergeet hij zelfs om boos te zijn. Stinkie vindt van zichzelf dat hij vreselijk stinkt. Lotion, zeep, sprays, niets kan hem helpen. Boekie is de grootste boekenlezer van allemaal. Het is simpel. Boekie leest altijd en overal. Wie deze trol in zijn collectie heeft, heeft heel wat leeslust in handen. Er zijn ook 3 ‘slechteriken’ bij de bibtrollies. Eén ervan, Vervloekto, is de grootste gemenerik. Hij wil alle trollies vervloeken zodat ze niet meer kunnen lezen. Zo heeft enkel hij alle macht en kennis uit de boeken.


Trollies verzamelen gebeurt klassikaal en/of individueel.
Elke deelnemende klas, toepasselijk omgedoopt tot bibtrolliesklas, krijgt een grote verzamelposter. Wie een boekentrolley uitleent, vindt vanaf 1 oktober twee pakketjes met elk drie kaartjes in het pakket. Zo kan de klasposter langzaam worden aangevuld. Ruilen met andere klassen maakt het nog spannender. Daarnaast kunnen enthousiaste kinderen ook individueel kaartjes verzamelen. Bij elk bibliotheekbezoek krijgen ze een pakketje met drie kaartjes. Die kunnen ze gebruiken om de affiche in de klas volledig te krijgen, of ze kunnen hun eigen verzameling opstarten. De kaartjes lenen zich tot een spel, waarbij het de bedoeling is om met de sterke karaktereigenschappen van je figuurtje andere trollen de loef af te steken.
Van 1 oktober tot 17 maart (einde jeugdboekenweek) strijken onze leeslustige trolletjes neer in alle bibliotheken van de Regio Pajottenland en Zennevallei. Je vindt ze overal, in de klas, in de bibliotheek en online. De bibtrollies hebben zich immers ook op het web gestort. Daar vind je niet alleen de voltallige familie, maar verrast elke trol je ook op een leuke boekentip.

Meer info: http://bibtrollies.be/

Je kan Bibtrollies kaarten verzamelen in de bibliotheken van Affligem, Beersel, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat.


Tijdens de persvoorstelling werd door Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei tevens een nieuwe boekentrolley voorgesteld: ‘Graven naar vroeger’.

Een boekentrolley is een themakoffer op wieltjes bestemd voor scholen.
De boeken in de boekentrolley ‘graven naar vroeger’ laat de kinderen kennismaken met de verschillende aspecten van de geschiedenis van het erfgoed.
De boeken handelen over een bezoek aan het museum, het verzamelen van oude voorwerpen en archeologie. Ook verhalen van oma en opa en familiestamboom komen aan bod.
Een aantal boeken spelen in op het tijdsbesef van de kinderen. De boeken handelen over onze geschiedenis; de evolutie, ridders en kastelen, tijdreizen, de Egyptenaren en de oertijd. Zowel prentenboeken, voorleesboekjes als eeenvoudige leesboeken maken deel uit van het pakket.

Druk je stempel op je provincie op 14 oktober 2012

VLAAMS-BRABANT: – De Vlaamse provincies startten deze week de sensibiliseringscampagne ‘Druk je stempel op je provincie’ . Met deze campagne willen ze de burgers informeren over hun provinciebestuur en oproepen om bewust te stemmen voor hun provincie.

Dat de provincieraadsverkiezingen in de schaduw verlopen van de gemeenteraadsverkiezingen is niet onlogisch: gemeentebesturen staan immers het dichtst bij de burger. Maar voor die zaken die de gemeentegrenzen of de draagkracht van de gemeenten overschrijden en waarvoor het Vlaamse beleidsniveau te veraf is, vormen de provincies het geschikte niveau. Als democratisch verkozen bestuur hebben de provincies de nodige slagkracht en een objectieve kijk.

De provincies boeken op vele terreinen resultaat en kijken vooruit. Voorbeelden hiervan zijn de fietsroutenetwerken, de waterbeheersing, het provinciaal onderwijs met oog voor knelpuntberoepen, de aandacht voor toegankelijkheid van gebouwen, de sociaaleconomische streekontwikkeling, het digitale uitleensysteem in de bibliotheken of de uitbouw van de provinciedomeinen.

De campagne ‘Druk je stempel op je provincie’ brengt de provincieraadsverkiezingen onder de aandacht via de website www.drukjestempel.be.

Op 14 oktober zullen er voor de 5 Vlaamse provincies 351 provincieraadsleden verkozen worden. In vergelijking: voor de gemeenteraadsleden gaat het over 7.464 mandatarissen. In tegenstelling tot het gemeentelijk niveau daalt het aantal provincieraadsleden met 15 % tegenover 2006. Toen werden er 411 raadsleden verkozen. De provincie Limburg daalt van 75 naar 63 raadsleden en de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant van 84 naar 72 raadsleden. De nieuwe provincieraadsleden leggen op 3 december de eed af.

Provincie doet oproep voor Quickwins in Vlaamse Rand

VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant doet een oproep aan organisaties en besturen uit de Vlaamse Rand om initiatieven te nemen om het platteland in deze regio verder te ontwikkelen. Ze kunnen daarvoor Vlaamse subsidies krijgen.

In de dichtbevolkte en bebouwde Vlaamse Rand rond Brussel staat de open ruimte onder grote druk. Zowel de provincie Vlaams-Brabant als de Vlaamse regering willen de Rand groen en open houden.
De Vlaamse minister voor plattelandsbeleid geeft in totaal 140.000 euro subsidies voor kleinschalige projecten in dit gebied.

De Vlaamse Rand is geen homogene regio. Er is een grote variatie: van dichtbevolkt tot vrij open, van agrarisch tot verstedelijkt, van industrieel tot landelijk. Maar net in die diversiteit liggen extra kansen, ook voor het platteland. Deze projecten, zogenaamde ‘quickwins’, kunnen uitgaan van vzw’s of gemeenten binnen de Vlaamse Rand. Het gaat om kleinschalige, kortlopende innovatieve projecten om de kwaliteit van de omgeving in de brede zin van het woord te verbeteren. Het initiatief is een mooie aanvulling op ons beleid om het platteland in onze provincie verder te ontwikkelen‘, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde van plattelandsbeleid.

Initiatiefnemers kunnen tot 1 oktober 2012 een aanvraag indienen om hun project tot 90% mee te laten financieren door Vlaanderen. De uitvoeringstermijn bedraagt 1 jaar vanaf de goedkeuring van het project.
Aanvragen kunnen ingediend worden bij Katja Vanderpoorten, 016-66 52 58, katja.vanderpoorten@vlm.be

Provincie ontwikkelt geoloket mobiliteit

VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant ontwikkelde een geoloket ‘mobiliteit’. Met deze website kunnen inwoners en gemeentebesturen op een digitale manier informatie opzoeken over verkeer en mobiliteit.

‘Het geoloket geeft diverse informatie over mobiliteit in Vlaams-Brabant weer op een overzichtskaart. De bezoeker vindt er bijvoorbeeld gegevens over de kwaliteit van fietsroutes, trajecten van buurt- en voetwegen, ongevallenlocaties en verschillende bestemmingen zoals stations, bushaltes en scholen. Die informatie kan gekoppeld worden aan stratenplannen of luchtfoto’s. Het geoloket is vrij toegankelijk voor overheden, studiebureaus, belangenorganisaties maar zeker ook burgers die op zoek zijn naar digitale informatie’, zegt Julien Dekeyser, gedeputeerde voor mobiliteit. De gebruiker van het geoloket kan zelf zijn eigen kaarten samenstellen. Zo kan men bijvoorbeeld gemeenten of regio’s kiezen, afstanden meten of routes zoeken.

Het geoloket mobiliteit is te vinden op http://gis.vlaamsbrabant.be/mobiliteit

Portrettenreeks Allemaal Leeuwenaren

VLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – De dienst Diversiteit en Gelijke Kansen van de provincie Vlaams-Brabant wil in het najaar van 2009, in samenwerking met acht gemeenten, een portrettenreeks organiseren die de diversiteit aan inwoners in de acht gemeenten, en daardoor ook van de provincie zelf, weerspiegelt.
2009-10-13-allemaal_leeuwenaren_afficheIn Vlaams-Brabant wonen mannen en vrouwen, van pasgeborenen tot mensen die meer dan honderd jaar zijn. Er leven mensen met 179 verschillende nationaliteiten, en met nog meer verschillende culturele achtergronden. Elke Vlaams-Brabander heeft zijn mogelijkheden en beperkingen. Iedereen heeft zijn eigen dromen en passies. In acht Vlaams-Brabantse gemeenten hebben fotografen portretten gemaakt van vijftig inwoners van hun gemeente. De foto’s zijn een weergave van de diversiteit van de bevolking en de meerwaarde van deze diversiteit. Er worden portretten tentoongesteld van de inwoners van de deelnemende gemeenten Dilbeek, Herent, Kampenhout, Kortenaken, Machelen, Scherpenheuvel-Zichem, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel. Het geheel van vierhonderd portretten vormt een boeiende en diverse doorsnede van onze provincie.

In Sint-Pieters-Leeuw wonen mannen en vrouwen van alle leeftijden. Wij ook hebben een aantal inwoners van meer dan honderd jaar! Er leven mensen met 101 verschillende nationaliteiten samen.

Elke inwoner van Sint-Pieters-Leeuw heeft zijn mogelijkheden en beperkingen. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. De een wil later dokter worden, de ander wil Nederlands leren, een eigen zaak beginnen of anderen helpen. Een aantal van deze mensen hebben we een gezicht gegeven en even aan het woord gelaten.

Luc Bohez
Luc Bohez

Fotograaf Luc Bohez  (www.lucbohez.be) uit Sint-Pieters-Leeuw  ging op pad en portretteerde vijftig interessante inwoners van Sint-Pieters-Leeuw. Deze portretten worden tentoongesteld van 7 september 2009 tot en met 30 oktober 2009 in het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw.

Het geheel van vijftig portretten vormt een boeiende en diverse doorsnede van onze gemeente onder de noemer Allemaal Leeuwenaren!

Tentoonstelling Allemaal Leeuwenaren
Van 7 september 2009 tot en met 30 oktober 2009 in het gemeentehuis, gelijkvloerse verdieping, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Openingsuren:
maandag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 19.00 uur
dinsdag en woensdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur
donderdag en vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur.

Share

Provincie Vlaams-Brabant bestrijdt bodemerosie

2009-01-21-bodemerosieIn Vlaams-Brabant is de bodem zeer gevoelig voor erosie. Bij hevige regenval spoelt het water gemakkelijk goede leemgrond weg. Bovendien bevorderen de vele sterke hellingen de erosie.
Landbouwers zijn de grootste slachtoffers. Maar bij wateroverlast stroomt de modder vaak via de hellingen en de straten de woningen binnen. De provincie Vlaams-Brabant gaat haar kennis van erosiebestrijding gebruiken om, samen met de gemeenten en de landbouwers, erosie-remmende oplossingen uit te werken. Tijdens een studiedag op 27 januari in Landen wordt het hoe, wat en waarom van erosiebestrijding uit de doeken gedaan.
 
Bij hevige regenval spoelt vaak goede grond van de velden weg. Erosie veroorzaakt niet alleen problemen op de akkers, maar ook modderstromen op wegen en in woonwijken, het dichtslibben van rioleringen en waterlopen. Tal van studies en praktijkvoorbeelden wijzen uit dat erosiebestrijdingsmaatregelen hun vruchten afwerpen.

“Het landschap in de provincie Vlaams-Brabant, met zijn leemgrond, sterk hellende percelen en grote akkers, is gevoelig voor erosie. Bij felle regen dringt het water nauwelijks in de bodem, maar stroomt van de hellingen, maakt kanalen en geulen en sleurt tonnen vruchtbare grond mee. De landbouwers zien hun goede grond verloren gaan, het regenwater komt te snel in de beken, waar de meegesleurde grond als slib wordt afgezet op de bodem. Water- en modderoverlast zijn er het gevolg van” zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw.”De provincie wil dan ook haar expertise inzake erosiebestrijding vanuit de dienst landbouw inzetten om samen met de gemeentebesturen en de landbouwers erosieremmende oplossingen uit te werken. Het gaat concreet over de inrichting van grasbuffers tot niet-kerende grondbewerkingen”.
 
In 2009 staan twee projecten op stapel. Met BodemBreed wil de provincie via een geïntegreerde aanpak bodemerosie in het arrondissement Leuven tegengaan. In het Pajotse waterschap Zenne-Zuid wordt onder meer een demonstratieveld voor landbouwers aangelegd.
 
“In de komende decennia zal erosiebestrijding nog belangrijker worden aangezien de modellen van klimaatsveranderingen een toename van de neerslagintensiteit voorspellen” besluit gedeputeerde Monique Swinnen.

Inschrijven voor 23 januari via: http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/kal-erosie-uitnodiging_tcm5-15187.pdf