RUISBROEK: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw wil investeren in een cameranetwerk in het kader van haar integraal veiligheidsbeleid, zoals dat in het meerjarenplan is opgenomen. De stationsomgeving van Ruisbroek is eveneens in dit cameranetwerk opgenomen en de NMBS is bereid om aan dit project mee te werken.
Er zullen aan het station  zes bewakingscamera’s komen.

2015-06-20-station-Ruisbroek
De stationsomgeving in Ruisbroek is één van de belangrijkste toegangspoorten van onze gemeente.
Dagelijks nemen honderden inwoners hier de trein. De stationsparking wordt gebruikt door de inwoners en bezoekers van Ruisbroek.

Schepen voor Mobiliteit Jan Desmeth : “Het gemeentebestuur heeft vorig jaar, met de organisatie van een heuse graffiti-jam, de stationsomgeving reeds opgewaardeerd (zie artikel 27/09/2014). Door het plaatsen van 6 camera’s in de stationsomgeving van Ruisbroek, meer specifiek op het stationsplein zelf, op de parking en in de voetgangerstunnel, willen we het veiligheids- en leefbaarheidsgevoel verder verhogen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een meerwaarde zal vormen voor de buurt.
2015-06-20-station-Ruisbroek_3-graffiti-project 2014-09-27-Station-Ruisbroek_securail_security

2015-06-26-Luc-Jan-MarcBurgemeester Luc Deconinck: “De camera’s hebben vooreerst een ontradend effect. Ze helpen bij de opheldering van eventuele misdrijven en zijn een hulpmiddel voor onze politiediensten. In totaal hangen er 3.671 bewakingscamera’s in 106 van de in totaal 550 stations van de NMBS. Politie, parket en interne diensten vragen op jaarbasis samen 3.744 beelden op, waarvan 76 % positief resultaat opleveren.”

Kopschef, Mark Crispel, vult aan: “Op basis van politionele cijfers kunnen we stellen dat de stationsomgeving niet zo onveilig is. Uiteraard zijn er een aantal individuele voorvallen waar we in de toekomst willen aan werken. De lokale politie staat dan ook achter het initiatief van de gemeente om met behulp van bewakingscamera’s de locatie nog veiliger te maken. Het feit dat er camera’s worden geplaatst, betekent ook dat er bijkomende ogen komen voor de politie. We kunnen immers niet overal aanwezig zijn. Wij zijn er van overtuigd dat goed zichtbaar opgestelde camera’s een ontradend effect hebben en op die manier het veiligheidsgevoel bij de bevolking verhoogt. Wij onderschrijven dan ook de samenwerkingsovereenkomst die met de NMBS wordt ondertekend en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking met haar veiligheidsdiensten.”

Written by nieuwssite

Onafhankelijke nieuwssite met nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.

%d bloggers liken dit: