SINT-PIETERS-LEEUW / SINT-LAUREINS-BERCHEM: – In het Masterplan Leeuws gebouwenpatrimonium werd de functiewijziging van het gebouw de Molenborre opgenomen. De Molenborre zal worden verbouwd tot een kleuterschool.
De gemeenteraad van donderdag 25 juni 2015 keurde de gunningswijze voor de werken aan de Molenborre goed.
Aan de gemeenteraad werd voorgesteld voor dit project een in house-opdracht goed te keuren, die zal worden verleend aan Intercommunale Haviland. Haviland wordt verantwoordelijk voor de opmaak van de plannen en de begeleiding van de verbouwingswerken. Wat die precies zullen inhouden is kort samengevat: het creëren van twee kleuterklassen, een berging, refter en de nodige sanitaire voorzieningen. Er komt ook een kleine overdekte speelruimte.
2015-05-31-Molenborre
Reeds in 1908 besliste de gemeenteraad van Sint-Laureins-Berchem een school te bouwen. Het ontwerp werd toevertrouwd aan de Brusselse architect Raymond Foucart. De schoollokalen werden in het begin van de jaren 1990 verbouwd en ingericht als ontmoetingscentrum naar ontwerp van architect Karel Breda (Ruisbroek) en interieurarchitect Willy Matton.

Schepen voor Gebouwen, Lucien Wauters: “Het gebouw werd voor de fusie van gemeenten in 1977 in Sint-Laureins-Berchem reeds gebruikt als school en leent er zich perfect toe om te worden ingericht als kleuterschool.

Het gemeentehuis annex onderwijzerswoning is opgevat als een gedeeltelijk onderkelderd breedhuis. In het linkerdeel verwijst een gevelplaat naar de vroegere functie als “gemeentehuis”. Het rechter gedeelte doet sinds 1992 dienst als ontmoetingscentrum “De Molenborre”. Het algemene uitzicht, met witgeschilderde muurbanden en grote rechthoekige vensters, doet denken aan een onderwijzerswoning. De inkom is meer uitgewerkt en vertoont een ontdubbelde toegang, één voor de jongens en één voor de meisjes in de vorm van twee, smalle rechthoekige deuren.
Een gevelplaat met opschrift “Gemeente School” verwijst naar de vroegere functie van het gebouw.

%d bloggers liken dit: