SINT-PIETERS-LEEUW: – Na enkele aanhoudende vriesdagen kunnen sommige sportievelingen de verleiding niet weerstaan om zich op dichtgevroren vijvers en waterlopen te begeven.
We willen de winterpret niet bederven, maar staan wel graag even stil bij de gevaren die daaraan zijn verbonden.
Zich op onbetrouwbaar ijs begeven, is niet zonder risico’s. Regelmatig zakken mensen door het ijs omdat de ijslaag onvoldoende dik is.

Daarom is er in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een algemeen schaatsverbod van kracht (art. 42 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties).
Overtreders riskeren een geldboete van minimum 60 tot maximum 250 euro.

GAS-reglement: Artikel 42 Kanalen, waterbekkens en waterlopen
Het is verboden zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters te begeven.
Bij een voldoende ijsdikte kan de burgemeester, na technisch advies te hebben ingewonnen, een afwijking van dit verbod toestaan.

GAS-reglement:  Artikel 41 Openbare weg en voetpaden
Het is verboden op de openbare weg, bij vorst water te gieten of te laten vloeien, glijbanen aan te leggen en sneeuw of ijs te storten of te gooien dat afkomstig is van privé-eigendommen.
Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken dat het voet- of fietspad voor de eigendom die zij bewonen of gebruiken voldoende ruimte voor de doorgang van de voetgangers wordt schoongeveegd en dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te vermijden.
De sneeuw moet aan de rand van het voetpad opgehoopt worden en mag de weggebruikers niet hinderen. De rioolmonden en goten moeten vrij blijven.

%d bloggers liken dit: