Corona-uitbraak vrije basisschool Jan Ruusbroec met de Britse variant

RUISBROEK: -Afgelopen vrijdag, 19 februari, werden in totaal 244 leerlingen, leerkrachten en begeleiders van de school Jan Ruusbroec en taalkamp Babbelkous getest op Covid19. Deze testing gebeurde door het UZ Antwerpen.
24 personen testten positief, waarvan 2 personeelsleden. Bij 23 van de 24 tests bleek het te gaan om het Britse variant.

Reeds eerder deze week legden 4 leerlingen en 7 personeelsleden van de school een positieve test af. Daarnaast werd ook de 3e kleuterklas en het 4e leerjaar eerder al gevraagd om zich te laten testen. Van deze testing zijn nog niet alle resultaten gekend.

Alle leerlingen die positief testten, moeten 10 dagen in isolatie en hun familieleden in quarantaine.

Omwille van organisatorische redenen – een te hoog aantal besmette leerkrachten – zal de 3e kleuterklas b en het 4e leerjaar volgende week sluiten en opnieuw openen op maandag 1 maart. Het eerste leerjaar (A en B) en zesde leerjaar sluiten voorlopig tot en met woensdag 24 februari de deuren. De school probeert, in de mate van het mogelijke, voor deze leerlingen afstandsonderwijs te voorzien.
De directie en alle partners blijven de situatie op de voet opvolgen en bijsturen waar nodig.
Deze beslissingen werden genomen in overleg met de directie van de school, het gemeentebestuur, de eerstelijnszone, het Agentschap Zorg en Gezondheid en het CLB.

Burgemeester Jan Desmeth: “Met 24 positief geteste kinderen en 2 leerkrachten, komt de teller op 28 leerlingen en 9 leerkrachten te staan.
Dit is dus een ernstige uitbraak en het is goed dat we massaal hebben getest met meer dan 240 tests! Zo kunnen alle positief geteste personen 10 dagen in isolatie gaan, hun gezinsleden in quarantaine. De negatief geteste personen kunnen maandag naar school. Zij zijn immers veilig, mede omdat de testing na de incubatieperiode plaats vond doordat het deze week krokusvakantie was.”

Directeur VBS Jan Ruusbroec, David Day: “Naar volgende week toe hebben we dan ook een planning opgesteld die haalbaar moet blijven voor de leerkrachten die nog actief zijn. Meeste afwezige leerkrachten zullen nog enkele dagen niet op school zijn omwille van ziekte of de verplichte quarantaine. Leerlingen die positief getest hebben mogen niet naar school komen en zitten verplicht hun quarantaine uit. Zij keren nadien pas terug als ze volledige genezen zijn.
Leerlingen die een besmetting in de familie hebben (vb broer, zus, mama, papa…) blijven in quarantaine en volgen het advies van de arts voor een tweede test. Normaal vindt deze na 7 dagen plaats.
Leerlingen die geen test hebben laten afnemen, zijn maandag 22/02/2021 niet welkom op school. Wij vragen nogmaals met aandrang om zich ook morgen nog te laten testen.
De leerkrachten zullen volgende week vooral inzetten op herhaling aangezien in deze klassen ook niet elke leerling zal aanwezig zijn.
Wij hopen met deze planning een goed evenwicht te hebben gevonden tussen gezondheid, haalbaarheid en organisatorische mogelijkheden.”

Van de positief geteste kinderen van het taalkamp Babbelkous, in zonnig Leven, zijn er slechts twee die elders naar school gaan. Deze gezinnen werden persoonlijk op de hoogte gebracht.
Deelnemers aan het taalkamp  die negatief getest hebben mogen maandag nog niet naar school aangezien zij tot begin deze week contacten hadden in het taalkamp. Vanaf dinsdag mogen ze dan terug naar school.

resultaten covid-19 testen: Geen Covid19 besmettingen in kleuterschool ’t Populiertje

2020-06-24-populiertje_02SINT-PIETERS-LEEUW: –   Vrijdagnamiddag 5/2 werden alle kleuters van de onthaalklas, de eerste en de tweede kleuterklas getest op Covid19. Ook de leerkrachten en de medewerkers van 3wplus werden getest.
Vandaag kreeg de gemeente de bevestiging, veel eerder dan verwacht, dat alle tests negatief zijn. Er is in de kleuterschool niemand besmet met Covid19.

Gemeente Sint-Pieters-Leeuw: “Eerder werd gemeld dat de school gesloten zou zijn voor de kleuters die moesten worden getest. Doordat we veel sneller dan verwacht de testresultaten kregen, kunnen de kleuters morgen reeds opnieuw veilig naar school.
Alle betrokkenen werden in kennis gesteld!
Alvast bedankt aan iedereen voor de medewerking en de positieve instelling! Hou het veilig!

123 kleuters en hun leerkrachten van ’t Populiertje werden met PCR neuswisser getest op covid-19

SINT-PIETERS-LEEUW – 123 van de 127 kleuters van de onthaalklas, de eerste en de tweede kleuterklasjes van de gemeentelijke basisschool ’t Populiertje hebben zich vrijdagnamiddag effectief laten testen met een PCR neuswisser door een mobiel team van UZA dat speciaal hiervoor naar Zonnig Leven kwam.

Een grote operatie in zonnig Leven na de besmetting bij een familielid van één kleuter, die de laatste dagen reeds preventief thuis was. Maar de gemeente zag het als een proportionele maatregel omdat er de laatste dagen heel wat symptomen waren bij kleuters van de onthaalklas, 1ste en 2de kleuterklas (wat kan wijzen op Covid, maar evengoed geen Covid kan zijn) en omdat het over de Britse variant gaat.
De test zelf met een fijne PCR neuswisser zorgde af en toe voor wat traantjes, maar als de kleuters nadien een knuffeltje mochten kiezen, was het leed snel vergeten.
Nu is het afwachten tot maandag op het resultaat van alle coronatests. Afhankelijk van de resultaten wordt maandag verder beslist wanneer de kinderen terug naar school mogen gaan.
De rest van de school mag ondertussen gewoon open blijven omdat het om laag-risicocontacten gaat.

Update 07/02/2021:resultaten covid-19 testen: Geen Covid19 besmettingen in kleuterschool ’t Populiertje

Aanpassing schoolreglement Leeuwse basisscholen

2020-02-09 Inhuldiging nieuwe sporthal en lokalen Den Top (35)SINT-PIETERS-LEEUW: – Net zoals ieder schooljaar moeten scholen een reglement voorzien dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de leerlingen/ouders regelt. Het schoolreglement voor het schooljaar 2020-2021 zal er echter iets anders uitzien dan de voorgaande jaren. De schoolraad keurde op 18 mei 2020 het nieuwe schoolreglement en de afsprakennota’s goed.

Het schoolreglement voor 2020-2021 bevat een aantal belangrijke nieuwe bepalingen betreffende de leerplicht en de taalkennis.

Leerplicht
Het vernieuwde reglement stelt dat leerlingen in het lager onderwijs of zes- en zevenjarige in het kleuteronderwijs altijd aanwezig moeten zijn, behalve bij gewettigde afwezigheid. Ook van vijfjarige kleuters verwacht men voortaan minstens 290 halve dagen aanwezigheid. Zo schuift de leerplicht op van 6 naar 5 jaar.

Taal
Bij de start van de leerplicht (5 jaar) zal de school voortaan voor elke leerling in het gewoon onderwijs een verplichte screening uitvoeren. De screening gaat na wat het niveau van de leerling is inzake de onderwijstaal. Deze screening kan nooit voor de inschrijving van de leerling uitgevoerd worden.
Op basis van de resultaten van de taalscreening, moeten leerlingen die het Nederlands onvoldoende beheersen een actief taalintegratietraject Nederlands volgen. De screening is niet verplicht voor anderstalige nieuwkomers.

Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als de leerling nog niet de leeftijd van 7 jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar zijn er een aantal bijkomende voorwaarden om te voldoen. Eén van de bijkomende voorwaarden focust op de taalkennis van de leerlingen. Bij een ongunstig advies van de klassenraad van de kleuterschool kan de leerling enkel worden toegelaten tot het gewoon lager onderwijs mits het doorlopen van een taaltraject.

Voor de leerlingen die geen kleuteronderwijs volgden, beslist de klassenraad van de school voor het lager onderwijs pas na een taalscreening of de leerling toelating krijgt tot het reguliere traject of een taalbad volgt in en het gewoon lager onderwijs.

an speeckaertAn Speeckaert, schepen van Onderwijs: “Vanaf 1 september zijn kinderen in België vanaf 5 jaar leerplichtig ( nu is dat 6 jaar). De bedoeling is dat kinderen maximaal voorbereid het lager onderwijs kunnen starten. Door de taalscreening Nederlands te vervroegen naar het begin van de leerplicht ( derde kleuterklas) wordt geprobeerd om de taalachterstand bij kleuters aan te pakken.”

Net zoals de vorige schooljaren kunnen de ouders de afsprakennota’s en het schoolreglement met inbegrip van het pedagogisch project raadplegen op de website van de scholen. Indien zij dit wensen, kunnen ze een papieren versie aanvragen.

Inschrijven: nieuw kleuterkoor Toddies

2020-02-15-affiche_toddiesonstageVLEZENBEEK: – Kom zingen in het nieuw kleuterkoor “Toddies” van OnOffStage vzw.

Voor showbeestjes van 4 tem 6 jaar.
• Inbegrepen: 5 repetitiemomenten: 11, 18, 25 januari & 1, 8 februari 2020 telkens van 10 tot 11 uur.
• Toonmoment, met live band, op de opendeurdag op 15 februari 2020 vanaf 11u30 in OC De Merselborre.
• Deelnameprijs 35 euro, gezinskorting vanaf 2de kind 25 euro.
• Meer info & inschrijven: www.onoffstagevzw.com

OnOffStage vzw is een muziekeducatieve vereniging die kinderen, jongeren en volwassenen op een creatieve manier in contact wil brengen met muziek, dans en drama.


Voor het eerst houdt OnOffStage een opendeurdag en kan je komen genieten van tal van optredens bij een hapje en een drankje!
Dit zal doorgaan op zaterdag 15 februari 2020 in O.C. De Merselborre, Schaliestraat 2, Vlezenbeek.

Wat staat er op het programma:
• 11u: deuren gaan open
• 11u30: Toddies on Stage (kleuterkoor)
• 13u: Deelnemers Get on Stage
• 15u: Pré showgroep
• 15u30: Showgroep
• 16u: Leerlingen Piano

Don Bosco gaat onstabiel B gebouw slopen en kleuterschool uitbreiden

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het schoolgebouw van Don Bosco aan de Hendrik Vanhouchestraat, bekend als blok-B, is sinds 2 februari 2017 buiten dienst daar er zich toen ten gevolge van barsten en scheuren stabiliteitsproblemen voordeden. Vermoed wordt dat door de wateroverlast van 2016 een deel van de funderingen werd aangetast.
De school wil blok-B nu slopen en de kleuterschool uitbreiden.
2019-12-13-don-Bosco_slopen-en-uitbreiden-kleuterschool_01
Luc Uylenbroeck, Directeur Vrije Don Bosco Basisschool:
Inderdaad, er is beweging gekomen in het dossier. Het is een lange weg geweest met veel ups en downs in de gesprekken met de verzekering. Uiteindelijk kwam het tot een minnelijke schikking. Dit was en is de snelste weg om vooruit te kunnen met de school. En dat is en blijft mijn grootste zorg en betrachting. Maar deze weg nam toch al gauw zo’n 3 jaar in beslag, dat was lang, te lang. Maar we konden niet anders.
Maar nu kan het dossier dus verder. We hebben een principe akkoord van Agion (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs). Het openbaar onderzoek hangt momenteel ook uit. En dan volgt nog de bouwvergunning en kan de bouw en eerst de sloop starten. We bouwen aansluitend op de nieuwbouw verder.

2019-12-13-don-Bosco_slopen-en-uitbreiden-kleuterschool_02• Eén klaslokaal (voor de klas die nu in de klascontainer zit).
• Eén bergruimte
• Eén leraarskamer
• Eén overleg ruimte
• Eén groot sanitair blok
• Eén stookplaats (want deze is nu nog ondergebracht in de B-blok (gele gebouw)
• En dan vervolgens langsheen de straatkant waar nu het gele gebouw staat een turnzaal.

Lagere school komt volledig in vroeger klooster


Luc Uylenbroeck: “Bovendien zullen wij vrij snel de D-blok (vroeger klooster) beginnen te verbouwen zodat we de hele lagere school in dat gebouw kunnen onderbrengen.
We komen dus stap voor stap dichter bij de ideale situatie. Onze volledige basisschool (KS en LS) op één site, weliswaar doorgesneden door de Mekingenweg.
We streven er naar op ‘het parkuitzicht’ rond het vroeger klooster te bewaren. Weliswaar zullen we een deel moeten verharden als speelplaats. Maar een grote tuin moeten we toch behouden. Dat schept rust voor de kinderen.

Een tijdspad is moeilijk, hangt van veel factoren af (openbaar onderzoek, bouwvergunning, aanbesteding, aannemer, ….) Wij hopen toch om dit schooljaar het gele gebouw (blok B) nog te slopen en dan aansluitend te kunnen starten met bouwen.
Ideaal zou zijn dat we volgend schooljaar de uitbreiding van de kleuterschool kunnen bouwen en dat ook kunnen afronden. Vervolgens of misschien tegelijkertijd ook de D-blok aanpakken. Maar dit is een ruime schatting.
Ik zou graag een eindpunt zetten tijdens het schooljaar 23 – 24, maar dan gaat het over buitenaanleg, …

Zie onze eerder gepubliceerde artikel:
22/03/2019 – mogelijk verhuist lagere school Don Bosco naar voormalige klooster aan de Garebaan
30/08/2018 – verzekeringsmaatschappijen talmen in schadedossier blok-b Don Bosco
03/02/2017 – 1ste graad Don Bosco verhuist tijdelijk tgv stabiliteitsproblemen in het schoolgebouw
02/02/2017 – B-Blok schoolgebouw Don Bosco tijdelijk buiten gebruik door barsten

Puur Natuur vanaf 2 september in Molenborre

SINT-LAUREINS-BERCHEM: – Voor de 36 kleutertjes van Puur Natuur wordt maandag 2 september 2019 wel een heel spannende dag. Zij gaan dan niet naar hun vertrouwde locatie in de Gaasbeekstraat naar school, maar trekken naar de Molenborrestraat waar de leerkrachten hun opwachting maken in twee nieuwe klasjes in de Molenborre die werd omgebouwd tot  ‘brede school’; een school die ook buiten de klasuren openstaat voor verder gebruik als ontmoetingsruimte.
2019-08-30-Puur-Natuur_Molenborre_01
De Molenborre werd het voorbije jaar gestript, verbouwd en kreeg een nieuw gedeelte. Het gebouw krijgt daarmee zijn oorspronkelijke functie terug; jaren geleden deed de locatie al dienst als het gemeenteschooltje van Sint-Laureins-Berchem.

In de nieuwe dorpsschool zijn er op de gelijkvloerse verdieping twee kleuterklassen, de nodige sanitaire voorzieningen en een nieuwbouw achteraan van 10,5 op 5 meter die dient als speelruimte en waar de kleuters ook zullen eten en de voor- en naschoolse opvang zal plaats hebben. Deze nieuwe ruimte die op dezelfde hoogte gebouwd werd als de 2 klaslokalen is ook toegankelijk via een aparte ingang zodat deze ruimte ook gebruikt kan worden door verenigingen.
Op de verdieping vinden we het leraarslokaal, een opslagruimte en een technische ruimte.

De omheinde speelplaats ligt aan de voorkant van de school zoals in de Franse scholen gedaan wordt. Zo krijgt het een inbedding in het dorp.
Meer info: www.sint-pieters-leeuw.be/den-top/puur-natuur


Zie ook onze eerder gepubliceerde artikels:
24/06/2019 – laatste schoolfeest van Puur Natuur in Oudenaken
30/8/2018 – verbouwing van de Molenborre tot gemeenteschool gaat van start
24/02/2017 – toekomst kleuterschool Puur Natuur in Molenborre krijgt vorm
26/6/2015 – gunningswijze voor de werken aan de Molenborre bekend

agenda: Mild ouderschap – lezing door Nina Mouton

2019-05-21-affiche-mildouderschapVLEZENBEEK : – In het kader van de Week van de Opvoeding organiseert het Huis van het Kind op dinsdag 21 mei 2019 een lezing van psychologe, Nina Mouton, over ‘mild ouderschap’.

Kinderen opvoeden … Hoe doe ik dat en doe ik dat nu wel goed? Ouders zitten vaak met veel vragen.
Tijdens deze lezing houdt Nina Mouton een warm pleidooi voor mild ouderschap. Ze vertelt hoe mild
ouderschap je als ouders sterker kan maken, hoe je dit – samen met je partner – kan bereiken en hoe je niet alleen voor je kinderen maar ook voor jezelf mild kan zijn.
Wanneer: Dinsdag 21 mei 2019 om 19.30 uur.
Locatie: De Merselborre, Schaliestraat 2 te Vlezenbeek.
Inschrijven via: www.sint-pieters-leeuw.be/Nina-Mouton

inschrijven: Paaseierenraap Buurthuis 1601

2019-04-05-flyer-paaseierenraap-buurthuis1601RUISBROEK: – Op vrijdag 5 april 2019 om 16.00 uur organiseert Buurthuis 1601 haar 4de Paaseierenraap.

Voor kinderen tot 12 jaar begeleid door een ouder of een volwassene.
Inschrijven verplicht voor 3/4/19 via buurthuis1601@groepintro.be of 0472 46 07 67 (Sofie).
De Paaseierenraap gaat door op de speelweide aan Sporthal AJ Braillard in de Wandelingstraat te Ruisbroek.
2019-03-13-kalendermaart

agenda: Famuzedag

2018-08-09-archief-FamuzedagVLEZENBEEK: – Er zijn nog enkele plaatsjes vrij voor de Famuzedag op 21 augustus 2018 in de Merselborre te Vlezenbeek! Voor kleuters vanaf 3 jaar.

Creatieve themadag met verschillende workshops rond muziek, expressie en beweging.
Opvang voorzien vanaf 8u, start om 9u, toonmoment om 15u45, avondopvang tot 17u.
Prijs:€40 – vanaf het tweede gezinslid €30
Info en inschrijving via www.onoffstagevzw.com

agenda: Kleuterhappening 18 februari 2018

RUISBROEK: – De sporthal van Ruisbroek wordt op zondag 18 februari 2018 van 14 tot 17 uur omgetoverd tot een grote speeltuin voor de allerkleinsten.


Springkastelen, puzzels, treintjes, autootjes, bouwblokken, klim- en klauterparcours en nog vele andere spelen staan garant voor een spetterende namiddag! Onder begeleiding van hun ouders kunnen de kinderen er volop ravotten!

Prijs: 3 euro per kleuter. Inschrijven ter plaatse!
Ouders dienen aangepast schoeisel te voorzien om in de zaal rond te lopen.
Waar: Sporthal A.J. Braillard – Wandelingstraat 54 – 1601 Ruisbroek
Meer info: 02 371 14 20 – sportdienst@sint-pieters-leeuw.be

Kleuters turnen samen met bewoners WZC Zilverlinde

ZUUN: – Ook dit jaar zullen de kleutertjes van de Leeuwse scholen ’t Populiertje en Sint-Lutgardis samen met de bewoners van het woonzorgcentrum Zilverlinde de benen strekken!


De kleuters van ’t Populiertje hadden er deze namiddag veel zin in om samen met de ouderen op de afdelingen heuvelland en zonnedal van WZC Zilverlinde samen te turnen.

Deze diashow vereist JavaScript.


Nadien mochten ze genieten van een koekje en een drankje.

inschrijven: watergewenning en zwemschool voor peuters en kleuters

2017-10-30-affiche_watergewenningSINT-PIETERS-LEEUW: – Op 30 en 31 oktober en 3 november 2017 (herfstvakantie) organiseert de sportdienst in zwembad Wildersportcomplex sessies “watergewenning en zwemschool” voor peuters en kleuters tusen 2 en 6 jaar.

Watergewenning voor peuters van 2 tot 4 jaar
van 9.30 tot 10.00 uur of van 10.00 tot 10.30 uur

Zwemschool voor kleuters van 4 tot 6 jaar
van 11.00 tot 11.30 uur of van 11.30 tot 12.00 uur

Ouder of begeleider moet mee in het zwembad, maar hoeft niet mee in het water.
15 euro voor 3 lesdagen – Inbegrepen: ingang zwembad, lesgever en verzekering.
Inschrijven via: www.sint-pieters-leeuw.be/sport (Ticket Gang)
Meer info: sportdienst – 02 371 14 20 sportdienst@sint-pieters-leeuw.be

Ouderraad Don Bosco Sint-Pieters-Leeuw start met crowdfunding actie

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Ouderraad Don Bosco Sint-Pieters-Leeuw start met een crowdfunding actie voor de realisatie van een afdak op de speelplaats van de kleuters en eerste graad.
2017-10-09-crowdfunding_01
2017-06-08-Don-Bosco_SPL_school-blokBDe kleuterschool van Don Bosco in Sint-Pieters-Leeuw werd vorig jaar getroffen door het noodweer, dat eveneens een groot deel van de gemeente onder water zette. Op het eerste zicht leek de schade goed mee te vallen. Dankzij de leerkrachten, vele ouders, buren en sympathisanten waren de klassen weer snel in orde. Maar later bleek de schade groter dan verwacht en werd een schoolgebouw en het overdekte gedeelte van de speelplaats onbegaanbaar verklaard.

Ouderraad Don Bosco: “De herfst is in het land en daar hoort veel regen en wind bij. Jammer genoeg kunnen onze kleuters en eerste graad niet schuilen of spelen zonder met moddervoeten naar huis te gaan. Momenteel brengen de kinderen veel speeltijden door in de klas maar frisse lucht heeft iedereen nodig. Daarom hebben we u steun(ouders, grootouders, buren, vrienden, bedrijven…) nodig.
Wij starten daarom met een crowdfunding. Met jullie steun proberen we te zorgen voor een afdak en wat opknapwerken aan de tuin. Elke euro telt! Surf naar https://www.worldofcrowdfunding.com/help-jij-onze-school-terug-opbouwen voor verder informatie! Alvast bedankt!

Als de ouderraad 7.500€ kan inzamelen, kunnen ze een afdak bouwen zodat de kinderen beschutting hebben voor de regen.
Met nog 6.000€ extra kunnen ze de tuin waar eerste graad nu in moet spelen, voorzien van een omheining zodat ze de straat niet op kunnen lopen.
Met nog eens 10.000€ extra kunnen ze een gedeelte van de tuin verharden; nu is dit soms een echte modderpoel.

Toekomst kleuterschool Puur Natuur in Molenborre krijgt vorm

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-LAUREINS-BERCHEM: – Donderdagavond keurde de gemeenteraad het bestek voor de verbouwing van de Molenborre tot gemeenteschool goed.
Dit project is een promotiebouwdossier dat zal worden gegund via een open offerteaanvraag. De raming bedraagt 663.160,43 euro, btw incl.
2017-02-23-kleuterklassen_molenborre-15
In het masterplan Leeuws gebouwenpatrimonium stond reeds vooropgesteld dat de school Puur Natuur bleef bestaan als dorpsschooltje. Belangrijk was dat er een goede doorstroming werd gegarandeerd naar de basisschool en dit omdat de afstand een belangrijk criterium is bij de toewijzing van de beschikbare plaatsen in de lagere scholen. De kinderen van Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem dreigden daardoor overal uit de boot te vallen. Inmiddels werd de school verbonden aan ‘Den Top’ aan de Garebaan en is de doorstroming gegarandeerd.
Dat impliceert wel dat de gemeente Den Top op termijn zal moeten uitbreiden.

Ook in de toekomst zal de school Puur Natuur worden behouden. De kleuters zullen vermoedelijk in het voorjaar van 2018 hun intrek kunnen nemen in de Molenborre in Sint-Laureins-Berchem. De Molenborre was vroeger reeds de dorpsschool van Berchem.
Eens de kleuterschool verhuist is zal de gemeente het gebouw in Oudenaken verkopen.

2017-02-23-kleuterklassen_molenborre-04-plan_puur_natuurLucien Wauters, schepen voor gebouwen:”Het ontwerp voor de verbouwing van de Molenborre werd afgeleverd door ontwerper Osk-Ar. Het architectenbureau en Projectbegeleider Haviland zorgden voor een administratief en technisch bestek.
Het bouwproject omvat zowel het strippen en de verbouwing van het bestaand gebouw als het bouwen van een nieuw gedeelte en de aanleg van het privaat domein.
Het volledige project zal worden uitgevoerd als promotiebouw met een Build & finance programma. Er zal een promotor  worden gezocht die zal instaan voor de realisatie en de financiering van het project.

Gunther Coppens, schepen voor Onderwijs: “In deze dorpsschool voor maximaal 40 kleuters komen op de gelijkvloerse verdieping twee kleuterklassen en een nieuwbouw achteraan van 10,5 op 5 meter die zal dienen als speelruimte en waar de kleuters ook zullen eten en de voor- en naschoolse opvang zal plaats hebben. Deze nieuwe ruimte die op dezelfde hoogte zal gebouwd worden als de 2 klaslokalen zal ook toegankelijk zijn via een aparte ingang zodat deze ruimte en een nieuwe keuken ook gebruikt kunnen worden door verenigingen. Dit past volledig bij het principe van ‘brede school’.
Op de nieuwe te bouwen verdieping komt het leraarslokaal en de nodige ruimte voor technieken en opslag en stockage.
De speelplaats zal aan de voorkant van de school komen zoals in de Franse scholen gedaan wordt. Zo krijgt het een inbedding in het dorp.”

Tine Coeck,directrice Den Top & Puur Natuur: “We zijn blij dat we inspraak kregen bij het bedenken van de inrichting. Zo konden we hier en daar wat bijsturen om alles praktisch in te richten. Zo bevinden de 2 klasjes zich naast elkaar zodat de 2 juffen contact hebben met elkaar wat handig is bij kleuters. Ook de aangepaste sanitaire voorzieningen in elk klasje is echt wel nodig want een ongelukje is snel gebeurd. Ja we zien nu reeds uit om ons intrek te kunnen nemen in het vernieuwde gebouw!

Deze diashow vereist JavaScript.

kleuterhappening

ZUUN: – Zondagnamiddag leefden meer dan 140 kleuters zich uit in Sporthal Wildersportcomplex die omgetoverd was tot een groot speelparadijs.
2017-02-12-kleuterhappening_15
De kleuters konden zich uitleven met een groot aanbod aan kindvriendelijk speelmateriaal zoals: springkastelen, klim-en klauterparcours, fietsen, grote bouwblokken, leuke puzzels,… Dit alles in een organisatie van Sportregio Zuidwest Rand en de Sportdienst van Sint-Pieters-Leeuw.

Deze diashow vereist JavaScript.

agenda: Kleuterhappening

2016-02-28-kleuterhappening_Ruisbroek_22ZUUN: – Op zondag 12 februari 2017 wordt de Sporthal Wildersportcomplex omgetoverd tot
een groot speelparadijs voor de allerkleinsten met een groot aanbod aan kindvriendelijk speelmateriaal.

springkastelen, klim-en klauterparcours, fietsen, grote bouwblokken, leuke puzzels,…

De kleuters moeten onder begeleiding zijn van minstens 1 volwassene. Gelieve de zaal enkel te betreden met aangepast schoeisel zoals sportschoenen of turnpantoffels.

Voor: kinderen van 3 tot 6 jaar.
Uur: Van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Waar:Sporthal Wildersportcomplex, Sportlaan 11,1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Prijs: 3 euro per kleuter.
Inschrijving: ter plaatse. De cafetaria zal ook open zijn.
Organisatie: Sportregio Zuidwest Rand
Meer info: Sportdienst Sint-Pieters-Leeuw 02 371 14 20, sportdienst@sint-pieters-leeuw.be

kleuters maakten veel plezier tijdens de regionale kleuterhappening

RUISBROEK: – De Sportregio Zuidwest-Rand organiseerde ism de sportdienst van Sint-Pieters-Leeuw deze namiddag in sporthal AJ Braillard een regionale kleuterhappening.
2016-02-28-kleuterhappening_Ruisbroek_18
De kleuters haalden hun hartje op in de springkastelen, op de paarden-fietsjes, pedalo’s, ballenbad, doolhof, klim- en klauterparcours, …  Iets rustiger ging het er aan toe in de blokken en puzzelhoek.

Deze diashow vereist JavaScript.

agenda: Regionale kleuterhappening 28 februari 2016

2016-02-28-affiche-kleuterhappeningRUISBROEK: – De Sportregio Zuidwest-Rand organiseert op zondag 28 februari 2016 in sporthal te Ruisbroek de regionale kleuterhappening, doorlopend van 14 tot 17 uur.

De happening is voor kleuters van 3 tot 6 jaar, onder begeleiding van de ouders.
De kleuters vinden er een uiteenlopend aanbod van springkastelen, fietsjes, pedalo’s, ballenbad, doolhof, klim- en klauterparcours … . Iets rustiger gaat het er aan toe in de puzzel- en knutselhoek, telkens met deskundige animatoren.
Het aanbod is zeer uitgebreid, gevarieerd en kindvriendelijk, kom dus gerust eens een kijkje nemen!

Inschrijven kan ter plaatse. Deelnameprijs: € 3,00 per kleuter.
Sporthal A.J. Braillard – Wandelingstraat 54, 1601 Ruisbroek
Meer info: sportdienst Sint-Pieters-Leeuw 02-334 21 61 – sportdienst@sint-pieters-leeuw.be

inschrijven Circomotoriek

2016-01-09-affiche_circusreeksSINT-PIETERS-LEEUW: – In de reeks Circomotoriek dompelen we jou samen met je kleuter (4j-5j) onder in de circuswereld met een plezierige mix van bewegingspelletjes en acrobatie op kleutermaat.

De circusreeks is een plezierige mix van acrobatie en beweging. Van simpel naar spectaculair, maar altijd veilig en voor iedereen haalbaar! De (b)engeltjes leren samen met papa, mama, grootouder,… bewegen en fijne opdrachten uit.

Wanneer:
ZA 9 januari 2016 van 10.00 tot 12.30 uur
ZA 23 januari 2016 van 10.00 tot 12.30 uur
ZO 31 januari 2016 van 10.00 tot 12.30 uur
ZO 7 februari 2016 van 10.00 tot 12.30 uur
Prijs: € 60.0
Organisatie: Jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw en circus zonder handen
Waar: Laekelinde, Lotstraat 6 te Sint-Pieters-Leeuw
Contact: jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be – 02 370 28 80

25 koppeltjes beloven eeuwige vriendschap

RUISBROEK: – Al twee weken lang viert de liefde en valentijn hoogtij in de kleuterschool Jan Ruusbroec. De kleuterleidsters vertrokken vanuit het verhaal ‘Omdat ik je zo lief vind,…’ om het thema te introduceren. Eigenlijk vormt het trouwfeest met de belofte ‘eeuwige vriendschap’ de afsluiting van het thema.
2015-02-13-eeuwige-vriendjes-in-Ruisbroek
Het gonsde de voorbije dagen in de verschillende kleuterklassen van de bedrijvigheid: uitnodigingen schrijven, trouwringen maken, bruidsboeketjes knutselen, kledij omtoveren tot feestelijke accessoires. De jongste kleuters werden uitgenodigd om de plechtige ceremonie, waarop de vriendschap officieel wordt bezegeld, bij te wonen.

Deze diashow vereist JavaScript.


Nadien volgde de openingsdans en de receptie. De Heilige Valentijn keek vanop een afstand toe en zag dat het goed was,…

6 koppeltjes traden in het huwelijk in Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – Met valentijn voor de deur traden deze voormiddag 6 koppels uit de 3de kleuterklas van de Ave-Mariaschool in de kerk van Vlezenbeek, onder het goedkeurend oog van Pater Sus, in het huwelijk.
2015-02-12-trouw-Ave-Maria_31
In de Ave Maria school strandde op 5 februari cupido neer in de derde kleuterklas en schoot er goed raak. Zes koppels uit de derde kleuterklas traden er donderdagvoormiddag na heel wat voorbereidingen in het huwelijk.
Het werd voor alle kleuters, juffen, ouders, grootouders en vrienden een onvergetelijke dag.
Bekijk de uitvoerige fotoreportage van Julien (het laden van de vele foto’s kan even duren):

Deze diashow vereist JavaScript.

Inschrijvingen schooljaar 2014-2015

SINT-PIETERS-LEEUW: – Wil je je kind inschrijven in een Leeuwse basisschool voor schooljaar 2014-2015? Dan moet je je tussen 3 en 28 februari 2014 aanmelden via de website http://aanmelden.sint-pieters-leeuw.be.
logo-scholengemeenschappen_sint-pieters-leeuw
De Leeuwse basisscholen van alle netten werken nu met een centraal aanmeldingsregister.
Dit betekent dat je je kind eerst zal moeten aanmelden via internet [1] en pas vervolgens op afspraak kan inschrijven in de school zelf.

De scholen hebben hiervoor gekozen omdat de ouders op deze manier meer tijd krijgen om hun kind in te schrijven. Gedaan met het principe “eerst komt, eerst maalt”. Er zal dus ook niet meer gekampeerd moeten worden aan de schoolpoort! Daarenboven wordt er gewerkt met twee criteria: de schoolkeuze en de afstand domicilieadres van de leerling. Hierdoor kunnen de kinderen uit de omgeving van de school voorrang krijgen, waardoor de scholen opnieuw buurtscholen worden.

Wens je je kind voor het eerst in te schrijven voor het schooljaar 2014-2015? Of gaat je kind veranderen van school? Dan moet je je kind aanmelden tussen 3 en 28 februari 2014. Als je kind nu al in een school is ingeschreven en daar blijft, hoef je niets te doen.

Let op! Als jouw kindje geboren is eind 2012, moet je je zeker ook aanmelden! Jouw kindje stapt dan in op 1 september 2015.

Bij het aanmelden zal je de kans krijgen om vier scholen op te geven in volgorde van voorkeur. Het is belangrijk dat je verschillende scholen opgeeft! Als je maar één school opgeeft en er is in deze school geen plaats meer, zal je kind niet aangemeld zijn.
http://aanmelden.sint-pieters-leeuw.be
 [1]  Geen internet thuis? Geen probleem, je kan terecht in het OCMW, de bibliotheek of het buurthuis!

schepen van onderwijs helpt voormiddag mee in kleuterklas

SINT-PIETERS-LEEUW: – schepen van onderwijs Gunther Coppens ging een voormiddag meehelpen in een kleuterklas om zelf eens te ondervinden hoeveel werk erbij komt te kijken.
2014-01-06-schepen-helpt-in-kleuterklas_01
Schepen van onderwijs: Gunther Coppens: ” Uit respect, maar vooral als iemand die wil leren, ben ik deze voormiddag gaan meehelpen in de onthaalklas van Den Top, Sint-Pieters-Leeuw. Er kwamen deze morgen, na de kerstvakantie, 8 nieuwe kindjes bij en dat maakt een totaal van 27 kinderen. 27 kleine mannen en ‘vrouwtjes’ in de klas dat wou ik zelf wel eens aan den lijve ervaren bij Juf Kirsten.

De schepen hielp mee met de jasjes uitdoen, het troosten van de eerste kindjes en ja na 2 minuten spelen moest ook het eerste kindje reeds naar het toilet.
Het werd een leerrijke ervaring om te zien hoe de kleuterjuffen hun klasje een hele dag runnen.
2014-01-06-schepen-helpt-in-kleuterklas_02 2014-01-06-schepen-helpt-in-kleuterklas_03

agenda: Watergewenning voor kleuters

SINT-PIETERS-LEEUW: – Niet meer bang in het water, leren drijven. Samen met ouder of begeleider in het bad voor kleuters tussen 3 en 6 jaar.
Maandag 29 oktober 2012 – dinsdag 30/10 – woensdag 31/10 elke dag van 9.30 tot 10.00 uur of van 10.00 tot 10.30 uur.
deelnameprijs: € 15,00 voor drie lesdagen – inbegrepen: ingang zwembad, lesgever, verzekering.
Inschrijvingen en info bij de sportdienst van Sint-Pieters-Leeuw: 02 334 21 61 – sportdienst@sint-pieters-leeuw.be

Slaapwel kleuters van Don Bosco

SINT-PIETERS-LEEUW: – De  kleuters van Don Bosco Sint-Pieters-Leeuw overnachten op school.
Vanavond, vrijdag 15 juni, luisterden de kleuters van de derde kleuterklas niet naar het belsignaal om naar huis te gaan. Voor één keer mochten ze in de school blijven spelen en zelfs overnachten.
   
Ze doen dit om hun afscheid te vieren van de kleuterschool. Ook maken ze kennis met de juffen van het eerste leerjaar.
Er stonden een heleboel leuke spelletjes op het programma. Ook bracht meester Luc zijn gitaar mee om liedjes te zingen.
Nadat ze hun buikjes rond hadden gegeten aan lekkere spaghetti en een verrassingsdessert mochten ze nog naar een filmpje kijken. Straks gaan ze slapen en misschien wel snurken… Het belooft een spannende nacht te worden.
  Zaterdagmorgen is het dan weer tijd om met mama of papa naar huis te gaan en het hele verhaal van het schoolse nachtje te vertellen.

agenda: 19de regionale kleuterhappening

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op zondag 4 maart 2012 van 14.00 tot 17.00 heeft in sporthal Wildercomplex de ’19de regionale kleuterhappening’ plaats van sportregio Zuidwest Rand: Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Halle, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw.

Met allerhande materiaal wordt de sporthal omgetoverd tot een groot speelparadijs.

Voor Kleuters van drie tot zes jaar, onder begeleiding van ouders of grootouders.

Programma:  Springkastelen – Puzzelen, bouwen – Treintjes en auto’s – Fietsjes, pedalo’s – Doolhof-, klim- en klauterparcours – Tattoos – Vrij spel (schildpadjes, klossen, tonnen, …) – Ballonplooier.

Prijs: 3 euro per kleuter (inschrijven ter plaatse)
Locatie: Wildersportcomplex, Sportlaan 11 te Sint-Pieters-Leeuw

kleuters Ave–Maria Vlezenbeek nemen hun intrek in nieuw gebouw

VLEZENBEEK: – Vanmorgen was de grote dag voor de167 kleuters van de Ave –Mariabasisschool in Vlezenbeek. Ze kwamen voor een laatste keer samen in de hoofdschool (Dorp 48) en vertrokken dan in stoet naar de nieuwe kleuterschool in de Laudinnestraat 5. Ze werden uitgewuifd door de leerlingen van de lagere school.

nieuwe kleuterschool Ave-Maria Vlezenbeek

In 1997 werd het dossier voor de kleuterschool geopend maar pas in juni 2010 werd de eerste steen door de kinderen gelegd.
Door de late verhuis van de kleuters zaten sinds 2001 4 klassen van de lagere school in containers. Nu de kleuters verhuist zijn zullen de leeggekomen klassen gerenoveerd worden tegen het begin van het volgend schooljaar.

 Directrices Viviane De Win en Valentine Decorte: “ Het is vandaag voor de kleuters een grote dag. Ze verhuizen naar hun nieuwe school die heel modern ingericht is. 

Er is een grote plyvalente zaal en 7 klasjes. 2 klasjes voor de allerkleinsten op het gelijkvloers en 5 klasjes op het eerste verdiep waar ook een ruim terras is. Verder is er het nodige sanitair en heel wat nieuw materiaal. We zijn blij dat we kunnen verhuizen want we hebben heel wat kleuters en na elke schoolvakantie komen er nog bij. Dit nieuwbouw project leeft echt bij de kinderen ook die van de lagere school. Van op de speelplaats zagen ze de vorderingen en de werf werd ook regelmatig door klassen bezocht zo staken de kinderen heel wat op zoals bijvoorbeeld over isoleren. De kinderen van de lagere zullen denk ik wel de kleuters wat missen op de speelplaats want er werd heel wat met hen gespeeld.

Zo meteen vertrekken we met de kleuters en zullen ze uitgewuifd worden door de lagere. De kleuters zelf zijn vorige week al eens naar het nieuwe gebouw gaan kijken om al wat te wennen maar nu dat de juffen en heel wat vrijwilligers alles verhuist hebben zullen ze toch in een hele toffe omgeving terecht komen. Nadat ze verhuist zijn gaan we ze wat laten wennen met hun juf aan hun nieuwe klasjes en deze namiddag houden we dan voor de kleuters zelf een receptie dus heel de dag feest!.”


Nadat elke klas het lintje aan zijn deur doorgeknipt had verkenden de kleuters hun nieuwe klasje en ze hadden er al snel zin in. We hoorden  gezang in een klasje en de oudste kleuters verkenden hun eigen Mezzanine. Inderdaad zij hebben er nog een extra verdiep bij waar een knus hoekje werd ingericht en waar ze samen kunnen luisteren naar de verhaaltjes van juf.

Willy Nechelput en Henri Hemelings volgden voor de school de voorbije jaren de bouw op zodat de kinderen vandaag probleemloos in hun nieuwe ‘paleis’ konden binnen treden.
 Willy Nechelput: “ We zijn fier op de realisatie die heel wat moderne technieken bevat. Zo is er een ventilatiesysteem van het type D , duur maar heel comfortabel. Zo wordt er 10.000kubieke meter lucht per uur ververst. Zo zullen de kleuters niet in duffe lokalen zitten . Het is dus geen airo, de verse lucht wordt geconditioneerd.
Henri Hemelings : “De achterkant van het gebouw is op het zuiden gericht en alle klasjes hebben daar ruime ramen en zonnewering. En die zon doet haar werk bijvoorbeeld vorige zaterdag scheen de zon en het was hier reeds een gezellige temperatuur. In de winter zal de zon voor extra warmte zorgen en in de zomer zal de warmte buiten gehouden worden. Aan de voorzijde van het gebouw, de noordkant dus, bevinden zich dan al de gangen. ”
Willy en Henri: “ Met deze nieuwbouw hebben we moeten voldoen aan honderden regels. Zo beschikken we nu ook over een lift voor gehandicapten. Er is een douche aanwezig,…
Ik geloof dat we de werf de voorbije jaren zo’n 800 keer bezocht hebben om alles op te volgen.
Op sommige dagen was het zelf nodig om 5 keer langs te komen.
En je weet op een werf kom je onverwachte zaken tegen. Zo was het reeds bij aanvang van de werken. Op deze plaats stond vroeger een oude melkerij men had die in de tijd afgebroken maar alles onder de grond gestoken. Dus voor de aannemer kon starten met het plaatsen van 60 heipalen moest al die rommel er eerst uit. Dat zijn zaken die je niet op voorhand kunt inschatten, maar toch weer zorgen voor een meer kost.
De volgende fase is nu de aanleg van de tuin. Door het vriesweer staan we daarmee achter.
Er komt een ruime verharde speelplaats waarvan een groot stuk overdekt. En daarachter groen.

Op 25 maart 2012 wordt de kleuterschool plechtig geopend.
En op zaterdag 02 juni 2012 gaat het schoolfeest door in de grote tent in de pastorietuin.

Meer info: www.ambvlezenbeek.be

LDC Negenhof versierde cupcakes met kleuters

NEGENMANNEKE: – Tijdens de maand januari kregen de bezoekers van het Lokaal dienstencentrum Negenhof de kneepjes van het versieren van cupcakes aangeleerd. Vanmiddag gaven ze hun opgedane kennis door  aan de kleuters van de Sint-Stevenschool. Ze leerden de jonge ‘bakkers’ heel wat technieken bij.

 De kleutrers van de Sint-Stevenschool maakte echte kunstwerkjes van hun cupcakes.
Eén cupcake werd mooi ingepakt om thuis aan mama en papa te tonen wat ze gemaakt hadden. De rest werd zoals het grote koks betaamd geproefd en goed bevonden.
Centrumverantwoordelijke, Els Aerts :” Al verscheidene jaren werken we samen met de school uit de buurt. Enkele keren per jaar komt er een klas langs. Zo leren de kinderen reeds van jongs af waar het Lokaal Dienstencentrum is en samen met onze mensen organiseren we dan een hobby namiddag, of geven de leerlingen van het zesde leerjaar een voorstelling.”

Petra Clabots van het animatie-team vult aan: “ Ook onze senioren kijken steeds uit naar zo een namiddag. Samen met kinderen eens een hobby activiteit te doen, zoals vandaag met de kleuters is ook voor hen heel leuk.
Senioren die geen kleinkinderen hebben bloeien op zo een namiddag helemaal open daar ze zich samen met het jonge volkje kunnen amuseren.”

Als verassing kwam er nog een ‘piep klein konijntje’ langs voor de kleuters.
Buiten de cupcakes activiteit heerste er overal in LDC Negenhof een gezellige drukte.
Zo was er ook nog line-dance, kaarters, Rummikub en maakte men zich klaar voor de computerles.

 
Stap zeker eens binnen in LDC Het Negenhof.
Open van 10.00 uur tot 17.00 uur., Sint-Stevensstraat te Negenmanneke
Els Aerts, centrumverantwoordelijke, els.aerts@ocmwspl.be – 02 332 59 53

Inschrijvingen basisscholen schooljaar 2012-2013

SINT-PIETERS-LEEUW/HALLE/BEERSEL: – Zet uw oogappel dit of volgend schooljaar de grote stap naar de kleuter- of lagere school? Zorg er dan voor tijdig in te schrijven. Alle Leeuwse basisscholen werken met dezelfde inschrijvingsperiode. Hou daar rekening mee!

Wie kan worden ingeschreven?
Kinderen die geboren zijn vóór 1 januari 2011, ook kinderen dus die pas effectief starten op 1 september 2013.
Kinderen die al ingeschreven zijn in een basisschool (= kleuter- en lager onderwijs), maar ervoor kiezen naar een andere school te gaan.
Kleuters vanaf 2,5 jaar kunnen instappen op:
3 september 2012 (na de zomervakantie);
5 november 2012 (na de herfstvakantie);
7 januari 2013 (na de kerstvakantie);
1 februari 2013;
18 februari 2013 (na de krokusvakantie);
15 april 2013 (na de paasvakantie);
13 mei 2013 (na Hemelvaart).

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet uw kind:
zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar;
het voorafgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een erkende Nederlandstalige kleuterschool en minstens 220 halve dagen aanwezig zijn geweest. Is dit niet het geval, dan zal uw kind een proef moeten afleggen die naar de kennis van het Nederlands peilt.
Hoe inschrijven?
De inschrijvingen gebeuren steeds in de school zelf. Inschrijvingen per telefoon, fax of e-mail is niet geldig. Vergeet niet de identiteits- en SIS-kaart van uw kind mee te brengen!
Inschrijvingsperdiodes:
Van 6 tot en met 29 februari 2012 van 8.00 tot 16.00 uur: broers en zussen.
Broers en zussen van reeds ingeschreven kinderen in dezelfde school krijgen voorrang op alle andere kinderen. Zowel effectieve broers en zussen als halfbroers, halfzussen of kinderen die onder hetzelfde dak wonen, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben.
Vanaf 5 maart 2012 8.00 tot 16.00 uur: iedereen.
Zolang er plaats is!

Leeuwse basisscholen:
GO! De Groene Parel: A. Van Cotthemstraat 110 – 02 377 82 12
Gemeentelijke Basisschool Den Top: Topstraat 15-17 – 02 377 19 51
Gemeentelijke Basisschool ’t Populiertje: J. Vanderstraetenstraat 91 – 02 377 03 83
Vrije Basisschool Don Bosco: Jules Sermonstraat 15 – 02 377 32 35
Vrije Basisschool Sint-Lutgardis: Arthur Quintusstraat 45 – 02 377 16 29
Vrije Basisschool Sint-Stevens: Gustave Gibonstraat 1A – 02 377 70 42
Gemeentelijke Kleuterschool Puur Natuur: Gaasbeekstraat 2 – 02 532 42 22
Gemeentelijke Basisschool Wegwijzer: Schoolstraat 14 – 02 378 07 43
Vrije Basisschool Jan Ruusbroec – Fabriekstraat 3 – 02 377 67 59
Vrije Basisschool Ave Maria: Dorp 48 – 02 569 07 24
Gesubsidieerde Vrije B.O. school type 5 Inkendaal: Inkendaalstraat 1 – 02 531 54 50

kleuters Don Bosco vieren carnaval

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag vierden de kleuters van Don Bosco Sint-Pieters-Leeuw carnaval.

 
In een bonte stoet met als thema “In het warenhuis” trokken ze door het centrum van Sint-Pieters-Leeuw.
De kleuters en hun juffen hebben de voorbije dagen hard gewerkt aan hun outfit. Het resultaat was ronduit schitterend. Melkflessen, streepjescodes, witte producten, snoepjes en groenten en fruit sierden het straatbeeld aan de Rink.
Kleuters slapen nachtje op school

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Kleuters van de derde kleuterklas van Don Bosco Sint-Pieters-Leeuw overnachten vannacht in de klas.
Vanavond blijven de kleuters van de derde kleuterklas op school. Ze hebben de dagen afgeteld.  Samen met hun juffen Liesbeth en Wendy en hun knuffel mogen ze vannacht een nachtje logeren op school. Ook meester Luc en juf Nele van het eerste leerjaar zullen van de partij zijn. Zo leren zij elkaar al wat beter kennen.

(Dubbelklik op de foto’s om ze in groter formaat te bekijken)

Er staan een heleboel leuke spelletjes en activiteiten op het programma. Nadat ze hun buikjes rond hebben gegeten en nog naar een verhaaltje hebben geluisterd, kruipen ze hun slaapzak in. Het belooft een spannende nacht te worden.

Zaterdagmorgen  om 10.00 u is het dan weer tijd om met mama of papa naar huis te gaan en het hele verhaal van het schoolse nachtje te vertellen.

Share