2016-02-17-klimatprojectenVLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Ecolife gaan, samen met de provincie Vlaams-Brabant, in 2016 vijf innovatieve klimaatprojecten in Vlaams-Brabant begeleiden.
De projecten werden geselecteerd na een oproep naar alle Vlaams-Brabantse gemeentebesturen en staan symbool voor het lokale klimaatbeleid van de toekomst: vernieuwend, ambitieus, met een integrale aanpak en in samenwerking met verschillende organisaties. Het gaat om de klimaatprojecten in Asse, Diest, Herent en Liedekerke en het klimaatplatform van de gemeenten Beersel, Dilbeek, Gooik, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. De begeleiding is mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant.

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt dit project omdat hiermee de dynamiek versterkt kan worden die binnen de Vlaams-Brabantse gemeenten ontstaan is dankzij het Burgemeestersconvenant. Gemeenten zijn een belangrijke partner in ons streven naar een klimaatneutrale provincie”, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid.

Klimaatplatform Pajottenland en Zennevallei
Het Klimaatplatform ‘Pajottenland en Zennevallei’ brengt alle actoren (overheden, adviesraden, middenveld, verenigingen, bedrijven, landbouwers, gezinnen) in de gemeenten Beersel, Halle, Gooik, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw samen die actief zijn rond duurzame energie, mobiliteit, voedselvoorziening en duurzame economie. De krachten worden gebundeld om nieuwe acties rond klimaatneutraliteit en duurzame ontwikkeling te realiseren. Op die manier werkt dit Klimaatforum als een incubator rond lokaal klimaatbeleid en is het de motor van concrete klimaatacties.

Gemeenten willen tegen 2020 minstens 20% CO2 reduceren
Al deze gemeentebesturen hebben recent de Europese Burgemeestersconvenant ondertekend en geven daarmee aan dat ze tegen 2020 minstens 20% CO2 willen reduceren. Dit engagement vergt een integraal en doortastend lokaal klimaatbeleid, waarbij verschillende diensten heel nauw met elkaar samenwerken, maar daarbij ook alle kansen geven aan particuliere initiatieven. Alleen zo’n samenwerking levert innovatieve projecten op,” zegt Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu.
De provincie Vlaams-Brabant, BBL en Ecolife zetten al jaren in op lokaal klimaatbeleid. Gemeentebesturen zijn het ideale niveau om initiatieven van onderuit te stimuleren en om partners op lokaal niveau samen te brengen. Er zijn voorbeelden genoeg die aantonen dat klimaatbeleid ook vanuit het lokale niveau kan worden vorm gegeven. Getuige daarvan is de Vlaams-Brabantse klimaattop, waarbij 15 lokale klimaatpioniers werden vooruit geholpen door meer dan 200 vrijwilligers.

De provincie Vlaams-Brabant maakt 53.625 euro vrij voor dit project.

%d bloggers liken dit: