SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de Bergensesteenweg, N6, werd één rijstrook afgesloten in de richting van Halle voor werken van Fluxys.
2013-06-05-werken-Bergensesteenweg_02
 Jan Desmeth, schepen voor Mobiliteit: ‘Het gemeentebestuur vernam gisteren dat Fluxys werken uitvoert op de Steenweg op Bergen ter hoogte van de Makro. De volgende 3 – 4 weken zal er slechts een rijstrook in elke richting beschikbaar zijn. Deze werken staan los van het heraanleggen van het kruispunt dat later zal gebeuren door het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaamse Gewest. Fluxys beheert het hoge druk netwerk voor aardgas. Dit staat los van distributie naar inwoners of bedrijven.’


Herinrichting Bergensesteenweg ter hoogte van Makro

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het agentschap Wegen en Verkeer (AWV)  start in de maand juni ook met de voorbereidings werken van de herinrichting van de Bergensesteenweg, N6, ten zuiden van het kruispunt van de Ruisbroeksesteenweg.
2013-06-05-werken-Bergensesteenweg_01

De eigenlijke herinrichting van dit stuk van de Bergensesteenweg, van aan het kruispunt van de Ruisbroeksesteenweg tot aan de Henri Detréstraat, start in de zomer.
In juni voeren de nutsmaatschappijen voorbereidende aanpassingen uit aan de leidingen.

De hoofdaannemer begint in augustus met zijn werken, die in het voorjaar van 2014 moeten rond zijn.

Veiliger verkeer met betere geleiding
Het kruispunt van de Bergensesteenweg ter hoogte van de Makro is één van de officiële gevaarlijke kruispunten die AWV aanpakt in Vlaanderen.
Momenteel staan er verkeerslichten, maar bijvoorbeeld het verkeer dat van Brussel komt en naar Makro wil afslaan krijgt gelijktijdig groen met het verkeer dat van Halle richting Brussel rijdt. Dergelijke conflictsituaties moeten worden vermeden zodat alle verkeersbewegingen voortaan feilloos kunnen verlopen.

Betere toegang
Ter hoogte van de toegang tot Makro, Brantano, Retif en net voor het kruispunt van de Ruisbroeksesteenweg worden de middeneilanden en de beplanting heraangelegd. De nieuwe inrichting moet het verkeer beter geleiden en bepaalde gevaarlijke oversteek- en keerbewegingen voortaan onmogelijk maken.

Fietsvriendelijker
Momenteel kruisen fietsers op de Bergensesteenweg de afslagstrook naar de Bergensesteenweg en rijden ze tussen de rechterrijstrook van de Bergensesteenweg en de afslagstrook naar de Makro. In de toekomst zullen de fietsers over een veilig, vrijliggend fietspad beschikken.

Bushaltes
De bushaltes die zich momenteel in de projectzone bevinden – richting Brussel net voorbij de uitrit van Makro en richting Halle ter hoogte van de nieuwe ovonde, eigenlijk een ovale rotonde, worden in het kader van de herinrichting heraangelegd.

%d bloggers liken dit: