Infovergadering Bergensesteenweg donderdag 9 oktober 2014 in Zonnig Leven

2014-09-25-nieuwe-look_BergensesteenwegSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hebben grootse plannen om de Bergensesteenweg opnieuw leefbaar te maken. De plannen worden op donderdag 9 oktober 2014 voorgesteld in Zonnig Leven.

De plannen beogen een verhoging van de doorstroming, een scheiding van het doorgaand en lokale verkeer, het veiliger maken van de kruispunten, een betere bescherming van het openbaar vervoer en zwakke weggebruikers en een vlottere bereikbaarheid van woningen en handelszaken.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw nodigt u graag uit op donderdag 9 oktober voor de presentatie, gevolgd door een bezoek aan de tentoonstelling. De plannen liggen ter inzage en de projectingenieurs van AWV beantwoorden graag uw vragen.
Vanaf 16 uur start om het uur (tot en met 20 uur) telkens een presentatie waarna u een bezoek kan brengen aan de tentoonstellingsruimte.
Wijziging locatie: – De infovergadering vindt niet plaats in het Wildersportcomplex maar in het Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

werken Bergensesteenweg hervatten in maart 2014

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft het kruispunt van de Bergensesteenweg (N6) met de in- en uitritten van Makro volledig vernieuwd. Naast een nieuwe inrichting van het kruispunt kwamen er ook nieuwe verkeerslichten die alle verkeersbewegingen conflictvrij zullen maken.
Nu de herinrichting van het kruispunt van de Bergensesteenweg langs de zijde met de in- en uitritten van Makro voltooid is worden de werken enkele maanden stilgelegd.
De Bergensesteenweg zal tot eind februari terug beschikken over twee rijstroken per rijrichting.
Op die manier wordt de winterperiode overbrugd en vermijdt het Agentschap Wegen en Verkeer vertragingen in de werkzaamheden door weersomstandigheden. Bovendien blijven de handelszaken zo goed bereikbaar tijdens de kerst- en koopjesperiode.

2013-12-12-bergensesteenweg-makro_2-rijrichtingen-open-voor-feestdagen_01
Ter hoogte van de toegangen van Marko, Brantano, Retif en net voor het kruispunt van de Ruisbroeksesteenweg werden ook de middeneilanden heraangelegd zodat bepaalde gevaarlijke oversteek- en keerbewegingen voortaan onmogelijk zijn. Ook de bushalte in deze zone werd vernieuwd. Dankzij de nieuwe ovonde kan het verkeer op de Bergensesteenweg veilig terugdraaien en wordt terugkeren aan het kruispunt met de Ruisbroeksesteenweg overbodig, wat ook de veiligheid ter hoogte van dat kruispunt verhoogt.
Het kruispunt is een van de gevaarlijke kruispunten die de Vlaamse Overheid wegwerkt.
2013-12-12-bergensesteenweg-makro_2-rijrichtingen-open-voor-feestdagen_02 2013-12-12-bergensesteenweg-makro_2-rijrichtingen-open-voor-feestdagen_03
Begin maart 2014 start de laatste fase van de werken.
Tijdens deze fase, die ongeveer anderhalve maand duurt, wordt het wegdeel ter hoogte van Brantano en Retif vernieuwd.

Onderhoudswerken wegdek op verschillende locaties in de regio

agentschap-wegen-en-verkeerREGIO: –  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt de komende weken op verschillende locaties in de regio Halle en in het Pajottenland het wegdek van een aantal gewestwegen. De bestaande asfalt toplaag (bovenste laag) wordt verwijderd en vervangen door nieuw asfalt. Om het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen, voert de aannemer de werken grotendeels na de avondspits en ’s nachts (van 20u tot 6u) uit.

Timing onder voorbehoud van weersomstandighedenIn de lijst hieronder staat telkens de voorziene uitvoeringstermijn vermeld. Aangezien er niet geasfalteerd kan worden bij slecht weer, is het echter mogelijk dat de timing van de werken nog verschuift.
– Sint-Pieters-Leeuw: de Alsembergsesteenweg (N231) tussen het kruispunt van de Bergensesteenweg (N6) en dat van de Beerselsestraat (21-22 oktober)
– Halle: de Ninoofsesteenweg (N28) tussen het kruispunt van de Auguste Demaeghtlaan (N6) en dat van de Beertstraat (22-23-24 oktober)
– Vollezele – twee locaties: de Ninoofsesteenweg (N255) tussen De Zwaluw en de Okay-winkel en vanaf het kruispunt van de Steenstraat tot aan de grens met Oost-Vlaanderen (28-29 oktober)
Omleidingen Tijdens de werken (’s avonds en ’s nachts) blijven de gewestwegen in kwestie in hun geheel afgesloten. Er wordt signalisatie geplaatst om het verkeer zo efficiënt mogelijk om te leiden. Kort voor de start van de werken worden er vooraankondigingsborden geplaatst zodat frequente gebruikers op de hoogte zijn van de werken.

Herinrichting Bergensesteenweg: werken nutsbedrijven starten maandag 17 juni 2013

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het Agentschap Wegen en Verkeer start met de eigenlijke wegenwerken aan de Bergensesteenweg  na het bouwverlof op dinsdag 30 juli 2013.
Ter hoogte van de Makro wordt het in- en uitrittencomplex volledig heringericht met conflictvrije verkeerslichten zodat handelszaken aan beide kanten van de Bergensesteenweg vlotter en veiliger bereikbaar zijn. Dichter bij het kruispunt met de Ruisbroeksesteenweg wordt ter hoogte van het Belfiuskantoor op de middenberm een ovonde aangelegd zodat automobilisten nog voor het kruispunt veilig kunnen terugdraaien. Met de herinrichting van de Bergensesteenweg zorgt Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant voor een veiligere omgeving zowel voor automobilisten als voor fietsers.
De werken moeten in het voorjaar van 2014 rond zijn.

(dubbelklik op het plan om in groot formaat te bekijken)
(dubbelklik op het plan om in groot formaat te bekijken)

Voor de start van de eigenlijke wegenwerken, dienen de nutsbedrijven al voorbereidende werken uit te voeren aan de kant van de Makro. Deze werken starten op maandag 17 juni 2013 en zullen afgerond zijn voor het bouwverlof dat start op 12 juli.

2013-06-05-werken-Bergensesteenweg_01Tijdens deze werken wordt de parkeerstrook langsheen de Bergensesteenweg ingenomen als werkzone. Bovendien kan er tijdelijk hinder zijn ter hoogte van de in- en uitritten van de Makro, maar doorgaans zullen de voorbereidende werken het verkeer op de Bergensesteenweg nauwelijks hinderen.

Minderhinder-maatregelen en omleidingen:
De werken aan de Bergensesteenweg zullen hinder met zich meebrengen. Handelaars en ondernemers die met vragen zitten, kunnen ook beroep doen op de bereikbaarheidsadviseur die door het Agentschap Wegen en Verkeer werd aangesteld, dat kan via onderstaande contactgegevens.
Meer informatie over het project is te vinden op de website : www.wegenenverkeer.be
Indien u nog vragen heeft, kan u uw vragen stellen op volgende e-mail adres: bergensesteenweg@wegenenverkeer.be (bereikbaarheidsadviseur) of het telefoonnummer 070 350 650.

Zie ook ons artikel van 5 juni 2013: werken Fluxys op Bergensesteenweg – KLIK HIER

werken Fluxys op Bergensesteenweg

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de Bergensesteenweg, N6, werd één rijstrook afgesloten in de richting van Halle voor werken van Fluxys.
2013-06-05-werken-Bergensesteenweg_02
 Jan Desmeth, schepen voor Mobiliteit: ‘Het gemeentebestuur vernam gisteren dat Fluxys werken uitvoert op de Steenweg op Bergen ter hoogte van de Makro. De volgende 3 – 4 weken zal er slechts een rijstrook in elke richting beschikbaar zijn. Deze werken staan los van het heraanleggen van het kruispunt dat later zal gebeuren door het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaamse Gewest. Fluxys beheert het hoge druk netwerk voor aardgas. Dit staat los van distributie naar inwoners of bedrijven.’


Herinrichting Bergensesteenweg ter hoogte van Makro

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het agentschap Wegen en Verkeer (AWV)  start in de maand juni ook met de voorbereidings werken van de herinrichting van de Bergensesteenweg, N6, ten zuiden van het kruispunt van de Ruisbroeksesteenweg.
2013-06-05-werken-Bergensesteenweg_01

De eigenlijke herinrichting van dit stuk van de Bergensesteenweg, van aan het kruispunt van de Ruisbroeksesteenweg tot aan de Henri Detréstraat, start in de zomer.
In juni voeren de nutsmaatschappijen voorbereidende aanpassingen uit aan de leidingen.

De hoofdaannemer begint in augustus met zijn werken, die in het voorjaar van 2014 moeten rond zijn.

Veiliger verkeer met betere geleiding
Het kruispunt van de Bergensesteenweg ter hoogte van de Makro is één van de officiële gevaarlijke kruispunten die AWV aanpakt in Vlaanderen.
Momenteel staan er verkeerslichten, maar bijvoorbeeld het verkeer dat van Brussel komt en naar Makro wil afslaan krijgt gelijktijdig groen met het verkeer dat van Halle richting Brussel rijdt. Dergelijke conflictsituaties moeten worden vermeden zodat alle verkeersbewegingen voortaan feilloos kunnen verlopen.

Betere toegang
Ter hoogte van de toegang tot Makro, Brantano, Retif en net voor het kruispunt van de Ruisbroeksesteenweg worden de middeneilanden en de beplanting heraangelegd. De nieuwe inrichting moet het verkeer beter geleiden en bepaalde gevaarlijke oversteek- en keerbewegingen voortaan onmogelijk maken.

Fietsvriendelijker
Momenteel kruisen fietsers op de Bergensesteenweg de afslagstrook naar de Bergensesteenweg en rijden ze tussen de rechterrijstrook van de Bergensesteenweg en de afslagstrook naar de Makro. In de toekomst zullen de fietsers over een veilig, vrijliggend fietspad beschikken.

Bushaltes
De bushaltes die zich momenteel in de projectzone bevinden – richting Brussel net voorbij de uitrit van Makro en richting Halle ter hoogte van de nieuwe ovonde, eigenlijk een ovale rotonde, worden in het kader van de herinrichting heraangelegd.

Rapport: Staat en inrichting van fietspaden langs gewestwegen in Vlaanderen

VLAANDEREN: – Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft het derde rapport “Staat en inrichting van de fietspaden langs gewestwegen in Vlaanderen” voorgesteld. Een rapport van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dat 6740 km fietspaden langs gewestwegen in Vlaanderen heeft gecontroleerd. Met de staat van de fietspaden langs de gewestwegen gaat het goed : 90 procent verkeert in een goede staat. De inrichting van de fietspaden werd voor het eerst onderzocht : zijn de fietspaden vrijliggend, zijn ze breed genoeg enz. Leidraad is het Vademecum Fietsvoorzieningen. Voor de inrichting ligt de score op 37 procent. Zeker een vooruitgang want de laatste vijf jaar zijn er langs de gewestwegen bijna 1000 km nieuwe en vernieuwde fietspaden aangelegd conform het Vademecum. Maar omdat er heel wat oude fietspaden zijn, is er nog werk aan de winkel. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits streeft ernaar om voor de inrichting tegen 2015 een score van 50 procent te halen.
  

Vlaams minister Crevits : “De voorbije vijf jaar zijn langs de gewestwegen over een afstand van bijna 1000 km nieuwe fietspaden aangelegd of zijn de fietspaden vernieuwd. Dat is een significante afstand. Die vernieuwing houdt méér in dat het schilderen van stippellijnen, vraagt grotere inspanningen dan in het verleden. We hebben een historische achterstand in te halen en deze studie toont aan dat we in het kader van de verkeersveiligheid absoluut in fietspaden moeten blijven investeren, maar ook dat we de ingeslagen weg moeten volgen. De staat van de fietspaden is globaal gezien goed, de inrichting kan en moet beter in de toekomst.”

Werken aan kruispunt N266 – N261

WERKEN

DROGENBOS / RUISBROEK: – Het kruispunt van de Humaniteitslaan (N266) en de Nieuwe Stallestraat (N261) is met zijn prioriteitscijfer 15 een van de 131 erkende gevaarlijke ‘zwarte’ verkeerspunten die door het Agentschap Wegen en Verkeer  worden heraangelegd in de provincie Vlaams-Brabant.

Het huidige kruispunt wordt omgevormd tot een kruispunt met verkeerslichten.
De humaniteitslaan wordt in een rechte lijn doorgetrokken en de Stallestraat komt er loodrecht op: zo krijgt het de vorm van een T-kruispunt. Er komen ook een aantal nieuwe voorsorteerstroken: een extra afslagstrook naar links voor het verkeer dat van Vorst naar Drogenbos rijdt en een extra afslagstrook naar rechts voor het verkeer dat van Drogenbos naar Vorst rijdt.
2009-08-28-kruispunt

Aan het kruispunt van de humaniteitslaan en de Paul Gilsonlaan ten slotte komt een verkeerseiland dat het verkeer beter zal geleiden. hier zullen de vrachtwagens die van Drogenbos of Vorst komen en naar bijvoorbeeld de handelszaak ‘Tonton Tapis’ rijden, rechtsomkeer moeten maken om vervolgens rechts af te slaan naar de toegang. het rechtstreekse afslaan naar links wordt voortaan
onmogelijk gemaakt door een middenberm in de humaniteitslaan om de veiligheid van de weggebruikers te verzekeren. De hele
fiets- en voetgangersinfrastructuur wordt bovendien gescheiden van het autoverkeer en er worden fietsoversteken met een oversteekeiland aangelegd.
2009-09-44-grafiek_kruispunt-N266-N261

TIMING EN HINDER
Eind juni zijn de voorbereidende weg- en rioleringswerkzaamheden gestart, met de aanleg van een keermuur langs de humaniteitslaan.
Deze maand beginnen nutsmaatschappijen met het verplaatsen van de nutsleidingen.
De eigenlijke wegwerkzaamheden gaan volgens de huidige planning begin november van start.

Om het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen, worden ze in vier fasen uitgevoerd.
Geplande einddatum 28 febrari 2010.

OMLEIDINGEN
het verkeer vanuit Drogenbos zal steeds rechtstreeks naar Vorst en Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw) rijden. Ook het verkeer vanuit Vorst zal rechtsreeks naar Ruisbroek kunnen rijden. Voor de overige bewegingen wordt een omleidingslus in tegenwijzerzin ingesteld.
– het verkeer dat van Ruisbroek naar Drogenbos en de Ring rijdt, zal via de omleidingslus (de humaniteitslaan en de Paul Gilsonlaan) moeten rijden.
– het verkeer dat van Ruisbroek komt en naar Vorst rijdt, zal via de omleidingslus (de humaniteitslaan en de Paul Gilsonlaan) moeten rijden en dan aan de lichten in de Stallestraat rechtsomkeer moeten maken.
Aan het einde van de Paul Gilsonlaan komt een tijdelijke weg met een rechtstreekse aansluiting op de Stallestraat (richting Drogenbos) en een voorsorteerstrook naar de Ring.

De bedrijven en handelszaken gelegen in de omgeving van de werkzone blijven bereikbaar!

Share