RUISBROEK: – Het idee van Vlaanderen om een cultuur- en congrescentrum te bouwen in Ruisbroek is bijgestuurd.  Uit een haalbaarheidsstudie blijkt dat er onvoldoende draagvlak is in de regio en het feit dat bijkomend aanbod hetzelfde publiek zou bedienen als in de naburige cultuurhuizen. Dat schrijft De Standaard. 

 


Het studiebureau stelt voor dat de plannen worden bijgeschaafd. Geen cultuurhuis op één plek, maar wel investeringen in de volledige zuidelijke kanaalzone, zeg maar het gebied tussen Drogenbos en Halle. Het studiebureau denkt ook niet alleen aan cultuur, maar ziet ook kansen voor toerisme, onderwijs en landschapsbeleid.


Minister vlaamse Rand, Ben Weyts wenst niet te reageren omdat de inhoud van het rapport gelekt is.

Jan Desmeth, schepen van Cultuur : “Er deden in het verleden heel wat indianenverhalen de ronde over hoe en wat er moest gebeuren in Ruisbroek.

Vanuit het gemeentebestuur zijn we steeds vertrokken van twee vaststellingen om de buurt in Ruisbroek op te waarderen en sterker te verbinden.

De eerste vaststelling was de nood op lokaal niveau aan een betere infrastructuur voor Cultuur voor ca 300 toeschouwers én ten tweede moet er “iets” gebeuren aan de stationsomgeving van Ruisbroek.

Omdat Vlaanderen reeds in de periode 2009-2014 had gesproken over een culturele vuurtoren in de Zuidwestrand, hebben we aangedrongen op een diepgaande studie zodat we “bezinnen voor we beginnen”. Het gaat immers om publieke gelden en daar ga je niet lichtzinnig mee om.

Positief is alvast dat de studie aangeeft dat er extra middelen voor de zuidwestrand, inclusief de stationsomgeving van Ruisbroek, moeten voorzien worden en dat dat niet alleen voor cultuur hoeft te zijn. Met die extra middelen kunnen we alvast met een ander soort projecten onze tweede doelstelling effectief de komende jaren invullen.

En op de eerste vraag nl. moet er een groot cultuurcentrum komen op die locatie, is nu ook een onderbouwd antwoord gekomen. Daarvoor diende die studie dan ook. Nagaan of een groot Vlaamse project (1000 toeschouwers) er al dan niet rendabel uit te baten is. Dat is duidelijk niet het geval.

Als gemeentebestuur zullen we nu alternatieven bekijken om enkel de lokale nood naar een betere culturele infrastructuur op te vangen. Dat kan eventueel in bestaande gebouwen zoals bijvoorbeeld enkele kerken, die aan gedeeltelijke of volledig herbestemming toe zijn. Maar eerst kijken we uit naar het nieuwe Vlaamse regeerakkoord zodat we vernemen hoe het nieuwe voorgestelde project “Operatie Zone Zuid” vorm gaat krijgen.”


Zie onze eerder gepubliceerde artikels:
11/12/2018 – oplevering van de-haalbaarheidsstudie nieuw cultuur-en congrescentrum i Vlaamse zuidrand voorzien voor april 2019
01/02/2018 – resultaten van het onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuw cultuur- en congrescentrum in de Zuidrand worden pas eind 2018 verwacht.
03/10/2014 – mogelijke cultuurtempel in Ruisbroek gespreksonderwerp in Vlaanderen
02/04/2014 – Eindrapport haalbaarheidsstudie cultuurzaal zuidwestrand levert verrassende conclusie op
10/01/2014 – 3de inspraakmoment culturele infrastructuur Sint-Pieters-Leeuw en Lennik
03/12/2013 – inspraakmoment culturele infrastructuur Sint-Pieters-Leeuw en Lennik
26/11/2013 – Start inspraaktraject haalbaarheidsstudie cultuurzaal Zuidwestrand
26/09/2013 – Sint-Pieters-Leeuw laat haalbaarheidsstudie uitvoeren betreffende een nieuwe culturele infrastructuur

En ook dit gerelateerd artikel:
07/03/2018 – toekomstige herbestemming Jan Ruusbroec en Onze-Lieve-Vrouw kerk in Ruisbroek

%d bloggers liken dit: