VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant doet een oproep aan organisaties en besturen uit de Vlaamse Rand om initiatieven te nemen om het platteland in deze regio verder te ontwikkelen. Ze kunnen daarvoor Vlaamse subsidies krijgen.

In de dichtbevolkte en bebouwde Vlaamse Rand rond Brussel staat de open ruimte onder grote druk. Zowel de provincie Vlaams-Brabant als de Vlaamse regering willen de Rand groen en open houden.
De Vlaamse minister voor plattelandsbeleid geeft in totaal 140.000 euro subsidies voor kleinschalige projecten in dit gebied.

De Vlaamse Rand is geen homogene regio. Er is een grote variatie: van dichtbevolkt tot vrij open, van agrarisch tot verstedelijkt, van industrieel tot landelijk. Maar net in die diversiteit liggen extra kansen, ook voor het platteland. Deze projecten, zogenaamde ‘quickwins’, kunnen uitgaan van vzw’s of gemeenten binnen de Vlaamse Rand. Het gaat om kleinschalige, kortlopende innovatieve projecten om de kwaliteit van de omgeving in de brede zin van het woord te verbeteren. Het initiatief is een mooie aanvulling op ons beleid om het platteland in onze provincie verder te ontwikkelen‘, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde van plattelandsbeleid.

Initiatiefnemers kunnen tot 1 oktober 2012 een aanvraag indienen om hun project tot 90% mee te laten financieren door Vlaanderen. De uitvoeringstermijn bedraagt 1 jaar vanaf de goedkeuring van het project.
Aanvragen kunnen ingediend worden bij Katja Vanderpoorten, 016-66 52 58, katja.vanderpoorten@vlm.be

%d