SINT-PIETERS-LEEUW: Het project ‘huisnummers’ van de politie van Sint-Pieters-Leeuw is geslaagd. Quasi alle woningen in de gemeente zijn nu correct benummerd.

Dit juiste benummering kadert in het GAS-reglement (Gemeentelijke Aministratieve Sancties) meer bepaald art.36: ‘Iedere eigenaar van een gebouw brengt aan de straatkant goed zichtbaar de huisnummering aan die door de gemeente werd toegekend.
Elke bewoner is verplicht die zichtbaar te houden.’ Dit in het belang van de hulpdiensten maar ook voor andere instanties zoals de post.

Tijdens de maand augustus 2009 werden door de politiezone Sint-Pieters Leeuw twee jobstudenten aangeworven om controle uit te oefenen op de huisnummers van de woningen met als doel de lees- en zichtbaarheid van de huisnummers na te gaan.
De studenten legden dagelijks een traject per fiets af en stelden vast dat 299 woningen niet in orde waren met de huisnummering gaande van onduidelijk, onleesbaar tot het ontbreken van een huisnummer. Er werd een brief met opmerkingen en verzoek tot aanbrengen van een goed lees- en zichtbaar huisnummer achtergelaten in de brievenbus.

Tijdens de maand oktober werd vervolgens door de wijkinspecteurs in de hun toebedeelde wijk nazicht gedaan van de woningen die bij de eerste controle niet in orde bleken te zijn en werden de 23 eigenaars/bewoners die zich nog niet in regel hadden gesteld hierover aangesproken of kregen een tweede herinneringsbrief.

Bij een laatste controle in de loop van de maand november bleken nog 3 woningen niet in orde waarvoor een GAS(gemeentelijke administratieve sanctie) proces-verbaal werd opgesteld.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Share

%d bloggers liken dit: