2017-09-21-denktank_Ruisbroek-Droomt (16)VLAANDEREN / RUISBROEK: – De resultaten van het onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuw cultuur- en congrescentrum in de Zuidrand worden pas eind 2018 verwacht. Dit liet minister Ben Weyts weten na een schriftelijke vraag van An Moerenhout in het Vlaams-Parlement.

Minister Ben Weyts: “Zoals ik in mijn Beleidsbrief vermeld heb, verwacht ik de eerste onderzoeksresultaten pas tegen eind 2018. Het onderzoeksteam (IDEA consult) informeert de stuurgroep periodiek over de vorderingen van het onderzoek naar de haalbaarheid van de oprichting van een cultuur- en congrescentrum met bovenlokale uitstraling in de Vlaamse Zuidrand.
Dit cultuur- en congrescentrum moet een hefboom vormen voor de sociaal-economische, sociaal-culturele en ruimtelijke opwaardering van de Zuidrand.
Als de studie een participatief traject met bewoners en belanghebbenden vooropstelt, kan deze piste worden gevolgd. Alleszins zullen op basis van goed onderbouwde en objectieve parameters geschikte sites voor de realisatie van een CCC Zuidrand worden geselecteerd.

Zie onze eerder gepubliceerde artikels:
08/10/14 – Vragen in Vlaams Parlement over mogelijk cultuur- en congrescentrum Ruisbroek
03/10/2014 – Mogelijke cultuurtempel in Ruisbroek gespreksonderwerp in Vlaanderen
02/04/2014 – Eindrapport haalbaarheidsstudie cultuurzaal zuidwestrand levert verrassende conclusie op
10/01/2014 – 3de inspraakmoment culturele infrastructuur Sint-Pieters-Leeuw en Lennik
03/12/2013 – inspraakmoment culturele infrastructuur Sint-Pieters-Leeuw en Lennik
26/11/2013 – Start inspraaktraject haalbaarheidsstudie cultuurzaal Zuidwestrand
26/09/2013 – Sint-Pieters-Leeuw laat haalbaarheidsstudie uitvoeren betreffende een nieuwe culturele infrastructuur

Written by nieuwssite

Onafhankelijke nieuwssite met nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.

%d bloggers liken dit: