SINT-PIETERS-LEEUW: – Sneeuw en ijzel is niet altijd prettig voor de mensen die van de openbare weg gebruik moeten maken. Aan de inwoners wordt gevraagd hun steentje bij te dragen om een veilige en vlotte doorgang op de openbare weg te verzekeren.

Reglement gemeentelijke administratieve sancties (GAS).
Artikel 41 Openbare weg en voetpaden

Het is verboden op de openbare weg, bij vorst water te gieten of te laten vloeien, glijbanen aan te leggen en sneeuw of ijs te storten of te gooien dat afkomstig is van privé-eigendommen.
Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken dat voor de eigendom die zij bewonen voldoende ruimte voor de doorgang van de voetgangers wordt schoongeveegd en dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te vermijden.
De sneeuw moet aan de rand van het voetpad opgehoopt worden en mag de weggebruikers niet hinderen. De rioolmonden en goten moeten vrij blijven.

(Overtreders van het GAS-reglement riskeren een geldboete van 60 tot 250 euro)

Share

%d bloggers liken dit: