RUISBROEK: – De gemeenteraad van 26 januari 2023 heeft het bestek goedgekeurd om een aannemer te zoeken en zo de volgende stap te zetten in het project rond de herbestemming van de kerk van Ruisbroek.

Op 11 mei 2022 werd tijdens onze drukbezochte infoavond reeds toegelicht dat de kerk van Ruisbroek drie verschillende bestemmingen zal krijgen.

Er komt een polyvalente ruimte voor lezingen, optredens, eetfestijnen en andere open en gesloten initiatieven van verenigingen, inwoners, lokale overheid,… Ook zal de initiële bestemming van de kerk niet verloren gaan, want er zal een verkleinde kerk komen op een nieuw verdiep vooraan in de kerk. Ten slotte komt er ook een horeca-inrichting die uitgebaat zal worden door COOVI, een mooie kans voor leerlingen en jonge ondernemers.

Jan Desmeth, burgemeester : “We verwachten dat de aannemer eind 2023 zal starten om in de lente-zomer 2025 op te leveren. Deze nieuwe ontmoetingsplaats wordt het kloppende hart van Ruisbroek. Een plaats waar de sociale cohesie bevorderd wordt. Ook de omgeving van en rond de kerk wordt aangepakt, weliswaar in twee fasen.”

%d