RSS

Tagarchief: klimaat

Nieuwe digitale klimaatkaart Vlaams-Brabant

VLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – De nieuwe digitale klimaatkaart van Vlaams-Brabant heeft een fikse uitbreiding. Ze is nu interactiever en toont, naast projecten over hernieuwbare energie, nu ook klimaatacties over mobiliteit, gebouwen, consumptie en landbouw. Gemeenten, bedrijven, verenigingen en scholen kunnen hun klimaatacties kenbaar maken op deze kaart en nagaan hoeveel CO2 hun initiatieven daarmee minder uitstoten.

Raadpleeg de gegevens voor Sint-Pieters-Leeuw: www.vlaamsbrabantklimaatkaart.be/Sint-Pieters-Leeuw

Zo zien we o.a. dat een huishouden in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw gemiddeld 4213 KWh/per jaar aan stroom verbruikt en 13072 KWh/per jaar aan energie.
Op het Leeuws grondgebied staan ook 7 electrische laadpalen voor wagens en één voor fietsen en er zijn nog geen deelauto’s beschikbaar.

De digitale klimaatkaart zet, sinds haar introductie in 2014, projecten in de kijker die bijdragen aan een klimaatneutrale provincie. Gemeenten, bedrijven, verenigingen en scholen kunnen hun klimaatvriendelijke installaties en initiatieven kenbaar maken en verdienen op die manier een icoon op de klimaatkaart. Voor elk project toont deze kaart een projectfiche met de contactgegevens, de CO2-reductie, een foto en bijkomende informatie.
Met deze kaart kunnen gemeenten de inspanningen op hun grondgebied visueel voorstellen en tonen aan burgers , scholen, bedrijven en verenigingen. De klimaatkaart bevordert bovendien uitwisseling en expertise-deling.

We streven naar een klimaatneutrale provincie en hebben daarvoor de hulp van elke Vlaams-Brabander nodig’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ‘Met de klimaatkaart zetten we alle projecten in de kijker die bijdragen aan deze ambitie. De uitdaging is om samen met gemeenten, bedrijven, verenigingen, scholen en burgergroeperingen de kaart vol te kleuren. We schakelen hiervoor hoogwaardige IT-toepassingen in’.

 
Reacties staat uit voor Nieuwe digitale klimaatkaart Vlaams-Brabant

Geplaatst door op september 12, 2017 in actualiteit, klimaat, nieuws, Sint-Pieters-Leeuw, Vlaams-Brabant

 

Tags: , , ,

Samen de klimaatverandering in Pajottenland tegen gaan

VLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – De provincie Vlaams-Brabant, negen Pajotse gemeenten, Pajopower vzw en Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei vzw willen vanaf midden 2018 de handen in elkaar slaan om samen met burgers, landbouwers, verenigingen en bedrijven werk te maken van een klimaatbestendig Pajottenland.
Hiervoor wordt ondersteuning als strategisch project aangevraagd bij het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. De partners willen een overkoepelende gebiedsvisie ontwikkelen voor Bever, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuw. In deze visie komen hernieuwbare energie, leefbare dorpen en een open ruimte, aangepast aan klimaatverandering, samen. Op basis van deze visie worden concrete projecten uitgevoerd.


Het Pajottenland is gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte en wateroverlast door hevige regenbuien. Maar het landschap biedt ook kansen om te werken aan klimaatbestendigheid. Dit kan door in te zetten op energie, de verbetering van de leefbaarheid in de dorpen en de versterking van de open ruimte door landschapszorg. De doelstelling van het strategisch project is te komen tot een gedragen visie over de rol van hernieuwbare energie in het Pajottenland.

Opzet van het project is om beleidsmakers, burgers, landbouwers, bedrijven en verenigingen de komende drie jaar rond de tafel te brengen om samen werk te maken van ruimte voor hernieuwbare energie, kernversterking en klimaatadaptieve open ruimte’, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. ‘Het is niet de bedoeling dat het bij ideeën en woorden blijft. Door het verkennen van mogelijke partnerschappen en het opstarten van concrete samenwerkingen willen we een aantal concrete ingrepen en acties opstarten. Welke dit uiteindelijk zullen zijn, wordt in de loop van het project duidelijk. Mogelijke ideeën zijn alvast de oprichting van een ‘klimaatfonds’, het opstarten van een coöperatief energieproject en de versterking van het fijnmazige groen-blauwnetwerk dat vanuit de open ruimte doorloopt tot in de dorpskernen’.

Gunther Coppens: “Als voorzitter regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei en als schepen te Sint-Pieters-Leeuw ben ik overtuigd van een toekomst waarbij we onze energiebehoefte in eerste instantie verminderen, maar waar we die energie ook halen uit hernieuwbare bronnen. De inzet en de vorm van deze hernieuwbare bronnen moeten een draagvlak kennen, inpassing in ons landschap en getuigen van een langetermijnvisie. Met dit project hopen we daarom ook om als eerste regio in Vlaanderen een echte visie uit te kunnen werken.

Het strategisch project Pajottenland zal, na goedkeuring, uitgevoerd worden door de provincie Vlaams-Brabant en de verenigingen Pajopower vzw en Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei vzw in samenwerking met de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuw. Het project heeft steun van de Vlaamse overheid aangevraagd.

 
Reacties staat uit voor Samen de klimaatverandering in Pajottenland tegen gaan

Geplaatst door op augustus 22, 2017 in Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags: , , ,

Europa keurt klimaatplan sint-Pieters-Leeuw goed

2016-09-28-luchtfoto_spl_windturbines-centrum-kerk-wachtbekken-2SINT-PIETERS-LEEUW: – De Europese Commissie keurde de klimaatactieplannen van 36 Vlaams-Brabantse gemeenten goed waaronder Sint-Pieters-Leeuw.
De provincie Vlaams-Brabant en Interleuven hebben deze gemeenten hierin actief en met succes begeleid vanaf de ondertekening van het Burgemeesters-convenant tot deze Europese goedkeuring.

Dankzij onze actieve, gecoördineerde aanpak en gezamenlijke werkwijze worden de klimaatplannen van een eerste groep van 34 gemeenten officieel goedgekeurd door de EU’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor leefmilieu. ‘Vilvoorde en Leuven hadden reeds langer een goedgekeurd actieplan, waardoor het totaal op 36 komt’.

2014-06-25-burgemeester-convenant-Gemeenten gaan onder provinciale impuls voor klimaat
Onder impuls van de provincie Vlaams-Brabant ondertekenden 60 van de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten het Europese Burgemeestersconvenant. Samen met meer dan 6000 andere Europese gemeenten engageerden zij zich hiermee om concrete maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot op hun grondgebied met minstens 20% tegen 2020 te verlagen.
54 Vlaams-Brabantse gemeenten hebben ondertussen een door hun gemeenteraad goedgekeurd klimaatactieplan.De Europese Commissie keurde in een eerste fase de klimaatactieplannen van 36 gemeenten goedwaaronder dat van Sint-Pieters-Leeuw.

De Vlaams-Brabantse klimaatgemeenten plannen samen honderden acties, gaande van samenaankopen van dak-, vloer- en muurisolatie, elektrische fietsen en voertuigen, uitbreiding en verbetering van fietsinfrastructuur, premies voor PV-panelen en zonneboilers, energiezuinige openbare verlichting, verlagen van het energieverbruik in openbare gebouwen, stimuleren van lokale hernieuwbare energieproductie en vergroening van de bebouwde omgeving.

Europese lof voor provinciale aanpak
De EU prijst de provincie Vlaams-Brabant voor haar inspanningen om de gemeenten te begeleiden doorheen alle stappen van het proces, vanaf de ondertekening van het Burgemeestersconvenant tot het actieplan.

De provincie Vlaams-Brabant speelt een fundamentele rol in de verspreiding van het Burgemeesters-convenant in de provincie en heeft dankzij het aanbieden van communicatiemateriaal en technische hulpmiddelen een solide uitgangsbasis gegeven voor de gemeenten in deze regio’, zegt Giulia Melica, Member of the Covenant of Mayors Technical Helpdesk, European Commission – Joint Research Centre.

Opent Europese erkenning deuren naar Vlaams Klimaatfonds?
De goedkeuring van gemeentelijke klimaatactieplannen bezorgt hen niet enkel een belangrijke uitstraling, het opent ook mogelijkheden voor financiering door Europa. De Europese Unie geeft immers steeds meer subsidies aan lokale besturen, die een goedgekeurd actieplan hebben in het kader van het Burgemeestersconvenant.

We kunnen heel wat stappen vooruit zetten richting een klimaatneutraal Vlaams-Brabant als de gemeenten Europese middelen zouden krijgen voor de concrete uitvoering van hun klimaatplannen’, zegt gedeputeerde Tie Roefs. ‘Ook Vlaanderen kan rekening houden met deze Europese erkenning en zelf ook meefinancieren via het Vlaams Klimaatfonds. De toetsing van de Vlaamse financieringsmogelijkheden voor de gemeentelijke klimaatactieplannen kan gebeuren tijdens de Vlaamse klimaattop van 1 december. Voor ons is de financiering en uitvoering van de gemeentelijke klimaatactieplannen een belangrijke uitdaging voor de komende jaren.”

 
Reacties staat uit voor Europa keurt klimaatplan sint-Pieters-Leeuw goed

Geplaatst door op november 10, 2016 in actualiteit, klimaat, klimaatactieplan, nieuws, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags: , , ,

Het klimaat in Sint-Pieters-Leeuw volgens het KMI

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het gemiddelde klimaat van Sint-Pieters-Leeuw, een prachtige uitbreiding van de KMI-klimaatatlas.
Gratis via www.meteo.be

2016-10-15-klimaat_spl

 
Reacties staat uit voor Het klimaat in Sint-Pieters-Leeuw volgens het KMI

Geplaatst door op oktober 15, 2016 in Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags: , ,

Vlaams-Brabant 53.625 euro voor 5 innovatieve klimaatprojecten

2016-02-17-klimatprojectenVLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Ecolife gaan, samen met de provincie Vlaams-Brabant, in 2016 vijf innovatieve klimaatprojecten in Vlaams-Brabant begeleiden.
De projecten werden geselecteerd na een oproep naar alle Vlaams-Brabantse gemeentebesturen en staan symbool voor het lokale klimaatbeleid van de toekomst: vernieuwend, ambitieus, met een integrale aanpak en in samenwerking met verschillende organisaties. Het gaat om de klimaatprojecten in Asse, Diest, Herent en Liedekerke en het klimaatplatform van de gemeenten Beersel, Dilbeek, Gooik, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. De begeleiding is mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant.

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt dit project omdat hiermee de dynamiek versterkt kan worden die binnen de Vlaams-Brabantse gemeenten ontstaan is dankzij het Burgemeestersconvenant. Gemeenten zijn een belangrijke partner in ons streven naar een klimaatneutrale provincie”, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid.

Klimaatplatform Pajottenland en Zennevallei
Het Klimaatplatform ‘Pajottenland en Zennevallei’ brengt alle actoren (overheden, adviesraden, middenveld, verenigingen, bedrijven, landbouwers, gezinnen) in de gemeenten Beersel, Halle, Gooik, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw samen die actief zijn rond duurzame energie, mobiliteit, voedselvoorziening en duurzame economie. De krachten worden gebundeld om nieuwe acties rond klimaatneutraliteit en duurzame ontwikkeling te realiseren. Op die manier werkt dit Klimaatforum als een incubator rond lokaal klimaatbeleid en is het de motor van concrete klimaatacties.

Gemeenten willen tegen 2020 minstens 20% CO2 reduceren
Al deze gemeentebesturen hebben recent de Europese Burgemeestersconvenant ondertekend en geven daarmee aan dat ze tegen 2020 minstens 20% CO2 willen reduceren. Dit engagement vergt een integraal en doortastend lokaal klimaatbeleid, waarbij verschillende diensten heel nauw met elkaar samenwerken, maar daarbij ook alle kansen geven aan particuliere initiatieven. Alleen zo’n samenwerking levert innovatieve projecten op,” zegt Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu.
De provincie Vlaams-Brabant, BBL en Ecolife zetten al jaren in op lokaal klimaatbeleid. Gemeentebesturen zijn het ideale niveau om initiatieven van onderuit te stimuleren en om partners op lokaal niveau samen te brengen. Er zijn voorbeelden genoeg die aantonen dat klimaatbeleid ook vanuit het lokale niveau kan worden vorm gegeven. Getuige daarvan is de Vlaams-Brabantse klimaattop, waarbij 15 lokale klimaatpioniers werden vooruit geholpen door meer dan 200 vrijwilligers.

De provincie Vlaams-Brabant maakt 53.625 euro vrij voor dit project.

 
Reacties staat uit voor Vlaams-Brabant 53.625 euro voor 5 innovatieve klimaatprojecten

Geplaatst door op februari 17, 2016 in actualiteit, nieuws, Sint-Pieters-Leeuw, Vlaams-Brabant

 

Tags: , , ,

Beersel en Sint-Pieters-Leeuw kunnen goedkoop gebouwen energiezuinig maken dankzij Europees project

klimaat-neutraal_Vlaams-BrabantSINT-PIETERS-LEEUW: – Beersel en Sint-Pieters-Leeuw krijgen als eerste Vlaamse gemeenten een EPC-facilitator. Hierdoor kunnen ze hun gemeentelijke gebouwen energiezuiniger maken. De investering betaalt zichzelf terug via de uitgespaarde verwarmings- en elektriciteitskosten.

Een EPC-facilitator koppelt Vlaams-Brabantse gemeenten aan een ESCO (Energy Service Company), een bedrijf dat investeringen doet in de gebouwen van de gemeenten om die energiezuiniger te maken. De ESCO wordt betaald met een deel van de uitgespaarde verwarmings- en elektriciteitskosten. Het systeem heet Energy Performance Contracting (EPC).
Beersel en Sint-Pieters-Leeuw kregen de nodige coaching in een voorbereidingstraject van de provincie Vlaams-Brabant, die participeert in het Europees project BEAST, dat klimaatactieplannen werkelijkheid helpt worden.

Op dit moment hebben 33 gemeenten in Vlaams-Brabant een klimaatactieplan goedgekeurd. Dat plan moet gemeenten helpen om minstens 20% minder CO2 uit te stoten op hun grondgebied. Dat is een hele opgave, maar onder meer via het Europese project BEAST draagt de provincie Vlaams-Brabant ertoe bij dat de plannen ook worden uitgevoerd.

Acht gemeenten, Beersel, Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Bertem, Lubbeek, Londerzeel, Meise en Asse, kregen al intensieve coaching om aan een EPC-traject te beginnen’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ‘Beersel zal deze maand een EPC-facilitator aanstellen en Sint-Pieters-Leeuw volgt in februari’.

Het principe klinkt eenvoudig, maar de meeste gemeenten hebben veel begeleiding nodig om alle weerstanden en hindernissen te overwinnen. Dergelijke moeilijkheden uit de weg ruimen is net waar het Europese project BEAST (‘Beyond Energy Action Plans’) voor werd opgestart.
De partners helpen gemeenten in negen Europese landen om projecten van de grond te krijgen die energie besparen en het aandeel van hernieuwbare energiebronnen opkrikken. Het project ging in 2014 van start en heeft al tot meer dan 3 miljoen euro aan concrete investeringen geleid.

BEAST-logoDe komende jaren zou BEAST meer dan 40 miljoen euro aan investeringen moeten opleveren, die de uitstoot van meer dan 21.000 ton koolstofequivalent moeten vermijden. De investeringsprojecten die nu worden voorbereid, variëren van de energiezuinige renovatie van gebouwen en milieuvriendelijke waterkracht tot energiezuinige straatverlichting, biomassawarmtenetten, kleinschalige energieopwekking, de commercialisering van golfslagenergie en kleinschalige stroomnetten voor hernieuwbare energie.

Door deel te nemen aan BEAST krijgen we ook een goed beeld van die andere projecten en van de aanpak van de andere partners’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor internationale samenwerking. ‘Met die kennis kunnen we zelf nog een tandje bijsteken’.

Meer info: www.beastproject.eu of www.facebook.com/BEASTprojectEU

 
Reacties staat uit voor Beersel en Sint-Pieters-Leeuw kunnen goedkoop gebouwen energiezuinig maken dankzij Europees project

Geplaatst door op december 1, 2015 in actualiteit, milieu, natuur, nieuws, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags: ,

agenda: welke maatregelen kan Sint-Pieters-Leeuw nemen voor het klimaat?

klimaat-neutraal_Vlaams-BrabantSINT-PIETERS-LEEUW: – Op 14 september 2015 om 19.30 uur organiseert de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een klimaatlabo in het Kasteel Coloma, Joseph Depauwstraat 25.

We gaan op zoek naar acties en maatregelen die kunnen bijdragen tot de klimaatambitie van Sint-Pieters-Leeuw. Welke acties kan jij, als burger, samen met jouw bedrijf, vereniging… uitvoeren en dragen en op welke manier kan de gemeente dit faciliteren? We worden hierbij ondersteund door de provincie Vlaams-Brabant, Bond Beter Leefmilieu en Ecolife.
Er zijn zaken waar je misschien niet aan gedacht hebt, maar toch een grote invloed hebben: eet lokaal, eet biologisch, eet minder vlees, drink kraantjeswater, plant een boom of haag, wees een ambassadeur en deel je ervaringen!
We kunnen allemaal van elkaar leren! We hopen jullie massaal te mogen verwelkomen voor een goede start en een mooie toekomst.
Op 22/05/2014 besloot de gemeenteraad om het Burgemeestersconvenant te ondertekenen. Het doel is om tegen 2020 20 % minder CO2 uit te stoten.
Samen werken we aan een beter klimaat. Iedereen is betrokken. De overheid, bedrijven, burgers zijn allen verantwoordelijk voor ons klimaat. We willen en moeten elke burger betrekken. Het klimaatactieplan van Sint-Pieters-Leeuw is nog niet af. Daarom hebben we jouw inbreng nodig. Welke maatregelen en acties wil jij nog toevoegen aan ons plan? Waar kan het gemeentebestuur jou ondersteunen? Zit je in een vereniging die ook wil werken aan ons klimaat?

Dit kan per mail of telefoon naar de milieudienst: leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be; 02/371 63 53

 
Reacties staat uit voor agenda: welke maatregelen kan Sint-Pieters-Leeuw nemen voor het klimaat?

Geplaatst door op september 8, 2015 in Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags: , ,