slechte staat voetpaden Bergensesteenweg wordt aangeklaagd

SINT-PIETERS-LEEUW: – Gemeenteraadslid Wim Peeters klaagt bij de dienst Wegen Vlaams Brabant de slechte toestand van voetpad en wegdek N6, Bergensesteenweg aan.
2014-05-31-voetpad-slechte-staat-bergensesteenweg 2014-05-31-middenberm-betonblokken-bergensesteenweg

Wim Peeters
Wim Peeters

Wim Peeters: ‘Als gemeenteraadslid van Sint-Pieters-Leeuw wordt ik enorm veel aangesproken over de zeer slechte staat van de voetpaden en het wegdek van de Bergensesteenweg. Het stuk tussen het kruispunt Ruisbroeksesteenweg en Brusselbaan ligt er zeer slecht bij voor de wagens en zeker voor zwakke weggebruiker.
We weten ook wel dat de herinrichting van dit stuk op de planning staat, maar toch moeten we de veiligheid van iedere gebruiker kunnen garanderen zelfs in een overgangsperiode.
Daarom heb ik contact opgenomen met Wegen Vlaams Brabant om hier iets aan te doen.
Ook stelde ik vast dat de inrichting (tijdelijke betonblokken) aan het kruispunt met Emiel Vandersteenenstraat weinig fiets- en voetganger vriendelijk is, dit kruispunt is toch een belangrijke oversteek voor fietsers en voetgangers. ‘
.
UPDATE 19.00 uur

Bevoegd schepen van Mobiliteit en Verkeer, Jan Desmeth reageert:
‘1) eerste (onderstaande) foto is doorsteek voor voetgangers en fietsers aan het kruispunt met de Vandersteenstraat.
2) tweede foto is de doorsteek voor voornamelijk voetgangers aan de bushalte 200 meter verder richting Brucom.
Op de foto (bovenstaand) van gemeenteraadslid Wim Peeters lijkt het toch alsof voetgangers en fietsers helemaal niet door kunnen.
Slechte staat voetpad is terechte bekommernis.’
2014-05-31-reactie_Jan_01 2014-05-31-reactie_Jan_02

nieuwe voetpaden Jagersdal terug opengebroken door Telenet

SINT-PIETERS-LEEUW: – In maart 2013 startte een aannemer in opdracht van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw met het vernieuwen en/of aanleggen van voetpaden in het Jagersdal en de ‘t Serclaeslaan.
Groot was dan ook de verwondering van de buurtbewoners toen telenet sinds vorige vrijdag de nieuwe voetpaden in Jagersdal terug openbrak.

2013-05-21-voetpaden_jagersdal
Schepen van Openbare Werken, Bart Keymolen legt uit wat er gebeurd is.

Bart-KEYMOLEN_schepen_Sint-Pieters-LeeuwBart Keymolen:’ Zoals steeds vragen we geruime tijd voor de aanvang van de vernieuwing van voetpaden aan alle nutsmaatschappijen of ze werken nodig achten in de bedoelde straat. Telenet had voor het Jagersdal geen plannen.
Onze aannemer startte dan ook de werken. Hierbij stelden we vast dat een aantal verdeelkastjes van Telenet verkeerd stonden ingeplant, waarop de vraag volgde om deze te verplaatsen.Telenet zag dit niet mogelijk zonder een deel van de bekabeling te vervangen. Een ondergrondse verlenging van de oude bekabeling leidt op termijn tot kwaliteitsverlies, in het algemeen is de kans op technische defecten te groot, waardoor lokale herstellingen noodzakelijk zouden worden.Een betere oplossing was dus de vernieuwing van een deel van de bekabeling. Aangezien de aannemer echter al was begonnen moet een deel van de nieuwe voetpaden worden opgebroken.Zoals reeds gesteld is dit een betere oplossing op langere termijn, zo niet is de kans op herhaaldelijke herstellingen de komende maanden en jaren zeer groot.Het spreekt voor zich dat de kosten gedragen worden door telenet en dat we er strikt op zullen toezien dat de hinder voor de bewoners tot een minimum beperkt blijft
!’

Sneeuwvrij maken van voetpaden verplicht

SINT-PIETERS-LEEUW: – Sneeuw en ijzel is niet altijd prettig voor de mensen die van de openbare weg gebruik moeten maken. Aan de inwoners wordt gevraagd hun steentje bij te dragen om een veilige en vlotte doorgang op de openbare weg te verzekeren.

Reglement gemeentelijke administratieve sancties (GAS).
Artikel 41 Openbare weg en voetpaden

Het is verboden op de openbare weg, bij vorst water te gieten of te laten vloeien, glijbanen aan te leggen en sneeuw of ijs te storten of te gooien dat afkomstig is van privé-eigendommen.
Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken dat voor de eigendom die zij bewonen voldoende ruimte voor de doorgang van de voetgangers wordt schoongeveegd en dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te vermijden.
De sneeuw moet aan de rand van het voetpad opgehoopt worden en mag de weggebruikers niet hinderen. De rioolmonden en goten moeten vrij blijven.

(Overtreders van het GAS-reglement riskeren een geldboete van 60 tot 250 euro)

Share