SINT-PIETERS-LEEUW: – Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft het kruispunt van de Bergensesteenweg (N6) met de in- en uitritten van Makro volledig vernieuwd. Naast een nieuwe inrichting van het kruispunt kwamen er ook nieuwe verkeerslichten die alle verkeersbewegingen conflictvrij zullen maken.
Nu de herinrichting van het kruispunt van de Bergensesteenweg langs de zijde met de in- en uitritten van Makro voltooid is worden de werken enkele maanden stilgelegd.
De Bergensesteenweg zal tot eind februari terug beschikken over twee rijstroken per rijrichting.
Op die manier wordt de winterperiode overbrugd en vermijdt het Agentschap Wegen en Verkeer vertragingen in de werkzaamheden door weersomstandigheden. Bovendien blijven de handelszaken zo goed bereikbaar tijdens de kerst- en koopjesperiode.

2013-12-12-bergensesteenweg-makro_2-rijrichtingen-open-voor-feestdagen_01
Ter hoogte van de toegangen van Marko, Brantano, Retif en net voor het kruispunt van de Ruisbroeksesteenweg werden ook de middeneilanden heraangelegd zodat bepaalde gevaarlijke oversteek- en keerbewegingen voortaan onmogelijk zijn. Ook de bushalte in deze zone werd vernieuwd. Dankzij de nieuwe ovonde kan het verkeer op de Bergensesteenweg veilig terugdraaien en wordt terugkeren aan het kruispunt met de Ruisbroeksesteenweg overbodig, wat ook de veiligheid ter hoogte van dat kruispunt verhoogt.
Het kruispunt is een van de gevaarlijke kruispunten die de Vlaamse Overheid wegwerkt.
2013-12-12-bergensesteenweg-makro_2-rijrichtingen-open-voor-feestdagen_02 2013-12-12-bergensesteenweg-makro_2-rijrichtingen-open-voor-feestdagen_03
Begin maart 2014 start de laatste fase van de werken.
Tijdens deze fase, die ongeveer anderhalve maand duurt, wordt het wegdeel ter hoogte van Brantano en Retif vernieuwd.

%d bloggers liken dit: