SINT-PIETERS-LEEUW: – Gisteren is in het Belgisch Staatsblad de definitieve vaststelling van ‘het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan’(GRUP) afbakening Vlaams Strategisch gebied rond Brussel (VSGB) en aansluitende open ruimtegebieden verschenen.
Als College van Burgemeester en Schepenen van één van de betrokken gemeenten is Sint-Pieters-Leeuw niet akkoord met dit GRUP en heeft de gemeente besloten hiertegen beroep aan te tekenen bij de Raad van State.

Bevoegd Schepen Openbare Werken, Ruimtelijke planning, Milieu, Mobiliteit, Martin Schoukens gaf vandaag toelichting waarover de gemeente in beroep gaat. De twee belangrijkste punten zijn:

– Er wordt landbouwgebied omzet in woongebied tussen de Ruisbroeksesteenweg – Meerweg – Jean Dombréstraat en Detrestraat.
Het VSGB voorziet hier woonblokken met een hoogte van 15 meter, wat goed is voor 5 verdiepingen.

– Op de Bergensesteenweg (N6) tussen de grens van Anderlecht en de rotonde aan de Alsembergsesteenweg kunnen alleen winkels komen met een oppervlakte van 150m2.

Het eindrapport over de Afbakening Vlaams Strategisch gebied rond Brussel en aanpalende openruimte gebieden – Definitief vastgesteld door de Vlaamse regering op 16 december 2011 kan u vinden via onderstaande link:
http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00100/00124_00001/data/212_00124_00001_MER_eindrapport.pdf

%d bloggers liken dit: