Officiële ondertekening protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties

SINT-PIETERS-LEEUW/ZENNEVALLEI: – In november verleenden de gemeenteraden van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw hun goedkeuring aan het protocolakkoord dat wordt afgesloten tussen de Procureur des Konings en het college van burgemeester en schepenen betreffende gemeentelijke administratieve sancties (GAS) in geval van gemengde inbreuken en inbreuken op stilstaan en parkeren. Het protocolakkoord werd door de drie besturen en de procureur des Konings vanmiddag officieel ondertekend in het politiecommissariaat aan de Brabantpoort in Sint-Pieters-Leeuw.
2016-12-20-gas-zennevallei_ondertekening_08
Elke gemeente is bevoegd om allerhande vormen van kleine overlast te bestrijden. Zowel Beersel, Halle als Sint-Pieters-Leeuw hebben hiervoor een algemene politieverordening opgesteld, die in één overzichtelijk reglement alle vormen van overlast opsomt die niet worden getolereerd en die beteugeld worden met gemeentelijke administratieve sancties.

Het college van burgemeester en schepenen heeft de mogelijkheid om samen met de Procureur des Konings een protocolakkoord op te stellen om afspraken te maken met betrekking tot de gemengde inbreuken. ‘Gemengde inbreuken’ zijn gedragingen uit de Strafwet die toch kunnen bestraft worden met een administratieve sanctie.

Het protocolakkoord regelt:
1. een wettelijk kader;
2. de verkeersinbreuken op het vlak van stilstaan en parkeren en de inbreuken tegen het verkeersbord C3 (verboden toegang in beide richtingen) en voor overtredingen op het verkeersbord F103 (voetgangerszone), vastgesteld met automatisch werkende toestellen;
3. de andere gemengde inbreuken (vb. vandalisme, nachtlawaai, beledigingen, …).

Het protocolakkoord beoogt een snellere opvolging van gemengde inbreuken via de GAS-procedure. Zo wordt bijvoorbeeld bepaald welke inbreuken het parket en welke inbreuken bij voorkeur administratief worden afgehandeld. Tot nu toe had de procureur des Konings daarbij twee maanden de tijd om te melden of hij zou tussenkomen. Het nieuwe protocol legt vast dat de sanctionerend ambtenaar bepaalde gemengde inbreuken meteen mag behandelen. Enerzijds moet de ambtenaar niet meer wachten op de eventuele tussenkomst van de Procureur des Konings om de GAS-procedure op te starten. Anderzijds verbindt de procureur er zich toe om een gevolg te geven aan inbreuken zoals beledigingen op dragers van het openbaar gezag of de openbare macht (art. 448,2° Sw), opzettelijke slagen en verwondingen (art. 398 Sw) en gewone diefstal (Art. 461 en 463 Sw).

Daarnaast zijn er nog een aantal andere werkafspraken gemaakt met betrekking tot de procedure, informatie van de procureur aan de gemeente,…

Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw hebben ervoor gezorgd dat ze éénzelfde protocolakkoord hebben onderhandeld met de Procureur om maximaal éénvormig te kunnen werken.
Het protocolakkoord treedt in werking op 1/1/2017.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Groepsaankoop gas en elektriciteit in Sint-Pieters-Leeuw

2015-11-21-SPA-samen-sterkerSINT-PIETERS-LEEUW: – Voor het derde jaar op rij organiseert SP.A Sint-Pieters-Leeuw samen met de coöperatieve ‘Samen Sterker’ een groepsaankoop voor gas en groene stroom. Het concept is eenvoudig: hoe meer mensen een offerte aanvragen, hoe lager de prijs die we kunnen bekomen bij de energieleveranciers.

Het voorbije jaar namen 170 Leeuwse gezinnen deel aan de groepsaankoop. Zij konden gemiddeld tot 210 euro per jaar besparen op hun energiefactuur.

Voor de nieuwe groepsaankoop kan iedereen zich tot en met 4 november gratis en vrijblijvend inschrijven. Vanaf 16 november krijg je een bericht met een persoonlijk voorstel. Op basis van de verbruiksgegevens krijg je te zien welk aanbod het meest voordelig is. Pas dan moet je beslissen of je een nieuw contract wil afsluiten.

Inschrijven kan via www.samensterker.be. Heb je nog vragen, of heb je hulp nodig bij het invullen van je aanvraag? Contacteer David Van Vooren (dvvooren@gmail.com – 0478 55 89 50 – Jagersdal 132, Sint-Pieters-Leeuw).

Gas Elektriciteit: durf vergelijken!

SINT-PIETERS-LEEUW: – In het dagelijkse leven moet u steeds keuzes maken. Daarvoor vergelijkt u de verschillende alternatieven die u worden aangeboden. Voor energie en meer bepaald voor gas en elektriciteit is het niet altijd eenvoudig om de beste leverancier of de juiste formule te kiezen.
Daarom heeft het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw beslist om mee te werken aan de nationale informatiecampagne van de FOD Economie: “Gas – Elektriciteit: durf vergelijken!”.

Op donderdag 20 en vrijdag 21 september 2012 houdt het gemeentebestuur, telkens van 15.00 tot 20.00 uur spreekuren om u te helpen de beschikbare vergelijkingstools op het internet te gebruiken zodat u de aanbiedingen van de verschillende aardgas- en elektriciteitsleveranciers kunt vergelijken en zelf een keuze kunt maken met kennis van zaken (prijs, vast of variabel contract, dag-/nachttarief, groene energie, …).

Een campagne? Wat moet ik doen?

Om de gewenste informatie te verkrijgen, moet u simpelweg:
een afspraak maken met de milieudienst (02 371 63 54) of sociale dienst (02 371 63 26);
uw laatste jaarlijkse factuur (globale afrekening, eindafrekening) van uw huidige aardgas- of elektriciteitsleverancier meebrengen;
op de afgesproken dag en uur naar het gemeentehuis (Pastorijstraat 21) gaan waar de spreekuren gehouden worden.
Voor meer informatie: http://economie.fgov.be

boetes voor wie nog op stilstaande waters schaatst

SINT-PIETERS-LEEUW: – Wie zich in Sint-Pieters-Leeuw nog op de bevroren vijvers waagt, riskeert een proces-verbaal.

Ondanks het algemeen schaatsverbod in de gemeente trokken enkele tientallen schaatsers de voorbije dagen toch het ijs op (zie oa.artikel 05/02/12). Dat is niet veilig, zegt burgemeester Lieve Vanlinthout, en daarom zal de politie extra toezicht houden.

Burgemeester Lieve Vanlinthout: “ Ik heb opdracht gegeven aan de politie om elke schaatser die men nu nog ziet schaatsen tegen het verbod in, om die te verbaliseren. Juist om een duidelijk signaal te geven van ‘mensen blijf toch van die vijvers af’ want het is veel te gevaarlijk en dat is spijtig dat we na 4 dagen schaatsverbod de mensen op die manier op  hun eigen verantwoordelijkheid, hun eigen welzijn gaan moeten wijzen.”

Gemeentelijke Administratieve Sancties: Artikel 42 Kanalen, waterbekkens en waterlopen
Het is verboden zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters te begeven.
Bij een voldoende ijsdikte kan de burgemeester, na technisch advies te hebben ingewonnen, een afwijking van dit verbod toestaan.

Overtreders riskeren een geldboete van minimum 60 tot maximum 250 euro.


Update: Reactie van een Leeuwse schaatser die anoniem wenst te blijven.
” Verbieden is gemakkelijk, veilig schaatsen toelaten, en veiligheid garanderen zoals ze in sommige andere gemeentes doen met ondiepe plassen, dat is moeilijker. En daarvoor moet je meten, en vermits onze gemeente dat niet doet doen we het zelf op het wachtbekken, ik heb namelijk geen zin in een natte broek.

Het ijs was gisterenmiddag tussen 10 en 11 cm dik. De windwakken in het midden zijn ondertussen 7 cm dik.
Het diepste punt van de vijver is 60 cm. (vorige zomer met de werplancé tijdens het vissen uitgemeten).
Op de meeste plaatsen staat er echter maar tussen de 30 en 40 cm water.
Door dat de vijver zo ondiep is koelt het water ook sneller af dan op de meeste andere vijvers in de buurt waardoor er op het wachtbekken sneller een goeie ijsdikte kan gehaald worden.

Door de sneeuw groeit het ijs iets langzamer aan, tussen de halve en één cm per dag. Op de plaatsen waar al geveegd is is dat tussen 1 en 2 cm bij -10 ‘s nachts
In Nederland wordt dit water meteen vrijgegeven want het ijs is van super kwaliteit en het risico is miniem.

algemeen schaatsverbod in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Na enkele aanhoudende vriesdagen kunnen sommige sportievelingen de verleiding niet weerstaan om zich op dichtgevroren vijvers en waterlopen te begeven.
We willen de winterpret niet bederven, maar staan wel graag even stil bij de gevaren die daaraan zijn verbonden.
Zich op onbetrouwbaar ijs begeven, is niet zonder risico’s. Regelmatig zakken mensen door het ijs omdat de ijslaag onvoldoende dik is.

Daarom is er in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een algemeen schaatsverbod van kracht (art. 42 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties).
Overtreders riskeren een geldboete van minimum 60 tot maximum 250 euro.

GAS-reglement: Artikel 42 Kanalen, waterbekkens en waterlopen
Het is verboden zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters te begeven.
Bij een voldoende ijsdikte kan de burgemeester, na technisch advies te hebben ingewonnen, een afwijking van dit verbod toestaan.

GAS-reglement:  Artikel 41 Openbare weg en voetpaden
Het is verboden op de openbare weg, bij vorst water te gieten of te laten vloeien, glijbanen aan te leggen en sneeuw of ijs te storten of te gooien dat afkomstig is van privé-eigendommen.
Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken dat het voet- of fietspad voor de eigendom die zij bewonen of gebruiken voldoende ruimte voor de doorgang van de voetgangers wordt schoongeveegd en dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te vermijden.
De sneeuw moet aan de rand van het voetpad opgehoopt worden en mag de weggebruikers niet hinderen. De rioolmonden en goten moeten vrij blijven.

Gemeente plaats nieuwe speelwijzers aan speelterreinen

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Jeugddienst van Sint-Pieters-Leeuw en  Kathleen D’Herde, schepen van Jeugd lieten nieuwe speelwijzers plaatsen aan de speelterreinen in Sint-Pieters-Leeuw.

Nieuwe speelwijzer aan speelterrein “het Zonnig Padje” in de Jan Vanderstraetenstraat.

In het kader van het GAS-reglement (Gemeentelijke Administratieve Sancties) werden de vroegere infoborden op onze speelterreinen in een nieuw kleedje gestoken.

De nieuwe borden hebben een mooie lay-out en zijn gemaakt van stevige panelen met cartoons die door Sandra Vandenbrempt speciaal voor het GAS-reglement werden ontworpen.
De kinderraad werkte dit schooljaar rond “wat er wel en niet thuishoort op onze speelterreinen” en heeft zo haar steentje bijgedragen tot dit project.

Wat staat er op de speelwijzer:

  • Hou het terrein netjes: werp afval in de vuilnisbak (GAS art. 48).
  • Heb respect voor de speeltoestellen en randmeubilair op het speelterrein (GAS art. 27). Verwittig de jeugddienst als een toestel stuk is!
  • Hou rekening met de rust van de buurtbewoners. Het gebruik van al dan niet elektronische versterkte muziek is verboden zonder toestemming van de burgemeester. Na 22 uur is elke vorm van lawaai verboden (GAS art. 1 en 7).
  • Respecteer de infrastructuur en de eigendom van de buurtbewoners (GAS art. 27 en 30).
  • Honden zijn verboden op het speelterrein (GAS art. 44).

Overtredingen op het GAS-reglement (gemeentelijk Administratieve sancties) worden bestraft.
Meer info: :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Nieuwe speelwijzer aan speelterrein “Witte Roos” in de Fazantenlaan.

Voor vragen, opmerkingen en meldingen kan je terecht bij de jeugddienst, Lotstraat 6, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 370 28 82 – jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be

Share

actie hondenpoep

SINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdag 22 en vrijdag 23 april werd er een actie hondenpoep uitgevoerd door de wijkdienst van de politie van Sint-Pieters-Leeuw. De hondenbaasjes werden gecontroleerd of ze in bezit waren van een plastiek zakje en de honden aan de leiband werden gehouden.

In de woonwijk Impeleer en Wilgenhofpark werden 3 personen gecontroleerd, allen waren in het bezit van het poepzakje. Ook op het Gemeenteplein en de wijk Kapelleveld waren de 2 gecontroleerde hondenbaasjes in orde.

De volgende dag werden 8 controles in Ruisbroek uitgevoerd waarbij één overtreder niet in het bezit was van een poepzakje om de uitwerpselen van zijn hond te verwijderen van de openbare weg of openbaar domein.
Voor deze overtreding werd een GAS (Gemeentelijke Administratieve Sanctie) opgesteld. De boete kan variëren van €60 tot €250.
In de loop van het jaar zullen er nog verschillende van deze acties ondernomen worden door de Leeuwse politie.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Share

Sneeuwvrij maken van voetpaden verplicht

SINT-PIETERS-LEEUW: – Sneeuw en ijzel is niet altijd prettig voor de mensen die van de openbare weg gebruik moeten maken. Aan de inwoners wordt gevraagd hun steentje bij te dragen om een veilige en vlotte doorgang op de openbare weg te verzekeren.

Reglement gemeentelijke administratieve sancties (GAS).
Artikel 41 Openbare weg en voetpaden

Het is verboden op de openbare weg, bij vorst water te gieten of te laten vloeien, glijbanen aan te leggen en sneeuw of ijs te storten of te gooien dat afkomstig is van privé-eigendommen.
Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken dat voor de eigendom die zij bewonen voldoende ruimte voor de doorgang van de voetgangers wordt schoongeveegd en dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te vermijden.
De sneeuw moet aan de rand van het voetpad opgehoopt worden en mag de weggebruikers niet hinderen. De rioolmonden en goten moeten vrij blijven.

(Overtreders van het GAS-reglement riskeren een geldboete van 60 tot 250 euro)

Share

Project huisnummers geslaagd

SINT-PIETERS-LEEUW: Het project ‘huisnummers’ van de politie van Sint-Pieters-Leeuw is geslaagd. Quasi alle woningen in de gemeente zijn nu correct benummerd.

Dit juiste benummering kadert in het GAS-reglement (Gemeentelijke Aministratieve Sancties) meer bepaald art.36: ‘Iedere eigenaar van een gebouw brengt aan de straatkant goed zichtbaar de huisnummering aan die door de gemeente werd toegekend.
Elke bewoner is verplicht die zichtbaar te houden.’ Dit in het belang van de hulpdiensten maar ook voor andere instanties zoals de post.

Tijdens de maand augustus 2009 werden door de politiezone Sint-Pieters Leeuw twee jobstudenten aangeworven om controle uit te oefenen op de huisnummers van de woningen met als doel de lees- en zichtbaarheid van de huisnummers na te gaan.
De studenten legden dagelijks een traject per fiets af en stelden vast dat 299 woningen niet in orde waren met de huisnummering gaande van onduidelijk, onleesbaar tot het ontbreken van een huisnummer. Er werd een brief met opmerkingen en verzoek tot aanbrengen van een goed lees- en zichtbaar huisnummer achtergelaten in de brievenbus.

Tijdens de maand oktober werd vervolgens door de wijkinspecteurs in de hun toebedeelde wijk nazicht gedaan van de woningen die bij de eerste controle niet in orde bleken te zijn en werden de 23 eigenaars/bewoners die zich nog niet in regel hadden gesteld hierover aangesproken of kregen een tweede herinneringsbrief.

Bij een laatste controle in de loop van de maand november bleken nog 3 woningen niet in orde waarvoor een GAS(gemeentelijke administratieve sanctie) proces-verbaal werd opgesteld.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Share

officiële indienststelling aardgasnet in Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem

OUDENAKEN / SINT-LAUREINS-BERCHEM: – Distributienetbeheerder Iverlek investeert jaarlijks aanzienlijke bedragen in de uitbreiding en het onderhoud van het aardgasdistributienet. De voorbije maanden heeft Eandis, in opdracht van Iverlek, het aardgasnet aangelegd in diverse straten in Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem (Sint-Pieters-Leeuw). Door deze investeringen kunnen heel wat gebruikers nu genieten van een moderne, comfortabele en milieuvriendelijke energiebron. De officiële indienststelling van het aardgasnet vond plaats op woensdag 10 juni 2009 met het ontsteken van de aardgasvlam ter hoogte van de Molenborrestraat te Sint-Laureins-Berchem.

2009-06-11-Gasvlam St-Pieters-Leeuw
Burgemeester Lieve Vanlinthout : ” De gemeente wil aandacht besteden aan alle aspecten van het ‘samen wonen’ en ‘samen werken’ waarmee onze burgers en bedrijven worden geconfronteerd.  De zorg voor betaalbare en milieuvriendelijke energie is daarbij onmiskenbaar actueler dan ooit.
Als gemeentebestuur is het steeds onze bekommernis geweest om zo mogelijk alle nutsvoorzieningen, dus ook aardgas, ter beschikking te stellen van zoveel mogelijk inwoners.
Onze distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas, Iverlek, speelt hierin, samen met haar exploitatiebedrijf Eandis, een belangrijke rol.  Door hun activiteiten zorgen ze voor het vervoer van de broodnodige en permanente energie naar onze bevolking en onze bedrijven.  Daarnaast hebben ze ook een sociale opdracht, met oog voor rationeel energiegebruik en dus voor het milieu.
Wij hebben wellicht niet altijd een precies idee wat er allemaal komt kijken bij de aanleg of de uitbreiding van het aardgasnet.  Maar, wie de werken persoonlijk heeft meegemaakt, heeft gezien dat het heel wat inspanningen vergt, zowel technisch als menselijk, om een dergelijk project tot een goed einde te brengen.
Ik wens hier zeer nadrukkelijk de bestuurders van Iverlek en de medewerkers van Eandis te danken voor de vlotte uitvoering van de werken en dit niet steeds in gemakkelijke omstandigheden.  Voor onze gemeente betekent dit alvast opnieuw een belangrijke stap in de optimalisatie van de infrastructuur op vlak van nutsvoorzieningen. ”
Werken verliepen vlot
Binnen dit project is in een eerste fase de aardgastoevoer naar het betrokken gebied gerealiseerd via de Hoogstraat met bijna 2,3 km middendruk aardgasnet en via de Oudenakenstraat met 2,15 km middendruk aardgasnet.

In een volgende fase werd het aardgasnet via lagedrukleidingen vertakt naar de verschillende straten:

In Oudenaken is ruim 4 km lagedruk aardgasnet aangelegd. Hierdoor worden een 100-tal gezinnen aansluitbaar.
In Sint-Laureins-Berchem is ruim 4,7 km lagedruk aardgasnet aangelegd. Daardoor worden ruim 150 gezinnen aansluitbaar op het aardgasnet.

Er moet nu nog één project worden afgewerkt, met name de Oude Postweg, waar ongeveer 200 meter lagedruk aardgasnet wordt aangelegd.

Deze ingrijpende werkzaamheden verliepen vrij vlot en zorgden slechts in een beperkte periode voor enige hinder. Zo was er tijdens de werken onvermijdelijk enige verkeershinder en waren de opritten soms tijdelijk niet toegankelijk voor voertuigen. Aansluitend op de graafwerken werd de herstelling van de voetpaden en andere bestrating uitgevoerd. De definitieve herstelling gebeurde binnen de vijf werkdagen.

Waarom kiezen voor aardgas?
De voordelen van aardgas zijn talrijk. Het is een zuinige, comfortabele en gebruiksvriendelijke energiebron, die eindeloze mogelijkheden biedt. Er zijn nagenoeg nooit bevoorradingsproblemen en ook het milieuaspect speelt de laatste jaren duidelijker mee. Aardgas is milieuvriendelijker dan andere fossiele brandstoffen, niet alleen bij het verbruik, maar ook bij de winning en het vervoer. Doordat het wordt vervoerd via ondergrondse leidingen, wordt alvast zeer veel wegtransport vermeden. Er zijn ook geen risico’s op verontreiniging van het grondwater of de bodem.

Aardgas is eenvoudig te installeren in elke woning langsheen een aardgasdistributienet. Ook een bestaande woning kan op eenvoudige wijze op aardgas worden omgeschakeld. Het hele systeem van centrale verwarming kan dan behouden blijven. Er is alleen een aanpassing van de verwarmingsketel en een aansluiting op het aardgasdistributienet nodig.

Een aansluiting aanvragen

Wie in Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem langs het traject van het nieuwe aardgasnet woont, ontving een folder met antwoordkaart. Indien huishoudelijke klanten beslissen om binnen het jaar voor hun verwarming aan te sluiten op het aardgasnet en over te schakelen van een andere brandstof naar aardgas, dan is de huishoudelijke standaardaansluiting gratis voor bestaande woningen.
Om energiebesparing aan te moedigen, geven Iverlek en Eandis advies over rationeel energiegebruik en worden er premies uitgereikt aan wie investeert in energiezuinige toestellen of toepassingen. Zo wordt er bijvoorbeeld een premie uitgekeerd voor de installatie van een condensatieketel op aardgas in een bestaande woning of appartement. Voor meer info surf naar www.eandis.be of bel naar het nummer 078 35 35 34.

GAS – Gemeentelijke administratieve sancties

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenteraad heeft op 11 december 2008 een reglement ‘Gemeentelijke administratieve sancties’  (GAS) goedgekeurd. Dit reglement geeft de gemeente de mogelijkheid om sneller te reageren op problemen van lokale aard. Zoals overlast.
In de InfoLeeuw van april 2009 vindt u het integrale reglement in een uitneembare versie.

2009-04-02-sint-pieters-leeuw_gasWat staat er allemaal in het GAS?
Enkel die zaken die nergens anders strafbaar zijn gesteld, zijn met deze administratieve sancties beteugelbaar.
Wat is het verschil met een politiereglement?
Daar worden de straffen uitgesproken door de politierechtbank en komen ze op je strafregister. Bij het GAS worden administratieve geldboetes uitgesproken van 60 tot 250 euro.
Wat staat er allemaal in dit reglement?
Het reglement werd onderverdeeld in 3 hoofdstukken.
– openbare rust
– openbare veiligheid en vlotte doorgang
– openbare reinheid
De ‘Gemeentelijke administratieve sancties’ zijn ook te raadplegen op de website van de politie en de gemeente.