Inhuldiging gerestaureerde kapel van Mekingen

SINT-PIETERS-LEEUW: – De kapel van Mekingen werd dankzij de inzet van de cultuurraad en vele vrijwilligers gerestaureerd. Vanmiddag werd ze feestelijk ingehuldigd door Kardinaal Godfried Danneels, E.H. Deken Raymond Decoster en E.H. Gerrit Van den Houte.

In een zonovergoten Mekingen werd deze namiddag de H Maria Magdalenakapel in Mekingen na 3 jaar vrijwilligerswerk en gulle sponsorring ingehuldigd.
Pastoor Gerrit Van den Houte en deken Raymond Decoster verzorgden het geestelijk woord na de verwelkoming door burgemeester Luc Deconinck.
Kardinaal Godfried Danneels zegende de kapel waarna cultuurraadvoorzitter Hubert Avaux alle medewerkers en sponsors hartelijk dankte.
Schepen van Cultuur Jan Desmeth en bevoegd voor erfgoed was vooral fier dat de realisatie van dit project gedragen werd van onderuit.
Het college van burgemeester en schepenen verraste de aanwezige vrijwilligers met een genummerd en door de kunstenares Chris Leroy gesigneerd exemplaar van haar tekening van de kapel.
Op de tonen van de Sint-Cecilia fanfare ging het richting Smis van Mekingen,het oudste café van Leeuw. Daar werden de plannen om volgend jaar een Onze- Lieve-Vrouw kapel in de Meersteen te renoveren al druk besproken. Dat de gemeente zijn erfgoed een warm hart toedraagt bewezen de meer dan 300 aanwezigen.

Deze diashow vereist JavaScript.


Jan Desmeth, schepen van Erfgoed : “We hebben niet zo dikwijls de mogelijkheid om iets in Mekingen te organiseren. De gerestaureerde kapel van Mekingen opnieuw inhuldigen was een mooie gelegenheid om in dit gehucht van de gemeente een activiteit te organiseren, die mensen verbindt. Het feit dat we dit op Erfgoeddag konden doen en het bezoek aan ’t Smis van Mekingen – zelf ook waardevol erfgoed – konden verwerken in het programma, gaf een mooi geheel. De opkomst was met bijna 300 deelnemers hoger dan verwacht, maar wel extra leuk, natuurlijk.”

Raf Meert bezorgde de onafhankelijke nieuwssite op 30/11/2014 – De geschiedenis van de Maria-Magdalenakapel van Mekingen – herlees het hier / klik hier.

koningsschieting 2017: Bart Coudron Koning en Snoowi Basteleus Prinses

SINT-PIETERS-LEEUW: – Traditioneel wordt op paasmaandag de koningsschieting gehouden van de Koninklijke Schuttersgilde Sint Sebastiaan van Sint-Pieters-Leeuw. Wie de hoofdvogel met de traditionele boog op de staande wip weet af te schieten mag een jaar lang de titel van koning voeren.
Bart Coudron mag zich een jaar Koning noemen en Snoowi Basteleus Prinses.


De Koninklijke Schuttersgilde Sint Sebastiaan uit Sint-Pieters-Leeuw bestaat sinds 1465 en het is reeds eeuwen de traditie dat er op Paasmaandag in het dorp een nieuwe koning(in) en prins(es) gekroond wordt of dat men zijn of haar titel kan verlengen.
De koning heeft het voorrecht om zich een jaar lang koning van de gilde te noemen en de koningsbreuk uit 1692 te mogen dragen bij officiële gelegenheden. Net zoals de prins de prinsenbreuk mag koesteren.

2017-04-17-WIP-Koningsschieting-2017_16Een 70-tal schutters namen deel aan de koning-en prinsenschieting.
In de derde ronde schoot niet alleen Bart Coudron maar ook Bart Dannau de hoofdvogel. Na een spannende strijd van 71 ronden tussen deze twee werd uiteindelijk de 26 jarige Bart Coudron de nieuwe koning.
Bart is 18 jaar lid van de schuttersgilde en komt uit een echte boogschuttersfamilie.

Bij de jeugd schoot de 14 jarige Snoowi Basteleus zich
na 35 ronden prinses. Haar papa en mama zijn ook lid van de gilde.
Nadat de breuken van de gilde overhandigd werden aan de nieuwe koning en de nieuwe prinses konden alle schutters, vrienden en ereleden genieten van het lekkere kramiek, balletjes en kriekjes en niet te vergeten de lekkere Leeuwse Schutter.

Deze diashow vereist JavaScript.

Meer info: www.sintsebastiaan.be

agenda: verzameldag erfgoedfoto’s

2017-04-13-erfgoedmuurRUISBROEK: – Dinsdag 18 april 2017 vanaf 14 uur is er een “verzameldag erfgoedfoto’s” in het Lokaal Dienstencentrum ’t Paviljoentje.
Iedereen die oude foto’s heeft, mag ze meebrengen. De foto’s worden onmiddellijk ingescand en in de erfgoedkast gehangen.
Zo wordt het materiaal ook bewaard voor de volgende generaties.

Donderdag 30 maart werd de nieuwste erfgoedkast geopend (zie artikel – klik hier) in dienstencentrum ’t Paviljoentje. Met als thema “de café’s van Ruisbroek”, kwamen de tongen snel los.
Rond 1900 waren er meer dan 150 café’s in Ruisbroek. Op de plaats waar nu het oprittencomplex van de autosnelweg ligt, lag vroeger de wijk “de lamp”. Er stonden 12 huizen, waarvan 6 café’s. Dhr. Stevens van Catala trok een elektriciteitsdraad naar de kleine wijk, waardoor je twee café’s met licht kreeg, de grote lamp en de kleine lamp. Een elektrische lamp die brandde, was een klein wonder waar de mensen graag naar kwamen kijken. Nu rijden er duizenden wagens over die plek van toen.

Ruisbroek heeft duidelijk een kleurrijk verleden, waar we proberen wat beelden bij te plaatsen. Als we foto’s willen vinden van alle 150 café’s, hebben we nog een lange weg te gaan. Maar daarvoor roepen we graag uw hulp in. Wat vandaag in de erfgoedkast staat, is maar het begin.
Daarom organiseren we op dinsdag 18 april vanaf 14 uur een verzameldag. Iedereen die foto’s heeft, mag ze meebrengen. De foto’s worden onmiddellijk ingescand en in de erfgoedkast gehangen. Zo wordt het materiaal ook bewaard voor de volgende generaties.

De erfgoedkast zelf kan je nog gaan bekijken tot 24 april, Fabriekstraat 1a, 1601 Ruisbroek.

agenda: Erfgoeddag – Kapel van Mekingen oud en nieuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op zondag 23 april 2017 is het weer Erfgoeddag. In onze gemeente is er de tentoonstelling: Kapel van Mekingen: oud en nieuw n.a.v. de restauratie o.l.v. de Leeuwse Cultuurraad.


De kapel van Mekingen wordt plechtig  ingehuldigd. Deze werd dankzij de cultuurraad en vele vrijwilligers opgefrist.
De plechtigheid aan de kapel start om 15u30. Na de inhuldiging is er een muzikale optocht onder begeleiding van de fanfare Sint-Cecilia.
Ook De Oude Smis van Mekingen zal voor de gelegenheid worden omgetoverd tot een mini-museum. Hier kan u de geschiedenis van de kapel ontdekken.
Met oude kaarten en prenten, probeert men de levensloop van de oude kapel te reconstrueren.

• van 14u tot 18u – inhuldiging kapel om 15u30
• Expo: In de oude Smis van Mekingen, J. B. Cardijnstraat, Sint-Pieters-Leeuw
• Inhuldiging: De kapel staat verder in de straat

Raf Meert bezorgde de onafhankelijke nieuwssite op 30/11/2014 – De geschiedenis van de Maria-Magdalenakapel van Mekingen – herlees het hier / klik hier.

Waar kan je tijdens de Erfgoeddag terecht in de rest van het Pajottenland?
Ontdek het uitgebreide regioprogramma op www.erfgoeddagpz.be

Minister Gatz stelt strategische visienota voor over Cultureel-erfgoedwerking

VLAANDEREN: – Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz zijn strategische visienota met zijn beleidsprioriteiten voor een betere ondersteuning van de cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen aan de Vlaamse Regering voorgesteld.


In het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017 staat voor de allereerste keer een strategische visienota ingeschreven. Met dit nieuwe instrument legt de minister zijn strategische visie en beleidsaccenten vast voor de ‘grote erfgoedronde’ voor cultureel-erfgoedorganisaties voor de beleidsperiode 2019-2023. De visienota omvat de prioriteiten bij de ondersteuning van musea, culturele archiefinstellingen erfgoedbibliotheken en van cultureel-erfgoedorganisaties en lokale besturen die een dienstverlenende rol opnemen.
Lees meer over de Strategische Visienota – klik hier (PDF 1Mb)  

2014-10-08-Sven-Gatz-spreektMinister Gatz: “De hoofddoelstelling van mijn cultureel-erfgoedbeleid is duurzaam en kwaliteitsvol zorgen voor en omgaan met ons cultureel erfgoed. Zo blijft het betekenis hebben vandaag en kunnen we het ook doorgeven aan de volgende generaties.”

Vier krachtlijnen staan centraal:
– We versterken de collecties in Vlaanderen;
– We verbinden waar mogelijk ons roerend erfgoed (o.a. kunstwerken, manuscripten, werktuigen) en immaterieel erfgoed (o.a. tradities, gebruiken, vaardigheden, rituelen);
– We zetten in op meer samenwerking en afstemming gericht op meer slagkracht en minder versnippering in de Vlaamse cultureel-erfgoedsector;
– We mikken op een brede participatie en diversiteit

Het cultureel-erfgoedveld in de toekomst
Minister Gatz wil samen met de lokale besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie een gevarieerde aanwezigheid van cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel waarborgen.

Cultureel-erfgoedorganisaties, van lokaal tot internationaal niveau, zijn daarbij cruciaal. Ze werken duurzaam en kwaliteitsvol vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het doorgeven van cultureel erfgoed. Collectiegericht denken – in de brede zin – staat centraal.

Met de projectsubsidies kiest minister Gatz ervoor om een dynamische cultureel-erfgoedwerking te stimuleren. Projecten met volgende inhoudelijke accenten krijgen voorrang:
– waardering van cultureel erfgoed;
– participatie;
– samenwerken met andere beleidsdomeinen;
– opstap naar een landelijke indeling of aanduiding als cultureel-erfgoedinstelling;
– internationale (samen)werking.

In het uitvoeringsbesluit bij het Cultureel-erfgoeddecreet worden meer gedetailleerde voorwaarden en criteria opgenomen om deze strategische visie en beleidsaccenten in de praktijk te brengen. Dat uitvoeringsbesluit werd vandaag ook voor de eerste keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering.

officiële opening van de erfgoedkast in LDC ’t Paviljoentje

RUISBROEK: – Vandaag was er in LDC ’t Paviljoentje de officiële opening van de uitgebreide erfgoedkast met als thema “Café’s in Ruisbroek”.


Nog tot maandag 24 april 2017 kan je de uitgebreide kast gaan bekijken met alles wat er te vertellen valt over de oude cafés van Ruisbroek.
Als je weet dat er indertijd in Ruisbroek zowat 150 kroegen waren, besef je dat er inderdaad veel leuk materiaal te zien zal zijn.

Jan Desmeth, schepen van erfgoed :” Een drietal maal per jaar trekken we met de erfgoedkast naar de wijken. We merken altijd veel belangstelling voor de geschiedenis van onderwerpen, die de mensen heel goed kennen en ergens wel raken. We doen dan ook altijd een oproep om de ontbrekende schakels in het verhaal aan te vullen. Op dinsdag 18 april vanaf 14u kunnen mensen met nog ontbrekende foto’s langskomen. Onze mensen zullen ze inscannen en bewaren voor de volgende generaties.”

Rond 1900 waren er meer dan 150 café’s in Ruisbroek. Op de plaats waar nu het oprittencomplex van de autosnelweg ligt, lag vroeger de wijk “de lamp”. Er stonden 12 huizen, waarvan 6 café’s. Dhr. Stevens van Catala trok een elektriciteitsdraad naar de kleine wijk, waardoor je twee café’s met licht kreeg, de grote lamp en de kleine lamp. Mensen kwamen echt kijken naar het wonder dat er daar een elektrische lamp brandde.
Nu rijden er duizenden wagens over die plek van toen.

Deze diashow vereist JavaScript.


Dankzij de erfgoedkast krijg je er onder andere ook een antwoord op volgende vragen:
– In welk café kweekten ze Gouden Schoenen?
– Waar kon je de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia vanRuisbroek wekelijks treffen tijdens hun repetities?
– Hoe kwam café Capsulleke aan zijn naam?

Studiedag inventarisatie, beheer en herwaardering van plattelandskerkhoven in Vlaams-Brabant

RUISBROEK / VLAAMS-BRABANT: -Vandaag organiseerde de provincie Vlaams Brabant een studiedag over funerair erfgoed. De locatie van deze studiedag was de Onze-Lieve-Vrouw kerk in Ruisbroek.
Ongeveer 75 mensen uit heel Vlaanderen namen deel aan deze studiedag!


Gedurende de voormiddag gaven experten uitleg bij o.m. het provinciaal beleid rond inventarisatie, beheer en herwaardering van kerkhoven en begraafplaatsen.
Na de middag was er een rondleiding op de begraafplaats van Ruisbroek en werd de theorie omgezet in de praktijk.

Zowel de deelnemers als de organisatie vonden het een geslaagde studiedag.

Deze diashow vereist JavaScript.


Meer info: vlaamsbrabant.be/plattelandskerkhoven

nieuw spel Levenswandeling – Al spelend in gesprek over vroeger

2017-02-28-spel-levenswandelingPAJOTTENLAND: – Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei stelt het spel ‘Levenswandeling’ voor dat ze naar aanleiding van Erfgoeddag Vlaanderen en Brussel ontwikkelden ism WZC De Zwaluw.Het spel levenswandeling is een leuk en eenvoudig spel om met ouderen of dementerenden in gesprek te gaan over vroeger en mekaar zo op een andere manier te leren kennen.

Het spel levenswandeling is een leuk en eenvoudig spel om met ouderen of dementerenden in gesprek te gaan over vroeger en elkaar zo op een andere manier te leren kennen. Wat is het mooiste cadeau dat je als kind van Sinterklaas kreeg? Herinner je je nog je eerste kus? Ken je enkele zinnen in jouw dialect zeggen?

In het spel staat reminisceren centraal. Reminisceren betekent het ophalen van herinneringen, waarbij de nadruk ligt op de eigen ervaringen van de deelnemers. Het spel werd ontwikkeld in het kader van Erfgoeddag 2017 door Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei i.s.m. WZC De Zwaluw naar een idee van Ilona Van Obbergen.

Het spelbord is opgevat als een eenvoudig parcours van vakjes, volgens het principe van ganzenbord. Deelnemers gooien met de dobbelsteen en verplaatsen een pion voort op het spelbord. Bij elk gekleurd vakje hoort een kaartje waarop een vraag staat die de deelnemer moet beantwoorden. De vragen polsen naar verhalen over hoe het vroeger was.

De zes categorieën zijn:
Mijn kindertijd: Vragen over de kindertijd, naar school gaan, spelen,… (vb. Moest je al kind alles opeten? Wat lustte je niet)
Geloof & feesten: Vragen over de plaats van het geloof en de kerk in het dagelijkse leven en over religieuze en andere feesten zoals kerstmis, Sinterklaas, de kermis,… (Ging je wel eens naar de kermis? Wat deed je dan?)
Verliefd, getrouwd, kinderen: Vragen over de eerste liefde, verloving, trouwen en kinderen krijgen. (vb. Hoe zag jouw/de trouwkledij er uit toen je jong was?)
In en rond het huis: Vragen over gebruiken en gewoonten binnen de huiselijke sfeer. De thema’s voeding, gezondheid, huishouden, dagindeling,… komen hier aanbod (Vb. Had je vroeger huisdieren? Welke?)
Beroep en vrije tijd: Vragen over enerzijds het professionele leven en anderzijds de invulling van de vrije tijd zoals televisie, radio, verenigingsleven,… (Vb. Vanaf wanneer hadden jullie een televisie in huis? Welke programma’s keek je?)
Mijn dorp & stad: Vragen omtrent het eigen dorp en de omgeving, lokale tradities en vervoer (Vb. Sprak je dialect thuis? Kan je enkele woorden of zinnen in jouw dialect zeggen?)

Het spel werd ontwikkeld in het kader van Erfgoeddag 2017 op 23 april dat in het thema ‘Zorg’ staat. In onze regio (Pajottenland & Zennevallei) zullen verschillende zorginstellingen (vooral woonzorgcentra en rusthuizen) meedoen aan de Erfgoeddag. Op Erfgoeddag zelf en in een voortraject naar Erfgoeddag toe zal er aan de slag gegaan worden met een eenvoudig spel dat met groepjes ouderen gespeeld kan worden met als doel herinneringen ophalen, met elkaar in gesprek gaan over vroeger en elkaar op een andere manier leren kennen. Maar ook na Erfgoeddag kan het spel blijvend gebruikt worden in rusthuizen, bij de organisatie van dementiecafés of door mantelzorgers.

Het spel ontlenen kan gratis bij Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei.
C Het Castelhof – Molenstraat 102, 1700 Dilbeek – T. 02 451 69 48

Zenne en Zoniën fotowedstrijd – origineel waardevol erfgoed

zenne-en-zonien_logoZENNEVALLEI: Streekvereniging Zenne en Zoniën organiseert een fotowedstrijd rond “origineel waardevol erfgoed”.

Erfgoed, dat is voor ons alles wat de moeite waard is om bewaard te blijven. In een land waarin verstedelijking nooit vlugger verliep dan nu, moet veel beschermd worden en nog meer bewaard blijven. Foto’s kunnen helpen bij waarde, waardering, bewaring. Daarvan is Streekvereniging Zenne en Zoniën overtuigd.

Voorzitter Roger Swalens legt uit wat de bedoeling van zijn vereniging is, met het nieuwe initiatief:“We schrijven een wat bijzondere fotowedstrijd uit. Daarbij nodigen we je uit om zelf origineel waardevol erfgoed ’op de gevoelige plaat’ vast te leggen. Want beelden helpen bewaren.

Natuurlandschappen, dorpsgezichten, merkwaardige gebouwen of hun kleinere details, trage wegen horen er bij. Wij vragen je om ze op een originele manier in beeld te brengen, zodat hun waarde in het oog springt en onze waardering ervoor toeneemt. Je mag één enkele foto maken, maar ook een reeks rond hetzelfde thema of onderwerp. Je werkingsgebied is de streek tussen Zenne en Zoniën, meer bepaald Beersel, Drogenbos, Linkebeek, Halle, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw.

We hebben geen vaste regels of ingewikkeld reglement. Zend gewoon je werk in een goed digitaal fotoformaat naar zenzofoto@gmail.com. Vermeld je voornaam en naam, mailadres en de plaats en datum van je opname(s). Je inzending wordt beoordeeld door een jury van onze vereniging die is aangevuld met professionele fotografen.

Wanneer inzenden?
“Je mag continu inzenden tussen 1 maart en 30 november 2017. Aan het einde van elke maand kiezen we een of meer maandfavorieten. Uit de maandfavorieten, die alleszins een prijs krijgen, worden de eindwinnaar(s) gekozen in de loop van december 2017.

Wat win je er mee?
Een leuke prijs voor alle eindwinnaars en een attentie voor elke deelnemer. Je levert tegelijk een mooie bijdrage in onze inzet om het Erfgoed in onze streek te bewaren en op te waarderen. Je foto wordt eventueel gebruikt in ons tijdschrift “De Zevende Kracht”, op onze webstek en/of in één van onze nieuwsbrieven. Dit alles met jouw goedkeuring vooraf en met of zonder vermelding van je naam.”

Meer info: http://zevendekracht.blogspot.be/

Renovatie pastorij van Vlezenbeek

pastorij-VLEZENBEEK_sint-pieters-leeuwVLEZENBEEK: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 22 december 2016 in Sint-Pieters-Leeuw. Volgend agendapunt kwamen aan bod en werd goedgekeurd: 3 Aanstelling ontwerper verbouwing pastorij Vlezenbeek.

De gemeenteraad van donderdag 22 december 2016 keurde een bestek goed om een architect aan te stellen voor de renovatie en herinrichting van de pastorij van Vlezenbeek. De doelstelling is om de pastorij van Vlezenbeek in de eerste helft van 2018 te renoveren. Een multifunctioneel gebruik is het uitgangspunt. Zo blijft ook voor de kerkfabriek en de pastoor ruimte voorbehouden.

Schepen van Gebouwen Lucien Wauters : “Deze opdracht omvat de studie met betrekking tot de binnenafwerking, de stabiliteit en de technische uitrustingen. Het gemeentebestuur heeft voor deze opdracht een maximaal budget van 500.000 euro voorzien.“

Schepen van Erfgoed Jan Desmeth : “In 2014 (zie artikel) werd de jarenlange rechtzaak tussen gemeentebestuur en kerkfabriek in der minne geregeld. Toen werd afgesproken om op de eerste verdieping ruimtes te voorzien voor de kerkfabriek en de parochie. Hierdoor komen op de gelijkvloers ruimtes vrij voor een polyvalent gebruik. Verenigingen kunnen ze gebruiken voor vergaderingen en activiteiten.“

pastorie-Vlezenbeek_achterzijdeDe architectuur van het bestaande gebouw zal maximaal worden gerespecteerd. Doorheen het hele project zal functionaliteit, comfort en onderhoudsgemak de leidraad zijn.
Er zal maximaal gebruik gemaakt worden van duurzame, slijtvaste materialen .
Inzake verwarming zal worden overgeschakeld naar een installatie op aardgas.
Daarnaast wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de integrale toegankelijkheid van alle lokalen.
Bij de uitvoering van de werken zal worden rekening gehouden met een fasering die toelaat dat de huidige werking in het gebouw kan behouden blijven.

Het bestuur heeft voor de gehele opdracht (studie + uitvoering van de werken) een maximaal bedrag van 500.000 euro ingeschreven in de begroting.
Dit bedrag is inclusief de BTW, de algemene kosten en de contractuele prijsherzieningen.

Erfgoedkast in Negenhof : Wittouck een familie van burgemeesters en industriëlen

NEGENMANNEKE: – Deze voormiddag werd in het lokale dienstencentrum Negenhof de erfgoedkast geplaatst. Je kan er informatie vinden over het rijke verleden van de familie Wittouck. Tot op vandaag vind je heel wat tekenen terug van dit rijke verleden in de wijken Negenmanneke en Zuun.
2016-11-28-erfgoedkast_negenmanneke_01
Jan Desmeth, Schepen van Erfgoed : “Met de erfgoedkast willen we telkens kleine stukjes erfgoed ontsluiten naar het grote publiek toe. We merken dat heel wat mensen interesse hebben in interessante verhalen uit ons recente verleden. Het helpt om het heden beter te begrijpen.

De familie Wittouck is een begrip in Sint-Pieters- Leeuw: burgemeesters, fabriekseigenaars, soldaten in de Groote Oorlog… Hun verhaal begint met een oliemolen in Drogenbos, maar al snel belanden ze op de grens Negenmanneke-Zuun, op de site van Klein Bijgaarden. Ook hier was in eerste instantie een molen op de Zuun om olie te persen. Maar François Wittouck maakt er een bloeiende alcoholdistilleerderij van.
Met de verdiende centen wordt slim geïnvesteerd in diverse suikerfabrieken over het hele land en zelfs in Nederland: het imperium van de familie Wittouck groeit snel. De meest bekende fabriek is wellicht de Tiense Suikerfabriek, waar Frantz Wittouck de plak zwaait.
De rijkdom van de familie is bovendien af te lezen van de verschillende kastelen die ze koopt of laat bouwen. En als uit de hand gelopen hobby komt er in Klein Bijgaarden een stoeterij van racepaarden, waarmee grote koersen geworden wonnen in binnen- en buitenland.
De Wittouck’s hebben niet alleen de basis van hun rijkdom in Sint-Pieters- Leeuw gelegd, ze hebben hier ook drie burgemeesters geleverd, waardoor de naam voor altijd met die van onze gemeente zal verbonden blijven.
Het hele verhaal van de familie Wittouck te Sint-Pieters- Leeuw kunnen we onmogelijk brengen in deze erfgoedkast. We hebben ervoor gekozen om in vogelvlucht de uitbreiding van de industrïele activiteiten te overlopen en de verspreiding van de familie via haar grote kastelen.


De erfgoedkast, een initiatief van de Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei, is een instrument om lokaal erfgoed meer in de kijker zetten. Erfgoed is alles wat we overerven van vorige generaties en we het bewaren waard vinden. Deze kleine tentoonstellingen helpen de drempel rond erfgoed te verlagen.

De dienst Erfgoed kan trouwens jouw hulp gebruiken. Heb jij nog bruikbaar materiaal of ken je nog leuke verhalen? Neem dan gerust contact op met de dienst Erfgoed. Zo werkt de lokale bevolking mee aan de bewaring van het erfgoed voor de volgende generaties.

U kan de Erfgoedkast nog tot en met 15 januari ontdekken in LDC Negenhof, Sint-Stevensstraat 62, Sint-Pieters- Leeuw.

Vrijwilligers gezocht voor project ‘Tradities in het Pajottenland en de Zennevallei


erfgoedcel_Pajottenland-Zennevallei_logoREGIO: – Ga je graag op ontdekking en heb je interesse in alle tradities (volkssport, brouwen, processies,..) die de streek rijk is? Dan ben jij de geknipte persoon voor Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei!

Ze zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons vrijwilligersteam willen versterken.

In het project ‘Tradities in het Pajottenland en de Zennevallei’ reizen de vrijwilligers van de erfgoedcel de regio op zoek naar de tradities die hier nog leven. Welke tradities zijn er? en wie houdt zich er mee bezig? De vrijwilligers interviewen de personen en verenigingen, verwerken de interviews en werken mee aan de ontsluiting van deze resultaten.

2016-08-29-erfgoed-vrijwilligers_PZWat mag je verwachten?
De opdrachten binnen het project zijn zeer divers, je kan alle taken opnemen maar kan ook een keuze maken tussen de verschillende taken. In overleg met de erfgoedcel kan je kiezen welke taak je wilt opnemen.
Mogelijke taken:
• Zelfstandig of in groep op pad gaan in de regio om personen en verenigingen te interviewen rond hun traditie
• Uitschrijven van het interview voor latere verwerking
• Meewerken aan de ontsluiting van deze resultaten voor het brede publiek

Meer info over onze vrijwilligerswerking: www.erfgoedcelpz.be/werk-mee
Meer info over het project: www.erfgoedcelpz.be/ons-erfgoed-onder-de-loep

De deelnemende gemeentes zijn: Affligem, Bever, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat.

erfgoedkast toont tijdens de maand juni de De Sint-Lutgardiskerk

ZUUN: – Vanmiddag werd in de Meander de erfgoedkast officieel ingehuldigd met deze maand als thema “De Sint-Lutgardiskerk”.
2016-06-06-erfgoedkast_Zuun_01
De erfgoedkast is een initiatief van de Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei en is een minitentoonstellingsruimte. Het doel is lokaal erfgoed meer zichtbaar te maken. Tijdens de maand juni staat de erfgoedkast in Woonzorgcentrum Zilverlinde en LDC Meander met als thema ‘De Sint-Lutgardiskerk’. Zeker de moeite waard om eens een kijkje te gaan nemen en herinneringen op te halen.

In de erfgoedkast ontdek je het ontstaan van de eerste kapel, de nieuwe kerk, de oorsprong van de naam en kunst in de kerk. Wist je dat dit de eerste parochie was met Sint-Lutgardis als patrones? Veel pasgeboren meisjes kregen plots Lutgarde als doopnaam mee. En weet je wat gravin de Limburg-Stirum, laatste adellijke bewoonster van het Colomakasteel, met het ontstaan van de parochie te maken heeft?


Meteen na de inhuldiging van de erfgoedkast diepten verschillende aanwezigen verhalen op over de bouw van de kerk, het werd een interessante middag waar nog veel over nagepraat zal worden in de Meander.

De dienst Erfgoed kan trouwens jouw hulp gebruiken. Heb jij nog bruikbaar materiaal? Neem dan gerust contact op met de dienst Erfgoed. Zo werkt de lokale bevolking mee aan de bewaring van het erfgoed voor de volgende generaties.
Meer info? dienst Erfgoed – 02 371 22 62 – erfgoed@sint-pieters-leeuw.be

voorstelling erfgoedproject 2017: Gluren achter de fabrieksmuren

RUISBROEK / ZENNEVALLEI:- Vanmiddag werd in de monumentale papierfabriek van ‘De Meurs’ in Huizingen door Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei het erfgoedproject “Gluren achter de fabrieksmuren 2017” voorgesteld.
2016-06-01-erfgoed-projectvoorstelling_gluren-achter-de-fabrieksmuren_01
In Beersel, Drogenbos, Halle en Sint-Pieters-Leeuw leggen ze de geschiedenis van ons industriële verleden bloot.
Hoe was het werken in de grote fabrieken langs het kanaal?
Hoe woonden en leefden de mensen er? De grote fabrieken liggen nu stil, maar de verhalen leven nog door.
In 2017 brengen ze deze verhalen naar buiten. Maar eerst moeten we ze vinden.
Heb jij nog foto’s, voorwerpen of verhalen over het leven in en rond de fabrieken laat het weten.

2016-06-01-erfgoed-projectvoorstelling_gluren-achter-de-fabrieksmuren_02
Schepen van Erfgoed Jan Desmeth en Deskundige Erfgoed Kristien Van Hecke

Concreet voor Ruisbroek zoekt men info over de afgebroken lakenweverij van Rey en de ACEC-fabriek.
Schepen van Erfgoed Jan Desmeth: “Heb je in de buurt van één van deze fabrieken gewoond? Je hebt er misschien zelf nog gewerkt? Of heb je misschien nog oude foto’s of voorwerpen. Laat het ons dan weten!
Want wie weet maakt jouw verhaal de puzzel compleet. In 2017 tonen we het resultaat van onze zoektocht en vertellen we het verhaal van de industrie.”
Meer info via: www.industriezenne.be

Het project kreeg alvast 30.000 euro steun van de Provincie Vlaams-Brabant.

Ook in 2007 werkten de gemeenten uit de Zennevallei tesamen aan een project, toen ter gelegenheid van het 175 jarig bestaan van het kanaal – zie artikel

Het verhaal van de industrie in de Zennevallei laten zien, daarvoor slaan we de handen in elkaar. We, dat zijn de gemeenten Beersel, Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw, de stad Halle, het FeliXart Museum in Drogenbos, stedelijk museum en archief ‘Den Ast’ uit Halle, de lokale heemkringen, de Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei en expertisecentrum ETWIE.
De zoektocht loopt van Drogenbos, over Ruisbroek, Huizingen tot Halle.


Gezocht: vrijwilligers met interesse in het industrieel verleden van de Zennevallei
Samen met vrijwilligers willen we de verhalen rond deze lokale geschiedenis registreren en naar buiten brengen. Wil je mee snuisteren in verhalen en archieven?
We zijn op zoek naar:
– Vrijwilligers die op zoek willen gaan naar bronnenmateriaal rond industrie in de gemeente- en bedrijfsarchieven van de gemeenten Beersel, Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos.
– Vrijwilligers die mee interviews af nemen met sleutelfiguren uit de geschiedenis van de industrie in de Zennevallei.
We verwachten:
– Een engagement van een jaar om mee te werken aan het project
– Bereidheid om aanwezig te zijn op occasioneel overleg
We bieden:
– Flexibel vrijwilligerswerk op maat in overleg met de organisatie
– Een leerrijke ervaring met de nodige vorming en begeleiding
– Een onkostenvergoeding
Heb je vragen rond dit project of ben je geïnteresseerd?
Contacteer Annelien Noppe, annelien@erfgoedcelpz.be, 0497 52 47 03 of 02 451 69 47

Kaarskensprocessie Sint-Laureins-Berchem

SINT-LAUREINS-BERCHEM: – Vorig jaar kon door de hevige regen de Kaarskensprocessie niet doorgaan en ook dit jaar dreigde de wateroverlast roet in het eten te gooien. Maar de voorbije twee dagen werden in Sint-Laureins-Berchem de straten moddervrij gemaakt en een weggespoelde veldweg heraangelegd zodat dinsdagavond zoals de traditie het wil, op de laatste dag van mei de Kaarskensprocessie kon doorgaan.
2016-05-31-Kaarskensprocessie_Sint-Laureins-Berchem (27)
Na de H. Misviering met Maria-verering trok de Kaarskensprocessie langs de Maria-kapelletjes van het dorp.
Met de ruiters van De Leeuwse Ridders, voor de eerste maal de doedelzakspelers van de Pepingse Pipeband en zangensemble Akkoord uit Vlezenbeek.
Na afloop, was er samenkomst in het “Molenborre-centrum”, waar er werd nagepraat bij de traditionele kramiek met ballekens.

Deze diashow vereist JavaScript.

LEWE – Levenscyclusgebruiken te Sint-Pieters-Leeuw

2016-04-24-Lewe_01SINT-PIETERS-LEEUW: – De Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en Volkskunde is zeer gelukkig met het nieuwe nummer “Levenscyclusgebruiken te Sint-Pieters-Leeuw” in de Lewe-collectie. Deze studie is bijzonder al was het maar omwille van het onderwerp en de invalshoek.

Voorzitter Jan De Backer: “Dit nummer handelt niet over een historisch gebouw of een markante gebeurtenis of periode, het onderzoekt de gebruiken van de burger op centrale momenten in het leven, in dit geval de geboorte, het huwelijk en het overlijden. Deze gebruiken typeren inderdaad een cultuur, een geloof in tradities, een sociale verbondenheid, lokaal en tijdsgebonden, en ze vormen in zekere zin de handtekening van een manier van leven omdat zij een licht laten schijnen op de waarden en normen van die periode en bij die mensen.

Enkel reeds de evidente vergelijking met ons eigen aanvoelen vandaag werpt een licht op de evolutie die een samenleving doormaakt, ook in punten die we op het moment zelf nochtans als vanzelfsprekend aanvoelen. Een bijzondere meerwaarde is uiteraard dat de studie zich baseert op gegevens uit Sint-Pieters-Leeuw.

2016-04-24-Lewe_02
Voorzitter Jan De Backer , eindredacteur van Lewe Gilbert Pické en Kristien Van Hecke – deskundige Toerisme en Erfgoed

Aan de basis ligt de eindverhandeling uit 1989 van mevrouw Myriam Volckaert waarmee zij aan de K.U. Leuven de graad verwierf van licentiaat in de Germaanse filologie.

De studie steunt op getuigenissen van niet minder dan 36 informanten, die zo zijn gekozen dat het mogelijk wordt een onderscheid te maken per wijk, maar bijvoorbeeld ook per “klasse”. De benadering laat eveneens toe de evolutie te bekijken tijdens de bestudeerde periode van 1920 tot 1950. Deze periode verklaart ook waarom in dit werk Sint-Pieters-Leeuw is herleid tot de vroegere hoofdgemeente.

De basis wordt gevormd door orale geschiedenis in de sterke betekenis van deze uitdrukking, de verkregen informatie is getoetst en de aanwending ervan is stevig wetenschappelijk onderbouwd.

Het mag een toeval heten dat dit werk niet is “verloren” gegaan voor onze gemeente en haar inwoners. De toenmalige bibliothecaris van Sint-Pieters-Leeuw, nu eindredacteur van Lewe, Gilbert Pické herinnerde zich dat een jonge studente op zoek was naar informatie om rond dit onderwerp te werken. Haar naam was hij vergeten, maar niet die van haar promotor, prof. Stefaan Top. Een telefoontje naar deze man bracht hem bij “ene Myriam Volckaert”. Het is veelzeggend voor het bijzondere van deze studie, dat een kwarteeuw na feiten de professor zich nog de naam van de studente herinnerde.

2016-04-25-Lewe-april2016Mevrouw Volckaert groeide op in Sint-Pieters-Leeuw, in Brukom, vandaag woont zij met haar gezin in Lembeek.

Voorzitter Jan De Backer: “Deze publicatie geeft het centrale deel van haar eindverhandeling integraal weer. Het omkaderende gedeelte waarin de auteur de gemeente voorstelt en bijv. ook de parochiekerken, verklaart zich logisch in haar eindverhandeling, maar is in een Lewe-publicatie minder relevant, al was het maar omdat deze punten zelf al onderwerp waren van een afzonder-lijke Lewe-uitgave. De volledige verhandeling is intussen in de heemkundige collectie van de gemeentelijke bibliotheek opgenomen.

We zijn mevrouw Volckaert dankbaar dat zij haar eindverhandeling ter beschikking wou stellen voor dit Lewe-nummer en zo ook voor de ganse bevolking van Sint-Pieters-Leeuw.

In 1985 publiceerde Lewe reeds een beknopte bijdrage van Marleen Bosmans en Walter Roossens over dit onderwerp en in zekere zin volgens dezelfde structuur. Hoewel de parallel treffend is, staan beide werken los van mekaar.”

Wie belang stelt in de heemkunde en de folklore van Sint-Pieters-Leeuw, kan een abonnement bekomen op dit heemblad (4 nummers per jaar) door storting van 8,00 euro op het rekeningnummer BE26 0910 1163 0329 van de gemeentelijke werkgroep voor Streek- en volkskunde.
Wie meer informatie wil kan steeds terecht bij:Gilbert Pické, secretaris
telefoon 02 377 97 10 – e-mail heemkunde@sint-pieters-leeuw.be.

volksspelen ter gelegenheid van Erfgoeddag

SINT-PIETERS-LEEUW: – Zondag had in heel Vlaanderen en Brussel de 16de editie van Erfgoeddag plaats. In Sint-Pieters-Leeuw focuste de erfgoeddag dit jaar op tradities. Samen met de sportdienst werden enkele oude volksspelen geplaatst in enkele lokale café’s.

2016-04-24-erfgoeddag_30
Burgemeester Luc Deconinck opende de “Erfgoeddag volksspelen” met een spelletje op de schuiftafel.

Vroeger hoorden sporten zoals sjoelbakken, tollen of gewoonweg kaarten als een vast ritueel bij een cafébezoek. Daarom bracht de gemeente deze volkssporten naar het publiek, daar waar ze thuis horen: in de cafés.
Terwijl bezoekers en toevallige cafégangers konden proeven van volksspelen in een ontspannen sfeer, werden ze bovendien geconfronteerd met een selectie sporterfgoed uit de gemeente. Om de sportieve sfeer te accentueren, hing er wat extra fotomateriaal op.

In de Pauw, Sint-Pieters-Leeuw
reuzendomino, tafelbordspel, schuiftafel
Erfgoedmateriaal: Wielerreglement Velo Club 1913, wielerfoto aan de Rink voor huidige KBC en verschillende fotoalbums van de Leeuwse Turnkring

De Grove, Zuun
Sjoelbak, tafelbordspel, toptafel
Erfgoedmateriaal: De velodroom in Zuun en krantenknipsels rond 1930, voetbalclub Zuun en Negenmanneke, een diploma van Turnkring Verbroedering Ruisbroek

Ons Huis Ruisbroek
tonspel, mannetjesspel, blaasbiljart
Erfgoedmateriaal: Turnkring Ruisbroek affiches en diploma’s, Ruisbroek Sportief met kampioen van Brabant Dirk De Bilde, duivensport Gustaaf Marchand

De Merselborre in Vlezenbeek
bakschieten, trou-damme, tafelkegelspel, reuzendomino
Erfgoedmateriaal:schuttersgilde Oudenaken, duivensport diploma’s toelatingen om sportduiven te houden, koers in Sint-Laureins-Berchem

Deze diashow vereist JavaScript.

agenda: Erfgoeddag Sint-Pieters-Leeuw met volkssporten op café

2016-04-24-affiche-erfgoeddagSINT-PIETERS-LEEUW: – De Erfgoeddag focust dit jaar op tradities. Samen met de sportdienst van Sint-Pieters-Leeuw blaast de gemeente op zondag 24 april 2016 weer enkele oude tradities nieuw leven in: volkssporten.

Vroeger hoorden sporten zoals sjoelbakken, tollen of gewoonweg kaarten als een vast ritueel bij een cafébezoek. Daarom brengt de gemeente deze volkssporten naar het publiek, daar waar ze thuis horen: in de cafés.
Terwijl bezoekers en toevallige cafégangers kunnen proeven van volksspelen in een ontspannen sfeer, worden ze bovendien geconfronteerd met een selectie sporterfgoed uit de gemeente. Om de sportieve sfeer te accentueren, hangen we wat extra fotomateriaal op. Want ook sportverenigingen hebben hun plaats binnen ons erfgoed.

Ontdek dus in je favoriete café een oud reglement van een wielerclub uit 1903 of oude foto’s van de Turnclub van Ruisbroek, waar zelfs voormalig burgemeester Braillard nog op te zien is.
Door enkele vergrotingen van oud beeldmateriaal van sportclubs op te hangen in de cafés, willen we daar graag de aandacht op vestigen. Clubs beseffen vaak zelf niet dat er een link is tussen sport & erfgoed.
En hopelijk doen de cafégangers ondertussen enkele leuke ontdekkingen, tussen pot en pint.

De volkssporten kunnen doorlopend ontdekt worden op zondag 24 april 2016 tussen 14 en 17 uur. De foto’s zullen het hele weekend te bewonderen zijn.
U vindt vast wel een café in uw buurt:
– Taverne De Pauw, J. Depauwstraat 112
– Café De Grove, Jan Vanderstraetenstraat 157
– Café De Merselborre, Schaliestraat 2
– Ons Huis, Fabriekstraat 9

Het regionale programma vind je op de website van Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei: www.erfgoedcelpz.be

Meer dan 500 leerlingen uit Sint-Pieters-Leeuw leren boogschieten

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan krijgt deze weken het bezoek van de leerlingen van de tweede en derde graad uit 5 Leeuwse scholen. In totaal maken maar liefst 536 leerlingen kennis met de boeiende boogschutterssport en de rijke traditie en gebruiken die ermee verbonden zijn.
2016-04-14-Leerlingen-bezoeken-schuttershof_08
Vandaag waren de leerlingen van de tweede graad van de Gemeenteschool Wegwijzer uit Ruisbroek de eerste die deelnamen aan de initiatie.

De boogschuttersdag voor scholen kwam er op initiatief van de Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei, de boogschuttersgilde (www.sintsebastiaan.be) en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Het is een uitvloeisel van het pilootproject ‘Buurten met erfgoed’ voor de basisscholen van Sint-Pieters-Leeuw, waar ook de schuttersgilde aan deelnam.

Hoofdman Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan, Gunther Coppens: “Onze gilde is bijzonder opgetogen dat meer dan 500 kinderen kunnen kennis maken met het hanteren van de traditionele boog op staande wip’ het bewijst eens te meer dat onze gilde niet alleen roerend erfgoed is, maar bovenal levend erfgoed. 550 jaar oud en nog steeds levendig. Hopelijk krijgen sommige leerlingen het schuttersvirus te pakken.

De kinderen van de 2de graad leren boogschieten op de liggen de wip, de leerlingen van de derde graad leren schieten naar de staande wip. Dat is een paal van 27 meter hoog met pluimpjes (vogels) die de leerlingen moeten raken. Zal iemand de hoofdvogel kunnen afschieten?
Tijdens een educatief spel maken de leerlingen kennis met de schuttersgilde en haar typische kenmerken en taalgebruik: Wat is een gilde? Wie was Sint-Sebastiaan? Wanneer mag je je in de gilde roeper, hoofdman, koning of koningin noemen?
Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei stond in voor het concept en de uitwerking van het spel, terwijl de gilde en de gemeente hun schouders zetten onder deze dagen vol spel en plezier.
Want zoals de filosofie van de schuttersgilde ons leert, ligt de klemtoon niet op competitie, maar op op spel, traditie en samenhorigheid!

Schepen van erfgoed, Jan Desmeth: “Jong geleerd is oud gedaan. Zovele kinderen op een prettige manier laten kennismaken met oude gebruiken, die vandaag nog steeds bewaard worden in een gezellige en gemeenschapsvormende omgeving,…het is een mooi voorbeeld van een geslaagde ontsluiting van erfgoed. Ik wil dan ook graag de vrijwilligers van de gilde en de leerkrachten van de scholen bedanken voor de extra inspanning om deze activiteit te integreren in al hun andere activiteiten en opdrachten.

Deze diashow vereist JavaScript.


– De boogschuttersgilde van Sint-Pieters-Leeuw bestaat 550 jaar en organiseert elk jaar op 1 mei 2016 een initiatiedag. Iedereen is ook dit jaar welkom op de initiatiedag op zondag 1 mei van 10u tot 13u.

– In de regio Pajottenland en Zennevallei gaat dit jaar op zondag 24 april 2016 de Erfgoeddag door in het teken van rituelen en volkse spelen. Op die dag kan je in de ganse regio meerdere initiaties van volkssporten bijwonen. Alle praktische informatie vindt u op www.erfgoeddagpz.be

IOED Pajottenland & Zennevallei erkend

luchtfoto_sint-pieters-kerkVLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – Vlaams minister Geert Bourgeois heeft tien nieuwe intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten (IOED’s) erkend. Het werkingsgebied van deze IOED’s beslaat in totaal 74 gemeenten. Eén van de erkenningen gaat naar IOED Pajottenland & Zennevallei. Het werkingsgebied omvat Affligem, Dilbeek, Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuw.

Het nieuwe decreet promoot ook het opstarten van een intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst. Een IOED heeft als doel het onroerend erfgoed te behouden, beschermen en te beheren en hiervoor een geïntegreerd beleid op te stellen voor minstens drie gemeenten. Een IOED ondersteunt de gemeenten bij het voeren van een onroerenderfgoedbeleid en het beheren van het onroerend erfgoed. De IOED is niet alleen een aanspreekpunt voor erfgoed, maar ook een partner voor de uitvoering van projecten. Vorig jaar werden al de volgende IOED’s erkend: Radar, Erfgoed Noorderkempen, Leiedal, Zolad+, Portiva en Winar. Hier komen nu de volgende tien IOED’s, bestaande uit 74 gemeenten, bij met o.a. IOED cultuurregio Pajottenland & Zennevallei
Het werkingsgebied omvat Affligem, Dilbeek, Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuw.

torenfeesten nav het einde van de 2de restauratiefase Sint-Pieters- en Pauluskerk

SINT-PIETERS-LEEUW: Zondagnamiddag vierde de Leeuwse gemeenschap feest rond de toren van de Sint-Pieters- en Pauluskerk. Nu de 2de restauratiefase is afgelopen, de stellingen zijn verwijderd en de toren terug blinkt, kon een groot feest niet uitblijven. Met een middeleeuws geïnspireerd feest kreeg de gerestaureerde toren de hulde waar hij recht op had.
2015-10-11-Torenfeesten (02)
2015-10-11-Torenfeesten (25)
Een feestelijke stoet vertrok aan het Colomapark, o.l.v. de Koninklijke muziekvereniging Sint-Cecilia en de blaaskapel Kesseling uit Altenahr, de Duitse partnergemeente (www.altenahr.de) richting kerk. Verder stapten ook de Sint-Sebastiaans schuttersgilde, de Middeleeuwse dansvereniging Saltamus Gaudio uit Altenahr, samen met de wijnkoninginnen en heel wat prominenten op.

Voor het officiële gedeelte begon in de kerk werd een minuut stilte in acht genomen nav het overlijden van Ereburgemeester Lieve Vanlinthout.

Daarna werd iedereen verwelkomd door E.H. pastoor Gerrit Van Den Houte en waren er toespraken van burgemeester Luc Deconinck, architect Karel Breda, schepen van erfgoed Jan Desmeth en Achim Haag, Burgemeester van Altenahr.

Tussendoor waren er gesmaakte optredens van Akkoord, Redoris, Alauda en kwintet.
Met als slot de samenzang van “het lied van de toren”.
Waarna pastoor Gerrit de toren zegende.

Buiten konden dan de Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan een boogschieting houden aan de gevel van de kerk. Dit was voor de schutters een unieke kans om een middeleeuwse gewoonte, de hoofdvogel rechtstreeks van de kerk te schieten, te doen herleven. En dit bleek toch moeilijker dan gedacht want de schutters schoten om veiligheidsreden met kortere pijlen dan gewoonlijk met als gevolg dat de hoofdvogel zich niet snel gewonnen gaf tot jolijt van de aanwezigen.

Het laden van onderstaande dia-show kan even duren daar hij 100 foto’s bevat.

Deze diashow vereist JavaScript.


Zie ook onze eerder gepubliceerde artikels:
19/08/2015 – kerktoren Sint-Pieterskerk schittert weer na restauratie
26/02/2015 – Gerestaureerd kruis staat opnieuw op de kerktoren van de Sint-Pieterskerk
02/06/2014 – Werfbezoek restauratie toren Sint-Pieterskerk
05/03/2014 – start restauratiefase 2: Sint-Pieter-en-Pauluskerk
17/04/2013 – 948.745,58 euro voor tweede restauratiefase Sint-Pieterskerk

maandagavond zal na 50 jaar het uurwerk van de klokkentoren van de Sint-Pieterskerk terug werken

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het uurwerk op de toren van de Sint-Pieterskerk werd in 1897 gemaakt in Mechelen. Het is tot nu toe het meest intact aangetroffen exemplaar. Klokkenmaker Nick Vanhaute, heeft het uurwerk nu in zijn oorspronkelijke staat hersteld en zal het morgen, maandag 24 augustus, na 50 jaar terug in dienst stellen.
2015-08-23-klok-Sint-Pieterskerk_Sint-Pieters-Leeuw_gerestaureerd_03
2015-08-23-klok-Sint-Pieterskerk_Sint-Pieters-Leeuw_gerestaureerd_04
Nick Vanhaute van Huis van de klokkenmaker legt uit: ” Ik ben de klokkenmaker die in opdracht van de firma Michiels met het uurwerk bezig was toen de toren de voorbije maanden in de stellingen stond.
Het mechanisme was in tussentijd in Haacht in de werkplaats.
Nu de grote stofwerken achter de rug zijn is het aan ons. Vorige week brachten wij het Mechanisme al terug in de toren. De wijzerplaat is nog origineel en opnieuw verguld.
2015-08-23-klok-Sint-Pieterskerk_Sint-Pieters-Leeuw_gerestaureerd_01 2015-08-23-klok-Sint-Pieterskerk_Sint-Pieters-Leeuw_gerestaureerd_02
Wij gaan het morgen maandag na een lange restauratie in dienst stellen. Morgen overdag nog wat kleine dingen afwerken, en dan definitief na 50 jaar weer in gang.

Het is een prachtig uurwerk dat in Mechelen gemaakt is. Tot nu toe het meest  intacte aangetroffen exemplaar.
Gelukkig is het mechanisme al die lange jaren van stilstaan intact gebleven.”

2015-08-19-toren_Sint-Pieterskerk_03 2015-08-23-klok-Sint-Pieterskerk_Sint-Pieters-Leeuw_gerestaureerd_05
De gemeente/kerkfabriek mag trots zijn met zo’n bezit.
Ik heb er een half jaar mee bezig geweest. Wel met wat tussenpozen.
De wijzerplaat is mooi, maar wat de mensen niet kunnen zien is nog mooier.
In de basiliek van Halle staat een soort gelijk uurwerk, van de firma Michiels. Dat werd eerder al gerestaureerd maar wordt slechts gebruikt om aan de toeristen te laten zien. Dit uurwerk zal weer effectief alles doen waar het voor dient.
Bij de restauratie hebben we tevens de oude kleuren gerespecteerd.

zie ook ons artikel van 19/08/2015 – kerktoren Sint-Pieterskerk schittert weer na restauratie.

LEWE: Grafmonumenten en Obiits in de Sint-Pieterskerk

2015-08-19-LEWE_grafmonumenten-en-ObiitsSINT-PIETERS-LEEUW: – E.H. Gerrit Van den Houte en Raf Meert schreven voor De werkgroep voor Streek- en Volkskunde van Sint-Pieters-Leeuw (LEWE) een nieuw boekje onder de titel: “Grafmonumenten en Obiits in de Sint-Pieterskerk”.

De Sint-Pieterskerk aan de Rink bevat als historisch gebouw een schat aan informatie die een licht werpt op een stukje geschiedenis van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

Eerwaarde Heer Pastoor Gerrit Van den Houte ging in 2012 op zoek naar informatie over de grafmonumenten en obiits in zijn kerk. Hij bracht het resultaat samen in een reeks van bijzondere boeiende en leerlijke artikels die hij liet verschijnen in het parochieblad

Voorzitter, Jan De Backer: “Onze werkgroep heeft deze artikelenreeks bijeengebracht in een gestructureerde tekst en wij zijn de auteur dan ook bijzonder dankbaar dat hij zijn akkoord gaf om zijn werk via ons tijdschrift Lewe tot bij de ganse bevolking te brengen.

Zowel bij de opbouw destijds van de artikels van de heer pastoor, als nu bij de afwerking van de gebundelde tekst, werden de gegevens nagekeken en ook aangevuld door de heer Raf Meert, die rond deze materie zelf ook veel onderzoek verrichtte. Zijn inbreng is in die mate substantieel dat het correct is hem als medeauteur van deze studie te vermelden.

Wie belang stelt in de heemkunde en de folklore van Sint-Pieters-Leeuw, kan een abonnement bekomen op het heemblad LEWE (4 nummers per jaar) door storting van 8,00 euro op rekening: BE26-0910-1163-0329 van gemeentelijke werkgroep Streek- en Volkskunde.
Meer info via heemkunde@sint-pieters-leeuw.be.

Sint-Pieters-Leeuw zorgt voor oplossing voor waardevol erfgoed van verenigingen en inwoners

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 30 april 2015.

De gemeenteraad keurde een schenking- en bewaargevingsplan goed.
Dit biedt de verenigingen en/of inwoners van de gemeente de mogelijkheid om waardevol archief of erfgoed in bewaring te geven bij het gemeentearchief. Zo gaan deze waardevolle stukken niet verloren voor toekomstige generaties.

erfgoedDe gemeente hoopte dat dit een regionaal project kon worden binnen de Erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei als een soort regionaal Depot. Maar bij de 15 gemeenten was daar geen draagvlak voor. Ondertussen wil Sint-Pieters-Leeuw niet bij de pakken blijven zitten en zelf waardevol erfgoed van de verenigingen bewaren voor het verloren gaat.

Schepen voor Erfgoed en Archief Jan Desmeth : “Ik denk bijvoorbeeld aan de vele verenigingen die onze gemeente telt. Zij bezitten vaak nog hun originele statuten, een oorspronkelijke oprichtingsakte, foto’s van hun leden, affiches van georganiseerde activiteiten enz. De bestuursleden staan in voor de bewaring van deze stukken die veelal van generatie op generatie worden doorgegeven. Soms hebben de verenigingen echter niet de mogelijkheid om deze documenten kwaliteitsvol te bewaren. Zo dreigt het gevaar dat bepaalde objecten of documenten weggegooid worden, hoewel ze waardevol zijn voor de geschiedenis van de gemeente. Om dit te vermijden, hebben we dit plan uitgewerkt. De komende maanden zullen we dit toelichten aan verenigingen en inwoners. Na de zomer maken we een kleine brochure, die alles uitlegt.

Men kan in principe kiezen tussen een schenking of een bewaargeving. In het eerste geval wordt de volle eigendom van de in bewaring gegeven stukken overgedragen aan de gemeente. Bij een bewaargeving krijgt de gemeente deze stukken slechts in bruikleen. De vereniging of inwoner blijft dus eigenaar. In beide gevallen zal de bewaargever of schenker steeds gemakkelijk toegang krijgen tot de stukken die hij aan de gemeente toevertrouwt. Het College van burgemeester en schepenen beslist of een schenking of bewaargeving al dan niet aanvaard wordt. Hun uitspraak is gebaseerd op het advies van een jury die bestaat uit leden van de werkgroep streek- en volkskunde , enerzijds, en een bindend advies van de gemeentearchivaris, anderzijds. De voorwaarden die een rol spelen in het al dan niet aanvaarden van de aangeboden stukken, staan uitgewerkt in dit plan.

agenda: 50 verzamelaars stellen tentoon op Erfgoeddag

PAJOTTENLAND: – Op zondag 26 april 2015 is het weer zover: Erfgoeddag strijkt ook in onze streek neer en dit met privéverzamelingen als regionaal thema. Meer dan 50 erfgoedverzamelaars uit de hele regio komen eenmalig onder de titel ‘De Collectioneurs’ met hun unieke collectie naar buiten. Je zal onder andere oude bromfietsen, een oude affichecollectie, werken van Felix De Boeck in privébezit, archeologische bodemvondsten, luciferdoosjes, oude platenspelers en veel meer kunnen ontdekken.
2015-04-22-erfgoedcel-collectioneurs_01
Meer dan 50 erfgoedverzamelaars uit de hele regio komen eenmalig met hun unieke collectie naar buiten.
Volgende gemeenten nemen deel: Beersel, Bever, Bogaarden, Dilbeek, Drogenbos, Gaasbeek, Gooik, Herne, Lennik, Roosdaal.
2015-04-22-erfgoedcel-collectioneurs_04
Een privéverzamelaar heeft meestal een persoonlijke band met zijn collectiestukken. Het zijn vaak familiestukken, objecten die geschonken werden of spullen waar een helse zoektocht aan vooraf ging. Wanneer je het verhaal van de verzamelaar bij zijn collectie hoort, gaan de objecten pas echt leven. Het is dan ook zonde dat deze collecties meestal verborgen blijven achter de huisgevels. In de regio Pajottenland en Zennevallei willen we daarom deze privéverzamelaars en hun collectie op Erfgoeddag eenmalig in de kijker zetten.
Meer informatie over de tentoonstellingen kan u vinden op www.decollectioneurs.be

landschapsbeheerplan omgeving van de Sint Pieter- en Pauluskerk

SINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 26 maart 2015 in Sint-Pieters-Leeuw.

De gemeente gaat een ontwerper aanstellen voor het opmaken van een landschapsbeheerplan voor de omgeving van de Sint Pieter- en Pauluskerk aan de Rink te Sint-Pieters-Leeuw.
.
2015-03-26-kerkmuur-Rink_01 2015-03-26-kerkmuur-Rink_02

Om voor de “Landschapspremie” voor de restauratie muur Rink + oorlogsmonument van de Vlaamse Regering in aanmerking te kunnen komen is het nodig om eerst een landschapsbeheersplan te laten opmaken. Op de gemeenteraad werd voorgesteld een overheidsopdracht bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking te starten.

2015-03-26-oorlogsmonument-aan-RinkSchepen van Erfgoed Jan Desmeth : “Het goedgekeurde bestek is één van de vijf fasen van de totale restauratie van de Sint-Pieterskerk. Deze fase betreft de omgeving rond de kerk binnen de kerkmuur. Naast de restauratie van de kerkmuur, de graven en het oorlogsmonument, dat nu voor de bibliotheek staat, wordt ook bekeken of we een deel van het gebied binnen de muur toegankelijk kunnen maken voor het publiek. Het zal krap zijn, maar vooral omwille van de restauratie van het oorlogsmonument, zouden we graag klaar zijn tegen 11 november 2018, 100 jaar na het einde van WO I. Na het opmaken van het plan moet het immers naar de Vlaamse Overheid (Onroerend Erfgoed) voor goedkeuring en dat neemt enige tijd in beslag.”

Gerestaureerd kruis staat opnieuw op de kerktoren van de Sint-Pieterskerk

2015-02-26-kruis_01SINT-PIETERS-LEEUW: – Het gerestaureerde kruis van de kerktoren van de Sint-Pieterskerk staat opnieuw op zijn plaats.

Architect Karel Breda: “Door middel van een hijskraan werden het gerestaureerde torenkruis, pijnappel en torenhaan weerom op de toren geplaatst. De ontbrekende elementen van het kruis werden aangevuld naar origineel model en de haan en pijnappel werden verguld met bladgoud.”

Schepen voor Erfgoed Jan Desmeth: “De werken in deze fase 2 schieten goed op. Tegen einde mei 2015 zou dit klaar moeten zijn. Dat is een vertraging van slechts twee maanden, hetgeen helemaal niet veel is bij dergelijke restauratiewerken.
Daarenboven blijven we volledig binnen het afgelopen budget en dat is puik werk van zowel architect, aannemers en studiebureau.”

Inmiddels werd de toren verstevigd met 39 kousankers, aangebracht in de kern van de muren en dit op 3 verschillende hoogtes, en werden de muren geïnjecteerd met grout. De afgescheurde traptoren werd terug ingebonden met de torenromp.

2015-02-26-kruis_03 2015-02-26-kruis_04

2015-02-26-kruis_10Ook werden 2 tijdelijke stalen hulpliggers en een nieuwe eiken moerbalk binnen het torendak gebracht. Deze nieuwe moerbalk van circa 7,50 m lengte, een sectie van 35 op 30 cm, en een gewicht van 600 kg zal nu het hoofdaandeel van de belastingen van de toren opnemen. Door waterinfiltratie zat de rol van zijn voorganger er op. Een groot deel van het timmerwerk van de torenspits, een gewicht van circa 6 ton, moet stapsgewijs enkele millimeters opgevijzeld worden, ter plaatsing van deze nieuwe moerbalk. De tijdelijke stalen liggers, 2 HEB 300 profielen geplaatst op betonnen sokkels, zorgen hierbij voor ondersteuning van het dak. Om dit gewicht zo minimaal mogelijk te houden, wordt vooreerst een deel van de stelling verwijderd.
Nadien wordt het slechte deel van de oorspronkelijke moerbalk vervangen, door een gerecupereerd eiken balkdeel van dezelfde sectie. Twee inox platen zullen deze balkdelen verbinden met draadstangen.

Architect Karel Breda: “Wij kunnen hierbij rekenen op een goede samenwerking van de aannemer Renotec NV en onderaannemer V-systems, en op een nauwgezette opvolging door ingenieursbureau D+A en het controlebureau Seco.”

Zie ook ons artikel van 2 juni 2014 waar je in de fotoreeks goed het niet gerestaureerde kruis ziet: Werfbezoek restauratie toren Sint-Pieterskerk

agenda: Bijen- en bloesemfeest op 26 april 2015 in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW/ PAJOTTENLAND: – Noteer nu reeds in uw agenda dat je op zondag 26 april 2015 van 14u tot 18u gratis kan proeven van smakelijk erfgoed in de boomgaard van  het Coloma park.
2007-08-14-boomgaard-Colomapark_01
Proeven van smakelijk erfgoed!
Op zondag 26 april 2015 organiseert het Regionaal Landschap Pajottenland Zennevallei een bijen- en bloesemfeest in Sint-Pieters-Leeuw. Diverse Pasarafdelingen werken mee aan dit groots evenement, zoals Pasar Affligem, Ternat, Dilbeekcentrum, Dilbeekrand, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Gps Brussel en de Rand.

2015-02-20-archief-bloesFeestevenement
van 14u tot 18u. In de boomgaard van Kasteel Coloma, J. Depauwstraat 25, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Bijzzzzzondere activiteiten voor je hele gezin: rondleidingen in de boomgaard, workshops voor jong en oud met stuifmeelrace en Koesterkermis. Verken de wondere wereld van bijen. Imkers vertellen je alles over deze bezige diertjes en laten je proeven van hun lekkere honing. Uiteraard kan je ook genieten van lekkere zoete hapjes en drankjes en muziek.
Extra: toegang tot de Rozentuin en herinneringsparcours van kunstenaarscollectief ‘Unforget’.

Wandelen, fietsen en GPS
Wandel mee met Pasar naar het Bloesemfeest. Kies de afstand van je wandeling naargelang het vertrekpunt. Begeleiding door Pasarvrijwilligers.

Vertrekplaatsen Groep 1
– 8u Affligem (26 km) Boomgaard Abdij Affligem, Abdijstraat 6 in Affligem (*)
– 10u Ternat (16km) Boomgaard Cantillonplein, Hortensialaan 9 in Ternat (*)
– 12u Dilbeek (8km) Pedemolen, Lostraat 84 in Dilbeek Niet alleen startplaats 8 km, maar tevens bevoorradingspost wandelingen 16 en 26 km

Vertrekplaatsen Groep 2
– 10u St-Genesius-Rode (15km) Boomgaard Boesdaalhoeve, Toekomstlaan 32 in Sint-Genesius-Rode
– 11u30 Beersel (10km) Kasteel Beersel, Lotsestraat in Beersel (*)

(*) geen sanitaire voorzieningen

Beide groepen komen aan om 14u bij het Bloesemfeest. Bussen brengen je gratis terug naar de verschillende vertrekpunten om 15u, 16u30 en 18u.

Met Pasar kan je in Sint-Pieters-Leeuw tussen 14u en 16u ook starten met een leuke GPS-wandeling of wandelzoektocht (5km) voor jong en oud. Heb je zelf geen Gps-toestel, dan kan je er één gratis van Pasar gebruiken.
En in Sint-Pieters-Leeuw kan je ook kiezen voor een fietstocht langs het knooppuntennetwerk.

We nodigen iedereen – jong en oud – uit om deel te nemen aan dit fantastische multi-evenement.
Deelname: gratis

Meer info ook op: www.pajot-zenne.be/bloesemfeestinfo@pajot-zenne.be.

Coloma

Initiatief van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei i.s.m. Pasar Vlaams-Brabant en diverse Pasar afdelingen (Affligem, Ternat, Dilbeekcentrum, Dilbeekrand, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Gps Brussel en de Rand) . Met dank aan gemeente Sint-Pieters-Leeuw, Agentschap voor Natuur en Bos. Project ‘Vijf sterren voor de hoogstamboomgaard’ met steun van PDPO, Provincie Vlaams-Brabant en Europa.

Driedelige vorming Lokaal erfgoed brengen op maat van jongeren

2010-05-30-opendeur-hemelrijck_01RUISBROEK: – Driedelige vorming over erfgoededucatie georganiseerd door Heemkunde Vlaanderen, in nauwe samenwerking met de erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei en de erfgoedcel Brussel.
Start op dinsdag 09 december 2014 van 19:00 tot 22:00 in Kasteel Hemelrijck, Fabriekstraat 1b te Ruisbroek.

Jongeren en erfgoed, het lijkt een moeilijke combinatie. Niets is minder waar, ook in het secundair onderwijs is er heel veel ruimte voor erfgoededucatie.
Maar hoe zit het secundair onderwijs nu in elkaar? Waar kan je met je collectie een meerwaarde geven? Welke vakken en richtingen sluiten er het best bij aan? Hoe kan je jongeren in hun eigen leefwereld boeien met je erfgoedverhaal? Waar kan je werkvormen en didactische tips vinden die prima aansluiten bij het verhaal dat je wil brengen?
Tijdens drie cursusavonden krijg je inzicht in al deze materie en meer. Naast theorie is er ook flink wat ruimte voor praktische vragen, praktijkvoorbeelden en doe-opdrachten.
Deze cursus wordt georganiseerd door Heemkunde Vlaanderen, in nauwe samenwerking met de erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei en de erfgoedcel Brussel. De cursus vond reeds plaats in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen en zal in de toekomst nog worden herhaald in de provincies Limburg en West-Vlaanderen.
Deelnemen is gratis. Het is de bedoeling de volledige reeks te volgen, omdat er voortgebouwd wordt op de vorige lessen. Inschrijven is verplicht. Tijdens de cursus ontvangt u cursusmateriaal en een drankje.

– Sessie 1: dinsdag 9 december 2014 – De doelgroep in focus  i.s.m. erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei
– Sessie 2: dinsdag 16 december 2014 – Secundair onderwijs. Een kluwen?  i.s.m. erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei
– Sessie 3: dinsdag 13 januari 2015 – Praktijksessie (Museum van Elsene, Jean Van Volsemstraat 71, 1050 Elsene) i.s.m. erfgoedcel Brussel en Museum van Elsene

Inschrijven kan via het inschrijvingssformulier op www.heemkunde-vlaanderen.be/en/cursusreeks-erfgoededucatie-lokaal-erfgoed-op-maat-van-jongeren-2/. Voor meer informatie kan je eveneens terecht bij Daphné Maes op daphne.maes@heemkunde-vlaanderen.be of op 015 20 51 74.

leerlingen kunstacademie herdenken WOI met klaprozen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Alle leerlingen van de kunstacademie van Sint-Pieters-Leeuw maakten de voorbije weken een keramieken klaproos. Deze zullen worden tentoongesteld in het Coloma park tijdens de tentoonstelling “WOI in Sint-Pieters-Leeuw”.
2014-11-12-Kunstacademie-klaprozen-WOI (01)
Een eeuw geleden begon de Groote Oorlog en de herdenkingen kunnen we niet meer wegdenken. Ook de gemeente Sint-Pieters-Leeuw reconstrueert de tragische jaren tussen 1914 en 1918. De tentoonstelling “Leeuw in WO I” van 21 november t.e.m. 17 december 2014. toont hoe ingrijpend de oorlog het dagelijkse leven in onze gemeente heeft beïnvloed.

Tijdens de tentoonstelling zal er in het Coloma park een keramieken klaprozenveld opgesteld staan dat bestaat uit honderden klaprozen die werden geboetseerd door de leerlingen van de Leeuwse Kunstacademie.
2014-11-12-Kunstacademie-klaprozen-WOI (03) 2014-11-12-Kunstacademie-klaprozen-WOI (02)
Directeur kunstacademie, Patrick Huybrechts: ‘Met de kunstacademie zorgen we voor een bijdrage, medewerking aan de tentoonstelling WOI in Sint-Pieters-Leeuw door een klaprozen veld te boetseren. Het zal bestaan uit een 300 à 350 klaprozen gemaakt uit keramiek die gemaakt zijn door ieder van onze leerlingen, van de jongsten tot en met de volwassenateliers.
De mensen zullen het klaprozen veld kunnen bekijken de duur van de tentoonstelling.
tijdens het laatste weekend van de tentoonstelling 13 en 14 december 2014 zullen de klaprozen per stuk worden verkocht aan 15 euro en de opbrengst wordt geschonken aan Rode Kruis Vlaanderen.Telkens van 14 tot 18 uur ter plaatse.

2014-11-21-flyer-TT-Leeuw_WOITentoonstelling vanaf 21 november 2014

Foto’s en verhalen van gesneuvelde Leeuwenaren geven de tentoonstelling in het Coloma kasteel een persoonlijke dimensie die de historische invalshoek overstijgt. Met nooit getoonde WOI documenten uit het gemeentelijk archief.
Verder kan je op de tentoonstelling kijken naar de unieke WOI uniformencollectie van Vlezenbekenaar Victor Packu, authentieke en zeldzame filmpopnames, bijzondere WOI telegraaftoestellen uit de verzameling van de fam. Vanden Berghen,…
2014-09-21-opendeur_Meander-Zilverlinde_05 fons-vanden-berghen_1
Wie graag eens een kijkje komt nemen, nodigen wij graag uit op de vernissage die plaatsvindt op vrijdag
21 november 2014 om 19 uur in CC Coloma, J. Depauwstraat 25.
De tentoonstelling is elk weekend te bezichtigen van 14 tot 18 uur en dit t.e.m. 17 december 2014.
De toegang is gratis.

De tentoonstelling wordt georganiseerd door de dienst Cultuur, Toerisme en Erfgoed in samenwerking met de gemeentelijke archivaris, de Gemeentelijke Werkgroep voor Heem- en Volkskunde, de Leeuwse Erfgoedcel, Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei en een werkgroep van vrijwilligers.

UPDATE: Zie ook ons artikel van 22/11/2014 – Vernissage tentoonstelling Sint-Piete​rs-Leeuw in WO I

agenda: werkgroepvergadering WOI

2014-06-05-inhuldiging-werfzeil_17SINT-PIETERS-LEEUW: Iedereen is welkom, ook nieuwe geïnteresseerden, op de derde werkgroepvergadering van WOI Sint-Pieters-Leeuw op woensdag 1 oktober 2014 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wie zelf documenten, voorwerpen of foto’s heeft of wie graag helpt zoeken naar de geschiedenis van gesneuvelde Leeuwenaren is welkom.

Tentoonstelling “Leeuw in WO I”
Als we aan WO I denken, zitten we snel in Ieper en achter de Ijzer. Maar wat gebeurde er allemaal in onze contreien tussen 1914 en 1918? In de tentoonstelling “Leeuw in WO I”, die loopt van 18 november tot 17 december 2014 in CC Coloma, kan je kennismaken met de oorlogsjaren in Leeuw.

Gezocht: boeiende verzamelingen

PAJOTTENLAND: – Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei is op zoek naar boeiende verzamelingen.
2014-08-15-collectie-Fons
Boeiende collecties vinden we vaak in musea, bij heemkundige kringen of in kerken. Vaak zijn de bijzonderste erfgoedparels echter bij verzamelaars thuis te vinden. Heb jij een bijzondere verzameling oude typemachines, telefoons,…? Legde je een collectie aan rond het werk van een kunstenaar of kwamen enkele boeiende objecten in je handen via een erfenis? Sta je ervoor open om die collectie eenmalig aan het publiek te tonen?
Laat het Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei weten via karen@erfgoedcelpz.be of 02 451 69 49.

agenda: de schatten in het kasteel van Gaasbeek nog tot eind augustus

kasteel-GaasbeekGAASBEEK: – Vlieg heeft meer dan 200 schatkisten in musea, bibs, kastelen, op festivalterreinen en nog veel meer leuke plekken in Vlaanderen verstopt. Ook in de binnentuin van het Kasteel van Gaasbeek is er een schat verborgen! In de schatkist zit een bouwplan. Met dit bouwplan kan je een miniversie van jouw droomplekje ontwerpen.

Voor kinderen van 4 tot 7 jaar:
Het kasteel is in stukken uiteen gevallen! Zoek de torens, muren met kantelen en het poortgebouw. Ze brengen je dichter bij de schat.
vlieg-schatkistTip 1: het eerste stuk vind je in het onthaal. De andere vier stukken zijn verstopt in de binnentuin.
Tip 2: in, onder of op elk stukje is een foto te zien. Bekijk ze goed.
Tip 3: de foto leidt je telkens naar de volgende verstopplaats. Elke foto brengt je dichter bij de schat.
Tip 4: heb je de plaats gevonden? Zoek dan hier het mini-kasteel!
Tip 5: open nu het dak: daar vind je de laatste aanwijzing naar de schat!

Voor kinderen van 8 tot 12 jaar:
Neem het plan bij de hand. Volg het uitgestippelde parcours en vervul de opdrachten. Je hebt vooral je ogen nodig om de code te vinden en zo de schatkist te openen.
Tip 1: volg het parcours van 1 tot 5.
Tip 2: zoek telkens welke foto van de 4 weergeeft wat er echt te zien is.
Tip 3: noteer het cijfer dat bij de juiste foto staat op je kaartje.
Tip 4: zoek hier het kleine, hoge venstertje in de muur.
Tip 5: neem een krukje om die laatste tip te lezen. Deze tip brengt je bij de schatkist!

Waar: Kasteel van Gaasbeek, Kasteelstraat 40, 1750 Gaasbeek nog tot 31 augustus 2014. Meer info via: 02/5310130 – www.kasteelvangaasbeek.be
Prijs: het bezoek aan de binnentuin is gratis voor kinderen tot 12 jaar, ouders betalen € 1 p.p.

Pop-up koffie- en theehuis
Geniet na je bezoek in de binnentuin van het kasteel na met een lekker drankje en een zoet hapje in het Pop-up koffie- en theehuis!
Dagelijks van 14u tot 17u, maandag gesloten. Nog tot en met dinsdag 30 september 2014

Nieuwe LEWE over bouwhistorische studie hoeve Mechelsgat

SAMSUNG CAMERA PICTURESSINT-PIETERS-LEEUW: De werkgroep voor Streek- en Volkskunde van Sint-Pieters-Leeuw heeft het genoegen u een bijzondere interessante bouwhistorische studie te presenteren over de vierkantshoeve “Mechelsgat”, gelegen aan het kruispunt van de Pepingsesteenweg met de Brabantsebaan.
Dit werk werd geleverd door een inwoonster van de gemeente Vicky De Bodt. Het was haar masterproef aan de Artesis Hogeschool te Antwerpen.

Gilbert Pické, eindredacteur LEWE: ‘ Gezien haar interesse voor zowel erfgoed als voor haar geboortestreek was het vrij evident dat het onderwerp van haar masterproef een gebouw in Leeuw zou worden. Haar keuze viel op de mooie gebouwen van het Mechelsgat.

Na twee jaren van opzoekwerk was haar masterproef in het kader van haar studie Monumenten- en landschapszorg af. Deze studie is geschiedkundig en bouwhistorisch zeer goed opgebouwd en vlot leesbaar. De lezer wordt stap per stap rondgeleid in het gebouwencomplex en leert op die manier de geschiedenis ervan kennen. Dit LEWE nummmer telt 153 pagina’s.

Ten slotte willen we de eigenaars van het Mechelsgat, Pierre de Potter D’Indoye en Chantal Stas de Richelle, bedanken voor hun gastvrijheid en interesse in deze studie.’

Deze Lewe uitgave kost 5 euro, te storten op rekening: BE26-0910-1163-0329 van gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw. Ook verkrijgbaar in de hoofdbibliotheek of bij de werkgroep voor Streek- en Volkskunde, tel: 02-377.97.10 of heemkunde@sint-pieters-leeuw.be

Wie belang stelt in de heemkunde en de folklore van Sint-Pieters-Leeuw, kan een abonnement bekomen op dit heemblad (4 nummers per jaar) door storting van 8,00 euro.